16 Ocak 2024, 10:55
Mehmet Akif
Yönetici

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 203-205-206-207-208-209. Sayfa Cevapları Dörtel Yayınları


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 203-204-205-206-207-208-209 Cevapları Dörtel Yayınları

7. Tema Sanat: Çeşmibülbülün Esrarı Metni Cevapları


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 203 Cevapları Dörtel Yayınları

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

1. Camdan yapılmış eşyalara ilgi duyuyor musunuz? Niçin? Açıklayınız.

Cevap: Evet ilgi duyuyorum. Çünkü çok güzel görünüyorlar. Parlak ve renkli oluyorlar.


2. Çevrenizde faaliyet gösteren geleneksel sanatlarla ilgili atölyelerden birine yaptığınız geziyi anlatınız.Cevap: Bizim köyde var olan halı atölyesini gezdim. Burada kadınlar el dokuması halı yapıyorlar. Burayı gezince halı yapmanın çok sabır gerektiğini gördüm. Renkli ipleri tek tek dokuyorlar.


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 205 Cevapları Dörtel Yayınları

1. ETKİNLİK

Aşağıda geçen cümlelerdeki altı çizili kelime ve kelime gruplarının anlamlarını metnin bağlamından hareketle tahmin ediniz. Sonra bu kelime ve kelime gruplarının anlamlarını TDK Güncel Türkçe Sözlük’ten bulup öğreniniz.

Saydam cam içinde döne döne yükselen beyaz ya da renkli helezonlarıyla hemen göze çarpan “çeşmibülbül” cam sanatının en özgün tekniklerinden biri.Cevap:

Saydam: Şeffaf

Helezon: Kıvrımlı, yılankavi biçim

Göze çarpmak: Dikkati üzerine çekmekÖzgün: Yalnız kendine özgü bir nitelik taşıyan; orijinal, bir buluş sonucu olan, nitelikleri bakımından benzerlerinden ayrı ve üstün olan


Bir çeşmibülbülün yapımındaki en hassas nokta, cam çubukların birbiriyle tam ve simetrik olarak birleşmesidir.

Cevap:

Hassas nokta: Önemli noktaSimetrik: Bakışımı olan; mütenazır, simetrili, simetrik


Çeşmibülbülün yapımında ilk hazırlık aşamasından son biçimini alıncaya kadar geçen bütün süreç, tam bir sanatçı duyarlılığı ve ustalık gerektiriyor.

Cevap:

Hazırlık aşaması: Hazırlık dönemiBiçim: Bir nesnenin dış çizgileri bakımından niteliği, dıştan görünüşü; hat, şekil

Süreç: Aralarında birlik olan veya belli bir düzen veya zaman içinde tekrarlanan, ilerleyen, gelişen olay ve hareketler dizisi

Sanatçı duyarlılığı: Sanatçı hassasiyeti


2. ETKİNLİK

Okuduğunuz metnin içeriği ile televizyondan izlediğiniz bir cam sanatı belgeselindeki sunumu karşılaştırınız. Elde ettiğiniz çıkarımları sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız.Cevap: Okuduğum metin ve izlediğim belgeselde cam sanatının incelikleri ve nasıl yapıldığı anlatılmaktadır.


3. ETKİNLİK

Okuduğunuz “Çeşmibülbül’ün Esrarı” adlı metinde anlatılan bir cam sanatı olan çeşmibülbül yapmanın iş ve işlem basamaklarını sırasıyla yazınız.

Cevap:

7. Sınıf Türkçe Sayfa 205 Cevapları Dörtel Yayın 


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 206 Cevapları Dörtel Yayınları

4. ETKİNLİK

Okuduğunuz metnin içeriğine yönelik dört soru hazırlayıp cevaplayınız.

Cevap:

7. Sınıf Türkçe Sayfa 206 Cevapları Dörtel Yayın
5. ETKİNLİK

Okuduğunuz metinde yazar, hangi anlatım biçimlerinden (öyküleme, betimleme, açıklama, tartışma) ve düşünceyi geliştirme yollarından (tanımlama, örnekleme, tanık gösterme, benzetme, sayısal verilerden yararlanma) yararlanmıştır? Metinden örneklerle aşağıya yazınız.

Cevap:

Anlatım biçimleri:

Öyküleme: İşte, tam burada çeşmibülbülün belki de yeniden dirilişini sağlayan bir sanatçı ustayı, cam fabrikasının emektar ustası Yusuf Görmüş’ü anmak gerek. Babası da aynı yerde ustaymış. Mesleğe 1944’te on dört yaşındayken babasının yanında baş­lamış. Cam sanatının inceliklerini öğrenmiş, işine âşık olmuş. “1964 senesinde de yöneticilerimizin teşvikiyle çeşmibülbül yapmaya başladık. Ama Allah razı olsun eski ustalardan, bize çok güzel eserler bırakmışlar.” diyor.Betimleme: Çeşmibülbülü ayrıcalıklı yapan ise camın içindeki beyaz veya renkli çizgileri oluşturan cam çubuklar.

Açıklama: Bir çeşmibülbül üretiminin en son adımı, ağız kısmının biçimlendirilmesidir. Üfleme çubuğundan kopartılarak ayrılan cam, çeşitli araçlarla tutularak ağız kısmı üzerindeki çalışma başlar. Önceki evrelerde soğuyan camın, ağız kısmını biçimlendirmek için yeniden ısıtılması gerekir.

Düşünceyi geliştirme yolları:

Tanımlama: Saydam cam içinde döne döne yükselen beyaz ya da renkli helezonlarıyla hemen göze çarpan “çeşmibülbül”, cam sanatının en özgün tekniklerinden biri. Osmanlıcada “bülbülün gözü” anlamına geliyor.

Örnekleme: İşte, tam burada çeşmibülbülün belki de yeniden dirilişini sağlayan bir sanatçı ustayı, cam fabrikasının emektar ustası Yusuf Görmüş’ü anmak gerek.

Sayısal verilerden yararlanma: Usta; dolomit, feldspat, soda, kalker, kum ve katkı maddelerinin karışımının 1500-1600 santigrat derecede eritilmesiyle elde edilen akışkan hamura hayat veriyor.


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 207 Cevapları Dörtel Yayınları

6. ETKİNLİK

Okuduğunuz metinde yazar, cam sanatı konusuyla ilgili duygu ve düşüncelerini özgürce anlatmış. Konuyla ilgili kanıtlama amacı gütmeden bilgi vermeye çalışmıştır. Bu açıklamalardan yararlanarak metnin türünü belirleyiniz. Türün özelliklerini söyleyiniz.

Cevap: Metnin türü deneme.

Deneme türünün özellikleri:

Deneme türünde yazar; kendi arzusuna göre seçtiği bir konudaki görüşlerini ve düşüncelerini ispatlamaya girişmeden ve okuyucuyu inandırmaya çalışmadan aktarır. Denemeler, ele alınan konuların rahat ve akıcı bir şekilde anlatılmasıyla oluşturulur. Yazarın kişisel deneyimlerini aktaran orta uzunluktaki yazılardır.


7. ETKİNLİK

Hazırlıkta getirdiğiniz camdan üretilmiş hediyelik eşyayı sınıfa gösteriniz. Gördüğünüz bu cam eşya ile ilgili hazırlıksız konuşmalar yapınız. Konuşmalarınızı yaparken uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini (oysaki, başka bir deyişle, özellikle, ilk olarak, son olarak) kullanınız. Kelimeleri anlamlarına uygun kullanınız.

Cevap: Ben nazar boncuğunu seçmiş ve sınıfa getirmiştim. Nazar boncuğu bizim kültürümüzde önemli bir yere ve süs eşyasına sahiptir. İnsanları nazardan korunduğuna inanılan bu cam eşya mavi renk üzerine küçük bir beyaz noktadan oluşmaktadır. Bu boncuklar çeşitli büyüklüklerde olup, bebeklere, evlere, arabalara, kısacası nazar değmesinden korkulan her yere asılabilmektedir. Ayrıca turistlerin de çok ilgisini çekmektedir.


8. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümlelerde görülen anlatım bozukluklarını tespit edip cümlelerin doğru biçimini altlarına yazınız.

Cevap:

7. Sınıf Türkçe Sayfa 207 Cevapları Dörtel Yayın

 


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 208 Cevapları Dörtel Yayınları

9. ETKİNLİK

Çevrenizde faaliyet gösteren bir sanat dalıyla ilgili (dokumacılık, kunduracılık, bakırcılık, ağaç işlemeciliği vb.) haber yazısı yazınız. Haber yazınızı oluştururken 5N 1K (ne, nerede, ne zaman, nasıl, niçin ve kim?) kuralına uyunuz. Yazınızda anlatımı desteklemek için düşünceyi geliştirme yollarından yararlanınız. Yazdıklarınızı düzenleyip okul ve sınıf panosunda paylaşınız.

Cevap:

Denizli Büyükşehir Belediyesi, kadın girişimcileri desteklemek amacıyla Büyükşehirle Üreten Kadınlar Festivali’nin 3’üncüsünü düzenleyecek. Festivalde Türk el sanatlarıyla uğraşan kadınların ürünleri sergilenecek ve 250 stand açılacak. Başkan Osman Zolan, kadınların üretiminin toplumu güçlendireceğini belirtti.


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 209 Cevapları Dörtel Yayınları

10. ETKİNLİK

Okuduğunuz metinden nokta, virgül, tırnak işareti, kesme işareti ve kısa çizginin kullanıldığı cümleler bulup yazınız. Bu işaretlerin hangi amaçla kullanıldıklarını yanlarına yazınız.

Cevap:

Nokta: Bu ana kadar hazırlanan cam gövdenin herhangi bir özel biçimi yoktur. (Anlamca tamamlanmış cümlenin sonuna konmuş.)

Virgül: Camcılıkta kullanılan özel madenî üfleme borusunun ucu, potadaki erimiş cama daldırılıp döndürülür. (Yüklemden uzak düşmüş özneyi belirtmek için konmuş.)

Tırnak işareti: Saydam cam içinde döne döne yükselen beyaz ya da renkli helezonlarıyla hemen göze çarpan “çeşmibülbül”, cam sanatının en özgün tekniklerinden biri. (Vurgulanmak istenen söz için kullanılmış.)

Kesme işareti: Mesleğe 1944’te on dört yaşındayken babasının yanında başlamış. (Rakamla yazılan sayıya gelen eki ayırmak için kullanılmış.)

Kısa çizgi: 1500-1600 (Arasında anlamı vermek için kullanılmış.)


 SONRAKİ DERSE HAZIRLIK

Geçmiş günlerinizi belgeleyen fotoğraflarınızdan bulabildiklerinizi sınıfa getiriniz.

Cevap: Sınıfa fotoğraf getirmelisiniz.

Çok etkilendiğiniz unutamadığınız bir anınızı sınıfta anlatmak için hazırlık yapınız.

Cevap: Arkadaşımla birlikte parkta yaşadığım bir anıyı anlatacağım.

Bir önceki yazımız olan 7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 192-198-199-200-201-202. Sayfa Cevapları Dörtel Yayınları başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.


HIZLI CEVAP YAZ

Yazıyla İlgili Fikirleriniz:

Yasal Uyarı
DMCA.com Protection Status
Sitemizde bulunan tüm yazılar, konular, içerikler yol gösterici nitelikte genel bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır.