11 Ekim 2021, 14:12
Donatello
Yönetici

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 64-65-66-67-68-69. Sayfa Cevapları ATA Yayınları


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 64-65-66-67-68-69 Cevapları ATA Yayınları

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Gazi’yi Görmeye Gelen Ana Metni Cevapları 


6. Sınıf Ata Yayınları Türkçe Ders Kitabı 64. Sayfa Cevapları

HAZIRLIK ÇALIŞMASI

1. Millî Mücadele Dönemi’nde yapılan fedakârlıklar ile ilgili yaptığınız araştırmalardan edindiğiniz bilgileri arkadaşlarınızla paylaşınız.

Cevap:

Milli Mücadele döneminde asker eşiyle cepheden cepheye koşan, askerlere yemek pişiren ve gerektiğinde yaralarını saran “Kara Fatma” lakaplı Fatma Seher’in cesareti ve fedakarlığı, Türk kadınının ulusal kurtuluş mücadelesine verdiği katkıyı gözler önüne sermiştir.

İstanbul’dan vapurla Samsun’a oradan da Sivas’a yaylı arabayla gelen ve Mustafa Kemal Atatürk ile görüşerek savaşa katılma arzusunu dile getiren Fatma Seher Erden, Gazi’nin izniyle ulusal kurtuluş savaşında Batı Cephesi’nde mücadele vererek Anadolu kadınının fedakarlığının, vatan sevgisinin ve cesaretinin timsallerinden oldu.2. Atatürk’ün, Kurtuluş Savaşı anılarından belirlediğinizi sınıfta anlatınız.

Cevap:

TÜRK ORDULARI BAŞKUMANDANIYIMAfyonkarahisar’ın hatlarının çözülmesi sonunda birkaç Yunanlı tutsak, geceleyin Mustafa Kemal’in çadırına getirilmişti. Bunlardan birisi, Muzaffer Generalin doğup büyümüş olduğu Selanik’ten gelmişti. Yüz, kendisine yabancı gelmediğinden ve üniformasında da hiçbir bellilik görmediğinden kim olduklarını ve rütbelerini sormaya başlamıştı.
– Binbaşı mısınız?
– Hayır.
– Albay mı?
– Hayır.
– Korgeneral mi?
– Hayır.
– Peki nesiniz?
– Ben Mareşal ve Türk Orduları Başkomutanıyım! Şaşkınlıktan ağzı açık kalan Yunanlı kekeledi:
– Bir başkomutanın savaş hattına bu kadar yakın yerlerde dolaşması işitilmiş değil de!..


6. Sınıf Ata Yayınları Türkçe Ders Kitabı 67. Sayfa Cevapları

1. ETKİNLİK

Aşağıda verilen kelime ve kelime gruplarını karşılarında karışık olarak verilmiş anlamlarıyla örnekteki gibi eşleştiriniz.

Cevap:

( c ) çiftlik
( h ) muhtar
( a ) gazi
( e ) harp
( b ) rastlamak.
( ç ) gözü açık gitmek
( ı ) gökte ararken yerde bulmak
( d ) heybe
( f ) şehita) Olağanüstü yararlılıklar göstererek düşmanı yenen komutanlara devlet tarafından verilen onur unvanı.
b) Bir kimse ile karşı karşıya gelmek, karşılaşmak.
c) Tarım yapılan, hayvan yetiştirilen, çalışanlarının da oturması için evler bulunan geniş toprak parçası.
ç) Gerçekleşmesini çok istediği bir dileğine erişmeden ölmek.
d) Omza geçirilebilen tek gözlü bir çanta türü.
e) Savaş.
f) Allah’ın dininin tüm insanlığa ulaştırılması ve bu esnada ortaya çıkan engelleri kaldırırken Allah yolunda ölen veya öldürülen Müslüman.
g) Gereksiz sözlerle birini bunaltmak.
h) Köy ve mahallenin yasalarla belirtilmiş işlerini yürütmek için o köy veya mahallede oturanların seçtikleri kimse.
ı) Çok güçlükle ele geçirebileceğini sandığı şeyi veya kimseyi birdenbire bulmak.

2. ETKİNLİK

a) Metinde geçen aşağıdaki cümlelerde yer alan altı çizili eklerin cümleye kattığı anlamı açıklayınız.

Buraların sabısı sın? Yoksa bekçisi mi?
Şimdi nereden gelip nereye gittiğini söyleyecek misin?
Senin Gazi Paşa’dan başka bir isteğin var ?

Cevap: Bu ekler cümleye soru anlamı katmıştır.b) Soru ekini (mi) kullanarak aşağıya beş tane soru cümlesi yazınız.

Cevap:

Yarın derse gelecek misin?

Bu kitaplar sana mı ait?Sinemaya gideceğimizi ona söyledin mi?

En sevdiğin renk yeşil değil miydi?

Olanlardan haberin var mı?

3. ETKİNLİK

Okuduğunuz metnin özetini defterinize yazınız.Cevap:

Atatürk çiftlikte gezerken bir nineye denk gelmiş. Nineye neden burada olduğunu sormuş. Nine de Atatürk’ü görmek için burada olduğunu söylemiş. Çünkü nine iki oğlunu savaşta şehit vermiş. Ayrıca yurdu düşman elinden kurtardığı için Ata’ya minnettar olduğunu ve onu görmenin en büyük isteği olduğunu söylemiş. Bir süre sonra Atatürk ona aradığını bulduğunu söylemiş. Nine sevinçten Atatürk’ün eline yapışmış. Karşılıklı ağlaşmışlar. Nine tek ineğinden yaptığı peyniri Atatürk’e hediye etmiş. Peyniri yeyip çok beğendiğini söyleyen Atatürk ona üç inek hediye etmiş. Onu konuk etmelerini ve sonra köyüne götürmelerini istemiş.


6. Sınıf Ata Yayınları Türkçe Ders Kitabı 68. Sayfa Cevapları

4. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları okuduğunuz metinden hareketle yanıtlayınız.

1. Ninenin “Buraların sabısı mısın? Yoksa bekçisi mi?” sorusuna Atatürk nasıl cevap vermiştir?Cevap: Toprakların sahibinin de bekçisinin de Türk milleti olduğunu söylemiştir.

2. Nine, Sincan’ın köylerini nasıl anlatmıştır?

Cevap: Otun güç bittiği, atın geç yetiştiği, kavruk köylerinden biri olarak anlatmıştır.

3. Nine niçin Ankara’ya gelmiştir?Cevap: Nine Ankara’ya Paşamızı görmeye gelmiştir.

4. Nine, Atatürk’ün karşısında olduğunu öğrenince ne yapmıştır?

Cevap: Elindeki değneği fırlatıp Atatürk’ün eline sarılmış ve ağlayarak ellerini öpmüş.

5. Nine, Atatürk’e ne hediye etmiştir? Atatürk buna nasıl karşılık vermiştir?Cevap: Nine Atatürk’e yaptığı peyniri hediye etmiştir. Atatürk buna karışık nineye üç inek hediye etmiştir.

6. Metinde bazı kelimelerin yazılışı farklıdır. Sizce bunun nedeni nedir?

Cevap: Metindeki bu kelimeler yerel konuşmada olduğu gibi yazılmıştır. Bazı köy, mahalle veya ilçelerde bazı kelimeler farklı söylenir.

5. ETKİNLİK

Metnin yazarı siz olsaydınız bu metne hangi başlığı verirdiniz?

Cevap: Benim başlığım “………..MİNNET BORCU……….” olurdu.

6. ETKİNLİK

a) Okuduğunuz metin hangi türde yazılmıştır?

Cevap: Metin anı/hatıra türündedir.

b) Metnin türünü nasıl belirlediğinizi metinden örneklerle açıklayınız.

Cevap: Metinde geçmişte yaşanılan bir olay anlatılmaktadır. Metin, olayı yaşayan kişi tarafından aktarılmıştır.

7. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümlelerden koşul bildirenlerin başına “✓” işareti koyunuz.

Cevap:

[ ] Onu görmeden ölürsem gözlerim açık gidecek.
[  ] Köylü kadın bu sözleri duyunca şaşkına döndü.
[ ] Seversen gene yapıp getiririm.
[  ] Bu topraklar Türk milletinin malıdır.

8. ETKİNLİK

Öğretmeninizin hazırlayacağı kelime ve kavram havuzundan bir kelime çekiniz ve onun hakkında üç dakikalık konuşma yapınız.
• Konuşmanızda beden dilinizi etkili bir şekilde kullanmaya özen gösteriniz.

Cevap:

Milli Değerlerimiz

Ülkece daha iyi bir geleceğe sahip olmanın tek yolu milli değerlerimize sahip çıkmaktır. Bir ülkenin sahip olduğu en önemli şeyler bunlardır. Marşımız, bayrağımız, dilimiz ve tarihimiz milli değerlerimizi oluşturur. Bunlardan biri bile tehlike altındaysa bağımsızlığımızı kaybetmekle karşı karşıyayız demektir. Milli değerlerimizi korumak için birlik ve beraberlik içinde hareket etmeliyiz. Birlik içinde olan bir milleti hiçbir güç yıkamaz.


6. Sınıf Ata Yayınları Türkçe Ders Kitabı 69. Sayfa Cevapları

9. ETKİNLİK

Metindeki yaşlı nine, köyüne döndükten sonra neler yaşamış olabilir? Bu konuda hikâye edici bir metin yazınız.

Cevap:

Yaşlı nine köyüne döndüğünde tüm köy halkı meydanda onu bekliyordu. Nine yalnız değildi. Yanında onu köye getiren iki adam ve Ata’nın hediye ettiği üç inek de vardı. Muhtar hepsini karşıladı ve beraber meydanda oturdular. Nine herkese yaşadıklarını anlattı. Köy halkının gözleri duydukları karşısında dolmuştu. Herkes Atatürk ile konuşan bu kadının elini öptü. O günden sonra köyde hep Atatürk ve ninenin yaşadıkları anlatıldı.


GELECEK DERSE HAZIRLIK

1. Atatürk’ün hangi savaşlara katıldığını ve nerelerde savaştığını araştırınız, edindiğiniz bilgileri defterinize yazınız.

Cevap:

Trablusgarp Savaşı: Osmanlı-İtalya arasındaki savaş. Osmanlı yenilmiştir. Ancak Mustafa Kemal bu savaştaki başarısı ile halk tarafından tanınan biri olmuştur.

İkinci Balkan Savaşı: Savaş sırasında Trakya’da gösterdiği başarısından dolayı Mustafa Kemal Atatürk Sofya ateşeliğine atanmıştır. Osmanlı Devleti’nin Gelibolu ve Trakya’da kaybettiği toprakların bir kısmını geri kazanmasında Mustafa Kemal’in askeri başarısı etkili olmuştur.

Çanakkale Savaşı: Gelibolu Yarımadası’nda Mustafa Kemal Atatürk’ün düşman askerlerine karşı gösterdiği başarısı onun albaylık rütbesine yükselmesini sağlamıştır.

I. Dünya Savaşı: Kafkas cephesindeki başarısından dolayı Mustafa Kemal’e Tuğgenerallık Rütbesi verilmiştir. Suriye-Filistin cephesinde ise  hem İngilizlere hem de Arap silahlı çetelerine karşı savaşmıştır. Sonunda İngilizleri durdurmayı başarmış Yıldırım Ordular Grubu Komutanlığı’na atanmıştır.

Kurtuluş Savaşı: Mustafa Kemal Bu savaş sonrası `milletin makus talihini yenen bir savaş olmuştur` şeklinde bir ifade ile bu savaşın önemini anlatmıştır.

Sakarya Savaşı: Mustafa Kemal Atatürk Yunanlara karşı savaşılan bu cepheye bizzat gelerek gözlemlemiştir. Ordunun yeniden güçlendirilebilmesi için Sakarya’ya kadar çekilmesini söyleyen Atatürk Yunan ordularına karşı bir şans elde etmiştir. Bu cephede savaşırken Başkomutan unvanı alan Atatürk, ordunun başına geçmiştir.

Büyük Taarruz: Türk Kurtuluş Savaşı sırasında Türk ordusunun Yunan kuvvetlerine karşı başlattığı genel saldırıdır.

2. Kurtuluş Savaşı’nı anlatan fotoğraflar bulunuz ve bulduğunuz fotoğrafları sınıfa getiriniz.

Cevap:

 

3. Hakkında hazırlıklı konuşma yapmak amacıyla Kurtuluş Savaşı’nın kahramanlarından birini belirleyiniz.
• Hazırlıklı konuşmanızı görsellerle destekleyiniz.
• Hazırlıklı konuşmanızdan önce mutlaka prova yapınız.

Cevap:

NEZAHAT ONBAŞIMilli Mücadele Kahramanları Nezahat Onbaşı

Nezahat Onbaşı 1909 yılında Erzurum’da doğdu. Henüz 8 yaşındayken annesi verem hastalığına yakalandı ve vefat etti. Çanakkale Cephesi 70. Alay Komutanı olan babası Hâfız Hâlid Bey, küçük Nezahat’ı bırakacak kimsesi olmadığı için yanında cepheye götürdü ve böylece ilk defa Çanakkale’de savaş ortamını yaşadı. At binme talimlerine katıldı, silah kullanmayı öğrendi. Cephede doğrudan çarpışmalara girdi ve daha 12 yaşında kendisine “onbaşı” rütbesi verildi.

Cephede Mustafa Kemal Paşa, İsmet Paşa ve Çerkes Ethem ile tanıştı. İsmet Paşa, Nezahat Onbaşı’ya “kurmay” unvanı verdi. Konya İsyanı, I. Ve II. İnönü Savaş’ları, Sakarya ve Gediz Muharebeleri’nde silah taşıyarak, İstiklal Savaşı’nın kahramanları arasında yer almıştır.

 

Bir önceki yazımız olan 6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 61-62. Sayfa Cevapları ATA Yayınları başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.


22 Kasım 2022, 11:33

Abone
Mesaj Sayısı:
Konu Sayısı: 3187

Bazı cevaplar biraz uzun geldi onları kendim kısaltarak yazdım ama onun dışında harika olmuş hem güzel hem farklı çok teşekkürler

HIZLI CEVAP YAZ

Yazıyla İlgili Fikirleriniz:

Yasal Uyarı
Sitemizde bulunan tüm yazılar, konular, içerikler yol gösterici nitelikte genel bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır.