15 Eylül 2022, 18:30
Yuri
Yönetici

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 46-47-48-49-50-51. Sayfa Cevapları Anıttepe Yayınları


5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 46-47-48-49-50-51. Sayfa Cevapları Anıttepe Yayınları 

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Dumlupınar Savaşı Metni Cevapları


5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Anıttepe Yayınları 46. Sayfa Cevapları

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

1. Araştırmanız sonucunda belirlediğiniz Atatürk’e ait veciz sözleri arkadaşlarınızla paylaşınız.

Cevap:

“Türk vatanı bir bütündür, parçalanamaz.”
” Vatanın her karış toprağı, vatandaşın kanıyla ıslanmadıkça terk edilemez”
“Yurt sevgisi ona hizmetle ölçülür.”

2. Atatürk’e “Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz’dir. İleri!” sözünü söyleten gelişmeler nelerdir? Arkadaşlarınızla tartışarak belirleyiniz.Cevap:

Ulu önder Mustafa Kemal, “Ordular, ilk hedefiniz Akdenizdir. İleri!” sözlerini Büyük Taarruz Başkomutanlık Meydan Muharebesi’nde söylemiştir. Bu savaşta Türk ve Yunan orduları Kütahya’nın Dumlupınar ilçesinde karşı karşıya gelmiştir.


5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Anıttepe Yayınları 48. Sayfa Cevapları

5. sınıf türkçe 48. sayfa cevapları1. ETKİNLİK

“Dumlupınar Savaşı” metninin ders kitabınızdaki görsellerini inceleyiniz. Metnin görsellerinden hareketle içeriğini tahmin ediniz. Tahminlerinizi aşağıya yazınız.

Cevap:

Metinde ……..Atatürk’ün savaş başarısı……. anlatılıyor olabilir.
2. ETKİNLİK

a) Okuduğunuz metinde geçen bazı kelimeler, harfleri eksik olarak verilmiştir. Sözlük anlamından hareketle eksik harfleri örnekteki gibi tamamlayarak kelimeleri belirleyiniz.

Cevap:

1. ORDU —> Bir devletin silahlı kuvvetlerinin tümü.
2. YURT —> Bir halkın üzerinde yaşadığı, kültürünü oluşturduğu toprak parçası, vatan.
3. TAARRUZ —> Yıpratmak amacıyla doğrudan doğruya silahlı veya silahsız bir eylemde bulunma, hücum.
4. BUYRUK —> Belirli bir davranışta bulunmaya zorlayıcı söz, buyuru, emir.
5. SİPER —> Askerlerin savaşta vurulmamaları ve rahat ateş edebilmeleri için kazılmış, üstü açık hendek.
6. TUTSAK —> Savaşta ele geçen düşman, esir.
7. İŞGAL —> Bir yeri ele geçirme.
8. RIHTIM —> Bir akarsu veya deniz kıyısında doldurularak yapılmış, gemilerin indirme bindirme veya yükleme boşaltma yapabileceği yer.
9. ŞENLİK —> Şen olma durumu, şetaret.b) Bu kelimelerden üç tanesini seçerek cümle içinde kullanınız.

Cevap:

Ordu, tutsak, şenlik.

 • Türk ordusu her zaman cesur olmuştur.
 • Tutsakları geri vermemiz mümkün olamaz.
 • Şenlikler yarın geceye kadar sürecekmiş.

3. ETKİNLİKa) Aşağıdaki cümlelerde koyu yazılan deyimlerin anlamlarını, cümlenin bağlamından hareketle tahmin ediniz. Tahminlerinizi boş bırakılan yerlere yazınız.

Cevap:

Eli silah tutan herkes orduya alındı.
– Silah kullanabilen veya kullanabilecek herkes.

Yunan siperlerini yıldırım gibi aşıyordu.
– Çok hızlı bir şekilde.Düşman neye uğradığına şaşırmıştı.
– Beklenmedik bir durum karşısında çok şaşırmak.

Fakat bu yangınlar kimsenin umrunda bile değildi.
– Önemsememek.

Halk sokaklara dökülmüş, şenlik içinde kurtarıcısını selamlıyor, Mehmetçikleri çiçek yağmuruna tutuyordu.
– Dışarıya çıkmak, birlikte meydanlara gitmek.

Gün ağarırken verdiği buyrukla görülmemiş bir taarruz başladı.
– Gün doğarken, güneşin doğmasıyla birlikte.b) Deyimlere yönelik tahminlerinizi deyimler sözlüğünden kontrol ederek bu deyimleri cümle içinde kullanınız.

Cevap:

 • Eli silah tutanları eğitmek için gönderdiler.
 • Yanımdan yıldırım gibi bir ok geçti.
 • Onu evde görünce neye uğradığımı şaşırdım.
 • Aldığınız bu önlem umrumuzda bile değil.
 • Hırsızı yakalamak için tüm mahalle sokaklara döküldü.
 • Gün ağarmadan kalkmak bana hep iyi gelir.

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Anıttepe Yayınları 49. Sayfa Cevapları

4. ETKİNLİK

Aşağıdaki kelimeleri zıt anlamları ile birlikte örnekteki gibi cümlede kullanınız.

Cevap: • küçük – büyük —> Bayram kutlamalarına büyük küçük herkes katıldı.
 • düşman – dost —> Dost düşman demeden bayramlaştık.
 • savaş – barış —> Savaş barış demeden birlik içinde olmalıyız.
 • erken – geç —> Erken geç demeden işe koyulmalıyız.
 • sonra – önce —> Bu projede önce sonra diye bir kural olmamalı.
 • gelmek – gitmek —> Gelen gideni aratırmış.
 • ileri – geri —>  Bir ileri bir geri gidip durmasana!
 • girmek – çıkmak —> İnsanlar hiç soru sormadan girip çıktılar.

5. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları “Dumlupınar Savaşı” metnine göre cevaplayınız.

1) Sakarya Savaşı’ndan sonra neden büyük bir savaş hazırlığı yapılmıştır?

Cevap: Düşmanı yurttan tamamen atmak için hazırlık yapılmıştır.2) Gazi Mustafa Kemal, harekât planını nerede ve kimlerle hazırlamıştır? Planı hazırlamadaki kararlı tutumunu nasıl değerlendiriyorsunuz?

Cevap: Harekat planını Fevzi Çakmak ve İsmet İnönü gibi ileri gelen komutanlarla hazırlamıştır.Mustafa Kemal zor seçimler yaparken kararlı bir tutum içindedir. Çünkü kararlı olmayan birisi başkalarını da ikna edemez.

3) Anadolu toprakları düşman işgalinden ne zaman kurtulmuştur?

Cevap: 30 Ağustos 1922 tarihinde kurtulmuştur.

4) Gazi Mustafa Kemal, askerlerine hangi emri vermiştir?

Cevap: “Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz’dir. İleri!” emrini vermiştir.

5) Metinden hareketle dönemsel ve toplumsal yapıyla ilgili hangi çıkarımlarda bulunabilirsiniz? Metinden örnekler vererek açıklayınız.

Cevap: Halk, savaştan çok yara almıştı. Vatanın düşmandan arınmasını umutsuzluk içinde beklerken mücadelenin kazanılmasına çok sevindi. “Halk sokaklara dökülmüş, şenlik içinde kurtarıcısını selamlıyor, Mehmetçikleri çiçek yağmuruna tutuyordu.” ifadesinden halkın Mustafa Kemal’e minnet duyduğunu anlayabiliriz.


5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Anıttepe Yayınları 50. Sayfa Cevapları

6. ETKİNLİK

Metni özetleyiniz. Özetinizde metni okuma sürecinde işaretlediğiniz yerlerden yararlanabilirsiniz.

Cevap: Mustafa Kemal düşmanı yurttan atmak için hazırlık yapıyordu. Gizlice Akşehir’e gitti ve orada İsmet İnönü, Fevzi Çakmak gibi komutanlarla birlikte taarruz planı hazırladı. 26 Ağustos sabahı Afyon Kocatepe’de orduya verdiği emirle düşmana saldırı başladı. Yunan ordusunun liderleri tutsak edilince ordu 30 Ağustos 1922 günü Dumlupınar’da yapılan son savaşla yerle bir edildi. 9 Eylül günü İzmir’e gelen Türk ordusu halk tarafından coşkuyla karşılandı.


7. ETKİNLİK

Okuduğunuz metinle ilgili üç soru hazırlayınız. Hazırladığınız soruları arkadaşlarınıza sorunuz.

Cevap:

 • Mustafa Kemal, taarruz planı hazırlamaya neden gizlice gitmiş olabilir?
 • Yunan ordusu neden kaçmaya başladı?
 • 9 Eylül gününün anlam ve önemi nedir?

8. ETKİNLİK

“Millî Mücadele yıllarında yaşamış olsaydınız vatanımızın düşman işgalinden kurtulması için neler yapardınız?” konulu hazırlıklı konuşmanızı arkadaşlarınızla paylaşınız.

Konuşmanızı yaparken dönemin şartlarını, insanların duygularını, yaşadıklarını ve değer yargılarını göz önünde bulundurunuz.

Cevap:

Milli Mücadele yıllarında yaşamış olsaydım yurdun hangi köşesinde bana ihtiyaç varsa oraya hiç düşünmeden giderdim. Vatan söz konusu olunca hiçbir fedakarlıktan kaçınmazdım. Çünkü vatan olmadan yaşamımın gerçek bir yaşam olmayacağını bilirim. İnsan ancak vatan dediği toprakların üzerinde bağımsız olabilir. Cephede savaşmaktan, yaralıları iyileştirmekten, mermi taşımaktan gocunmazdım. Herkesi savaşta birlik olma konusunda ikna etmek için çalışırdım. Ancak hep birlikte olursak kazanacağımızı söylerdim.


9. ETKİNLİK

a) Metinden alınan aşağıdaki cümlede altı çizili kelimeler niçin büyük harfle başlamıştır?

Mustafa Kemal, 23 Ağustos 1922 günü, gizlice Konya’ya gitti.

Cevap: Bu kelimeler özel isim olduğu için büyük harfle başlamıştır.

b) Aşağıdaki paragrafta büyük harflerin yazımı ile ilgili yanlışlıklar yapılmıştır. Yanlış yazılan kelimeleri işaretleyiniz.

Cevap:

İstanbul’da 23 mayıs 1919 günü ve izmirin işgal edildiği 15 mayıs’tan beri geçen dokuz gün içinde istanbul’da gerçekleştirilen dördüncü açık hava toplantısı olan Sultan ahmet mitingine Kadınlı erkekli iki yüz bin Kişinin katıldığı belirtilmektedir. Doktor sabit bey’in yanında Halide Edip de konuşmacıdır.


5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Anıttepe Yayınları 51. Sayfa Cevapları

10. ETKİNLİK

Dumlupınar Şehitliği’ni ziyarete gittiğinizi düşününüz. Şehitlerimize duygu ve düşüncelerinizi ifade eden bir mektup yazınız.

Cevap:

Aziz şehitlerimiz,
Siz vatan uğruna kendinizi hiç düşünmeden feda ettiniz. Vatanın her şeyden önemli olduğunu bizlere gösterdiniz. Sayenizde canımızın tehlikede olmadığını bilerek yaşamımıza devam ediyoruz. Sayenizde kutlamakta olduğumuz 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda sizleri anıyor ve dualar ediyoruz. Umarım vatanımız hep bağımsız ve güçlü kalacaktır. Ruhlarınız şad olsun.5. Sınıf  Türkçe Ders Kitabı 46-47-48-49-50-51. Sayfa Cevapları Anıttepe Yayınları ile ilgili fikir, düşünce ve önerilerinizi aşağıda bulunan yorum kısmından yazabilirsiniz. Dilerseniz sosyal medyada paylaşım yapıp bize katkı verebilirsiniz.

Bir önceki yazımız olan 5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 36-37-38. Sayfa Cevapları Anıttepe Yayınları başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.


10 Ekim 2022, 17:11

Abone
Mesaj Sayısı:
Konu Sayısı: 2776

Türkçe dersi için bakıyorum ve beğendiğimi söyleyebilirim. Cevaplarını özenli ve doğru cevaplar.

13 Ekim 2022, 13:49

Abone
Mesaj Sayısı:
Konu Sayısı: 2776

Çok sevdim çünkü cevapları çok güzel. Her zaman bakıp ders çalışabileceğim bir yer olduğu için mutluyum.

25 Ekim 2022, 12:02

Abone
Mesaj Sayısı:
Konu Sayısı: 2776

Çok guzel hemde cevaplar mantıklı çok guzel böyle bisey olduğu için çok mutluyum sizi çok seviyorum❤️?✨️

HIZLI CEVAP YAZ

Yazıyla İlgili Fikirleriniz:

Yasal Uyarı
Sitemizde bulunan tüm yazılar, konular, içerikler yol gösterici nitelikte genel bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır.