26 Ekim 2023, 22:21
Mehmet Akif
Yönetici

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 110-113-114-115-116-117-118. Sayfa Cevapları Anka Kuşu Yayınları


4. Tema Milli Kültürümüz: Göç Destanı Metni Cevapları

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 110-111-112-113-114-115-116-117-118 Cevapları Anka Kuşu Yayınevi


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 110 Cevapları Anka Yayınları

Düşünelim- Tartışalım

1. Getirdiğiniz resimleri arkadaşlarınız ile paylaşınız ve resimlerin ait olduğu bölgeler ile ilgili konuşunuz. goo.gl/zdzG3k genel ağ adresinden ya da dinleme izleme cd’nizden “Davet” adlı videoyu izleyiniz. Size hissettirdikleri üzerine konuşunuz.

Cevap: Şiir bana bir ve beraber olmamız gerektiğini, bu vatanın bizim olduğunu bu yüzden güçlü olmamız gerektiğini hissettirdi.

2. Üzerinde yaşadığımız bu topraklara “vatanımız” diyoruz. Bir toprak parçasını vatan yapan nedir?Cevap:  Toprağı vatan yapan insanlardır. Birlik ve beraberlik içinde yaşayan, aynı dili konuşan, aynı amaçlar uğrunda birleşen, aynı mutlulukta ve hüzünde birleşen, gerekirse bu toprak için canını veren insanların oluşturduğu yerdir vatan.

3. Bu topraklar üzerinde yaşayan ve kendini bu vatanın bir bireyi kabul eden insanların ortak özellikleri nelerdir?

Cevap: Ortak özellikleri vatanı her şeyin üzerinde kabul etmeleri, Vatan olmadan özgür olamayacaklarını bilmeleri, vatanın kalkınması için çalışmaları, milli değerlere sahip çıkmalarıdır.
6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 113 Cevapları Anka Yayınları

1. ETKİNLİK

Anlamlarını bilmediğiniz kelimeleri belirleyerek sözlük defterinize yazınız ve metninizdeki anlamlarıyla cümle içinde kullanınız.

Cevap:

Ürpermek: Korku, tiksinti, üşüme vb. yüzünden tüylerin dikilip derinin nokta nokta kabarmasıyla görülen ani titreme.

Birden bana ürperme geldi.Kutsal: Tapınılacak veya yolunda can verilecek derecede sevilen

Kutsal değerlerimize sahip çıkmalıyız.

Mukaddes: Kutsal

Vatanımız mukaddestir.Hakan: Türk, Moğol ve Tatar hanları için “hükümdarlar hükümdarı” anlamında kullanılan bir ünvan

Hakanlar her zaman doğru karar vermelidir.

Bahtiyarlık: Mutluluk

Bahtiyarlık her zaman amacımız olmuştur.
2. ETKİNLİK 

Okuduğunuz metinden hareketle aşağıdaki olayların hangi sırada gerçekleştiğini belirleyiniz, olay örgüsünü oluşturunuz.

Cevap:

göç destanı sıralaması

 
3. ETKİNLİK 

Aşağıdaki soruları okuduğunuz metne göre cevaplayınız.

1. Göç Destanı, hangi Türk ulusuna aittir?

Cevap: Uygur Türklerine aittir.

2. Hulin Dağı’nın üzerinde büyüyen kayın ağacını olağanüstü yapan nedir?Cevap: Kayın ağacı üzerine gökten mavi bir ışık düşmesi. Bu ışığın aylarca ağacın üzerinde kalması, kayın ağacının gövdesi bu arada çok büyümesi ve ikiye yarılması, içinden beş küçük çadır çıkması, her çadırda bir çocuk olması.

3. Kayın ağacının içindeki odacıklarda kimler vardı? Halk ve halkın ileri gelenleri bu kişilere neden saygı göstermiştir?

Cevap: Her odacıkta bir tane çocuk vardı ve ağızlarının üzerinde aslı olan emziklerden süt emiyorlardı. Halk bu çocukları tanrının gönderdiğine inanıyorlardı ve mukaddes olarak görüyorlardı.

4. Kutlu Dağ, Türkler için neden kutsal sayılmıştır?Cevap: Çünkü Hatun Dağı’nın varı yoğu, bütün bahtiyarlığı Kutlu Dağ’a bağlıymış. Türklerin birlik ve beraberliği bu dağa bağlıymış.

5. Kutlu Dağ’ın Çinlilere verilmesi nelere yol açmıştır?

Cevap: Türkeli’nin bütün kurdu kuşu, bütün hayvanları dile geldi, kendi dillerince kayanın düşmana verilişine ağladılar. Yedi gün sonra da bu düşüncesiz hakan öldü. Ama onun ölümüyle ülke felaketten kurtulamadı. Bir Çin prensesi uğruna çekinmeden feda edilen yurdun bir kayası, Türkeli’nin felaketine sebep oldu. Halk, rahat ve huzur yüzü görmedi. Irmaklar birbiri ardınca kurudu. Göllerin suyu buhar olup uçtu. Topraklar yarıldı, mahsuller yeşermez oldu.

6. Türk hakanının yerinde olsaydınız vatanınıza ait bir toprağı Çinlilere verir miydiniz? Neden?Cevap: Asla vermezdim. Bir karış toprak bile başkalarına verilmez. Çünkü taviz, tavizi doğurur. Vatan parçası verilmez.


4. ETKİNLİK 

Aşağıdaki dizede kullanılan söz sanatını bulunuz. Anlama yaptığı katkıyı açıklayınız.

Cevap: Karlar etrafı beyaz bir karanlığa gömdü: Tezat sanatı yapılmıştır. Zıt anlamlı kelimeler kullanılmıştır.


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 114 Cevapları Anka Yayınları

5. ETKİNLİK 

İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana, dilcilik alanındaki bütün çabalarımıza rağmen, yabancı etkisi gelişiyor dilimizde. Kültür işgalinden kurtulamıyoruz bir türlü. Yeni gereklere göre, Türkçe köklerden yararlanarak yeni kelimeler yapmaya “uydurma Türkçecilik” diyenler çıkıyor. Oysa bütün ülkelerde dilleri yabancı dillerden korumak için birtakım çabalar var. Fransa’da son aylarda meclise bu konuda bir kanun tasarısı verildi.

a. Yukarıdaki paragrafın konusu ve ana düşüncesi nedir? Defterinize yazınız.

Cevap: Türkçe dilinin içine yabancı dillerin girmesi Türkçe dilini bozmaktadır.

b. Dilimize yabancı dillerden girmiş olan aşağıdaki kelimeleri Türkçeleri ile eşleştiriniz ve cümle içinde kullanınız.

Cevap:

dilimize giren bazı yabancı kelimeler

 


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 115 Cevapları Anka Yayınları

6. ETKİNLİK 

Kendi başına anlamı olmayan, cümlede diğer kelime ve kelime öbekleriyle kullanıldığında anlam kazanan kelimelere “edat” denir. Edatlar kelimeler arasında “neden-sonuç, benzetme, görelik, nasıllık, birliktelik” gibi anlam ilgilerini kurmaya yarar.

Öğrendiğiniz bu bilgilerin ardından aşağıdaki cümlelerde bulunan edatları belirleyiniz. Cümlenin başında verilen boşluğa yazınız.

Cevap:

edatlar


7. ETKİNLİK 

Aşağıdaki cümlelerde edatlar (ilgeçler) kırmızıyla yazılarak belirtilmiştir. Kutucuklarda da bu edatların cümlelere kattığı anlamlar karışık olarak verilmiştir. Cümlelerle edatların bu cümlelere kattığı anlamları örnekteki gibi eşleştirip yazınız.

Cevap:

edat örnekli cümleler

 


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 116 Cevapları Anka Yayınları

8. ETKİNLİK 

Aşağıdaki ürün hakkında verilen bilgilerden hareketle soruları cevaplayınız.

 

Cevap:

süt alırken nelere dikkat etmeliyiz

 


9. ETKİNLİK 

Ülkemize özgü yiyeceklerden birinin tanıtımını yapmak amacı ile bir reklam metni yazınız ve metninizi arkadaşlarınıza anlatınız. Konuşmanız sırasında dilimize henüz yerleşmemiş yabancı kelimelerin Türkçelerini kullanınız.

Cevap:

Finike Portakalı

Finike portakalı o kadar suludur ki, bir portakaldan bir bardak portakal suyu çıkar. Hem sağlık, hem lezzet hepsi Finike Portakalında saklı.


10. ETKİNLİK 

Ülkemizin belli bir bölgesini tanıtan afiş tasarlayınız. Tasarımınızı büyük ölçeklerde yaparak sınıf ya da okul panosunda sergileyiniz.

Cevap: Marmara Bölgesi

Marmara Bölgesi Güzellikleri

 


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 117 Cevapları Anka Yayınları

11. ETKİNLİK

Aşağıda ülkemizde yetişen meyve çeşitlerinden bazılarının bölgelere göre yetiştirilme oranlarının grafikleri verilmiştir. Aşağıdaki soruları grafikleri inceledikten sonra cevaplayınız.

 

1. Üzüm, incir, elma ve fındık hangi bölgelerde daha çok yetiştirilmektedir?

Cevap:  Üzüm Ege Bölgesi, İncir Ege Bölgesi, Elma İç Anadolu Bölgesi, Fındık Karadeniz Bölgesi.

2. Grafiğe baktığınızda aşağıdaki ürünler en çok hangi bölgelerde yetişmektedir? 

Cevap:

Üzüm: Ege Bölgesi
İncir: Ege Bölgesi
Elma: İç Anadolu Bölgesi
Fındık: Karadeniz Bölgesi

3. Bu ürünlerin yetiştikleri bölgelerde hangi sanayi kuruluşları kurulabilir?

Cevap:

Ege Bölgesi: Sirke fabrikası, meyve suyu fabrikası, pekmez fabrikası, pestil tesisleri, kuru incir paketleme tesisleri.

İç Anadolu Bölgesi: Elma kurusu tesisleri, elma sirkesi tesisleri, meyve suyu fabrikası.

Karadeniz Bölgesi: Fındık paketleme tesisleri, fındıklı bisküvi, fındık kavurma tesisleri, çerez paketleme, fındıklı çikolata, lokum tesisleri.


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 118 Cevapları Anka Yayınları

12. ETKİNLİK

Aşağıdaki iki metni biçim ve içerik açısından karşılaştırınız.

 

Cevap: Birinci metin şiir, ikinci metin düz yazı şeklinde yazılmıştır. Birinci metinde vatan sevgisi işlenirken, ikinci metinde ekonomik hayaller kuran biri anlatılmaktadır.


13. ETKİNLİK

a. Aşağıda verilen atasözü ile ilgili duygu ve düşüncelerinizi anlatan bir paragraflık yazı yazınız.

Ana gibi yar, vatan gibi diyar olmaz.

Cevap: Vatan her insanın büyük yuvasıdır. Vatan olmadan insanların özgürce yaşaması hatta nefes alması da mümkün değildir. Dünyanın en güzel yerine de gitseniz vatanınızda aldığınız huzur ve mutluluğu bulamazsınız.


SONRAKİ METNE HAZIRLIK

Bilmece ve tekerlemeler öğreniniz.

Cevap:

Bilmece:

En çok kardeşi olan meyve hangi meyvedir? (üzüm)

Yer altında sakallı kök (pırasa)

Kuyruğu var, at değil. Kanadı var, kuş değil. (balık)

Tekerleme:

Sıra sıra fenerler,

İşte geldi askerler.

Merdivenden iniyor,

Bize para veriyor.

Yağ parası, mum parası,

Akşama kandil parası.

 

Bir önceki yazımız olan 6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 100-105-106-107-108-109. Sayfa Cevapları Anka Kuşu Yayınları başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.


HIZLI CEVAP YAZ

Yazıyla İlgili Fikirleriniz:

Yasal Uyarı
DMCA.com Protection Status
Sitemizde bulunan tüm yazılar, konular, içerikler yol gösterici nitelikte genel bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır.