29 Ekim 2023, 21:32
Mehmet Akif
Yönetici

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 128-132-133-134-135. Sayfa Cevapları Ferman Yayınları


4. Tema Milli Mücadele Ve Atatürk: Duatepe Metni Cevapları

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 128-129-130-131-132-133-134-135 Cevapları Ferman Yayınları


8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 128 Cevapları Ferman Yayınları

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Millî Mücadele yıllarında yaşananlarla ilgili neler biliyorsunuz? Bilgilerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.

Cevap: Ülkemizin her tarafı işgal edilmişti. Mustafa Kemal Atatürk, 19 Mayıs 1919 tarihinde Samsun’a çıkarak milli mücadelenin meşalesini yakmıştır. Amasya, Erzurum ve Sivas kongreleri yaparak halkı bir amaç etrafında toplamıştır. Her türlü yokluk ve olumsuzluklara rağmen Atatürk önderliğinde milli bir ruh oluşmuştu. Bu ruh ile düşmanlar yenilgiye uğratıldı ve özgürlüğümüzü kazandık.

Metni göz atarak okuma stratejisine uygun olarak okuyunuz. Metnin ana fikrini tahmin ediniz.Cevap: Milli Mücadele çok zor şartlarda yapılmış ve kazanılmıştır.


8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 132 Cevapları Ferman Yayınları

1. ETKİNLİK

Okuduğunuz metindeki anlamını bilmediğiniz kelime ya da kelime gruplarım aşağıya yazınız. Metindeki anlamım bilmediğiniz kelime ya da kelime gruplarının anlamım metnin bağlamından hareketle tahmin ediniz. Tahminlerinizin doğruluğunu TDK Güncel Türkçe Sözlük’ten kontrol ediniz. Anlamım öğrendiğiniz yeni kelime/kelime gruplarım sözlüğünüze yazınız. Öğrendiğiniz kelimeleri birer cümlede kullanınız.

Cevap:Kelime/Kelime Grubu: Yamaç

Tahminî Anlamı: Dağın veya tepenin herhangi bir yanı

Cümlem: Şu dağın yamacından aşağı inelim.

Kelime/Kelime Grubu: SiperTahminî Anlamı: Askerlerin savaşta vurulmamaları ve rahat ateş edebilmeleri için kazılmış, üstü açık hendek.

Cümlem: Askerlerin hepsi sipere girdi.

Kelime/Kelime Grubu: Tümen

Tahminî Anlamı: Tugayla kolordu arasında yer alan birlikCümlem: Babam 2. tümende askerlik yapmış.

Kelime/Kelime Grubu: Şarapnel

Tahminî Anlamı: Patladığında etrafa küçük parçalar saçan bir tür top mermisi

Cümlem: Savaşta şarapnellerden korunmak gerekir.Kelime/Kelime Grubu: Alay

Tahminî Anlamı: Bir albayın komutası altında üç veya dört taburdan oluşan askerî birim

Cümlem: Bizim ilçede deniz alayı var.

Kelime/Kelime Grubu: NeferTahminî Anlamı: Er

Cümlem: Neferler toplanarak sipere girdiler.

Kelime/Kelime Grubu: Subay

Tahminî Anlamı: Silahlı kuvvetlerde asteğmenden orgeneral veya oramirale kadar rütbedeki askerCümlem: Ben subay olmayı çok istiyorum.

Kelime/Kelime Grubu: Miğfer

Tahminî Anlamı: Savaşçıların veya itfaiyecilerin başlarına giydikleri demir başlık

Cümlem: Askerler miğfer takmış.
8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 133 Cevapları Ferman Yayınları

2. ETKİNLİK 

Aşağıdaki soruları metne göre cevaplayınız.

1. Metinde adı geçen komutanlar kimlerdir?

Cevap: Atatürk, Kazım Karabekir, İsmet İnönü, Fevzi Çakmak.

2. Yazar Duatepe hakkında hangi bilgileri veriyor?Cevap:  “Önümüzdeki bir ova, karşımızda çepeçevre. İç içe sarı, kızıl, mor ve dumanlı dağlar. En batıda sarı, iki yüksek tepeli bir dağ.” şeklinde bilgi veriyor.

3. Duatepe’den neden yanardağ gibi dumanlar çıkıyormuş?

Cevap: Top mermilerinin patlamaları sonucu çıkan duman ve toprak parçaları nedeniyle.

4. Duatepe’de düşmanın arkası çevrilince neler yaşanmış?

Cevap: Düşman mağlup ediliyor, yazar ve yanındakiler tümen kumandanının siperine atlıyor. Kumandana müjdeyi veriyorlar ama onda çok bir değişiklik olmuyor.

5. Kumandan nasıl bir haber almış ve bu haberi alınca ne yapmış?

Cevap: Duygularını pek belli etmiyor. Gözleri nemleniyor.


3. ETKİNLİK 

Okuduğunuz metnin konusunu ve ana fikrini aşağıya yazınız.

Cevap:

Metnin Konusu: Kurtuluş Savaşı yapılırken Duatepe’nin alınması.
Metnin Ana Fikri: Milli Mücadele çok zor şartlarda yapılmış ve kazanılmıştır.


4. ETKİNLİK 

Okuduğunuz metnin aşağıdaki bölümlerinde kullanılan anlatım biçimlerini yanlarına yazınız.

Tepedeki kumandan, zâbit, nefer hepsisinin nazarları Duatepe’de. Toplar susmuş, duman dağılmış, düşmanın kaçan kollarından çıkan toz bulutlarını ufuklarımızın ziyası parlatıyor. Duatepe’nin üstünde bir tek adam ayakta duruyor. O, çıkanlardan ilk sağ vasıl olan neferdir.

Cevap: Betimleme anlatım biçimi

Bunu kumandanlara ve Duatepe’nin üstünde dövüşen öbür tümen karargâhına haber vermek için koşan arkadaşlarla ben de koşuyorum. Otomobil uçuyor! Top şarkısı bu asil ve sert Anadolu’nun dağ ve tepe dalgası olan topraklarının can dili gibi! Karşımızdan kumandanların otomobili, etrafında uçan süvari yaverlerle toz içinde görünüyor. Harekât şubesi müdürü atlıyor, selam veriyor, atlatıyor, onlar uçup gidiyorlar, biz de ileriye!

Cevap: Öyküleme anlatım biçimi.


8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 134 Cevapları Ferman Yayınları

5. ETKİNLİK 

Güneş, pamukları andıran bulutların ardına gizlendi.

Yukarıdaki örnekten yararlanarak okuduğunuz metinde benzetme içeren cümleleri tespit ederek aşağıya yazınız.

Cevap:

Duatepe’nin üstü birkaç ağızlı yanardağ gibi dumanları da gökte!

Coşkun ve sonsuz bir gümbürtü ortasında renk renk dumanlar beyaz kandiller gibi uçuşan şarapneller bu semavi teranenin sahnesidir.

Fevzi Paşa’nın omuzları dua eder gibi bütün bütün eğilmiş.

İsmet Paşa’nın siyah gözleri sabit birer ateşe benziyor.


6. ETKİNLİK 

Aşağıdaki cümleleri inceleyiniz. Cümlelerden herhangi bir eylemin yapıldığım ya da yargının gerçekleştiğini belirtenlerin yanma “olumlu cümle”, eylemin yapılmadığını, sözü edilen yargının bulunmadığını, gerçekleşmediğini anlatan cümlenin yanına “olumsuz cümle” yazınız.

Cevap:

duatepe metni cevapları


8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 135 Cevapları Ferman Yayınları

7. ETKİNLİK 

Sınıfınızda “Millî Mücadele yıllarında yaşananlar” konulu bir tartışma yapınız. Tartışma sırasında düşüncelerinizi ifade ederken arkadaşlarınıza karşı saygı ve anlayış içerisinde olmaya, onların sözünü kesmemeye, konu dışına çıkmadan konuşmaya özen gösteriniz. Tartışmanın ardından aşağıda verilen değerlendirme formunu doldurunuz.

Cevap:

8. sınıf türkçe ders kitabı 135. sayfa cevapları ferman yayın


 

8. ETKİNLİK 

“Sakarya Savaşı” ile ilgili bir araştırma yapınız. Araştırma sırasında yararlandığınız bilgi kaynaklarının adı, yazan, basım yılı, basım yeri, yayınevi; genel ağ üzerinden yapacağınız araştırmalar için de genel ağ adresi, genel ağ adresine erişim tarihini not ediniz. Araştırma sonucunda edindiğiniz bilgileri yazılı hâle getirmeden önce bir taslak hazırlayınız. Hazırladığınız taslakta giriş, gelişme ve sonuç bölümlerine yer veriniz.

Hazırladığınız taslağa bağlı kalarak metninizi oluşturunuz. Metni hazırlarken yararlandığınız kaynaklan alfabetik sırada metnin sonunda oluşturacağınız kaynakça bölümüne yazınız. Yazdığınız metne uygun bir başlık bulunuz. Metninizi gözden geçirirken varsa metninizdeki yazım, noktalama hatalarını ve anlatım bozukluklarını düzeltiniz. Yazdığınız metni sınıfta arkadaşlarınıza okuyunuz. Yazdığınız metni isterseniz sosyal medya kanallarının; birinde yayımlayabilirsiniz.

Cevap:

Kurtuluş Savaşı sırasında Türkler ile Yunanlılar arasında meydana gelen Sakarya Meydan Muharebesi için Tekalif-i Milliye Emirleri yayınlanmış ve ordunun ihtiyaçlarını karşılanmaya çalışılmıştır. Ordunun ihtiyaçlarını bir kısmı karşılandıktan sonra Yunanlılara karşı 23 Ağustos 1921 tarihinde Sakarya Ovası önünde iki taraf arasında çatışmalar başlamıştır.

Yunanlıların amacı Kütahya- Eskişehir Savaşı’nda olduğu gibi Türk ordusunun sol kanadını çember içine alarak yok etmek ve Ankara’ya ulaşmaktı ancak 23 Ağustos 1921’de Türk savunma hattı önünde saldırı düzenine giren Yunanlılar 24 Ağustos’tan itibaren iki Kolordu ile Türk sol kanadına saldırmaya başladılar. 31 Ağustos Yunan Ordusu’nun saldırılarında gerileme görüldü. Yunan Ordusu 7 Eylül’den itibaren sol kanattan kuvvetlerini çekmeye başladı daha sonra 12 -13 Eylül gecesi Sakarya doğusundaki arazi Yunanlılardan geri alındı.

Kaynak: Milliyet Gazetesi

Bir önceki yazımız olan 8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 121-122-123-124-125. Sayfa Cevapları Ferman Yayınları başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.


03 Aralık 2023, 20:14

Abone
Mesaj Sayısı:
Konu Sayısı: 3674

Teşekkürler çok güzel ve iyi bilgiler içermekte.

HIZLI CEVAP YAZ

Yazıyla İlgili Fikirleriniz:

Yasal Uyarı
DMCA.com Protection Status
Sitemizde bulunan tüm yazılar, konular, içerikler yol gösterici nitelikte genel bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır.