05 Mart 2024, 19:51
can
Yönetici

7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı 204-205-206-207. Sayfa Cevapları


7. Sınıf Fen Bilimleri Sayfa 204-205-206-207 Cevapları MEB Yayınları

6. ÜNİTE CANLILARDA ÜREME, BÜYÜME VE GELİŞME: Ünite Değerlendirme Çalışmaları Cevapları


7. Sınıf MEB Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 204 Cevapları

A) Aşağıdaki ifadelerde verilen bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y harfini boşluklara yazınız. Yanlış olduğunu düşündüğünüz ifadelerin doğrusunu deftere yazınız.

(D) 1-Canlıların neslini devam ettirmesi üreme sayesindedir.
(D) 2-Erkeklerde spermin ve idrarın vücut dışına atıldığı organ penistir.
(Y) 3-Anne karnında başlayıp yetişkin bir birey olana kadar devam eden boy ve kütle artışına gelişme denir.
(Y) 4-Denizyıldızı tomurcuklanarak ürer.
(D) 5-Erkek organın başçığındaki polenlerin dişi organın dişicik tepesine taşınması olayına tozlaşma denir.
(Y) 6-Çimlenme için gerekli şartlar ışık, uygun sıcaklık ve oksijendir.
(D) 7-Kurbağa ve kelebek yaşam döngüsü içinde başkalaşım geçirir.
(Y) 8-Anne adayının geçirdiği hastalıklar anne karnındaki bebeğin sağlığını etkilemez.
(D) 9-Canlının kopan parçasının kendini tamamlayarak yeni bir yavru birey meydana getirmesine rejenerasyonla üreme denir.


B) Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri verilen sözcüklerle uygun şekilde tamamlayınız.Cevap:

1) Döllenme olayı dişi üreme sisteminde yumurta kanalında gerçekleşir.
2) Erkek üreme hücresi sperm, dişi üreme hücresi yumurtadır.
3) Embriyo gelişimini dişi üreme sistemi organı olan döl yatağında tamamlar.
4) Döllenmiş yumurta zigot olarak adlandırılır.
5) Canlıların kendine benzer yeni yavrular meydana getirmesi üreme ile gerçekleşir.
6) Memeliler doğurarak çoğalır ve yavrularını sütle besler.
7) Çiçek tozları erkek organın başçık kısmında bulunur.
8) Polende bulunan spermler dişicik borusunda ilerleyerek yumurtalığa ulaşır.
9) Çiçekli bitkilerde hayat döngüsü tozlaşma ile başlar.


7. Sınıf MEB Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 205 Cevapları

C) Aşağıdaki soruları yönergelere uygun şekilde cevaplayınız.1- Çiçeğin kısımlarına ait yapıları aşağıdaki model üzerinde bulunan uygun kutucuklara yazınız.

Cevap:

7. Sınıf Fen Bilimleri Sayfa 205 Cevapları MEB


2- Tablodaki boşluklara erkek üreme yapı ve organlarını yazınız, kısaca açıklayınız.Cevap:

a – Sperm kanalı

b- Salgı Bezleri

b – Penisc – Testis


7. Sınıf MEB Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 206 Cevapları

Ç) Okuma parçasını okuyunuz ve ilgili soruları yanıtlayınız.

Yeni doğum yapan toplam 130 anne ve bebekleri üzerinde yeni doğan bebeklerde sigaranın olumsuz etkileri konusunda yapılan bir araştırmadan elde edilen sonuçlar Tablo 1′ de verilmiştir. Araştırmada yeni doğum yapan annelerin sigara kullanımı ile yenidoğanın doğum ağırlığı arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmıştır.

7. Sınıf Fen Bilimleri Sayfa 206 Cevapları MEBAyşe, bu tablodan şu sonuca varır: Hamilelikte sigara içme sayısı arttıkça düşük doğum ağırlıklı bebek doğurma riski de artmaktadır.

1. Tabloda Ayşe’nin ulaştığı sonucu destekleyen nedir?

Cevap: Sigara içen veya sigara dumanına maruz kalan annelerin bebeklerinin doğum ağırlığı sigara içmeyen annelere göre azdır.

2. Sigara içmediği hâlde sigara içilen ortamlarda bulunan anne adayları da sigaradan olumsuz etkilenir mi? Açıklayınız.Cevap: Anne adayları olumsuz etkilenir. Çünkü pasif içici durumundadırlar.


7. Sınıf MEB Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 207 Cevapları

D) Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.

Aşağıdaki kavramlardan hangisinin tanımı yukarıda verilmemiştir?

A) Döllenme
B) Zigot
C) Yumurta
D) FetüsCevap: D


2- Tohumun çimlenmesi için aşağıdakilerden hangisi gerekli değildir?

A) Işık
B) Su
C) Sıcaklık
D) Hava

Cevap: A
3– I. Döllenme II. Tohum ve meyve oluşumu III. Tozlaşma IV. Gelişme ve bitkinin oluşması V. Çimlenme

Çiçekli bir bitkinin hayat döngüsündeki evreler yukarıda karışık olarak verilmiştir. Bu evrelerin doğru sıralaması aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

A) I-II-III-IV-V
B) V-II-IV-I-III
C) III-I-II-V-IV
D) IV-III-II-I-V

Cevap: C
4- I. Bölünerek üreme → amip
II. Rejenerasyonla üreme → hidra
III. Tomurcuklanarak üreme → toprak solucanı
IV. Vejetatif üreme → Afrika menekşesi

Yukarıda bazı canlılar ile eşeysiz üreme çeşitleri eşleştirilmiştir. Eşleştirmede yapılan hataları düzeltmek için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?

A) Bölünerek üreme ile vejetatif üremenin yeri değiştirilmelidir.
B) Amip ile hidranın yeri değiştirilmelidir.
C) Hidra ile toprak solucanının yeri değiştirilmelidir.
D) Tomurcuklanarak üreme ile vejetatif üremenin yeri değiştirilmelidir.

Cevap: C


 

Bir önceki yazımız olan 7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı 194-201-203. Sayfa Cevapları başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.


HIZLI CEVAP YAZ

Yazıyla İlgili Fikirleriniz:

Yasal Uyarı
DMCA.com Protection Status
Sitemizde bulunan tüm yazılar, konular, içerikler yol gösterici nitelikte genel bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır.