29 Haziran 2021, 15:22
Yuri
Yönetici

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 62-63-64-65-66-67-68-69-70-71. Sayfa Cevapları Ekoyay Yayınları


7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 62-63-64-65-66-67-68-69-70-71 Cevapları Ekoyay Yayınları

Avrupa’daki Gelişmeler ve Osmanlı Devleti’ne Etkileri Etkinlik Cevapları


7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Ekoyay Yayınları 62. Sayfa Cevapları

– Yandaki harita, Alman coğrafyacı Martellus (Martelyus) tarafından 1491’de çizilmiştir. Haritayı inceleyip aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Haritada hangi kıtalar yer almaktadır?

CEVAP: Haritada Asya, Afrika ve Avrupa kıtaları yer almaktadır.2. Martellus hangi kıtaların varlığını bilmemektedir?

CEVAP: Kuzey Amerika, Güney Amerika, Avusturalya ve Antarktika kıtalarının varlığını bilmemektedir.

3. Haritada hangi kıtalar gerçekte olduğundan çok daha farklı çizilmiştir? Neden?CEVAP: Asya ve Afrika kıtasını ayıran Süveyş Kanalı 19. yüzyılda yapıldığı için bu haritada yer almamaktadır. Ayrıca Asya kıtası bugün olduğundan daha büyük görünmektedir. Oysa günümüzde biraz daha küçüktür, çünkü aşınıp kopan karalar birtakım adalar meydana getirmiştir. Afrika Kıtası’nın ucu köşeli çizilmiştir. Halbuki bu kıtanın ucunda Ümit Burnu bulunmaktadır.


7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Ekoyay Yayınları 63. Sayfa Cevapları

– Görsellerdeki gelişmeler coğrafi keşifleri nasıl kolaylaştırmıştır? Açıklayınız.

CEVAP: Pusulanın geliştirilmesiyle Avrupalılar yönlerini kaybetme korkusundan kurtuldular ve okyanusa rahatlıkla açıldılar. Eskiden kullanılan kadırgalar geliştirilerek karavel tipinde gemiler kullanılmaya başlandı. Bu gemiler hem daha uzun hem de daha dayanıklıydı. Böylece aylar süren yolculuklar için kaşiflere rahatlık ve güven sağladılar.

– Sizce hangi keşif daha önemlidir? Neden?CEVAP: Bence Amerika’nın keşfi diğerlerinden daha önemlidir. Çünkü Amerika’nın keşfiyle birlikte Avrupalılar oradaki zengin kaynaklardan faydalanmak amacı gütmüştür. Bunun için Amerika’da yaşayan yerlileri yurtlarından ederek oraya yerleşmeye ve kaynakları sömürmeye başlamışlardır. Amerika kıtasındaki kaynakların Avrupa’ya taşınmasıyla Avrupalılar zenginleşmiştir. Bu durum ticaret mantığını da etkilemiş, Osmanlı ekonomik olarak çökmeye başlamıştır.

– Keşifler daha çok hangi yöne doğru olmuştur? Neden?

CEVAP: Keşifler daha çok Amerika ve Afrika’ya doğru olmuştur. Çünkü insanlar yeni ticaret yolları ve kaynaklar bulabilmek için bilmedikleri yerlere doğru gitmek istemişlerdir. Bazıları da gittikleri yerlerin yeni olduğunu bilmeden gitmiş, farkında olmadan keşif yapmıştır.

– İpek ve Baharat yollarının konumunu düşündüğünüzde coğrafi keşifler Osmanlı Devleti’ni nasıl etkilemiştir? Açıklayınız.CEVAP: Coğrafi keşifler ile yeni ticaret yolları bulunmuş ve Atlas Okyanusundaki limanlar önem kazanmıştır. Bu durum İpek ve Baharat yolları ile Akdeniz limanlarının önemini kaybetmesine neden olmuştur. Avrupalılar bu yolları kullanmamaya başladığında Osmanlı Devleti’nin vergi gelirleri olumsuz etkilenmiştir. Osmanlı’nın yoksullaşmaya başlaması kervan yollarındaki tüccarları ciddi biçimde etkilemiştir. Bu nedenle devlet, Avrupalı tüccarların ülkesinde ticaret yapabilmesi için onlara kapitülasyonlar vermek zorunda kalmıştır.


7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Ekoyay Yayınları 64. Sayfa Cevapları

ETKİNLİK ZAMANI

Metni okuyunuz ve soruların cevaplarını boş bırakılan yerlere yazınız.

1. “Yabancıların gelmesi Amerikan yerlileri için neden kötüye işarettir?CEVAP: Yabancıların Amerika’nın zenginliklerini ve kaynaklarını fark etmeleri yerlileri orada istemeyecekleri ve bu zenginlikler için onları yurtlarından edecekleri anlamına gelmektedir.

2. Kolomb’un ardından pek çok insan Amerika’ya neden gitmiştir?

CEVAP: Kolomb, İspanya’ya döndüğünde Amerika’da gördüklerinden bahsetmiştir. Amerika’nın yeni bir yerleşim yeri ve bol kaynaklı bir kıta olduğunu fark eden Avrupalılar oranın nimetlerinden faydalanmak için gitmiştir.


7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Ekoyay Yayınları 65. Sayfa Cevapları

– Coğrafi keşiflerin Osmanlı Devleti’ne etkileri nelerdir?CEVAP: Coğrafi keşiflerle Osmanlı’nın elinde bulunan İpek ve Baharat Yolu önemini kaybetmiş, yeni ticaret yolları bulunmuştur. Bu da Osmanlı Devleti’nin vergi gelirlerinin azalmasına yol açmıştır. Tüm bunlar Osmanlı’yı maddi açıdan olumsuz etkilemiştir. Osmanlı İmparatorluğu, ticaret faaliyetlerini yeniden geliştirebilmek için Avrupalı devletlere kapitülasyonlar vermek zorunda kalmıştır. Ayrıca Osmanlı topraklarında kervan yolları boyunca faaliyet gösteren halk ve zanaatkârlar işsiz kalmıştır.


7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Ekoyay Yayınları 68. Sayfa Cevapları

ETKİNLİK ZAMANI

Rönesans ve Aydınlanma Çağı konularında isimleri geçen kişilerden birinin hayatını araştırınız. Bu kişiyle ilgili edindiğiniz bilgilerden yararlanarak şemayı doldurunuz.

CEVAP:Adı: William Shakespeare (Vilyım Şekspir)

Ülkesi: İngiltere

Doğum ve ölüm tarihi: 1564 – 1616

Çalışma yaptığı alan ya da alanlar: Edebiyat ve tiyatro.Eserleri: Romeo ve Juliet, Hamlet, Macbeth, Othello, Venedik Taciri, Kral Lear… (38 oyun, 154 sone, iki uzun öykü şiir ve birkaç şiir)

Bilim, sanat ya da düşünce hayatına katkısı: İngilizce dilinde yazan en büyük yazar ve dünyanın en seçkin drama yazarı olarak kabul edilmektedir. Oyunları bütün büyük dillere çevrildi ve diğer bütün oyun yazarlarından daha çok sergilendi. Oyunları bugün popülerliğini büyük ölçüde sürdürmektedir ve sürekli olarak incelenmekte, sergilenmekte ve tüm dünyada farklı kültürel ve politik bağlamlarda yeniden yorumlanmaktadır.

– Çocuğun anlattıklarından hareketle o dönemde İngiltere’de günümüzde geçerli olan hangi çocuk haklarının ihlal edildiği söylenebilir?

CEVAP: “Çocuklar ihtiyaçlarına, ilgilerine ve yeteneklerine uygun kalitede bir eğitim görme hakkına sahiptir.” Çocuklar okula gitmek yerine çalıştığı için bu hakları ihlal edilmiştir.“Çocuklar oyun, dinlenme, eğlenme, boş zamanlarını değerlendirme ve sanatsal etkinliklere katılma hakkına sahiptir.” Çocukların kendilerine ayıracak vakitleri olmadığı için bu hakları ihlal edilmiştir.

“Çocuklar sağlıklı yaşama, duygusal yakınlık ve güvenlik içinde olma ve hiçbir yoksulluk çekmeme hakkına sahiptir.” Çocukların çalışma şartlarına ayak uyduracak kadar sağlam bünyeleri olmadığı ve iş sırasında kaza geçirme ihtimalleri olduğu için bu hakları ihlal edilmiştir.


7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Ekoyay Yayınları 69. Sayfa Cevapları

ETKİNLİK ZAMANI

Sanayi İnkılabı Avrupa’da, Osmanlı Devleti’nde ve sömürgelerde yaşayan insanların yaşamını çeşitli şekillerde etkilemiştir. Bu gelişmenin insanların yaşamlarını nasıl etkilediğini tabloya yazınız.

CEVAP:

Sanayi İnkılabının İnsanların Yaşamına Etkileri

Avrupa: Şehir nüfusu hızla artarken, kırsal bölgelerde topraklar terk edilmiştir. İşçi sınıfı ortaya çıkmış, bu sınıfın haklarını korumak için sendikalar kurulmuştur. Çevre kirliliğinde ciddi artış oldu.

Osmanlı Devleti: Düşük fiyatlı Avrupa malları karşısında küçük atölyeler, el tezgahları rekabet edemeyerek kapanmaya başlaması neticesi işsizlik arttı. Osmanlı Devleti Avrupa Devletlerinin açık pazarı durumuna geldi.

Sömürgeler: Sömürge toprakları Avrupalılar için hem ham madde kaynağı, hem de pazar haline geldi. Kaynaklarının ellerinden alınması sonucu yoksulluk başladı.


7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Ekoyay Yayınları 70. Sayfa Cevapları

ETKİNLİK ZAMANI

Karikatürü inceleyiniz ve soruları cevaplayınız. Cevaplarınızı defterinize yazınız.

1. Afrika kıtası neden kazılmış olarak çizilmiştir?

CEVAP: Çünkü Afrika kıtasının tüm kaynakları ellerinden alınmıştır.

2. Avrupa ve Kuzey Amerika’nın üzerine neden altın çizilmiştir?

CEVAP: Bu altınlar Afrika kıtasının kaynaklarını temsil etmektedir. Buradaki tüm kaynaklar Avrupa ve Kuzey Amerika tarafından alınmıştır. Böylece zenginleşmişlerdir.

3. Karikatüre bir isim vermeniz istenseydi bu isim ne olurdu? Neden?

CEVAP: “Çalıntı Zenginlik” ismini verirdim. Çünkü bu zenginlik Afrika kıtasında yaşayanların rızası olmadan, zoraki elde edilmiştir.


7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Ekoyay Yayınları 71. Sayfa Cevapları

ETKİNLİK ZAMANI

Tabloda Avrupa’da 15 ile 18. yüzyıllar arasındaki gelişmeler verilmiştir. Bu gelişmelerin Osmanlı Devleti’ni etkileyip etkilemediğini ve etkilediyse bu etkinin olumlu mu, olumsuz mu olduğunu “X” işareti koyarak belirtiniz. Daha sonra bu gelişmelerin Osmanlı Devleti’ne etkilerini yazınız.

CEVAP:

 

ETKİNLİK ZAMANI

Tabloda sol sütunda yer alan gelişmelerin hangi insan hakları ihlallerine yol açtığını karşılarına yazınız.

CEVAP:

Coğrafi Keşifler: Yaşama Hakkı, Kişi dokunulmazlığı, İşkence ve Kötü Muamele Yasağı, Mülkiyet Hakkı

Reform: Din ve Vicdan Özgürlüğü, Düşünce ve İfade Özgürlüğü

Sanayi İnkılabı: Çalışma Özgürlüğü, İşçi Hakları, Çocuk Hakları, Temiz Çevre Hakkı

Sömürgecilik: Mülkiyet Hakkı, Bağımsızlık Hakkı

Fransız İhtilali: Ayırımcılık Yasağı, Vatandaşlık Hakkı

Bir önceki yazımız olan 7. Sınıf Ekoyay Sosyal Bilgiler Çalışma Kitabı 67. Sayfa Cevapları başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.


06 Aralık 2022, 23:20

Abone
Mesaj Sayısı:
Konu Sayısı: 3725

Güzel ve faydalı bir konu olmuş zorlanan öğrenciler buna bakabilir ben de baktım elinize sağlık

HIZLI CEVAP YAZ

Yazıyla İlgili Fikirleriniz:

Yasal Uyarı
DMCA.com Protection Status
Sitemizde bulunan tüm yazılar, konular, içerikler yol gösterici nitelikte genel bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır.