10 Mart 2024, 19:08
can
Yönetici

6. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı 29-30-31. Sayfa Cevapları


6. Sınıf MEB Yayınları Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Cevapları Sayfa 29-30-31

1. ÜNİTE Peygamber ve İlahi Kitap İnancı: Ölçme ve Değerlendirme Cevapları


6. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Cevapları 29. Sayfa MEB Yayınları

A. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” harfini yazınız.

Cevap:

1. (Y) Kur’an-ı Kerim’de adı geçen peygamberlerden biri de Hz. Lokman’dır.
2. (D) Sıdk, peygamberlerin doğru sözlü ve dürüst olmaları anlamına gelir.
3. (D) Nemrut tarafından atıldığı ateş Hz. İbrahim’i yakmamıştır.
4. (Y) Hz. İsa’ya verilen kutsal kitabın adı Zebur’dur.
5. (D) Yüce Allah, Hz. Âdem’in tövbesini kabul etmiştir.
(sabah, Hz. Âdem, Hz. İsa, ismet, yirmi üç, Hz. Musa, vitir, fetanet, yirmi beş)

B. Yukarıda verilen kelimelerden uygun olanlarıyla cümleleri tamamlayınız.

Cevap:1. Kur’an-ı Kerim’de yirmi beş peygamberin adı geçer.
2. Peygamberlerin akıllı ve zeki olmalarını ifade eden sıfatlarına fetanet denir.
3. Tevrat, Hz. Musa‘ya gönderilen ilahi kitaptır.
4. İlk insan ve ilk peygamber, Hz. Âdem‘dir.
5. Hanefi mezhebine göre vitir namazında Kunut dualarının okunması vaciptir.


C. Aşağıdaki soruları dikkatle okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.

1. Aşağıdakilerden hangisinde peygamberlik anlamına gelen iki kavram birlikte verilmiştir?

A) Fetanet ve Risalet
B) Nübüvvet ve İsmet
C) Risalet ve Nübüvvet
D) İsmet ve EmanetCevap: C


6. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Cevapları 30. Sayfa MEB Yayınları

2. Aşağıdakilerden hangisi Yüce Allah’ın vahiy göndermesinin amaçlarından biri değildir?

A) Yüce Allah’ı doğru bir şekilde tanıtmak
B) Bilimsel ve teknolojik gelişmeler hakkında bilgi vermek
C) İnsana yaratılış amacının Allah’a (c.c.) kulluk olduğunu öğretmek
D) İnsanların akıl ve iradelerini doğru bir şekilde kullanmalarını sağlamak

Cevap: B
3. İsmi, “kitap ve mektup” gibi anlamlara gelir. Dili İbranicedir. Yeni dinî hükümler getirmemiştir. Allah’a (c.c.) övgü ve şükran duyguları ile hikmetli sözler, ahlaki öğütler ve ilahilerden oluşan kitap; Hz. Davud’a gönderilmiştir.

Hakkında bilgi verilen ilahi kitap aşağıdakilerden hangisidir?

A) İncil
B) Tevrat
C) Kur’an
D) Zebur

Cevap: D
4. “Ey insanlar! Rabb’iniz birdir. Babanız da birdir. Hepiniz Âdem’in çocuklarısınız. Âdem ise topraktandır. Arap’ın Arap olmayan üzerinde, beyazın siyah üzerinde, siyahın da beyaz üzerinde bir üstünlüğü yoktur. Allah katında üstünlük ancak takva iledir…”
(Ahmed bin Hanbel, Müsned, C 4, s. 252.)

Hz. Peygamber’in Veda Hutbesi’ndeki bu sözlerinden hareketle,

I. Hz. Âdem insanlığın atasıdır.
II. İnsanların birbirlerine üstünlük taslaması yanlıştır.
III. Allah (c.c.), bazı toplumları diğerlerinden daha seçkin yaratmıştır.

Yargılarından hangilerine ulaşılabilir?A) Yalnız I
B) I ve II
C) II ve III
D) I, II ve III

Cevap: B


6. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Cevapları 31. Sayfa MEB Yayınları

5. Zor durumda kalan kulun, derdini dua ederek Yüce Allah’a açması ve O’ndan yardım dilemesidir. Yatsı namazının ardından kılınan vitir namazının son rekâtında tekbir alındıktan sonra okunur. Bu dualar, Hz. Peygamber’den öğrendiğimiz dualardandır.

Hakkında bilgi verilen dua aşağıdakilerden hangisidir?A) Kunut
B) Tahiyyat
C) Rabbena
D) Sübhaneke

Cevap: A


D. Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Kur’an-ı Kerim’de yer alan yirmi beş peygamberin isimlerini yazınız.Cevap

 

2. Peygamberlerin özellikleri nelerdir? Kısaca açıklayınız.

Cevap:  Sıdk, Emanet, Fetanet, İ.smet, Tebliğ.
3. Kur’an-ı Kerim’de ismi geçen peygamberlerden üçünün bizler için örnek olan yönlerini kısaca yazınız.

Cevap:

Hz. Muhammed: Saygı, hoşgörü, eşitlik, adalet.

Hz. İsmail: Teslimiyet

Hz. Yusuf: Edep ve terbiye


4. Vahiy nedir? Vahyin gönderiliş amaçları nelerdir? Kısaca anlatınız.

Cevap: Vahiy, sözlükte “gizli konuşma, gizli olarak bildirme, gönderme, işaret” gibi anlamlara
gelir. Terim olarak vahiy; peygamberler aracılığıyla insanlara, hayatın hangi ilkelere
göre yaşanması ve nelerin yapılıp nelerden sakınılması gerektiğini bildiren ilahi bilgiyi
ve bu bilginin gönderiliş tarzını ifade eder.


5. Dört ilahi kitabı ve gönderildikleri peygamberleri yazınız.

Cevap:

Tevrat: Hz. Musa’ya gönderilmiştir.
Zebur: Hz. Davut’a gönderilmiştir.
İncil: Hz. İsa’ya gönderilmiştir.
Kuran-ı Kerim: Hz. Muhammed’e gönderilmiştir.

Bir önceki yazımız olan 6. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı 24-26. Sayfa Cevapları başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.


HIZLI CEVAP YAZ

Yazıyla İlgili Fikirleriniz:

Yasal Uyarı
DMCA.com Protection Status
Sitemizde bulunan tüm yazılar, konular, içerikler yol gösterici nitelikte genel bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır.