17 Ocak 2024, 11:05
Mehmet Akif
Yönetici

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 220-223-224-225. Sayfa Cevapları Dörtel Yayınları


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 220-221-222-223-224-225 Cevapları Dörtel Yayınları

8. Tema Bilim Ve Teknoloji: İletişim Araçları Metni Cevapları


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 220 Cevapları Dörtel Yayınları

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

1. İlk iletişim araçları olarak nelerden yararlanıldı?

Cevap: Duman, güvercin, ulaklar ile iletişim sağlanmaktaydı.


2. Elektrikli telgraf makinesi ilk ne zaman, kim tarafından üretilmiştir?Cevap: Elektrikli telgraf makinesi, 1837’de İngiliz mucitler William Cook ve Charles Wheatstone tarafından üretilmiştir.


3. Telefonun mucidi kimdir? Araştırınız.

Cevap: Alexander Graham Bell’dir.
7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 223 Cevapları Dörtel Yayınları

1. ETKİNLİK

Okuduğunuz metinde geçen anlamını bilmediğiniz kelime ve kelime gruplarını önce tespit ediniz. Sonra bunların anlamlarını sözlüklerinizden bulup yazınız.

Cevap:

Ulak: Haberci

Tamtam: Bazı olayları haber vermeye veya açıklamaya yarayan, davulla yapılan sesOperatör: Santrale bakan kimse

Kadran: Saat, pusula vb. araçlarda, üzerinde yazı, rakam veya başka işaretler bulunan düzlem

Kod: Bir bilgiyi ifade etmek veya bilgiye ulaşmak için kullanılan simge veya simgeler dizisi.

Telefon santrali: Aynı merkeze bağlı ve iletişim akışı için giriş ve çıkışın otomatik olarak yapılmasını sağlayan sistem
2. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümlelerde geçen yönlendirici ifadeleri bulup altını çiziniz.

Cevap:

İlk olarak elektrikli telgraf makinesini 1837’de İngiliz mucit William Coke ve Charles Wheatstone üretti.

Kimi mucitler uzun mesafelerden konuşabilmeyi sağlayan aygıtlar yapmaya çalıştılar. Fakat bu konuda çığır açan kişi, ABD’de yaşayan Alexande Graham Bell oldu.Önceleri bir sağırlar okulunu yöneten Bell, son olarak bir üniversitede çalıştı.

Bell, telefonu icat etti, aksi takdirde günümüzdeki gelişmiş iletişim dünyası olmayacaktı.

İnsanların haber iletme yöntemleri eskiden sınırlı mesafeleri kapsıyordu. Oysaki günümüzde bu sınır ortadan kalkmıştır.

İletişim araçları özellikle 19. yüzyılın ortalarında gelişmeye başlamıştır.Alıcı cihaza teller üzerinden gönderilen elektrik akımı, bir başka deyişle mesajı oluşturan sesler, iğneler yardımıyla harflere dönüştürülüyor.


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 224 Cevapları Dörtel Yayınları

Okuduğunuz metnin içeriğine yönelik soruları cevaplayınız.

İnsanların ilk haberleşme yöntemleri nelerdir? Sıralayınız.

Cevap: İnsanların ilk haber iletme yöntemleri, ulaklarla mektup gönderme, tamtam, duman, ateş, kilise çanı ve yansıtıcı aynalarla işaret göndermektir.“Uzaktan yazma” anlamına gelen iletişim aracının adı nedir? Kim icat etmiştir?

Cevap: Telgraftır. Claude Chappe tarafından icat edilmiştir.

Telgraf makinesini kim geliştirmiştir? Hangi alfabeyle iletişim sağlanmıştır?

Cevap: Telgraf makinesini  Samuel Morse geliştirmiştir. İletişim mors alfabesiyle sağlanmıştır.Graham Bell’in icat ettiği telefon makinesinin iki ana unsurunu neler oluşturmuştur?

Cevap:  Gönderici (mikrofon) ve alıcı (kulaklık) oluşturmaktadır.

Tarihte ilk telefon konuşmasını kim, hangi tarihte yapmıştır?

Cevap: Tarihteki ilk telefon konuşmasını 10 Mart 1876’da Alexander Graham Bell yapmıştır. Arkadaşı Bay Watson ile yapmıştır.Günümüzde iletişim dünyası hangi gelişmeleri yaşıyor? Yorumlayınız.

Cevap: Günümüzde iletişim uydular sayesinde gerçekleşmektedir. Telefon, televizyon, internet gibi tüm iletişim araçları uydular sayesinde yapılmaktadır.


4. ETKİNLİK

Okuduğunuz metinden alınan aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili kelimelerin aldıkları çekim eklerinin işlevlerini belirleyiniz.

Kimi mucitler uzun mesafelerden konuşabilmeyi sağlayan aygıtlar yapmaya çalıştılar.

Cevap:

Mucit-ler: -ler, çoğul eki

Mesafeler-den: -den, ayrılma durumu eki

Aygıt-lar: -lar, çoğul eki

Yapma-y-a: -a, yönelme durumu eki

Çalış-tı-lar: -tı, görülen geçmiş zaman eki; -lar, üçüncü çoğul şahıs eki

Pantolonuna asit dökmüştü ve arkadaşına “Bay Watson, lütfen hemen gelir misiniz, size ihtiyacım var.” demiştir.

Cevap:

Pantolun-u-n-a: -u, iyelik eki; -a, yönelme durumu eki

Dök-müş-tü: -müş, duyulan geçmiş zaman eki; -tü, ek-fiil (Hikâye birleşik zaman)

Gel-ir mi-siniz: -ir, geniş zaman eki; mi, soru eki; -siniz, ikinci çoğul şahıs eki

Siz-e: -e, yönelme durumu eki

İhtiyaç-ım: -ım, iyelik eki

Alıcı cihaza teller üzerinden elektrik akımı gönderiliyordu.

Cevap:

Cihaz-a: -a, yönelme durumu eki

Tel-ler: -ler, çoğul eki

Üzeri-n-den: -den, ayrılma durumu eki

Akım-ı: -ı, belirtme durumu eki

Gönderil-i-yor-du: -yor, şimdiki zaman eki; -du, ek-fiil (hikâye birleşik zaman)


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 225 Cevapları Dörtel Yayınları

5. ETKİNLİK

Yandaki görsellerden de yararlanarak “En çok hangi iletişim araçlarını kullanıyorsunuz?” sorusuna cevap olacak bir konuşma yapınız. Konuşmanızı sunarken yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanınız.

7. Sınıf Türkçe Sayfa 225 Cevapları Dörtel Yayın

Cevap

Günümüzde iletiş için bir yerlere gitmek , ya da zorlanmak mümkün değildir. Hepimiz yanımızda cep telefonu taşıyoruz ve istediğimiz zaman istediğimiz kişi ile anında iletişim kurabiliyoruz. En çok cep telefonu üzerinden iletişim sağlanmaktadır. Mesajlar, sosyal medya ya da e posta ile iletişim sağlanmaktadır.


6. ETKİNLİK

“Çevrenizde yaşayan insanlar, günümüzde iletişim araçlarını nasıl kullanıyorlar?” sorusuna cevap olacak bilgilendirici bir yazı yazınız. Yazınıza başlık koymayı unutmayınız.

Cevap:

İLETİŞİMDE HIZ VE TEKNOLOJİ

Çoğu insan, günümüzde mobil telefonlarını sadece aramak için değil, aynı zamanda mesajlaşmak, sosyal medya kullanmak, e-posta göndermek ve hatta video konferans yapmak için de kullanmaktadır. Akıllı telefonların yaygınlaşması, iletişim araçlarını taşınabilir hale getirerek insanların her an her yerde bağlantıda kalmasını sağlamıştır.

Sosyal medya, insanların dünya genelinde bağlantı kurmalarını, paylaşımlarda bulunmalarını ve günlük yaşamlarını paylaşmalarını sağlayan güçlü bir iletişim aracı haline gelmiştir. Facebook, Instagram, Twitter gibi platformlar aracılığıyla insanlar, aileleri, arkadaşları ve hatta dünyadaki diğer insanlarla etkileşimde bulunabilirler.

İş dünyasında, e-posta hala resmi iletişim aracı olarak önemini korumaktadır. İnsanlar iş görüşmeleri, proje koordinasyonu ve diğer resmi iletişimleri için e-posta kullanmaya devam etmektedirler.

Çevremizdeki insanlar, bu çeşitli iletişim araçlarını kullanarak hem kişisel hem de profesyonel ilişkilerini güçlendirmekte ve bilgi alışverişini sürdürmektedirler. Teknolojinin hızla ilerlemesiyle birlikte, iletişim araçlarının kullanımı da sürekli olarak değişmekte ve gelişmektedir.


SONRAKİ DERSE HAZIRLIK

Bilim ve teknoloji ile ilgili merak ettiğiniz bir konuyu araştırıp sonuçları sınıfta paylaşmak için hazırlık yapınız.

Cevap: Ben interneti merak ediyorum. Kablolardan nasıl bunca bilgi ve görsel evimize kadar ulaşabildiğini düşünüyorum.

Yardım almadan başardığınız bir iş oldu mu? Olduysa neler hissettiniz? Anlatmak için hazırlık yapınız.

Cevap: Yardım almadan başardığım iş oldu. Bu işi başardığım için kendime güvenim yerine geldi ve mutlu oldum.

Martıların en belirgin özellikleri nelerdir? Araştırınız.

Cevap

Tür Çeşitliliği: Martılar, dünya genelinde birçok farklı türü içeren geniş bir familyaya aittir. Farklı türler, farklı coğrafi bölgelerde ve habitatlarda yaşarlar.

Beyaz ve Gri Tüyler: Martıların genellikle beyaz ve gri renklerde tüyleri vardır. Bu renk kombinasyonu, deniz ve kıyı bölgelerinde yaşamalarına ve kamufle olmalarına yardımcı olur.

Güçlü Kanatlar: Martılar, genellikle uzun ve güçlü kanatlara sahiptirler. Bu özellikleri, uzun mesafeleri uçarak geçmelerine ve balık avlamalarına yardımcı olur.

Etkin Uçuculuk: Martılar, hava akımlarını iyi kullanabilen etkin uçucu kuşlardır. Deniz kıyıları ve açık denizlerde geniş alanlarda dolaşarak besin ararlar.

Etçil Beslenme: Martılar, genellikle etçil beslenirler. Balıklar, kabuklular, kurtçuklar ve çöp gibi çeşitli besin kaynaklarına yönelirler. Ayrıca, insanlar tarafından bırakılan yiyecek artıklarını da tüketebilirler.

Sesli İletişim: Martılar, çeşitli seslerle iletişim kurabilen kuşlardır. Farklı türler ve durumlara bağlı olarak çeşitli çığlıklar, ulumalar ve diğer sesler çıkarabilirler.

Sosyal Davranışlar: Martılar genellikle gruplar halinde yaşarlar ve sosyal kuşlardır. Yuva kurma, üreme ve beslenme gibi aktivitelerde bir araya gelirler.

Şehirsel Adaptasyon: Bazı martı türleri, insan yerleşim bölgelerine adapte olabilir ve şehirlerde, limanlarda veya çöplüklerde besin arayabilirler.

Uzun Yaşam Süresi: Martılar, diğer kuş türlerine kıyasla daha uzun bir yaşam süresine sahip olabilirler. Bazı türlerde 20 yıla kadar yaşayabilen bireyler bulunmaktadır.

Bir önceki yazımız olan 7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 216-217-218. Sayfa Cevapları Dörtel Yayınları başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.


HIZLI CEVAP YAZ

Yazıyla İlgili Fikirleriniz:

Yasal Uyarı
DMCA.com Protection Status
Sitemizde bulunan tüm yazılar, konular, içerikler yol gösterici nitelikte genel bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır.