04 Eylül 2023, 21:34
Donatello
Yönetici

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 85-87-88-89-90-91-92 Koza Yayınları


3. Tema Erdemler: Dostluğun Türleri Metni Cevapları

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 85-86-87-88-89-90-91-92. Sayfa Cevapları Koza Yayınları


5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 85. Sayfa Cevapları Koza  Yayınları

HAZIRLIK

1. Dostlarınızla nasıl vakit geçiriyorsunuz?

Cevap: Dostlarımla sohbet ediyorum. Onlarla oyun oynamayı, izlediğimiz diziler ve filmler hakkında konuşmayı seviyorum.

2. Dostlarınızla vakit geçirirken kendinizi nasıl hissediyorsunuz?Cevap: Kendimi canlı ve mutlu hissediyorum.


5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 87. Sayfa Cevapları Koza  Yayınları

1. ETKİNLİK

Aşağıda metinden alınan bazı kelimeler, harflerinin yerleri karıştırılarak verilmiştir. Karışık verilen harflerden anlamlı kelimeler oluşturarak yazınız. Ardından kelimelerin anlamlarını tahmin ediniz. Tahminlerinizi kelimelerin sözlük anlamlarıyla karşılaştırınız. Anlamını öğrendiğiniz kelimeleri sözlü olarak cümle içerisinde kullandıktan sonra sözlük defterine yazınız.

Cevap:Kelimelerin Anlamları

2. ETKİNLİK

a. Deyimlerle ilgili aşağıdaki bilgileri okuyunuz.

Birden fazla kelimeden oluşan, bir kavramı karşılamak amacıyla kullanılan ve bir durumu en kısa yoldan anlatan, çoğu mecaz anlamlı kalıplaşmış söz gruplarına “deyim” dendiğini hatırlayınız. Deyimler şu özellikleri taşır:
1. Birden fazla kelimeden oluşur.
2. Çoğunlukla bir anlam kaymasına (mecaz) uğrar.
3. Cümle içinde anlatıma çekicilik kazandırırlar.
4. Deyim kalıbı aynen kullanılır.
5. Deyimde kelimelerin yerini değiştiremeyiz.
Gözü kulağı olmak (Doğru)
Kulağı gözü olmak (Yanlış)
6. Deyimi oluşturan kelimelerin yerine eş anlamlısını kullanamayız.
Surat asmak (Doğru)
Yüz asmak (Yanlış)

b. Metinde yer alan aşağıdaki deyimleri bulunuz. Bu deyimlerin cümlelerde hangi anlamda kullanıldığını yazınız.Cevap:

Ayak uydurmak: Yaşanan değişimlere karşı çıkmak yerine onlara uyum sağlamak.

Çok görmek: Esirgemek, bir kimseyi o şeye değer bulmamak.


5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 88. Sayfa Cevapları Koza  Yayınları

3. ETKİNLİK

Metnin konusuna en uygun olan görseli işaretleyiniz.Cevap:

Dostluk ve Arkadaşlık

4. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları metne göre cevaplayınız.

Yazarın anlattığı dostluklar içinde size en ilginç gelen hangisidir? Neden?Cevap: Uzun dostluklar bana ilginç geldi, çünkü güneşin ve gölgenin özelliğine mecazi bir anlam yüklenmesi hoşuma gitti.

Uzak dostluklar nasıl yaşanmaktadır?

Cevap: Dostluklarını, gündüz kuşlarla, gece yıldızlarla iletirler birbirlerine.

Pazar ile pazartesinin dostluğu nasıl bir dostluktur?Cevap: Zorunlu bir dostluktur.

Yazarın serzenişte bulunduğu dostluk türü hangisidir?

Cevap: Yazarın serzenişte bulunduğu dostluk bakımsız dostluktur.

Size göre metinde anlatılanlar dışında başka hangi dostluk türleri vardır?Cevap: Bence vefalı dostluk da vardır. Kaç yıl geçerse geçsin bazı dostlarımızı gördüğümüz an yine eskisi gibi oluruz.


5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 89. Sayfa Cevapları Koza  Yayınları

5. ETKİNLİK

Özet yazarken dikkat etmeniz gereken kuralları hatırlayınız. Ardından metni özetleyerek yazınız.

Cevap: Kimi dostluklar ayçiçeği ve güneş gibi yüz yüzedir. Kimi dostluklar da uzaktır. Tıpkı bir dağ ve ada gibi aralarında mesafeler vardır. Bazı dostluklar sessizdir. Konuşmayan ve duymayan birinin dostluğu sessiz bir dostluktur. Zorunlu dostluklar tıpkı pazartesiden sonra pazarın gelmesi gibidir. Bazı dostluklar kısa sürelidir, bazıları ise ölüp gider. Ancak en kötüsü bakımsız dostluktur. Çünkü, bu dostlukta kimse birbirinin değerini bilmez.

6. ETKİNLİK

a. Gerçek ve kurgusal unsurlar hakkında verilen bilgileri okuyunuz.Gerçek Unsurlar

Günlük hayatta yaşanması, gerçekleşmesi mümkün olaylar, durumlar gerçek unsurları oluşturur.
“Kardeşiyle birlikte odasını topladı.” cümlesinde anlatılan olay gerçek hayatta gerçekleşmesi mümkün bir olaydır. “Teneffüste maç yaptık.”, “Su almak için kantine gittim.” cümlelerinde anlatılan olaylar da günlük hayatta yaşadığımız olaylardandır.

Kurgusal Unsurlar

Yazarın zihninde geçen ve hayal ürünü olan olaylar kurgusal unsurlardır. Bazı metinlerde anlatılan kurgusal unsurlar birebir gerçeği yansıtırken bazılarında hayal gücü ön plandadır.
“Bulutlar sessizce birbirleriyle konuşuyorlardı. Öyle olunca güneş yüzünü arada bir onlara gösteriyor, gülümsüyordu.” cümlelerinde anlatılan olay, günlük hayatımızda tanık olabileceğimiz bir olay değildir. Hayvanların kişileştirilmesi, cansız varlıkların konuşması gibi unsurlar, kurgusal unsurlardır.b. Yukarıdaki açıklamaları da dikkate alarak metindeki gerçek ve kurgusal unsurları yazınız.

Cevap:

Gerçek unsurlar: Ayçiçeğinin her zaman güneşe bakması, dilsiz bir adamla duymayan bir adamın dost olması, pazardan sonra pazartesinin gelmesi.

Kurgusal unsurlar: Varlıkların birbiriyle dost olması, dağ ve adanın iletişim kurması, binaların asık suratlı olması.


5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 90. Sayfa Cevapları Koza  Yayınları

7. ETKİNLİK

Yazarın dostlukla ilgili söylediklerine katılıyor musunuz? Nedenleriyle birlikte yazınız.

Cevap: Katılıyorum. Pek çok dostluk türü vardır. Hepimizin hayatında farklı dostluklar yer alır. Kimi dostumuzla sürekli görüşürüz, kimiyle bazen bir araya geliriz. Ancak en kötüsü dost dediğimiz kişilere değer vermemektir. Onlarla aramızdaki bağı güçlendirmemek dostlukları yıpratır.

8. ETKİNLİK

Aşağıda, kesme işaretiyle ( ‘ ) ilgili verilen bilgileri okuyunuz, bu noktalama işaretinin her görevi için örnek bir cümle yazınız.

Cevap:

1. Özel adlara getirilen iyelik, durum ve bildirme ekleri kesme işaretiyle ayrılır.

Örnek cümlem: Mustafa’nın kitabını bir türlü bulamadım.

2. Kişi adlarından sonra gelen saygı ve unvan sözlerine getirilen ekleri ayırmak için kullanılır.

Örnek cümlem: Beyza Hanım’ı aramak için telefonu elime aldım.

3. Kısaltmalara getirilen ekleri ayırmak için kullanılır.

Örnek cümlem: Kelimelerin anlamını öğrenmek için TDK’nin sitesine bakabilirsiniz.


5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 91. Sayfa Cevapları Koza  Yayınları

Cevap:

4. Sayılara getirilen ekleri ayırmak için kullanılır.

Örnek cümlem: Bu kırtasiye 1996’dan beri hizmet veriyor.

5. Belirli bir tarih bildiren ay ve gün adlarına gelen ekleri ayırmak için kullanılır.

Örnek cümlem: Doğum gününü 15 Nisan’da kutlayacakmış.

6. Bir ek veya harften sonra gelen ekleri ayırmak için kullanılır.

Örnek cümlem: Dahi anlamındaki de/da’nın ayrı yazıldığını öğrendim.

9. ETKİNLİK

“Dostluk sizin için neler ifade ediyor? Dostlarınıza nasıl davranıyorsunuz?” sorularından hareketle aşağıdaki karikatürü inceleyiniz. Karikatürde verilen mesaj ile ilgili düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız. Konuşma ve dinleme süreci esnasında aşağıdaki kurallara uygun hareket ediniz.

Cevap:

1. Konuşmalarınızda kelimeleri anlamına uygun kullanınız.
2. Konuşmalarınızda dilimize henüz yerleşmemiş yabancı kelimeler yerine Türkçelerini kullanınız.
3. Konuşmalarınızda beden dilinizi etkili bir şekilde kullanınız.
4. Konuşmalarınızda ama, fakat, lakin ve ancak gibi uygun geçiş ve bağlantı ifadeleri kullanınız.
5. Konuşmacı arkadaşınızın sözlü olmayan mesajlarını dikkate alarak beden dilini etkili bir şekilde kullanıp kullanmadığını açıklayınız.

Cevap: Dostluk, sevgiyi, anlayışı ve zamanı paylaşmaktır. Dostlarımızla zaman geçirmek hem bizi hem onları mutlu eder. İnsan dostlarına karşı büyük bir özveri ve anlayış ile yaklaşır. Ben de dostlarımla zaman geçirmekten çok hoşlanırım. Onlarla iletişim kurarken saygılı ve iyimser olmaya özen gösteririm. Onları üzecek, kıracak sözler söylemekten çekinirim. Sevdiklerimizle bolca sohbet etmek hepimizi iyi hissettirir.


5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 92. Sayfa Cevapları Koza  Yayınları

10. ETKİNLİK

“Sonraki Derse Hazırlık” aşamasında izlediğiniz çizgi film veya filmlerdeki olayları hatırlayınız. Olaylardan hareketle çıkardığınız anlamlar hakkında konuşunuz. Ardından aşağıda yer alan hikâyeyi tamamlayınız. Hikâyeyi tamamlarken izlediğiniz filmlerdeki mesajlardan ve günlük hayattaki deneyimlerinizden faydalanınız. Hikâyenize uygun başlık koymayı unutmayınız.

Cevap:

YENİ DOSTLUK

Elif sıcakkanlı, sevgi dolu bir kızdı. Elinden geldiğince herkese yardım eder, kimseleri kırmazdı. Ama en çok Özge’yi severdi. En iyi dostuydu Özge onun. Aynı filmleri seyreder, aynı müzikleri dinlerlerdi. Hatta sevdikleri yemekler bile aynıydı. Bir gün… Özge ve ailesi başka şehre taşındılar. Böylece Elif en sevdiği arkadaşından uzak kalmış oldu. Bu duruma çok üzüldü. Artık okula yalnız gelip gidiyor, sohbet edecek kimseyi bulamıyordu. Daha sonra Elif’in sınıfına yeni bir öğrenci geldi. İsmi İpek idi. İpek Elif’in yanında oturuyor, onunla iletişim kurmaya çalışıyordu. Elif’in aklında Özge olduğu için İpek’i görmezden geliyordu. Sonunda İpek’in nazik ve iyimser davranışları onun da hoşuna gitmeye başladı. Birlikte sinemaya gittiler, kitaplar okudular. Aslında İpek’in zevkleri Elif’ten farklıydı. Ama yine de çok iyi anlaşıyorlardı. Çünkü birbirlerine sürekli yeni şeyler öğretme fırsatı buluyorlardı. Elif artık çevresine karşı daha duyarlı olmuş, farklı insanlar tanımaktan çekinmeyen biri olmuştu.

SONRAKİ DERSE HAZIRLIK

“Tatlı dil, iyilik yapmak, nazik olmak” konulu özlü sözler araştırınız. Araştırma sonucunda edindiğiniz bilgileri sınıfa getiriniz.

Cevap:

  • Öğrenilmesi gereken ilk dil, tatlı dildir. (Barış Manço)
  • Tatlı söz söyleyen, kötü söz işitmez (Firdevsi)
  • İyilik aradın mı insanda, kötülük kalmaz. (Mevlana)
  • Her insan yapmadığı tüm iyiliklerden sorumludur. (Voltaire)
  • Kibarlık, düşüncelerin kıyafetidir. (Lord Chesterfield)
  • Nezaket para ile satın alınmaz; ama her şeyi satın alır. (Montaigne)

Bir önceki yazımız olan 5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 78-80-81-82-83-84 Koza Yayınları başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.


HIZLI CEVAP YAZ

Yazıyla İlgili Fikirleriniz:

Yasal Uyarı
DMCA.com Protection Status
Sitemizde bulunan tüm yazılar, konular, içerikler yol gösterici nitelikte genel bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır.