16 Ocak 2023, 18:15
Mehmet Akif
Yönetici

7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 160-165-169 Cevapları Meb Yayınları


7. Sınıf Meb Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 160-165-169 Cevapları

7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Ters Orantı Cevapları


7. Sınıf Matematik Ders Kitabı 160. Sayfa Cevapları Meb Yayınları

Yandaki traktör belli bir mesafe ilerlediğinde traktörün arka tekerleği mi yoksa ön tekerleği mi daha fazla döner?

Cevap: Ön tekerlek daha küçük olduğu için daha fazla döner.

Tekerleklerin boyutları ile dönme sayıları arasında nasıl bir ilişki vardır?Cevap: Tekerlek küçüldükçe daha fazla döner.

Etkinlik

Bir matbaadaki 4 dijital baskı makinesi 10 000 tane kitabı 60 saatte basmaktadır. Aynı kitabın basımının daha erken veya daha geç bitmesi durumu aşağıdaki tabloda verilmiştir.7. sınıf matematik 160. sayfa cevapları

Makine sayısı arttırıldığında işin bitme süresinde nasıl bir değişiklik olmaktadır?

Cevap: Makine sayısı arttıkça işin bitme süresi azalır.

Makine sayısı ile işin bitme süresi arasında nasıl bir ilişki vardır?Cevap: Makine sayısı ile işin bitme süresi ters orantılıdır. Makine sayısı arttıkça işin bitme süresi azalır, makine sayısı azaldıkça işin bitme süresi artar.

1 makine 10 000 kitabı ne kadar sürede basar?

Cevap: 240 saatte basar.

20 000 kitabın aynı sürede (60 saat) basılabilmesi için kaç makine gerekir?Cevap: 4 makine gerekir.

Günlük hayattan bu ilişkiye benzer başka örnekler veriniz.

Cevap: Çalışan işçi sayısı arttıkça yapılan işin süresi azalır.

Yukarıdaki örneği incelediğinizde musluk sayısı ile havuzun dolma süresi arasında nasıl bir ilişki vardır? Bu ilişkiden yararlanarak aşağıdaki boşlukları doldurunuz.Cevap:

Musluk sayısı arttıkça havuzun dolma süresi azalır.
Musluk sayısı azaldıkça havuzun dolma süresi artmaktadır.


7. Sınıf Matematik Ders Kitabı 165. Sayfa Cevapları Meb Yayınları

1) Aşağıdaki ifadelerin doğru orantılı mı, ters orantılı mı olduğunu belirtiniz.

Cevap:Boyacı sayısı ile boyanan alan miktarı doğru orantı.
Boyacı sayısı ile işin bitme süresi ters orantı.
Makine sayısı ile üretilen ürün sayısı doğru orantı.
Tekerleğin büyüklüğü ile dönme sayısı ters orantı.

2) 5 ineğe 8 gün yetecek ot, aynı özelliklerdeki 8 ineğe kaç gün yeter?

Cevap:

Burada ters orantı var. 5 ineğe 8 gün yetecek ot, 8 ineğe 5 gün yeter.3) Bir traktör, bir tarlayı 48 saatte sürmektedir. Traktör sayısı 3’e çıkarılırsa aynı tarla kaç saatte sürülebilir?

Cevap: 48/3=16 saatte

4) Bir araç A şehrinden B şehrine 80 km/sa. hızla 3 saatte gitmektedir. Aynı araç dönüşte hızını 40 km/sa. arttırırsa bu yolu kaç saatte alır?

Cevap: 120x=80.3

240/120x

x= 2 saatte yolu alır.

5) x + 2 sayısı y – 2 sayısı ile ters orantılıdır. x = 4 iken y = 26 ise x = 10 iken y =?Cevap:

4+2—26-2

10+2—y-2

6.24=12.(y-2)

12=y-2

y=14

6) 100 cm uzunluğundaki bir çubuk, 3 ve 7 ile ters orantılı olacak şekilde 2 parçaya bölündüğünde büyük parça küçüğünden kaç cm uzun olur?

Cevap:

100-30=70

100-70=30

70-30=40 cm


7. Sınıf Matematik Ders Kitabı 169. Sayfa Cevapları Meb Yayınları

1) Özdeş 8 musluk boş bir havuzun yarısını 3 saatte dolduruyor. Boş havuzun tamamını aynı özellikteki 12 musluk kaç saatte doldurur?

Cevap:

12x=24

x=2 saatte dolar.

2) Bir işi eş kapasiteli 20 makine 8 günde bitirebilmektedir. Aynı işin 2 günde bitebilmesi için makine sayısı kaç olmalıdır?

Cevap:

20.8=2x

2x=160

x=80 makine

3) Bir üçgenin iç açılarının ölçüleri; 3, 7 ve 8 ile doğru orantılıdır. Bu üçgenin en büyük açısının ölçüsünü bulunuz.

Cevap:

A/3=B/7 = C/8 =k

A=3k=3.10=30

B=7k=7.10=70

C=8k=8.10=80

A+B+C=180

18k=180

k=10

4) Yandaki tablo farklı boylardaki öğrencilerin aynı anda ve aynı yerdeki gölge boylarını göstermektedir.
Boyu 162 cm olan Merve’nin aynı anda ve aynı yerde gölgesinin uzunluğu kaç cm olur?

Ayça → 120 80
Yeliz → 150 100
Özge → 180 120

Cevap:

162.2/3=54.2=108 cm.

5) 200 g X, 300 g Y ve 300 g Z maddeleri birleştirilerek bir karışım elde ediliyor. Bu karışımdan 4 kg elde etmek için kaç g Y maddesine ihtiyaç vardır?

Cevap:

200+300+300=800 gr.

4000/800=5

800 gr.  300gr.

4000 gr. Y

Y=1500 gr.

6) Eşit çalışma kapasitesindeki bir grup boyacı bir işi 15 günde bitirebilmektedir. Ancak iş başlamadan önce bu gruptan 4 boyacı ayrılmak zorunda kalır. Aynı işi kalan boyacılar 18 günde bitirirler. Buna göre başlangıçta bu grupta kaç boyacı vardır?

Cevap:

15.x=18. (x-4)

15x=18x-72

3x=72

x=24 boyacı

7) Bir tur şirketi bir grup anneyi geziye götürecektir. Anneler her birinde 30 kişi olacak şekilde otobüslere yerleştirilir. Ancak otobüslerden birinin arızalanması sonucunda her bir otobüse 35 kişi yerleştirildiğine göre başlangıçtaki otobüs sayısı kaçtır?

Cevap:

30.x=35. (x-1)

30x=35x-35

5x=35

x=7

8) A okulunda düzenlenen pilav günü için iki kazan pilav hazırlanmış ve etkinliğe 230 kişi katılmıştır. Birinci kazandan her tabağa 3 kaşık pilav koyularak 120 porsiyon hazırlanmıştır. Ancak porsiyonların miktarının az olduğu şikayeti üzerine aynı miktardaki ikinci kazandan hazırlanan yeni porsiyonlara 4 kaşık pilav koyulmuştur. Bu durumda pilav 230 kişiye yeter mi? Nedenini işlemler yaparak açıklayınız.

Cevap:

360/4=90

120+90=210

230-210=20

9) Bir beyaz eşya mağazası tüm ürünlere aynı oranda indirim yapmıştır. Bu mağazada 2400 TL’lik bir ürün 2000 TL’ye satıldığına göre 1500 TL’lik bir ürün kaç TL’ye satılır?

Cevap:

x=1500.400/2400=250

1500-250=1250

10) 1/500 000 ölçekli bir haritada iki şehir arasındaki uzunluk 4 cm ise bu iki şehir arası uzaklık gerçekte kaç km’dir?

Cevap:

1/500000=4/gerçek uzaklık

gerçek uzaklık 2000000 cm

1 km=100000 cm

2000000/100000=20 cm.

Bir önceki yazımız olan 7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 153-154-157-159 Cevapları Meb Yayınları başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.


HIZLI CEVAP YAZ

Yazıyla İlgili Fikirleriniz:

Yasal Uyarı
Sitemizde bulunan tüm yazılar, konular, içerikler yol gösterici nitelikte genel bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır.