14 Ekim 2023, 11:30
Mehmet Akif
Yönetici

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 96-97-98. Sayfa Cevapları Anka Kuşu Yayınları


3. Tema Hak Ve Özgürlükler: 3. Tema Değerlendirme Soruları Cevapları

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 96-97-98 Cevapları Anka Kuşu Yayınevi


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 96 Cevapları Anka Yayınları

Aşağıdaki 1,2,3 ve 4. soruları metne göre cevaplayınız.

Demokrasi ve Temel İlkeleri

(…) Demokrasi, eski Yunanca’da halk anlamına gelen “demos” ve yönetim anlamına gelen “kra- tos” kelimelerinin birleşiminden oluşmuş olup “halkın yönetimi” anlamına gelmektedir. (…) Demokrasi, özgür bir seçim sistemine dayalı halkın gücü elinde bulundurduğu bir yönetim şeklidir. (…) Demokrasi, bir yönetim biçimi olduğu kadar bir yaşam biçimidir de. Demokratik bir yönetim için yasaların ve yönetim sisteminin tek başına demokratik ilkeler doğrultusunda oluşturulmuş olması yetmez. Günlük hayatta insanların davranışlarından oluşan kültürde bu temel ilkelerin yaşanması gerekir. (…) Demokrasi, halkın yöneticileri belirli aralıklarla, özgür ve adil bir seçimle seçmesini gerektirir. Gerçek demokrasilerde seçimlerin de belirli ilkelere göre yapılması gerekir. (…)1. Demokrasiyi kendi cümlelerinizle tanımlayınız.

Cevap: Demokrasi halkın kendi yöneticilerini seçmek için belli dönemlerde sandık başına giderek oy kullanması, ve yönetime ortak olmasıdır.

2. Demokratik bir toplumda bireylerin her birine tanınan fırsat eşitlikleri nelerdir?Cevap: Her bireyin eşit olması ve aynı haklara sahip olması. Eğitim hakkı, sağlıktan faydalanma hakkı gibi haklarının olması. Örneğin sınava girmek bir fırsat eşitliğidir.

3. Günümüz dünyasında demokrasinin çoğunluk tarafından benimsenmesinin nedenleri nelerdir?

Cevap: Çoğunluğun verdiği karaları uygulamak insanlar tarafından daha kabul edilebilirdir. Az olanlar çok olanlara göre söz sahibi oldukları zaman toplumsal kaos çıkar.

4. Demokratik toplumlarda halkın önemi nedir?Cevap: Halk kendi kendini yönetmeye talip olur ve en önemli güç halk olur.


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 97 Cevapları Anka Yayınları

5. Aşağıdaki metni okuyunuz. Metindeki sıfatları bulup aşağıdaki boşluğa yazınız.

Durgun denizin minik dalgacıkları üzerinde, güneşin altın gibi ışıldadığı pırıl pırıl bir sabahtı. Sahilden bir mil uzaklıkta, denizi kucaklamasına ilerleyen bir balıkçı teknesi, martılara kahvaltı zamanının geldiğini haber veriyordu. Binlerce martı, bir lokma yiyecek için mücadeleye girişmişti bile. İşte zor bir gün daha başlıyordu. Sahilin ve teknenin çok ötesinde, bir martı, Jonathan Livingston (Canıtın Livingstın), tek başına uçuş çalışmaları yapıyordu. Yüz fite yükseldiğinde perdeli ayaklarını indiriyor, gagasını kaldırıyor ve ona acı veren bir kavisi oluşturabilmek için kanatlarını iyice geriyordu. Eğer bu kavisi oluşturabilirse daha yavaş uçabilecekti. Şimdi rüzgâr hafifçe yüzünü yalıyordu. Hemen altındaki uçsuz bucaksız deniz neredeyse hareketini yitirmişti ve o sanki havada asılı kalmış gibi yavaşlamıştı.

Cevap:durgun-minik-pırıl-pırıl-bir bir-bir-binlerce-bir-zor-bir çok-bir tek-yüz-perdeli-bir-bu-uçsuz bucaksız

6. Aşağıdaki doğru-yanlış tablosunu doldurunuz.

Cevap:

“Genç” sözcüğü adın önüne gelirse sıfat olur. (D)“Yeni okulum evimize daha yakın.” cümlesinde birden fazla sıfat vardır. (Y)

“Masadaki kitap senin mi?” cümlesinde sıfat vardır. (Y)

“Çalışkan insanlar başarılı olur.” cümlesindeki “çalışkan” sözcüğü insanların nasıl olduğunu belirtmektedir. (D)

“Bu kitabı okudun mu?” cümlesinde, “bu” sözcüğü “kitap” sözcüğünü işaret etmektedir. (D)“Ayakkabıları çok güzelmiş.” cümlesinde sıfat vardır. (D)


Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat yoktur?

A) Kitap bilginin kaynağıdır.
B) Adil bir yönetim halkını mutlu eder.
C) Her insan eşit doğar.
D) Küçük Prens, güzel bir resim görür.Cevap: A


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 98 Cevapları Anka Yayınları

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde hem sıfat hem de isim tamlaması bir arada kullanılmıştır?

A) Padişah sık sık halkınının dertlerini dinliyordu.
B) Herkes için mutlu bir yaşam diliyordu.
C) İnsan hakları bir kişi için değil herkes için geçerlidir.
D) Çevremizdekilerin bize nasıl davranmalarını istiyorsak biz de onlara öyle davranmalıyız.

Cevap: C3. Aşağıdaki cümlelerle anlamlı bir bütün oluşturulduğunda cümleler hangi sırayla dizilir, aşağıdaki boşluğa yazınız.

I. Adetler ve kültür bozulursa adalet, yanlış yola sapar.
II. Konfüçyüs’e sordular: “Bir ülkeyi yönetmeye çağrılsaydınız yapacağınız ilk iş ne olurdu?”
III. Büyük filozof şöyle cevap verdi: “Hiç şüphesiz, dili gözden geçirmekle işe başlardım.”
IV. Dinleyicilerin hayret dolu bakışları karşısında sözlerini sürdürdü: “Dil düzensiz olursa sözler düşünceyi iyi anlatamaz. Düşünce iyi anlatılamazsa yapılması gereken şeyler doğru yapılamaz.”
V. Görevler gereği gibi yapılmazsa adetler ve kültür bozulur.

Cevap: II-III-IV-V-I

4. Abaküs, sayı boncuğu veya çörkü, MÖ basit toplama ve çarpma işlemleri için kullanılan bir alettir. Boncukların sayılması şeklinde çalışır. MÖ 2400’lü yıllarda Çin’de geliştirilen abaküs, denizaşırı ticaret yapan tüccarlar sayesinde Girit ve Miken bölgelerinden Avrupa ve Amerika’ya yayılmıştır. Abaküs, hareketli parçalara sahip olduğu bilinen ilk hesap makinesidir. Arap sayılarının ve sıfır kavramının abaküs yardımıyla geliştirilmesi, tarih öncelerine gitmekle beraber, hâlen dünyanın değişik bölgelerinde özellikle okul öncesi çağdaki çocukların matematiksel zekâsını geliştirmek amacıyla kullanılmaktadır.Yukarıdaki parçada abaküs ile ilgili olarak aşağıdakilerin hangisinden söz edilmemiştir?

A) Kullanım amacına
B) Ne olduğuna
C) Değişik kıtalara nasıl yayıldığına
D) Ne tür icatlar için ilham kaynağı olduğuna

Cevap: D

Bir önceki yazımız olan 6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 91-92-93-94. Sayfa Cevapları Anka Kuşu Yayınları başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.


HIZLI CEVAP YAZ

Yazıyla İlgili Fikirleriniz:

Yasal Uyarı
DMCA.com Protection Status
Sitemizde bulunan tüm yazılar, konular, içerikler yol gösterici nitelikte genel bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır.