12 Eylül 2023, 22:03
Donatello
Yönetici

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 147-148-149-150-151-152 Koza Yayınları


5. Tema Doğa ve Evren: Dünyanın Beyaz Devleri Buzullar Metni Cevapları

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 147-148-149-150-151-152. Sayfa Cevapları Koza Yayınları


5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 147. Sayfa Cevapları Koza  Yayınları

HAZIRLIK

1. Dünyamızda önemli bir yer kaplayan buzullar sizce insan yaşamı için neden önemlidir?

Cevap:

Dünyadaki kar ve buzullardan oluşan buz küre güneşten yeryüzüne gelen ışınların yarısına yakınını yansıtarak dünyanın enerji (ısı) dengesinin oluşması ve korunmasında temel rol oynar.Kar ve buzlar yeraltı sularının oluşumuna da gözardı edilemeyecek katkı sağlarlar. Kar ve buzullar yavaş eridiğinden yazın orman ve bitki örtüsünün su ihtiyacının karşılanmasında önemli rol oynayarak, bitki ve hayvan çeşitliliği
ve miktarının artmasında önemli katkı sağlar. Eriyen kar ve buzların suları, denizlerin aşırı ısınmasını önler.

Kar ve buzullar sağladığı eşsiz güzellikteki görünümleri ve üzerlerinde çeşitli sporların yapılmasına olanak sağlayarak turizmin gelişimine yardımcı olur

2. İklim değişikliği ifadesinden neler anlıyorsunuz? Açıklayınız.Cevap: İklim sistemi, atmosfer, kara yüzeyleri, kar ve buz, okyanuslar ve diğer su kütleleri ile canlıları kapsayan karmaşık ve etkileşimli bir sistemdir. Bu sistem, zaman içinde, kendi iç dinamiklerinin etkisi altında veya dış etmenlerdeki değişikliklere bağlı olarak yavaş yavaş değişim gösterir.


5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 148. Sayfa Cevapları Koza  Yayınları

1. ETKİNLİK

Aşağıda okuduğunuz metinden alınan bazı kelimeler, harflerinin yerleri değiştirilerek verilmiştir. Karışık hâlde verilen harflerden anlamlı kelimeler oluşturarak belirtilen yere yazınız.
Ardından kelimelerin anlamlarını tahmin ederek kelimeleri sözlük anlamlarıyla eşleştiriniz. Anlamını yeni öğrendiğiniz kelimeleri sözlüğünüze yazınız.

Cevap:

Kelime Anlamları2. ETKİNLİK

Metinde geçen terim anlamlı sözcüklerden iki tanesini belirleyerek aşağıya yazınız. Bu kelimeleri birer cümle içinde kullanınız.

Cevap:

1. kelimem: tsunami

Cümlem: Japonya’daki tsunaminin ardından insanlar daha fazla önlem alıyor.2. kelimem: atmosfer

Cümlem: Uzay gemisinin atmosfere girdiğini görünce hemen kontrol merkezine koştu.

3. ETKİNLİK

Okuduğunuz metin, bilgilendirici bir metin örneğidir. “Dünyanın Beyaz Devleri Buzullar” isimli metinden yararlanarak bilgilendirici metinlerin genel özelliklerinden birkaçını aşağıya yazınız.

Cevap: Bilgi ve haber vermek, ikna etmek, kanıları değiştirmek, uyarmak, düşündürmek, yönlendirmek, tanıtmak gibi amaçlarla yazılan metinlere bilgilendirici metin denir. Bilgilendirici metinlerin dili yalındır. Bu metinler nesneldir yani kişiden kişiye değişmez. Tek anlamlıdır.
5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 149. Sayfa Cevapları Koza  Yayınları

4. ETKİNLİK

Metnin ana fikrini yazınız.

Cevap: Buzullar ekosistemin önemli bir parçasıdır.

5. ETKİNLİK

Aşağıdaki görselleri inceleyiniz. Metnin konusunu en iyi yansıtan görseli işaretleyiniz.

Cevap:Buzulların Erimesi

6. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları metne göre cevaplayınız.

Buzullar nasıl hareket eder?

Cevap: Buzullar ağırlıklarının ve yerçekiminin etkisiyle eğimli bir yüzey üzerinde hareket edebilir.Buzullar yeryüzünü nasıl şekillendirir?

Cevap: Buzullar hareket ederken üzerinden geçtikleri kayaları çizer, parçalar ve kaya parçalarının bazılarını sürükler. Böylece yeryüzünü şekillendirir.

Buzdağı nedir?

Cevap: Suyun üzerinde yüzen buzulun bir bölümünden bazen gelgit ya da tsunami sonucunda oluşan dalgaların etkisiyle büyük parçalar kopabilir. Kıyıdan uzaklaşarak suda yüzen bu buz parçalarına “buzdağı” denir.Buzullar bize hangi konuda bilgi sağlar?

Cevap: Buzullar, geçmişteki iklim koşullarına ilişkin pek çok bilgi sağlar.

Buzulların erimesinin okyanuslara ve denizlere nasıl bir etkisi olabilir? Açıklayarak yazınız.

Cevap: Buzulların erimesi deniz ve okyanus seviyesinin yükselmesine neden olur. Deniz seviyesi yükseldikçe sulardaki kirlilik artar. Bu durumdan hem suda hem de buzullarda yaşayan canlılar etkilenir.
5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 150. Sayfa Cevapları Koza  Yayınları

7. ETKİNLİK

Metni özetleyerek yazınız.

Cevap: Buzullar hareket ederken geçtikleri kayaları çizer, aşındırır. Bu da buzulların yeryüzünün şekillenmesinde önemli bir rol oynamasını sağlar. Suyun üzerindeki buzullar gelgit veya tsunami sonucu kopabilir. Bu kopan parçalara buzdağı denir. Küresel ısınmanın artmasıyla buzullar küçülmeye ve yok olmaya başlamıştır. Buzullar iklim hakkında bilgi sahibi olmamızı sağlar.

8. ETKİNLİK

Aşağıdaki başlıklardan hangileri metne yeni bir başlık olabilir? Bu başlıklardan birini ve bu başlığı seçme nedeninizi yazınız.

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE BUZULLAR – SUDA YÜZEN DAĞLAR – DÜNYAMIZIN DENGESİ

Cevap:

Seçtiğim başlık: Dünyamızın Dengesi

Bu başlığı seçme nedenim: Buzullar dünyadaki iklimin düzeninde etkilidir.

9. ETKİNLİK

a. Aşağıda verilen bilgileri okuyarak örnekleri inceleyiniz. Cümleleri, yönergelere uygun şekilde tamamlayınız.

Aşağıdaki cümleleri amaç-sonuç ilişkisi kuracak ifadeler yazarak tamamlayınız.

Cevap:

Amaç: –––––––Başarılı––––––– olmak için çok sıkı çalışıyordu.
Sonuç: İklim değişikliklerinin önüne geçebilmek için –––––––bütün ülkeler çalışmalıdır––––––


5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 151. Sayfa Cevapları Koza  Yayınları

b. Neden-sonuç, amaç-sonuç, koşul ve örneklendirme cümlelerine birer örnek vererek yazınız.

Cevap:

Neden-sonuç cümlem: Televizyon izlemek için koltuğa uzandı.

Amaç-sonuç cümlem: Sınavı geçmek için çok çalışıyor.

Koşul cümlem: Dışarı çıkarsan süt almayı unutma.

Örneklendirme cümlem: Kış mevsiminde kök sebzeler tüketilir. Örneğin; kereviz, havuç, pancar, yer elması, turp.


5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 152. Sayfa Cevapları Koza  Yayınları

10. ETKİNLİK

Aşağıdaki görselleri inceleyiniz. Görsellerdeki durumların sebeplerini düşününüz? Küresel ısınmanın etkileri ve küresel ısınmayı engellemenin yolları hakkında arkadaşlarınızla konuşunuz. Konuşmalarınızda uygun geçiş ifadeleri kullanınız.

İklim Değişikliği

Cevap:

Eğer imkanımız varsa çevremize fidan dikerek başlayabiliriz.  Ağaçlar nefes kaynağımızdır bu nedenle öncelikle nefes alarak işe başlayabiliriz. Kullanmadığımız elektrikli aletlerin fişini çekmeliyiz böylece karbondioksit emisyonunu önemli ölçüde azaltmış oluruz. Mümkün olduğunda güneş enerjisi kullanmalı ve doğanın dengesini korumalıyız. Geri dönüşüme gereken önemi vererek de çevreye katkı sağlayabiliriz. Geri dönüşüme verdiğimiz her ürün bize nefes olarak geri gelecektir. Daha sağlıklı bir dünya için mutlaka geri dönüşüm bilincini yayalım.

11. ETKİNLİK

Öğretmeninizin kontrolünde dörderli gruplara ayrılınız. Grup içerisinde bir arkadaşınızı yazıcı olarak belirleyiniz. Aşağıda verilen küresel ısınma başlığı altındaki konulardan birini seçiniz. Bu konudaki düşüncelerinizi bir kâğıda yazarak yazıcı olarak seçilen arkadaşınıza veriniz. Yazıcının verilen metinleri düzenleyerek gözden geçirmesinin ardından yazdıklarınızı diğer gruplarla paylaşınız.
Küresel Isınma:
a. Küresel ısınmanın etkileri
b. Küresel ısınmanın nedenleri
c. Küresel ısınmayı engellemenin yolları
ç. Toplumların küresel ısınmaya bakışı

Cevap:

Küresel ısınmanın etkileri

  1. Hava Durumu Değişiklikleri: Küresel ısınma, iklim sisteminde önemli değişikliklere neden olur. Sıcaklık artışı, daha sıcak yaz ayları, daha uzun ve daha sıcak dönemlerin yaşanması anlamına gelir.
  2. Deniz Seviyesi Yükselmesi: Küresel ısınma, buzulların erimesine ve deniz seviyelerinin yükselmesine yol açar. Bu durum, kıyı bölgelerindeki yerleşim alanlarını ve ekosistemleri tehdit eder.
  3. Ekosistem Bozulması: Sıcaklık artışı, bitki ve hayvan türlerinin dağılımını etkiler. Bazı türler, iklim değişikliğine uyum sağlamak için yeni bölgelere göç ederken, diğerleri yaşam alanlarını kaybedebilir
  4. Tarımsal Verimde Azalma: Yüksek sıcaklıklar ve değişen yağış desenleri, tarımsal üretim üzerinde olumsuz etkileri olan faktörlerdir.
  5. Su Kaynaklarının Azalması: Kuraklık, su kaynaklarının azalması ve içme suyu temininde sorunlar yaşanması gibi sonuçlarla karşılaşılabilir.
  6. Sağlık Sorunları: Yüksek sıcaklıklar ve değişen iklim koşulları, insan sağlığını da olumsuz etkiler. Artan hava kirliliği, solunum yolu hastalıklarının ve alerjik reaksiyonların yayılmasına neden olabilir.
SONRAKİ DERSE HAZIRLIK

Türkiye Uzay Ajansına ait genel ağ sayfasını inceleyiniz.

Cevap: https://tua.gov.tr/tr adresinden bu siteye gidebilirsiniz.

Bir önceki yazımız olan 5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 142-143-144-145-146 Koza Yayınları başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.


HIZLI CEVAP YAZ

Yazıyla İlgili Fikirleriniz:

Yasal Uyarı
DMCA.com Protection Status
Sitemizde bulunan tüm yazılar, konular, içerikler yol gösterici nitelikte genel bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır.