16 Ekim 2023, 08:23
Mehmet Akif
Yönetici

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 94-95-96. Sayfa Cevapları Dörtel Yayınları


3. Tema Milli Mücadele Ve Atatürk: 3. Tema Sonu Ölçme Ve Değerlendirme Soruları Cevapları

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 94-95-96-97 Cevapları Dörtel Yayınları


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 94 Cevapları Dörtel Yayınları

“Hürriyet ve İstiklâl benim karakterimdir. Bence bir millette şerefin, haysiyetin, namusun ve insanlığın vücut ve beka bulabilmesi, mutlak o milletin hürriyet ve istiklâline sahip olması ile kaimdir. Ben yaşayabilmek için müstakil bir milletin evladı kalmalıyım. Bu sebeple millî istiklâl bence bir hayat meselesidir. Milletin ve memleketin menfaatleri gerektirdiği takdirde, milletlerden her biri ile dostluk ve siyasi münasebetleri takdir ederim. Ancak benim milletimi esir etmek isteyen herhangi bir milletin de, bu arzusundan vazgeçinceye kadar amansız düşmanıyım.”

Mustafa Kemal ATATÜRK

A. Aşağıdaki soruları yukarıdaki metne göre cevaplayınız.1. Atatürk, karakter özelliklerini hangi kavramlarla açıklıyor?

Cevap: “Hürriyet ve İstiklâl benim karakterimdir. ” Cümlesinde açıklıyor.

2. Milletlerin gelecekte ayakta kalması Atatürk’e göre nelere bağlanmıştır?Cevap: Bir millette şerefin, haysiyetin, namusun ve insanlığın vücut ve beka bulabilmesi, mutlak o milletin hürriyet ve istiklâline sahip olması ile ayakta kalabileceğini söylemektedir.

3. Parçadan, Atatürk’ün kişilik özellikleriyle ilgili neler çıkarabiliriz?

Cevap: Vatansever, zeki, ileri görüşlü, özgürlükçü özellikleri ön plana çıkmaktadır.

4. Atatürk, hangi şartlarda, kimlerin düşmanı olabileceğini belirtiyor? Niçin?Cevap: “Benim milletimi esir etmek isteyen herhangi bir milletin de, bu arzusundan vazgeçinceye kadar amansız düşmanıyım.” Derken bize düşmanlık edenlere ederiz, başka şekilde iyi bir iletişim içinde oluruz diyor.


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 95 Cevapları Dörtel Yayınları

B. Aşağıda verilen geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanarak cümleleri tamamlayınız.

oysaki-bir başka deyişle-özellikle-ilk olarak-son olarak

Cevap:Türk ordusu halkın sevinç gözyaşları arasında İzmir’e giriyordu bir başka deyişle düşmanı yurdumuzdan temizliyordu.

Halkı hiçe sayanlara özellikle halkın tercihini görmezden gelenlere 15 Temmuz günü sonsuza kadar unutamayacakları bir ders verildi.

Atatürk, ilk olarak Erzurum’da son olarak da Sivas’ta kongre yaptı.

Törende ilk olarak kürsüye Atatürk çıktı bir başka deyişle bu törenin en önemli konuğu o idi. Bu nedenle özellikle onun konuşması gerekirdi.
C. Aşağıdaki soruların doğru cevabını bulup işaretleyiniz.

Mustafa Kemal’i düşünüyorum;
Altın saçları dalgalanıyor rüzgârda,
Mavi gözleri ışıl ışıl görüyorum.
Uykularıma giriyor her gece.
Ellerinden öpüyorum.

Ümit Yaşar OĞUZCAN


1. Yukarıdaki şiirle ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?A) Tema, Atatürk sevgisidir.
B) Birinci kişili bir anlatımı vardır.
C) Benzetmelerden yararlanılmış.
D) Fiiller dilek kipiyle çekimlenmiştir.

Cevap: D


2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde neden-sonuç ilgisi kurulmuştur?

A) Atatürk Şehit Asker Anıtı’nın temelini atmak için Dumlupınar’a gitmiş.
B) Atatürk’ü götüren tren Ankara’dan Eskişehir’e kadar bütün istasyonlarda durdu.
C) Atatürk, törende konuşma yapmak için kürsüye çıktı.
D) Atatürk, yorucu bir yolculuk yaptığı için çadırda dinlendi.Cevap: D


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 96 Cevapları Dörtel Yayınları

Nasıl söylerim öldüğünü nasıl,
Bir ışık vurmuş yüzümüze.
Atatürk’üm bakıyor besbelli,
Çeki düzen verelim üstümüze

3. Yukarıdaki şiirde fiil türünde kaç kelime vardır?

A) 1
B) 2
C) 3
D) 4Cevap: D


4. Yukarıdaki şiirde geçen fiiller aşağıdaki hangi zaman ekini almamıştır?

A) Şimdiki zaman
B) Gelecek zaman
C) Geniş zaman
D) Öğrenilen geçmiş zaman

Cevap: B
5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinin fiili oluş bildirmektedir?

A) Atatürk, Millî Mücadele’yi Samsun’dan başlattı.
B) Atatürk, Kurtuluş Savaşı’nı kazanmak için çok çalıştı.
C) 15 Temmuz gecesi halk, darbecilerin karşısında çığ gibi büyüdü.
D) Millet diriliş destanını o gece yeniden yazdı.

Cevap: C


6. “Darbeciler geleceğimizi ve istikbalimizi ipotek altına almak istediler.” cümlesindeki anlatım bozukluğunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yanlış anlamda sözcük kullanımı
B) Gereksiz sözcük kullanımı
C) Sözcüğün yanlış yerde kullanımı
D) Anlamca çelişen sözcüklerin bir arada kullanımı

Cevap: B


7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinin fiili yapı yönünden farklıdır?

A) Atatürk, dinleyenler tarafından dakikalarca alkışlandı.
B) Düşünce özgürlüğünün en değerli temsilcisi olacaksınız.
C) Atatürk, ülke gençliğine düşen görevi belirtti.
D) Tören yerinde çadırlar kurulmuştu.

Cevap: B

Bir önceki yazımız olan 7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 88-89-90-91. Sayfa Cevapları Dörtel Yayınları başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.


HIZLI CEVAP YAZ

Yazıyla İlgili Fikirleriniz:

Yasal Uyarı
DMCA.com Protection Status
Sitemizde bulunan tüm yazılar, konular, içerikler yol gösterici nitelikte genel bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır.