02 Mart 2024, 18:32
can
Yönetici

7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı 73-74-75-76-77. Sayfa Cevapları


7. Sınıf Fen Bilimleri Sayfa 73-74-75-76-77 Cevapları MEB Yayınları

2. ÜNİTE HÜCRE VE BÖLÜNMELER: Ünite Değerlendirme Çalışmaları Cevapları


7. Sınıf MEB Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 73 Cevapları

A) Aşağıdaki ifadelerde verilen bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y harfini boşluklara yazınız. Yanlış olduğunu düşündüğünüz ifadelerin doğrusunu deftere yazınız.

Cevap:

1-Mitoz bölünme tek hücreli canlılarda çoğalmayı sağlar.(D)
2-Çekirdek bölünmesi, mitoz ve mayoz bölünme olmak üzere üç çeşit hücre bölünmesi vardır.(Y)
3-Mitokondri, hücrenin enerji üretim merkezidir.(D)
4-Tüm canlılar mayoz bölünme sayesinde büyür ve gelişir.(Y)
5-Mitoz bölünme birbirini takip eden evreler sonucu gerçekleşir.(D)
6-Mayoz bölünme sonucu oluşan yumurta ve sperm hücreleri üreme ana hücresi ile aynı sayıda kromozoma sahip olur.(Y)
7-Tüm canlıları oluşturan hücreler aynıdır.(Y)
8-Mikroskopla ilgili ilk çalışmaları İngiliz bilim insanı Robert Hooke yapmıştır.(D)
9-Çok hücreli canlıları oluşturan hücrelerin hepsi aynı yapıda ve görevde değildir.(D)
10-Kalıtsal özellikler genlerle nesilden nesile aktarılır.(D)
B) Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri verilen sözcüklerle uygun şekilde tamamlayınız.

Cevap

1) Belli bir olgunluğa ulaşan hücrelerin bölünerek yeni hücreler oluşturmasına hücre bölünmesi denir.
2) Vücutta oluşan kırıkların bir süre sonra iyileşmesi mitoz bölünme sayesindedir.
3) Mayoz bölünme sadece eşeyli üreyen canlıların eşey ana hücrelerinde gerçekleşir.
4) Mayoz bölünme sonunda genetik yapısı birbirinden farklı toplam dört hücre oluşur.
5) Mayoz bölünme sırasında gerçekleşen parça değişimi tür içinde çeşitliliği artırır.
7. Sınıf MEB Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 74 Cevapları

6) Hücre üç temel kısımdan oluşur. Bunlar: Hücre zarı, sitoplazma ve çekirdektir.
7) Sitoplazmada bulunan ve yaşamsal faaliyetleri gerçekleştirmek için özelleşmiş olan yapılara organel denir.
8) Hücreyi gözlemlemek için mikroskop kullanılır.
9) Kromozomların yapısında DNA adı verilen yönetici molekül bulunur.
10) Koful hücre için zararlı ve fazla olan maddeleri depolayan kese şeklindeki organeldir.


C) Aşağıdaki soruları yönergelere uygun şekilde cevaplayınız.

1- Aşağıda verilen özellikleri uygun hücre bölünmesi ile eşleştiriniz.

Cevapa- Çok hücreli canlılarda büyüme, gelişme, yaraların iyileşmesi gibi olayları sağlar.  (Mitoz Bölünme)
b- Eşeyli üreyen canlılarda eşey hücrelerinin oluşması için gerçekleşen bölünmedir. (Mayoz Bölünme)
c- Kromozom sayısının yarıya inmesi tür içinde kromozom sayısının sabit kalmasını sağlar. (Mayoz Bölünme)
ç- Kromozomlar arasında parça değişimi gerçekleşir. (Mayoz Bölünme)
d- Oluşan hücrelerin genetik yapısı ana hücreyle aynıdır. (Mitoz Bölünme)


2- Farklı öğrenciler grafikten farklı sonuçlar çıkarmıştır. Sonuçlar grafikte verilen bilgilere göre doğru mudur? Her sonuç için “Evet” ya da Hayır’ı daire içine alınız.

Aşağıdaki sonuçlar grafiklerde verilen bilgilere göre doğru mudur?

Cevap:7. Sınıf Fen Bilimleri Sayfa 74 Cevapları MEB


7. Sınıf MEB Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 75 Cevapları

3- Aşağıda mitoz bölünmeye ait bazı evreler karışık olarak verilmiştir. Verilen evreleri oluşum sırasına göre numaralandırınız.

Cevap N-K-M-L


Ç) Aşağıdaki çoktan seçmeli soruların doğru cevaplarını işaretleyiniz.1- Aşağıdaki görsellerde bitkiye ait bazı yapılar verilmiştir. Numaralandırılan bu yapılar hangi seçenekte doğru adlandırılmıştır?
A) (I) Organ (II) Doku (III) Sistem
B) (I) Doku (II) Sistem (III) Organ
C) (I) Hücre (II) Doku (III) Organ
D) (I) Hücre (II) Organ (III) Organizma

Cevap: D


Beslenme, solunum, boşaltım gibi yaşamsal faaliyetleri gerçekleştiren yapılar burada bulunur.
Yumurta akı kıvamında, yarı saydam ve akışkan bir sıvıdır.

Özge’nin, hakkında bilgi verdiği kavram aşağıdakilerden hangisidir?A) Hücre zarı
B) Sitoplazma
C) Hücre duvarı
D) Çekirdek

Cevap: B


7. Sınıf MEB Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 76 Cevapları

3- Bu tablodaki organel adları ve görevler oklar yardımı ile doğru bir şekilde eşleştirilecektir. Buna göre oluşacak görüntü aşağıdakilerden hangisidir?

7. Sınıf Fen Bilimleri Sayfa 76 Cevapları MEBCevap: C


4-• Kromozomların yapısında DNA adı verilen yönetici molekül bulunur.
• DNA’nın yapısında kalıtsal özellikleri taşıyan gen bölgeleri bulunur.
• Genlerin yapı birimi ise nükleotidlerdir.

Yukarıda verilen bilgilere göre kalıtım birimlerinin küçükten büyüğe doğru sıralanışı hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

A) nükleotid – gen – DNA – kromozom
B) gen – kromozom – nükleotid – DNA
C) DNA – gen – kromozom – nükleotid
D) kromozom – DNA – gen – nükleotidCevap: A


5- Yapacağı sunumda mitoz bölünmenin canlılar açısından önemini anlatmak isteyen bir öğrenci aşağıdaki örneklerden hangisini kullanmamalıdır?

A) Bebeğin büyümesi
B) Tek hücreli canlıların çoğalması
C) İnsanda üreme hücrelerinin oluşması
D) Yaraların iyileşmesi

Cevap: C
7. Sınıf MEB Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 77 Cevapları

7. Sınıf Fen Bilimleri Sayfa 77 Cevapları MEB

6- Yandaki şekilde atın yaşam döngüsü şematize edilmiştir. Bu şema incelendiğinde:
I. K evresinde mayoz bölünme gerçekleşmiştir.
II. L evresinde döllenme gerçekleşmiştir.
III. Oluşan yavru, genetik yapı olarak anne ve babasından farklılıklar gösterir.

Yukarıdaki yorumlardan hangileri doğrudur?

A) I ve II
B) I, II, III
C) I ve III
D) II ve III

Cevap: C


7- 2n = 44 kromozomlu bir hayvanda K ve L hücrelerindeki bölünmeler şekildeki gibidir.

Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Bu hayvanda büyüme ve gelişme K hücresindeki bölünme şekliyle gerçekleşir.
B) K hücresinden oluşan iki yavru hücrenin genetik yapısı birbirinden farklıdır.
C) K ve L hücreleri birbirinden farklı bölünmeler geçirmiştir.
D) L hücresinden oluşan dört yavru hücrenin genetik yapısı ana hücreden farklıdır.

Cevap: B


 

Bir önceki yazımız olan 7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı 66-68-70-72. Sayfa Cevapları başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.


HIZLI CEVAP YAZ

Yazıyla İlgili Fikirleriniz:

Yasal Uyarı
DMCA.com Protection Status
Sitemizde bulunan tüm yazılar, konular, içerikler yol gösterici nitelikte genel bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır.