12 Eylül 2023, 11:22
Donatello
Yönetici

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 134-137-138-139-140-141 Koza Yayınları


5. Tema Doğa ve Evren: Küçük Çam Ağacı Metni Cevapları

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 134-135-136-137-138-139-140-141. Sayfa Cevapları Koza Yayınları


5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 134. Sayfa Cevapları Koza  Yayınları

HAZIRLIK

1. Aşağıdaki görselleri inceleyiniz. Görsellerdeki ağaçlarla isimlerini eşleştiriniz.

Cevap:

Ülkemizdeki Ağaçlar2. Ağaçların faydaları nelerdir?

Cevap: Ağaçlar;

  • Havayı kirleten gazları temizler.
  • Oksijen üretir.
  • Gölgeleri serinlik alan sağlar.
  • Buharlaşmayı yavaşlatarak su tasarrufu sağlar.
  • Toprağı tuttuğu için erozyonu önler.
  • Meyveleri insanlar ve hayvanlar için gıda olur.
  • Hayvanlar için barınak ve yuva olur.

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 137. Sayfa Cevapları Koza  Yayınları

1. ETKİNLİK

Aşağıdaki kelimelerin anlamlarını metinden hareketle tahmin ediniz. Kelimeleri, sözlük anlamlarından yararlanarak bulmacaya yerleştiriniz. Anlamını yeni öğrendiğiniz kelimeleri sözlüğünüze yazmayı unutmayınız.Cevap:

Çengel Bulmaca

1. “Takırtı” sesi çıkarmak.
2. Aralarında aynı yerde bulunmaktan başka hiçbir ortak özellik bulunmayan kişilerden oluşan topluluk.
3. Kendini beğenme, başkalarından üstün tutma.
4. Düşmanın gelmesi beklenilen yollar üzerinde, askerî önem taşıyan şehirlerde, geçit ve dar boğazlarda güvenliği sağlamak için yapılan kalın duvarlı, burçlu, mazgallı yapı.
5. Geçmeye engel olacak biçimde uzunlamasına kazılmış derin çukur.
6. Toprağa çakılmak için hazırlanmış, ucu sivri demir veya ağaç.
7. Bir yapının veya yapı grubunun ortasında kalan üstü açık, duvarla çevrili alan.
8. Erdemleri bakımından çok büyük, yüce.


5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 138. Sayfa Cevapları Koza  Yayınları

2. ETKİNLİK

Metinde geçen aşağıdaki deyimlerin anlamlarını araştırıp öğreniniz. Bu deyimleri anlamlarına uygun şekilde birer cümlede kullanınız.Cevap:

burnunun direği sızlamak: Çok üzülmek, çok acı duymak, ağlayacak gibi olmak.

siper olmak: Kendini tehlikeye atarak bir şeyi korumak.

3. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları metne göre cevaplayınız.Küçük çam ağacı nerede yaşarmış?

Cevap: Küçük bir şehri çevreleyen kalenin içinde, tam hendeğin ardındaki kocaman sivri kazıkların dibinde yaşarmış.

Bu ağacı kim, neden buraya dikmiş?

Cevap: Bu çam ağacını kalede yaşayan ahaliden birinin oğlu olan küçük bir çocuk dikmiş. Çünkü babası, oğluyla yaşıt bir çam ağacı büyütmek istemiş.Küçük çam ağacı neden yaşadığı yerdeki en güzel ağaç olduğunu düşünürmüş?

Cevap: Kale içindeki insanlar en çok küçük çam ağacıyla ilgilendiği için yaşadığı yerdeki en güzel ağaç olduğunu düşünürmüş.

Kazıklar, küçük çam ağacına nasıl bir ders vermiş?

Cevap: Kazıklar, küçük çam ağacına bir zamanlar onların da bir ağaç olduğunu ve insanların onları kestiğini söyleyerek çam ağacının üzülmesi neden olmuşlar.Küçük çam ağacı neyin hasretini çekermiş?

Cevap: Küçük çam ağacı geldiği ama hatırlamadığı ormanların hasretini çekermiş.

Küçük çam ağacının kibirli olduğu düşüncesine katılıyor musunuz? Neden? Açıklayınız.

Cevap: Katılıyorum. Kibirli kişiler başkalarının varlığının bile farkında olmaz. Küçük çam ağacı da etrafındaki kazıkları kendiyle ilgilenmekten fark edememiş.4. ETKİNLİK

Aşağıya metnin içeriğinden hareketle iki soru yazınız. Sorularınızı arkadaşlarınıza sorunuz. Cevaplarını altlarına yazınız.

1. soru: Küçük çam ağacını görmek kazıklara neyi hatırlatıyormuş?

Cevap: Onlara hem gençliklerini hem de yapamadıkları şeyleri hatırlatıyormuş.

2. soru: Küçük çam ağacı nasıl kibrinden kurtulmuş?Cevap: Kazıkları, avludaki ağaçları, kuşları, köpekleri dinleye dinleye onlarla arkadaş olup kibrinden kurtulmuş.


5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 139. Sayfa Cevapları Koza  Yayınları

5. ETKİNLİK

Metnin konusunu ve ana fikrini yazınız.

Cevap:

Metnin konusu: Kibrin zararıMetnin ana fikri: Kibirli kişinin yalnız kaldığı gibi alçakgönüllü kişi sevilir.

6. ETKİNLİK

Aşağıdaki görselleri inceleyiniz. Metinle ilgili olanları işaretleyiniz.

Cevap:

Metni Anlatan Resim

7. ETKİNLİK

Ses olaylarıyla ilgili aşağıda verilen bilgileri okuyarak örnekleri inceleyiniz. Daha sonra açıklamaların altındaki cümlelerde görülen ses olaylarını belirtilen yere yazınız.

Ünsüz yumuşaması

Dilimizdeki p, ç, t ve k ünsüzleriyle biten bir kelimeye ünlü ile başlayan bir ek getirildiğinde sonundaki ünsüz yumuşayarak b, c, d, g, ğ’ye dönüşür. p ünsüzü b ünsüzüne, ç ünsüzü c ünsüzüne, t ünsüzü d ünsüzüne, k ünsüzü de g veya ğ ünsüzüne dönüşerek yumuşar.
Örnek: kitap – ı → kitabı, topaç – ı → topacı, kâğıt – ı → kâğıdı, pamuk – u → pamuğu

Metinden alınan aşağıdaki cümlede hangi kelimelerde ünsüz yumuşaması olmuştur? Kelimelerin altlarını çiziniz.

“Çam ağacını ormandan söküp getiren bu sevimli çocuğun babasıymış.”

Cevap: ağaç 🠖 ağacını, çocuk 🠖 çocuğun


5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 140. Sayfa Cevapları Koza  Yayınları

Ünsüz türemesi

Dilimizde bazı kelimelerin başka kelimelerle birleşmesi sonucunda veya ünlüyle başlayan bir ek aldığında bir sesin ortaya çıkmasına ünsüz türemesi denir.
Örnek: af + etmek —-affetmek, his + etmek —-hissetmek, zan-ım-ca —-zannımca, zam + ı —-zammı, hak + ı —-hakkı

Aşağıdaki cümlede hangi kelimelerde ünsüz türemesi olmuştur? Bu kelimelerin altlarını çiziniz.

“Zannederim bu sorunu kolayca hallederiz.”

Cevap: zan etmek 🠖 zannetmek, hal etmek 🠖 halletmek

8. ETKİNLİK

a. Aşağıda verilen görseli inceleyerek gazete haberini okuyunuz. Haberdeki altı çizili ifadelere dikkat ediniz. Altı çizili ifadelerin önemli noktaları vurgulayıp vurgulamadığını açıklayınız.

Cevap: Altı çizili ifadeler önemli noktaları vurgulamaktadır. Hatta sadece vurgulanan ifadeleri okusak bile yazının genelinde ne anlattığını anlayabiliyoruz.

b. Ormanlarımız bilinçsiz yapılaşma, erozyon, yangınlar, kontrolsüz kesim gibi birçok sebepten ötürü gün geçtikçe azalıyor. Ormanları korumak bir sorumluluk değil mecburiyettir. “Sonraki Derse Hazırlık” aşamasında edindiğiniz bilgilerden de faydalanarak soluduğumuz oksijeni ve daha birçok kaynağı bize sunan ormanları koruyabilmek için neler yapılması gerektiği hakkında bir konuşma yapınız.

Cevap: Ormanlar tüm dünyanın oksijen deposudur. Bu nedenle ağaçların kesimini planlı yapmak, yaşlı ağaçları kesmek ve gerektiğinde fidan dikmek önemlidir. Ormanları en çok tahrip eden olayların başında yangın gelir. Yangınların kontrol altına alınması için herkes organize olmalıdır. Ormanlık alanlara bina yapmamak, yeşilliği korumak gerekmektedir. Biz düşen görev ise ormanları koruyan kurum ve kuruluşlara yardım etmek, buralarda gönüllü çalışmak olacaktır.


5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 141. Sayfa Cevapları Koza  Yayınları

9. ETKİNLİK

Ülke topraklarımızı tehdit eden erozyon ve çölleşme tehlikesine dikkat çekmek, kendiliğinden yetişen doğal ormanları korumak, ağaçlandırma çalışmaları yaparak topluma ağaç sevgisi aşılamak gibi birçok amacı gerçekleştirmek için kurulan TEMA Vakfına ait aşağıdaki gönüllü formunu inceleyiniz. Siz de bir TEMA gönüllüsü olmak istiyorsanız genel ağ sayfalarına girerek formu uygun şekilde doldurunuz.

Cevap: Formu kendi bilgileriniz doğrultusunda doldurunuz.

SONRAKİ DERSE HAZIRLIK

Güneş ve Güneş sistemi hakkında güvenilir kaynaklardan araştırma yapınız. Araştırmalarınızda öncelikli olarak “gov” ve “edu” uzantılı genel ağ sitelerini tercih ediniz.

Cevap:

Güneş’in ve onun etrafında belirli yörüngelerde hareket eden gezegenlerin, uyduların, kuyruklu yıldızların bulunduğu gök cisimleri topluluğuna Güneş Sistemi denir.

Bir yıldızın etrafında dönen büyük gök cisimlerine gezegen denir.
Gezegenler sönmüş katılaşmış çevresine ısı ve ışık saçmayan gök cisimleridir. Güneş sistemindeki ısı ve ışık kaynağı Güneş’tir.

Astronominin doğuşuyla beraber evrendeki yerimiz defalarca kez irdelendi ve en sonunda Dünya’nın ve Güneş’in yeri 17. yüzyılda hemfikir olduğumuz bir gerçek haline geldi.

Günümüzde keşfedildiği kadarıyla Güneş sistemi; 1 yıldız, 8 gezegen, 5 cüce gezegen , 185 uydu, 4 halka sistemi ve sayısı bir milyondan fazla asteroit içermektedir.

Solar Sistem

Bir önceki yazımız olan 5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 130-131-132 Koza Yayınları başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.


HIZLI CEVAP YAZ

Yazıyla İlgili Fikirleriniz:

Yasal Uyarı
DMCA.com Protection Status
Sitemizde bulunan tüm yazılar, konular, içerikler yol gösterici nitelikte genel bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır.