26 Ekim 2023, 20:27
Mehmet Akif
Yönetici

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 100-105-106-107-108-109. Sayfa Cevapları Anka Kuşu Yayınları


4. Tema Milli Kültürümüz: Bayram Yeri Metni Cevapları

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 100-101-102-103-104-105-106-107-108-109 Cevapları Anka Kuşu Yayınevi


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 100 Cevapları Anka Yayınları

Düşünelim-Tartışalım

1. Bayram fotoğraflarının olduğu bir sınıf panosu hazırlayınız.

Cevap:

bayram ve bayramlaşma resimleri
2. Bayram kutlamalarında neler yapıyorsunuz? Anlatınız.

Cevap: Sabah erken kalkıp, babam namazdan gelince bayramlaşıyoruz. Yeni kıyafetlerimizi giyiyoruz. Kahvaltı yapıp akrabaları ziyaret edip bayramlaşma yapıyoruz. Onlar da bize harçlık, şeker veriyorlar.

3. Eski bayramlar ile şimdiki bayramların kutlanışı arasında fark var mı? Açıklayınız.Cevap: Eskiden daha çok harçlık veriliyordu şimdi daha çok şeker veriyorlar. Eskiden daha fazla akraba ziyareti yapıyorduk, şimdi tatile çıkıyoruz.


 

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 105 Cevapları Anka Yayınları

1. ETKİNLİK

Aşağıda bazı harfleri eksik verilen kelimeleri, metinden bularak anlamlarını öğreniniz ve aşağıda verilen boşluklara yazınız.

Cevap:6. sınıf türkçe ders kitabı cevapları sayfa 105 anka

 


2. ETKİNLİK 

Aşağıdaki soruları metne göre cevaplayınız.

Yazar, ninesinin çocuk gibi olmasına ninesinin hangi davranışlarını kanıt gösteriyor?Cevap: Küçücük bir kumaş parçası için benim kızla atışıyor, “O benim.” diyor, vermiyordu. Bazı günler sofrada oğlumla atışıyor, “Orada ben oturacağım.” diyordu. Şayet isteği yerine getirilmezse çocuk gibi bir köşeye çekiliyor, yüzünü asıyor, küsüyordu

Yazarın ninesinin, bayram yerinde aradığı yiyecek ve içecekler nelerdir?

Cevap: Yayla sakızı, keten helva, kırık leblebiler, kızılcık şerbeti, demirhindi, kıyma kebap.

Yazarın ninesinin aradığı bayram yerinin bugünkü hâli nasıldır?Cevap: Apartmanların arasında kalan bir boş alan olmuş. Her yer apartman olduğu için bayram yeri küçücük kalmış.

Yazar, ninesini kırmadan onun isteklerini yerine getirmeye çabalıyor. Bu davranışı nasıl değerlendiriyorsunuz? Aile büyükleri ile ilişkilerinizde siz nasıl davranıyorsunuz?

Cevap: Bu davranışı çok güzel. Ninesini kırmadan her istediğini yapmaya çalışıyor. Benim aile büyükleri ile ilişkilerim saygı çerçevesinde oluyor. Ben onlara saygılı davranıyorum.

Günümüzdeki bayram yeri, nineyi hayal kırıklığına uğratmıştır. Nine aradığı hiçbir şeyi bayram yerinde bulamamıştır. Ninenin aradığı şeylerden hangilerini biliyorsunuz?Cevap: Keten helvayı, Karagöz’ü biliyorum.

Günümüzde bayram yeri hâlâ kuruluyor olsaydı nasıl olurdu? İçinde neler bulunurdu?

Cevap: Günümüzde bayram yeri korunuyor olsaydı günümüz eğlenceleri ile dolu olurdu. Teknolojik oyunlar, lunapark, halı saha gibi şeyler olurdu.


3. ETKİNLİK 

Öykünün sonunda nine neden “Vah vah çocuklar! Siz de bir şey mi gördünüz?” diye söylüyor? Metindeki nineye göre sizin göremedikleriniz nelerdir? Şimdiki bayramların olumlu ve olumsuz yanları nelerdir?Cevap:

Bugünkü çocukların eski çocuklara göre daha şanssız olduğunu düşünüyorum. Daha sağlıklı yiyeceklerin olması, daha sosyal bir hayat ve daha çok arkadaş gurubunun olması eski çocukların daha iyi yaşadıklarını düşünüyorum. Bizim göremediklerimiz eğlenceli oyunlar, kalabalık ve sosyal bir çevre. Şimdi daha teknolojik oyunlar varken, daha az arkadaşlarımız var. Dışarıdan çok evin içinde zaman geçirmekteyiz.


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 106 Cevapları Anka Yayınları

4. ETKİNLİK 

Aşağıdaki farklı düşünceye yönlendiren ifadeleri, cümlelerin anlamlarına göre uygun olan boşluklara yerleştiriniz. Bu kelimelerin cümlenin anlamına olan etkisini açıklayınız.

fakat-ama-ancak-başka bir deyişle-özellikle-rağmen-oysaki-son olarak-ilk olarakCevap:

Apartmanların arkasına geçtik ancak bayram yerini bulamadık.
Keten helva yoktu fakat tost, sosis vardı.
Ninem ilk olarak çeşmeyi sordu.
Özellikle şimdiki çocuklar için ninem üzüldü.
O Ninemin sakızcıyı sorduğu adam yüzümüze baktı ama ninemin söylediklerini anlamadı.


5. ETKİNLİK 

Aşağıdaki bölümleri ”Bayram Yeri” adlı metne göre doldurunuz.

Cevap:Konu: Nine ve torunun bayram yerine gitmesi ve ninenin gördükleri karşısındaki hayal kırıklığı.

Ana Düşünce: Bayramlar eskisi kadar eğlenceli değil.

Kişiler: Yazar, nine ve ninenin soru sorduğu kişiler.

Yer: Bayram yeri

Olay: Bayram günü, ninenin uzun yıllar gitmediği bayram yerine gitmek istemesi, torununun onu götürmesi, ninenin her yerin ve her şeyin değiştiğini görmesi, eski bayramlarda gördükleri ve yediklerini görememesi ve yaşadığı hayal kırıklığı.

Zaman: Bayramın ikinci günü

Anlatıcı: 1. Tekil şahıs

Okuduğum metnin türü hikâyedir.

 


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 107 Cevapları Anka Yayınları

6. ETKİNLİK 

Vefalı olmak ne demektir? Bayramlarda büyüklerinizi ziyaret etmek niçin önemlidir? Kendinizi, özellikle yaşlanmış olan büyüklerinizin yerine koyarak düşüncelerinizi paylaşınız.

Cevap: Vefalı olmak sevgisi bağlılığı devam ettirmek demektir. Büyüklerimiz bizlere hep iyi davranmışlar bizi büyütmek ve yetiştirmek için türlü sıkıntılara girmişlerdir. Büyüklere saygılı olmak bizim kültürümüzün bir unsurudur. Yaşlı insanlar küçüklerin kendilerini aramalarını, hallerini ve hatırlarını sormalarını bekler. Onlara bazı konularda yardımcı olmamızı beklerler.


7. ETKİNLİK 

Aşağıdaki çocukların tutmuş oldukları levhalarda sıfatlar vardır. Bu sıfatları şekerlerin üzerindeki isimlerle tamlama oluşturacak şekilde bir araya getiriniz.

Cevap: Bayramlarda etrafımızda neşeli çocuklar ve daima gülen yüzler vardır. Büyüklerimizle büyük bir masa etrafında yediğimiz lezzetli yemekler, cevizli baklavalar ballı şekerler bayramın olmazsa olmazlarıdır. Bayramlarda yaptığımız ziyaretler sevincimizi ikiye katlar. Öncelikle büyüklerimizi ziyaret etmeli ve onların gönüllerini hoş etmeliyiz. Çünkü büyüklerimizin üzerimizde hakları çoktur. Unutmamalıyız ki bizler de büyüyecek ve bir gün onların yaşında olacağız. Bu ziyaretler aydınlık günlerimizin, gelişmiş ve çağdaş toplumun en önemli erdemlerindendir pamuk ninelerimiz duyarlı torunlarını bekliyorlardı belki de…

Oluşturduğunuz sıfat tamlamalarını eksik bırakılmış metindeki uygun yerlere yerleştiriniz. Şifreyi, harf ve rakam eşleşmesine bakarak yazınız.

6. sınıf türkçe ders kitabı cevapları sayfa 107 anka

 


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 108 Cevapları Anka Yayınları

8. ETKİNLİK 

Kendimizi karşımızdakinin yerine koyarak onun duygularını, düşüncelerini, değer yargılarını daha iyi hissedebiliriz. Bu düşünceden hareketle aşağıdaki cümleleri kendi ifadelerinizle tamamlayınız.

Cevap:

1. Ben “Bayram Yeri” metnindeki torun olsaydım onun mutlu olması için elimden geleni yapardım. Onun üzülmemesi gerektiğini, zamanın değiştiğini ve şimdiki çocukların farklı eğlence kültürü olduğunu anlatırdım. Onu başka yerlere götürüp sıkıntısının azalmasını sağlardım.

2. Ben “Bayram Yeri” metnindeki nine olsaydım üzülmeme rağmen bunu torunuma çok belli etmezdim. Değişen zaman şartlarını anlamaya çalışırdım.


9. ETKİNLİK 

Aşağıda verilen cümle türlerine uygun birer örnek cümle yazınız.

Cevap:

Karşılaştırma Cümlesi: Romanları hikaye kitabından daha fazla severim.

Örnekleme Cümlesi: Antalya’da portakal çok yetişir. Örneğin Finike’de portakal oldukça fazladır.

Koşul cümlesi: Dersine çalışırsa ona ödül ver.

Benzetme cümlesi: Yeni aldığımız soba güneş gibi ısı veriyor.

Duygu belirten cümle: Ali gittiği için çok üzgünüm.

Sebep-sonuç cümlesi: Hava sıcak olduğu için bitkiler kurudu.

Amaç-sonuç cümlesi: Araştırma yapmak için kütüphaneye gittim.

Abartma cümlesi: Babam öksürünce gök gürlüyor sandım.


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 109 Cevapları Anka Yayınları

10. ETKİNLİK 

Aşağıda serim bölümü verilen metni sıra arkadaşınızla birlikte tamamlayınız. Metne, uygun bir başlık yazınız. Metni oluştururken cümleler arasında uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini (ama, fakat, lâkin, bununla birlikte, buna rağmen vb.) kullanınız. Bu ifadelerin anlama yaptığı katkıyı konuşunuz.

Cevap:

Bu sabah her zamankinden erken uyandım. Bunda gök gürültüsünün ve şiddetli yağmurun camıma sertçe vururken çıkardığı sesin de etkisi var. Oysa daha geçen hafta, arkadaşlarımla bugün buluşmak için sözleşmiştik. Yağmur hafiflerse belki planımızı gerçekleştirebiliriz. Ama gün boyunca böyle yağarsa buluşmamız zor. Saat biraz geçsin de arkadaşlarımı arayayım. Yağmur dinmezse onları bize davet ederim, dinerse de planladığımız şekilde hareket ederiz. 

Arkadaşlarımla beraber güzel bir piknik yapmak, kırlarda koşturmak hepimizin ortak hayaliydi. Hatta bir göl kenarına gidip kamp yapmayı bile teklif edenler oldu. Fakat ailelerimiz buna pek sıcak bakmadılar. Yağmur dinmek bilmedi. Ben de arkadaşlarımı aradım ve bize gelmelerini söyledim. En azından evde kendimize göre oyun oynarız.

Arkadaşlarım bize geldiler. Onlara ilk önce sıcak çay ikram ettim. Bazı arkadaşlarım evimizi gezmek istedi. Bende onlara evimizi ve bahçemizi gezdirdim. Çok beğendiler. Hep beraber isim şehir oynadık. Çok eğlenceliydi. Yağmur şiddetini arttırmıştı; buna rağmen biz evin içince çok güzel oyunlar oynuyordu. Bu günümüz mahvoldu diye düşünürken kendiliğinden harika bir gün olmuştu.

Akşam olunca arkadaşlarım yavaş yavaş evlerine doğru gitmeye başladılar. En son Ali kaldı. Onun evi yakındı ve acele etmiyordu. Ali çok iyi anlaştığım bir arkadaşımdı bununla birlikte zevklerimiz de aynıydı. Onu da annesi arayınca evden ayrıldı. Benim için oldukça güzel bir gün olmuştu. Sosyal ortamımızda teknolojik aletler olmadan ne kadar da eğelenebileceğimiz öğrendim.


SONRAKİ METNE HAZIRLIK

Ülkemizin farklı yöreleri ile ilgili resimler bulup getiriniz. Türklerin Anadolu’ya nereden ve nasıl geldiklerini araştırınız.

Cevap: Türkler Anadolu’ya Orta Asya’dan gelmişlerdir. Malazgirt Zaferi sonucu Anadolu bir Türk yurdu olmuştur.

ülkemizin farklı bölgeleri

 

Bir önceki yazımız olan 6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 96-97-98. Sayfa Cevapları Anka Kuşu Yayınları başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.


HIZLI CEVAP YAZ

Yazıyla İlgili Fikirleriniz:

Yasal Uyarı
DMCA.com Protection Status
Sitemizde bulunan tüm yazılar, konular, içerikler yol gösterici nitelikte genel bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır.