29 Ocak 2022, 18:02
Mehmet Akif
Yönetici

6. Sınıf Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi 97-98-99-100. Sayfa Cevapları FCM Yayınları


6. Sınıf Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 97-98-99-100 Cevapları FCM Yayınları 

Ölçme Ve Değerlendirme


6. Sınıf Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi FCM Yayınları Sayfa 97 Cevapları

A. Aşağıdaki soruların cevaplarını boş bırakılan satırlara yazınız.

1. Peygamberimiz (s.a.v.), İslam’a davetine niçin en yakınlarından başlamıştır? Açıklayınız.

Cevap:İnsanlar her şeylerini ilk önce yakınları ve güvendiği insanlar ile paylaşırlar. Onların vereceği tepkiler çok önemlidir. İnsanların yakınları her zaman destek olurlar. Bu nedenle ilk önce yakınlarını İslam2a davet etmiştir.

2. Hz. Peygamber (s.a.v.), İslam’ı Mekke’de yayarken ne gibi zorluklarla karşılaşmıştır? Bilgi veriniz.

Cevap:Eziyet görmüş, dışlanmış, engellenmiş, ekonomik zorlamalar ile karşılaşmış.

3. İsrâ ve Miraç Olayı ne demektir? Açıklayınız.

Cevap:

Hz. Peygamber (sav) in geceleyin Mescid-i Haram’dan Mescid-i Aksa’ya götürülmesini ifade eder. Miraç ise, Mescid-i Aksa’dan Sidretü’l-Münteha’ya kadar olan yükselişi ifade eder.4. Peygamberimiz (s.a.v.) ve Müslümanlar niçin Medine’ye hicret etmişlerdir? Belirtiniz.

Cevap:

Mekke’de Müslümanlara eziyetler ve zulümler artmıştı. Peygamber efendimiz hem Müslümanları korumak hem de İslam’ın yayılmasını hızlandırmak için hicret etmişlerdir.

5. Mescid-i Nebi’nin, Peygamberimiz (s.a.v.) döneminde ne gibi sosyal işlevleri vardı? Belirtiniz.Cevap:

Eğitim, öğretim, sosyal, kültürel işlevleri olmuştur. Toplantılar yapılmış ve hatta savaşta uygulanacak olan taktikler de buralarda çalışılmıştır.

6. Hz. Muhammed (s.a.v.), Medine’de sosyal barışı sağlamak için ne gibi çalışmalar yapmıştır? Bilgi veriniz.

Cevap:Her Mekke’li ile Medine’liyi kardeş ilan etmiş, okuma yazma öğrenimine önem verilmiştir. Evs ve Hazreç adlı iki büyük Arap kabilesini barıştırmıştır. Yahudiler ile Medine Sözleşmesi yapmıştır.

7. Bedir Savaşı’nın başlıca sonuçları nelerdir? Belirtiniz.

Cevap:

İslam ordusu, kendilerinden çok daha güçlü olan müşriklerin ordusunu büyük yenilgiye uğrattı. Bu savaşta Mekkeli müşriklerden yetmiş kadar kişi öldü ve çok sayıda kişi de esir alındı. Ölenler arasında müşriklerin ileri gelenlerinden Ebu Cehil, Ümeyye bin Halef, Utbe bin Rebia gibi kişiler de vardı. Müslümanlar ise bu savaşta on dört şehit verdiler. Bu savaş ile Müslümanlar büyük bir moral bulmuşlardır.
6. Sınıf Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi FCM Yayınları Sayfa 98 Cevapları

B. Aşağıdaki şemaları doldurunuz.

1. İlk Müslümanların adlarını aşağıdaki şemaya yazınız.

Cevap: Hz. Hatice, Hz. Ali, Hz. Ebubekir, Hz. Zeyd bin Harise

2. Hicret’in Müslümanlar için ne gibi faydaları ve sonuçları olmuştur? Aşağıdaki şemaya yazınız.Cevap: Canlarını korumuş oldular, İslamın yayılması hızlandı, güçlü bir İslam sosyal yapısı kuruldu, sayıları arttıkça güçlendiler.

C. Aşağıdaki soruların doğru seçeneğini işaretleyiniz.

1. Peygamberimize (s.a.v.) ilk inen ayetler aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bakara suresinin ilk beş ayeti
B) Müddessir suresinin ilk beş ayeti
C) Alak suresinin ilk beş ayeti
D) Fâtiha suresinin tamamıCevap: C

2. Müslümanların ilk hicret ettikleri yer neresidir?

A) Medine B) Habeşistan
C) Taif D) Şam

Cevap: B
6. Sınıf Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi FCM Yayınları Sayfa 99 Cevapları

3. “Akabe Biatları” kimler arasında gerçekleşmiştir?

A) Peygamberimiz (s.a.v.) ile Yahudiler arasında
B) Peygamberimiz (s.a.v.) ile müşrikler arasında
C) Peygamberimiz (s.a.v.) ile Habeşistan hükümdarı arasında
D) Peygamberimiz (s.a.v.) ile Medineli Müslümanlar arasında

Cevap: D

4. Mekke’den Medine’ye hicret eden Müslümanlara ……muhacir……., onlara Medine’de yardım eden, destek olan Müslümanlara da ..ensar………………….. adı verilir.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla hangi kavramlar gelmelidir?

A) Ensar – muhacir B) Muhacir – ensar
C) Sahabi – muhacir D) Ensar – hicret

Cevap: B

5. Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimiz (s.a.v.) ile Yahudiler arasında yapılan Medine Sözleşmesi’nin maddeleri arasında yer almaz?

A) Yahudiler dinlerinde özgür olacaklar.
B) Yahudilerle Müslümanlar arasında çıkan sorunlarda, Hz. Peygamber (s.a.v.) hakem
kabul edilecek.
C) Medine’ye bir saldırı olursa iki taraf şehri birlikte savunacaklar.
D) Yahudiler ve Müslümanlar birbirlerinin düşmanlarıyla ittifak kurabilecekler.

Cevap: D

6. Aşağıdaki olay ve tarih eşleştirmelerinden hangisi hatalıdır?

A) Peygamberimize (s.a.v.) ilk vahiy gelişi – 610
B) Mekke’den Medine’ye hicret – 620
C) Uhud Savaşı – 625
D) Hudeybiye Antlaşması – 628

Cevap: B

7. I. İlk Müslümanlardan biridir.
II. Peygamberimizin (s.a.v.) en yakın arkadaşı ve sadık dostudur.
III. Hicret yolculuğunda Peygamberimizin yanında yer almıştır.

Yukarıda sözü edilen sahabi kimdir?

A) Hz. Ömer (r.a.) B) Hz. Ebu Bekir (r.a.)
C) Hz. Osman (r.a.) D) Hz. Zeyd (r.a.)

Cevap: B


6. Sınıf Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi FCM Yayınları Sayfa 100 Cevapları

8. Peygamberimiz (s.a.v.), Hendek Savaşı’ndan önce müşriklerle yapacakları savaşta nasıl bir strateji izlenmesi gerektiği konusunda, sahabilerle görüş alışverişinde bulunmuştur. Bunun sonunda Selman-ı Farisi adlı sahabinin Medine’nin etrafına hendek kazılmasına dair teklifi uygun bulunmuştur. Bu durum Peygamberimizin (s.a.v.) hangi özelliğini ortaya koymaktadır?

A) Peygamberimizin (s.a.v.) merhametli olduğunu
B) Peygamberimizin (s.a.v.) ilme önem verdiğini
C) Peygamberimizin (s.a.v.) istişareye önem verdiğini
D) Peygamberimizin (s.a.v.) sabırlı olduğunu

Cevap: C

Ç. Aşağıdaki bilgilerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız.

Cevap: 

1. ( Y) Peygamberimize (s.a.v.) ilk vahiy Sevr Mağarası’nda gelmiştir.

2. (D ) Peygamberimizin (s.a.v.) eşi Hz. Hatice (r.a.) ile amcası Ebu Talip’in vefat ettiği yıla “Hüzün Yılı” adı verilmiştir.

3. (D ) Peygamberimiz (s.a.v.) ilk mescidi hicret sırasında Kuba’da yapmıştır.

4. (Y ) Peygamberimizin (s.a.v.) kabri, Mekke’de Kâbe’nin yanındadır.

5. (D ) Hz. Hamza (r.a.) ile Hz. Ömer’in (r.a.) art arda İslam’a girmesi, Mekke’de İslam’ın yayılmasına ve

Müslümanların güçlenmesine katkı sağlamıştır.

6. (Y ) Hudeybiye Antlaşması, Peygamberimiz (s.a.v.) ile Yahudiler arasında yapılmıştır.

7. (D ) Hz. Peygamber’in (s.a.v.) “Veda Haccı” sırasında Arafat’ta yaptığı konuşmaya “Veda Hutbesi” adı verilir.

8. ( Y) Hz. Muhammed (s.a.v.) Taif’e gittiğinde, insanlar Peygamberimizi (s.a.v.) büyük bir sevgiyle karşıladı ve çok sayıda insan İslam’ı kabul etti.

D. Aşağıdaki Nasr suresinde boş bırakılan yerleri tamamlayınız.

Cevap:

Bismillahirrahmânirrahîm.

İzâ câe ……..nasrullahi……… velfeth ve …….ra eytennase… yedhulûne fî..dinillahi…. efvâcâ. Fesebbih ….bi hamdi….. Rabbike ..vestağfirhu…İnnehû …kane…….. tevvâbâ.

Bir önceki yazımız olan 6. Sınıf Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi 96. Sayfa Cevapları FCM Yayınları başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.


21 Mart 2022, 22:38

Abone
Mesaj Sayısı:
Konu Sayısı: 3716

Din kültürü ve ahlak bilgisi konularında verdiğiniz bilgiler ve cevaplar için sağol

HIZLI CEVAP YAZ

Yazıyla İlgili Fikirleriniz:

Yasal Uyarı
DMCA.com Protection Status
Sitemizde bulunan tüm yazılar, konular, içerikler yol gösterici nitelikte genel bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır.