02 Mart 2024, 18:16
can
Yönetici

7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı 66-68-70-72. Sayfa Cevapları


7. Sınıf Fen Bilimleri Sayfa 66-67-68-69-70-71-72 Cevapları MEB Yayınları

2. ÜNİTE HÜCRE VE BÖLÜNMELER: Mayoz Bölünme Cevapları 


7. Sınıf MEB Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 66 Cevapları

Hepiniz göz rengi, saç rengi, ten rengi gibi özellikleriniz bakımından annenize, babanıza ya da yakın akrabalarınıza benziyor olmalısınız. Peki, bu özellikler anne ve babanızdan size nasıl aktarılıyor olabilir?

Cevap: Genler sayesinde anne ve babada olan özellikler çocuklara aktarılır. Anne ve babada olan kromozomlar sayesinde cinsiyet meydana gelir.


İnsanların vücut hücrelerinde 46 kromozom bulunur. Bu kromozomların 23 tanesi anneden, 23 tanesi babadan gelir. Sizce anne ve babadan gelen bu 23 kromozomlu hücreler nasıl oluşmaktadır?Cevap: Hücreler genlerin hepsini içermektedir. Kromozomlar genlerden oluşur. Genler ise DNA’dan yapılmıştır.


7. Sınıf MEB Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 68 Cevapları

Sperm ve yumurta hücrelerinin birleşmesi ile oluşan zigotun kromozom sayısı hakkında ne söyleyebilirsiniz?

Cevap: Sperm n kromozomlu, yumurta n kromozomlu, döllenince 2n kromozomlu zigot oluşur.Sperm ve yumurtanın 23 er kromozomu olurken zigot 46 kromozom olur.


7. Sınıf MEB Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 70 Cevapları

ETKİNLİK-1

Üreme Ana Hücrelerinde Mayoz Bölünme Modeli

Etkinliğin Yapılışı

1- Üçer kişilik gruplar oluşturunuz.
2- Kartonun üzerine mayoz bölünmenin aşamalarını göstereceğiniz, üreme ana hücresini temsil edecek üç tane aynı büyüklükte daire çiziniz.
3- 1. dairenin içine mor ve mavi oyun hamurlarını X işareti olacak şekilde yerleştiriniz.
4- 2. dairenin içine mor ve mavi oyun hamurlarını birbiri ile temas edecek şekilde yerleştiriniz.
5- 3. daireye hamurların uçlarından bir miktar kopararak, karşılıklı yer değiştirerek yerleştiriniz.
6- Oluşan şekildeki dairelerin her birinden birer ok çıkararak iki yeni daire çiziniz.
7- Daha sonra bu iki dairenin içine hamurları yarı yarıya ayırarak yerleştiriniz.
8- Oluşan iki daireden ikişer tane ok çıkararak toplam dört yeni daire daha çiziniz.
9- Son aşamadaki dört dairenin içine bir önceki dairede yer alan hamurların yarısı bir daireye, yarısı da diğer daireye gelecek şekilde ayırarak hamurları yerleştiriniz.Not: Modelinizi hazırlarken görsel 1’deki şemadan yararlanınız.


Modelinizi hazırlarken kullandığınız mor ve mavi oyun hamurları neyi temsil eder?

Cevap: Kromozomları temsil eder.

Hamurları birbirine temas ettirdikten sonraki dairelerde mor ve mavi hamurları karşılıklı yer değiştirerek yapıştırdınız. Bu durumu mayoz bölünmedeki hangi olaya benzetebilirsiniz?Cevap: Eşeyli üreme modeline benzetebiliriz.


7. Sınıf MEB Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 72 Cevapları

Neler Öğrendik?

7. Sınıf Fen Bilimleri Sayfa 72 Cevapları MEB

1- Yukarıdaki görsellerden yararlanarak mitoz ve mayoz bölünmeyi aşağıdaki özellikler bakımından karşılaştırınız.Cevap:

Oluşan hücre sayısı mitoz bölünmede 2, mayoz bölünmede 4’tür.
Oluşan hücrelerin kromozom sayısı mitoz bölünmede yarıya inerken mayoz bölünmede sabit kalır. Oluşan hücrelerin genetik yapısı mitoz bölünmede birbirinin aynısı iken mayoz bölünmede birbirinden farklıdır.


2- Mayoz bölünme sırasında gerçekleşen parça değişimi olayının canlılar açısından önemini açıklayınız.

Cevap: Aynı tür içinde çeşitlilik meydana gelir.
3- Eşeyli üreyen canlılarda eşey hücrelerinin mayoz bölünme yerine mitoz bölünme ile oluştuğunu varsayınız. Bu durumun canlılar açısından olumlu ya da olumsuz ne gibi sonuçları olacağını düşününüz. Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla tartışınız.

Cevap: Mitoz bölünme sonrası kromozom sayısı iki katına çıkardı. Tür içinde çeşitlilik olmazdı.

 

Bir önceki yazımız olan 7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı 61-65. Sayfa Cevapları başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.
HIZLI CEVAP YAZ

Yazıyla İlgili Fikirleriniz:

Yasal Uyarı
DMCA.com Protection Status
Sitemizde bulunan tüm yazılar, konular, içerikler yol gösterici nitelikte genel bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır.