17 Ocak 2024, 13:33
Mehmet Akif
Yönetici

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 226-229-230-231-232-233-234-235. Sayfa Cevapları Dörtel Yayınları


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 226-227-228-229-230-231-232-233-234-235 Cevapları Dörtel Yayınları

8. Tema Bilim Ve Teknoloji: Martı Jonathan Livingston Metni Cevapları


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 226 Cevapları Dörtel Yayınları

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

1. Uçmak nasıl bir duygudur? Beyin fırtınası yapınız.

Cevap: Uçmak bende özgürlük duygusunu uyandırmaktadır. Aynı zamanda uçmak zamandan tasarruf etmek anlamına da gelmektedir. Günümüzde uçarak seyahat edenlerin sayısı çok fazladır. İnsanların işlerini kolaylaştırmaktadır.


2. Martıların en belirgin özellikleri nelerdir?Cevap: Martılar denizlerin üzerinde uçarak, balık yiyerek beslenen, çıkardıkları sesler ile bilinen kuşlardır. Özellikle vapurla seyahat edenlerin onlara simit atmaları, onların vapurların yanında uçmasını sağlamaktadır.


3. Yardım almadan başarılı olduğunuz bir işin sonunda neler hissettiniz? Anlatınız.

Cevap: Yardım almadan başardığım iş oldu. Bu işi başardığım için kendime güvenim yerine geldi ve mutlu oldum.
7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 229 Cevapları Dörtel Yayınları

1. ETKİNLİK

Okuduğunuz metinde geçen anahtar kelimeleri kavram ağacına yazınız. Sonra bu kelimelerin metinde geçtiği cümle içinde kazandığı anlamı belirleyip yazınız.

Cevap: Martı, uçmak, hedef, başarı, azim, çalışma, cesaret, deniz.

7. Sınıf Türkçe Sayfa 229 Cevapları Dörtel Yayın


 Yukarıdaki kelimelerin anlamlarını yazınız.

Cevap:

Martı: Martıgillerden, çoğu beyaz renkte, eti yenmez, yüzücü, perde ayaklı deniz kuşlarının ortak adı

Hedef: Gerçekleştirmek için tasarlanan şeyBaşarı: Başarma işi; muvaffakiyet

Uçmak: Kuş, kanatlı böcek vb. hareketli kanatları yardımıyla havada düşmeden durmak, havada yol almak

Azim: Bir işteki engelleri yenme kararlılığı

Deniz: Yer kabuğunun çukur bölümlerini kaplayan, birbiriyle bağlantılı, tuzlu su kütlesiÇalışma: Çalışmak işi; faaliyet

Cesaret: Güç veya tehlikeli bir işe girişirken kişinin kendinde bulduğu güven


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 230 Cevapları Dörtel Yayınları

2. ETKİNLİK

Okuduğunuz metne hangi başlıkları uygun görürsünüz? Yazınız.

Cevap: Hedef İçin Cesaret, Azmin Zaferi
3. ETKİNLİK

Okuduğunuz metnin içeriğine yönelik sorular hazırlayınız. Hazırladığınız soruları sınıfta arkadaşlarınızla cevaplayınız.

Cevap:

Martı Jonathan, neden hep daha yükseklere çıkıyordu?

Diğer martılar, Jonathan’a nasıl davranıyordu?Jonathan hedeflerine nasıl ulaştı?

İnsanların hedeflerine ulaşması için Martı Jonathan’ı örnek almaları gerekir mi? Neden?


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 231 Cevapları Dörtel Yayınları

4. ETKİNLİK

Okuduğunuz metnin konusunu, ana fikrini ve yardımcı fikirlerini yazınız.

Cevap:Metnin konusu: Diğer martılardan farklı işler yapmak isteyen ve hedeflerine ulaşmak için çok çalışan martı Jonathan’ın azmi.

Ana fikri: İnsanlar, hedeflerine ulaşmak için çok çalışmalı, yılmamalı ve azimli olmalıdır.

Yardımcı fikirler:

İnsanlar yeni şeyler öğrenmek için çok çalışmalıdır.Diğer insanlarda farklı davranışlar yadırganabilir.

Bilgi paylaşılmalıdır.

Azim ve kararlılık hedefler için gereklidir.

Yeni bilgiler başka bilgilerin oluşmasını sağlar.


5. ETKİNLİK

Okuduğunuz metnin hikâye unsurlarını (olay örgüsü, mekân, zaman, şahıs ve varlık kadrosu) belirleyip yazınız.

Cevap:

Olay örgüsü: Diğer martılar gibi sıradan işler yapmak istemeyen martı Jonathan’ın hedeflerine ulaşmak istemesi, çok çalışması, azimli ve kararlı olması.

Mekân ile ilgili özellikler: Deniz, deniz kıyısı, gökyüzü.

Zaman ile ilgili bilgiler: Günün belli zamanları, sabah, gece, akşam

Şahıs ve varlık kadrosu: Martı Jonathan Livingston, diğer martılar, balıkçılar.


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 232 Cevapları Dörtel Yayınları

6. ETKİNLİK

Okuduğunuz metnin içeriğini yorumlayınız.

Yazarın olaylara bakış açısı yönünden

Cevap: İnsanlara vermek istediği mesajları martı Jonathan üzerinden vermesi.

Metindeki öznel ve nesnel yaklaşımlar yönünden

Cevap: Martıların yaşam şekli nesnel, Jonathan’ın yaptukları öznel.

Örnek ve ayrıntılar yönünden

Cevap: Jonathan’ın düşünceleri, hisleri, yükseklere çıkması ve bu yüksekliklerin mil üzerinden miktarı, martının yaptığı hız miktarı ayrıntılardır. Şahinin kısa kanatları örnek ve ayrıntı içermektedir.


7. ETKİNLİK

Okuduğunuz metinden alınan aşağıdaki parçada hangi anlatım biçimlerinden ve düşünceyi geliştirme yollarından yararlanılmıştır? Yazınız.

Karanlık! O derinden gelen ses, bir alarm gibi kulaklarında tekrar çınladı. Martılar kesinlikle karanlıkta uçamazlar.
Jonathan’ın dinlemeye hiç niyeti yoktu. Çok hoş, diye düşündü. Işıklar ve ay suya yansımış, parlıyor, gecenin içinde küçük fener etrafa hoş bir ışık yayıyordu. Her şey dingin ve huzur vericiydi.
Aşağı in! Martılar karanlıkta uçamaz! Karanlıkta uçabilmen için bir baykuşunki gibi gözlere, bir şahininki gibi kısa kanatlara ve uçuş haritalarına sahip olman gerek!
Gecenin bir vakti, yüz fit yukarıda, Martı Jonathan Livingston, bu gerçeğe gözlerini kapadı. Acıları, dertleri, hepsi yok oldu.
(…)
Gündoğumuyla birlikte Martı Jonathan, çalışmalarına yeniden başladı. Beş yüz fit yükseklikte, balıkçı tekneleri durgun mavi deniz üstünde ufacık bir nokta, yiyecek bulabilmek için dönüp dolaşan martı sürüsü ise belli belirsiz bir toz bulutu gibi görünüyordu.
O, korkuyu yenmenin gururuyla, haz alarak yaşıyordu. Tüm bunları düşünürken kanatlarını sımsıkı gövdesine yapıştırdı, kanat uçlarının açılarını azıcık genişletti ve dimdik suya daldı. Dört yüz fite indiğinde son hızına ulaşmıştı. Artık bu yükseklikte bir ses duvarı hâline gelen rüzgâr ona sürekli çarparak daha fazla hızlanmasını engelliyordu. Dimdik aşağı doğru, saatte iki yüz kırk mil hızla uçuyordu. Bu hızda eğer kanatları açılırsa milyonlarca minik martı parçacığına dönüşeceğini biliyor ve bunu göz ardı ediyordu. Çünkü hız güç demekti, büyük bir zevkti ve kusursuz bir güzellikti.
(…)

Cevap:

Anlatım biçimleri: Öyküleyici ve betimleyici, bilgilendirici.

Düşünceyi geliştirme yolları: Sayısal veriler, benzetme, örneklendirme.


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 233 Cevapları Dörtel Yayınları

8. ETKİNLİK

Okuduğunuz metinde hangi söz sanatlarından (kişileştirme, konuşturma, tezat, mübalağa) yararlanılmıştır? Metinden örnekler vererek yazınız.

Cevap:

Kişileştirme: Sürü içinde sıradan bir martı olmaya karar vermek, kendini daha iyi hissetmesine neden olmuştu. Artık onu öğrenmeye iten gücü umursamayacak, doğasına meydan okumayacak ve dolayısıyla başarısızlığa uğramaktan korkmayacaktı.

Konuşturma: “İşte yanıt bu! Of be ne aptalım. İhtiyacım olan tek şey, ufacık kanatlar. Yapmam gereken, kanatlarımı gövdeme yapıştırmak ve sadece kanat uçlarımla uçmak. Kısa kanatlar!”

Tezat: Bu tür sözleri ancak sıradanlığı onaylayan martılar verir. Farklı olmayı öğrenmiş birinin ise böyle sözler vermeye ihtiyacı yoktur.

Mübalağa: Rüzgâr başının üstünde bir canavar gibi uğulduyordu.


9. ETKİNLİK

a. Okuduğunuz metinden alınan aşağıdaki cümlelerde geçen fiilleri yapı yönünden (basit, türemiş, birleşik) inceleyiniz. Tespitlerinizi altlarına yazınız.

Cevap:

Martılar karanlıkta uçamaz.

Uçamaz: Birleşik fiil

Kontrollü bir uçuşta saatte yüz kırk mil hız yapmıştı.

Yapmıştı: Basit fiil

Biraz önce alınan karar unutulmuş, rüzgârla birlikte hızla savrulup gitmişti. Verdiği sözden dönmek onu yine kendisi yapmıştı ve kendisini hiç de suçlu hissetmiyordu.

Gitmişti: Basit fiil

Savrulup gitmişti: Birleşik fiil

Yapmıştı: Basit fiil

Hissetmiyordu: Birleşik fiil

O, gözlerini kapatmaktan başka bir şey yapamadı.

Yapamadı: Birleşik fiil

Martı sürüsünün tam ortasına dalıverdi.

 Dalıverdi: Birleşik fiil


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 234 Cevapları Dörtel Yayınları

b. Aşağıdaki cümlelerde geçen zarfları tespit ediniz. Bu zarfların cümlenin anlamına nasıl etki ettiklerini açıklayınız.

Cevap:

O, korkuyu yenmenin gururuyla, haz alarak yaşıyordu.

Haz alarak: Durum anlamı 

Dimdik aşağı doğru, saatte iki yüz kırk mil hızla uçuyordu.

Dimdik: Durum anlamı

Saatte iki yüz kırk mil hızla: Durum anlamı 

Jonathan, günbatımına kadar sürekli uçtu.

Günbatımına kadar: Zaman anlamı 

Sürekli: Durum anlamı

Yorgunluktan perişan bir hâldeydi ama yine de bir takla atarak inişe geçti ve bir tüy gibi süzülerek keyifle kumsala indi.

Yorgunluktan: Sebep anlamı 

Bir takla atarak: Durum anlamı 

Yine: Yineleme anlamı

Bir tüy gibi süzülerek: Durum anlamı 

Keyifle: Durum anlamı 

Martı sürüsünün tam ortasına hızlıca dalıverdi.

Hızlıca: Durum anlamı 


10. ETKİNLİK

Tek başınıza karar verip, araştırıp uyguladığınız ve başarılı olduğunuz bir konuyu, projeyi, buluşu anlatan, tanıtan yazı yazınız. Yazınıza bir başlık koymayı unutmayınız.

Cevap:

EVDE SAĞLIK

Babaannemin ilaç raporunun süresi geçmişti. Kendisi hasta ve yaşlı olduğu için tek başına bu işi yapamazdı; hastaneye gitmesi gerekirdi. Ben de araştırdım ve Evde Sağlık Hizmetleri diye bir sağlık birimi olduğunu öğrendim. Buranın telefonunu internetten buldum ve aradım. Babaannemin hastalığını ve rapor durumunu anlattım. Onlar da kayıt oluşturdu ve bir kaç gün sonra eve gelerek rapor düzenlediler ve muayene ettiler. Babaannem bu durma çok sevindi. Ayda bir doktor eve gelip muayene edecek, kan alacak ve ilaçlarını düzenleyecekmiş. Ben de bu işi başardığım için mutlu ve özgüvenli oldum.


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 235 Cevapları Dörtel Yayınları

SONRAKİ DERSE HAZIRLIK

Günlük hayatınızda hangi teknolojik ürünleri kullanıyorsunuz? Listeleyiniz.

Cevap: Cep telefonu, bilgisayar, tablet, televizyon.

Bisiklet sürmeyi seviyor musunuz? Bisiklete binince neler hissediyorsunuz? Konuşmak için hazırlık yapınız.

Cevap: Çok seviyorum. Çünkü gezmek, özgür olmak, güzel hislerle dolmak bisiklette hissettiğim duygulardır.

Teknolojik bir ürünün tarihî gelişimini araştırınız.

Cevap: RADYO

Elektromanyetik Dalga Teorisi (19. Yüzyılın Ortaları): Radyo iletişimin temeli, elektromanyetik dalga teorisi ile atıldı. Bilim adamları, elektrik akımının yaydığı elektromanyetik dalgaların, uzaktaki bir alıcı tarafından alınabileceğini öngördüler.

James Clerk Maxwell (1860’lar): İskoç fizikçi James Clerk Maxwell, elektromanyetik dalgaların varlığını teorik olarak öngördü. Maxwell’in denklemleri, elektromanyetik dalgaların hareketini açıklamak için temel bir matematiksel çerçeve sağladı.

Hertz’in Deneyleri (1880’lar): Alman fizikçi Heinrich Hertz, elektromanyetik dalgaların varlığını deneysel olarak kanıtladı. Hertz’in deneyleri, radyo dalgalarının iletim ve alımının temelini oluşturdu.

Radyo Dalgalarının İletimi (19. Yüzyılın Sonları): İtalyan mucit Guglielmo Marconi, radyo dalgalarını uzak mesafelere iletmeyi başaran ilk kişiydi. 1895 yılında, radyo dalgaları aracılığıyla uzaktaki bir alıcıda çan çalabilen bir sistem geliştirdi.

Radyo Telgraf (1901): Marconi, radyo iletişimini ticarileştirdi ve 1901 yılında, Atlantik Okyanusu’nu aşan ilk transatlantik radyo telgraf iletişimini gerçekleştirdi.

Radyo Yayını (1920’ler): Radyo, 1920’lerde yaygın bir halk iletişim aracı haline geldi. İlk radyo istasyonları, müzik, haber ve eğlence programları yayınlamaya başladı.

Radyo Yayınları ve Yayın Şirketleri (1920’ler – 1930’lar): Radyo yayınları, ulusal ve uluslararası düzeyde popülerlik kazandı. Yayın şirketleri, önceden kaydedilmiş programlar ve canlı performansları dinleyicilere ulaştırdı.

Radyo Teknolojisinin Gelişimi (20. Yüzyılın İkinci Yarısı): Transistörün icadı ve mikroelektronik teknolojinin gelişimi, radyo cihazlarının küçülmesine ve taşınabilir hale gelmesine olanak tanıdı.

FM Yayınları (1930’lar – 1940’lar): Frekans Modülasyonu (FM) teknolojisinin geliştirilmesi, daha iyi ses kalitesi sağladığı için radyo yayınlarını iyileştirdi.

Televizyon ve Radyo Entegrasyonu (20. Yüzyılın Sonları): Radyo yayınları, televizyon yayınları ile entegre oldu. Radyo, hala birçok ülkede popüler bir medya aracı olarak varlığını sürdürmektedir.

Bir önceki yazımız olan 7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 220-223-224-225. Sayfa Cevapları Dörtel Yayınları başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.


HIZLI CEVAP YAZ

Yazıyla İlgili Fikirleriniz:

Yasal Uyarı
DMCA.com Protection Status
Sitemizde bulunan tüm yazılar, konular, içerikler yol gösterici nitelikte genel bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır.