03 Eylül 2023, 16:15
Donatello
Yönetici

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 61-62-63-64-65 Koza Yayınları


2. Tema Millî Mücadele ve Atatürk: İngiliz Memiş Dinleme Metni Cevapları

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 61-62-63-64-65. Sayfa Cevapları Koza Yayınları5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 61. Sayfa Cevapları Koza  Yayınları

HAZIRLIK

1. Ülkemizin başka bir devlet tarafından işgal edildiğini düşününüz. Böyle bir durumda neler hisseder, nasıl davranırdınız? Açıklayınız.

Cevap: Böyle bir durumda üzerime düşen her şeyi yaparım. Devlet halktan ne istiyorsa onu yerine getirmeye çalışırım. Vatanımıza, milletimize ve ordumuza sahip çıkarım.

2. Kurtuluş Savaşı’nda milletimiz düşman işgali karşısında neler yapmıştır?Cevap: Ordumuz cephede savaşırken halk askerlere mermi, yiyecek ve giyecek taşımıştır. Halk kendi arasında örgütlenmiş ve vatan savunması yapmıştır. Mustafa Kemal Atatürk’e ve silah arkadaşlarına güvenmiş, onlara sadık kalmışlardır.


5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 62. Sayfa Cevapları Koza  Yayınları

1. ETKİNLİK

Metinden alınan aşağıdaki paragrafı okuyunuz. Sizce metnin devamında, paragrafta anlatılan olay ne şekilde gelişmiş olabilir? Tahmin ederek yazınız. Metni dinledikten sonra tahmininizin doğruluğunu kontrol ediniz.

Cevap:“İngiliz komutan Rumeli Feneri’ndeki camiyi abluka altına aldı. Namaz kılan Türklerin dışarı çıkmasını bekledi. Namazdan birer ikişer çıkmaya başlayan Türkler, karşılarında İngiliz askerlerini görünce şaşırdılar. Rumların kendilerini şikâyet ettiklerini anladılar. İngiliz yüzbaşı camiden çıkanların bir kenarda toplanmasını ve muhtarın gelmesini istedi.”

Tahminim: İngiliz komutan muhtara şikayetler hakkında sorular sordu. Ardından Türklerin aslında Rumların söylediği gibi kötü şeyler yapmadıklarını anladı. Onları özgürce evlerine gidebilsinler diye bıraktı.

2. ETKİNLİK

“Aklımdaki Kelime” oyunuyla ilgili aşağıda verilen bilgileri okuyarak oyunu öğretmeninizin kontrolünde oynayınız.

Cevap:Aklımdaki Kelime

Metinde geçen anlamını bilmediğiniz bir kelimeyi aklınızda tutunuz. Öğretmeninizin kontrolünde tahtaya gelerek içinde bu kelimenin de olduğu altı kelimeyi tahtaya yazınız. Arkadaşlarınız size “Canlı mı? Hareket ediyor mu? Ses çıkarıyor mu? Renkli mi? Büyük mü? vb.” sorular yöneltecektir. Sorulara verdiğiniz cevaplardan hareketle arkadaşlarınızın aklınızda tuttuğunuz kelimeyi bulmalarını sağlayınız.
Kelimeyi bulan arkadaşınızı tahtaya çağırarak kelimeyi bir cümle içerisinde kullanmasını isteyiniz. Bu sırada diğer arkadaşlarınızdan kelimenin anlamına Türkçe sözlükten bakmalarını, arkadaşınızın kelimeyi cümlede anlamına uygun kullanıp kullanmadığını kontrol etmelerini isteyiniz.
Seçilen kelime cümle içerisinde uygun bir şekilde kullanılmışsa cümleyi yazan öğrenci kendi seçtiği kelimenin içinde olduğu yedi kelimeyi yazma hakkı kazanır. Uygun değilse başka bir öğrenci tahtaya gelerek yeni bir cümle yazar. Oyun bu şekilde devam eder.

Cevap: Bu etkinliği öğretmen rehberliğinde yapmalısınız.


5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 63. Sayfa Cevapları Koza  Yayınları

3. ETKİNLİK

Metnin konusunu ve ana fikrini yazınız.Cevap:

Metnin konusu: Vatanseverlik ve akıllılık

Metnin ana fikri: Vatan söz konusu olduğunda kimseye boyun eğmemeliyiz.

4. ETKİNLİK

Aşağıdaki ifadelere göre metne farklı özellikte dört başlık belirleyip yazınız.Cevap:

Tek kelimelik başlığım: DİRENİŞ

İki kelimelik başlığım: AÇIK TERCÜME

Üç kelimelik başlığım: MUHTARIN BOYUN EĞMEYİŞİCümle şeklindeki başlığım: VATAN KİMSESİZ DEĞİLDİR.

5. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları metne göre cevaplayınız.

İngilizler Sarıyer’de Türk halkına ne tür zorluklar yaşatıyordu?

Cevap: Kahvehanelere sık sık baskınlar düzenliyorlardı. Kaptan olarak bilinen kişileri sorguya çekiyor ya da takip ediyordu.Rumlar, İngiliz askerlerine yaptıkları şikâyetlerde Türkler için neler söylüyorlar?

Cevap: Türklerin Rumeli Feneri’ndeki Rumlara saldıracağını, onlara kötülük yapacağını söylüyorlar.

İngiliz komutan nereyi abluka altına alıyor?

Cevap: İngiliz komutan Rumeli Feneri’ndeki camiyi abluka altına alıyor.İngiliz komutan meydanda toplanan Türklerden ne istiyor?

Cevap: İngiliz komutan Türklerden evlerindeki tüm silahları teslim etmesini istiyor.

Muhtar Memiş’e neden ‘İngiliz Memiş’ adı veriliyor?

Cevap: Muhtar Memiş tercümanın sözlerini doğru anladığı için ona bu isim veriliyor.İngiliz komutanın isteği karşısında siz olsaydınız nasıl davranırdınız?

Cevap: Ben de muhtar gibi silahları vermek istemezdim. Çünkü savaş zamanı savunmasız kalmak doğru değildir.


5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 64. Sayfa Cevapları Koza  Yayınları

6. ETKİNLİK

a. Metin türleriyle ilgili aşağıda verilen bilgileri okuyunuz.

Cevap:

Hikâye: Olmuş ya da olması mümkün bir olayın çok uzun olmayacak şekilde anlatıldığı edebî türdür. Gerçekleşmesi mümkün bir olayı yer (mekân), zaman, kişi (şahıs) ve varlık kadrosu, olay örgüsü gibi unsurlarla birlikte anlatır.
Fabl: Fablların en önemli özelliği, okuyucuya hayat konusunda bir ders verecek şekilde mesajlar içermesidir. Bunun yanında olay kişileri çoğunlukla hayvanlardan veya bitkilerden seçilir.
Masal: Masalların en önemli özelliği ise tamamıyla hayal ürünü olmasıdır. Bu türde, çoğunlukla olağanüstü durum veya olaylar, olağanüstü nitelikteki kahramanlara dayandırılarak anlatılır.

Dinlediğiniz metnin türü bunlardan hangisidir? Neden? Açıklayınız.

Cevap: Metnin türü hikayedir. Çünkü olmuş ve olması mümkün bir olay anlatılmıştır.

b. Metni bir kez daha dinleyiniz. Metne ait hikâye unsurlarını yazınız.

Cevap:

Şahıs kadrosu: Muhtar Memiş, İngiliz komutan, tercüman, İngilizler, Türkler

Yer (mekân): Rumeli Feneri

Olay: Rumların şikayetleri sonucu İngiliz komutanın camiyi abluka altına alması

Zaman: İstanbul işgal edildiği zaman

7. ETKİNLİK

Öğretmeninizin yönlendirmesi ile gruplara ayrıldıktan sonra İngiliz komutan, Muhtar Memiş, Şikâyetçi Rum ve Tercüman rollerinden birini seçiniz. Ardından gruplar hâlinde metindeki olayları canlandırınız.

Cevap: Bu etkinliği öğretmen rehberliğinde yapmalısınız.


5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 65. Sayfa Cevapları Koza  Yayınları

8. ETKİNLİK

15 Temmuz 2016 tarihinde ülkemiz önemli bir tehditle karşılaştı. Hükûmeti devirip yönetimi ele almak isteyen bazı güçler, o gece onlara engel olmak isteyen çok sayıdaki vatandaşımızı şehit etti. “Sonraki Derse Hazırlık” aşamasında yaptığınız araştırmadan da yararlanarak o gece kahramanlık gösteren bir insanın hikâyesini defterinize yazınız. Hikâyenizi yazarken aşağıdaki aşamalara uyunuz.

Cevap:

1. Yazmaya başlamadan önce kişiler, zaman, yer, olay veya olaylar gibi hikâye unsurlarını belirleyiniz.
2. Hikâyenizde bu temada anlamını yeni öğrendiğiniz kelimeleri kullanmaya özen gösteriniz.
3. Yazım kılavuzunu tarayarak metninizde kullanabileceğiniz kelimeler seçiniz. Bu kelimelerin anlamlarına sözlükten bakarak birer cümlede kullanınız.
4. Hikâyenizi yazarken anlatımı güçlendirmek için deyimler ve atasözlerinden yararlanınız.
5. Hikâyenizde “ama, fakat, lakin, ancak” gibi geçiş ve bağlantı ifadelerini doğru şekilde kullanınız.
6. Hikâyenize taslak oluşturarak yazmaya başlayınız. Taslağınızı gözden geçirip gereksiz bulduğunuz anlatımları çıkarınız. Eksik bulduğunuz yönleri de güçlendiriniz.
7. Hikâyenize başlık koyunuz.
8. Hikâyenizi bitirdikten sonra gözden geçirerek varsa yazım ya da noktalama hatalarınızı düzeltiniz.
9. Hikâyenizi arkadaşlarınızla paylaşınız.

Cevap:

VATAN SAVUNMASI

15 Temmuz gecesi Buse ve Can televizyon izlerken bir anda donakaldılar. TRT’de haber spikeri tarafından okunan darbe metnini duyunca çok telaşlandılar. Ne yapabileceklerini düşünüp durdular. Çünkü, vatanın elden gidişini izlemek istemediler.

Daha sonra tüm sosyal medyayı takip ederek başka insanlarla iletişim kurdular. Sonunda Cumhurbaşkanının darbe ile ilgili açıklamasını dinlediler. Cumhurbaşkanı halkı darbeye direnmeye davet ediyordu. Buse ve Can da hemen evden çıktılar ve Boğaz köprüsüne gittiler. Orada halk ve darbeciler arasında çatışmalar vardı. Can tankların önünde duruyor Buse de insanlara su vererek yardımcı oluyordu. Daha sonra yerde yatan yaralı birini gördüler. O da darbeye direnen halktan bir adamdı. Onu arabalarına bindirdiler ve hastaneye götürdüler. Adamın başında iyi olmasını beklediler. Bir yandan olan biteni takip ediyorlardı.

Sonunda darbeye direnmekte başarılı olduklarını öğrendiler. Herkes çok mutluydu. Vatanı birlik ve beraberlik içinde kurtarmışlardı. O gün bu toprakların değerini bir kez daha anladılar.

SONRAKİ DERSE HAZIRLIK

Yardıma muhtaç insanlar için çalışan kurum ve kuruluşları araştırınız.

Cevap:

  • Kızılay
  • Yeşilay
  • Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu
  • Türk Hava Kurumu
  • Milli Eğitim Vakfı
  • Mehmetçik Vakfı
  • Darülaceze
  • Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD)
  • Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği
  • İnsan Hak ve Hürriyetleri ve İnsani Yardım Vakfı (IHH)

Bir önceki yazımız olan 5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 56-57-58-59-60 Koza Yayınları başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.


HIZLI CEVAP YAZ

Yazıyla İlgili Fikirleriniz:

Yasal Uyarı
DMCA.com Protection Status
Sitemizde bulunan tüm yazılar, konular, içerikler yol gösterici nitelikte genel bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır.