11 Mart 2022, 19:27
Yuri
Yönetici

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 178-179-180-181-182-183-184-185. Sayfa Cevapları MEB Yayınları


8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 178-179-180-181-182-183-184-185 Cevapları MEB Yayınları

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Göç Destanı Metni Cevapları


8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı MEB Yayınları 178. Sayfa Cevapları

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

1. Milletlerin hayatını etkileyen olaylar neler olabilir? Anlatınız.

Cevap: Milletlerin hayatını etkileyen olaylar; savaşlar, doğal afetleri salgın hastalıklar, göçler, esaretler, büyük teknolojik gelişmeler, yönetim sistemlerinin değişmesi ve yeni devlet kurmaktır.

2. Destanların birey ve toplum üzerindeki etkileri ile ilgili düşüncelerinizi anlatınız.Cevap: Destanlar çoğunlukla gerçeküstü olayların anlatıldığı bir tür olmasına rağmen ait olduğu toplum hakkında bilgi vermektedir. Destanlar toplumun yaşadığı dönem ve inanışlar hakkında ipuçları içermektedir. İnsanlara dürüstlük, cesaret ve güven konusunda ders verme özelliğine sahiptir. Kahramanlık hikayeleri ile milletleri etkilemektedir.


8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı MEB Yayınları 180. Sayfa Cevapları

1. ETKİNLİK

Aşağıdaki sözcükleri anlamlarıyla eşleştiriniz. Sözcükleri cümlelerde kullanınız. Anlamı verilmeyen sözcüğün anlamını sözlükten bularak cümle içinde kullanınız.

Cevap:Saadet → Mutluluk
Cümlem: Saadet dolu günler uzun sürmedi.

Şölen → Ziyafet
Cümlem: Padişahın emriyle kırk gün şölen yapıldı.

Ehlî → Evcil
Cümlem: Hayvanat bahçesine ehlî bir kaplan getirdiler.

Cenup → Güney
Cümlem: Evin cenup tarafı hiç güneş almıyor.Hadise → Olay
Cümlem: Bu hadiseyi yıllar sonra bile hatırlarım.

Mukaddes → Kutsal
Cümlem: Bu mukaddes kitabı kütüphanede tutmalıyız.

Hükümdar → Hakan
Cümlem: Çadıra hükümdar girince herkes saygıyla eğildi.


8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı MEB Yayınları 181. Sayfa Cevapları

2. ETKİNLİK

“Göç Destanı” metninden hareketle aşağıdaki soruları yanıtlayınız.1. Metindeki olaylar kimlerin başından geçmiştir?

Cevap: Metindeki olaylar Uygurların başından geçmiştir.

2. Ağacın gövdesi yarılınca içinden ne çıkmıştır?

Cevap: İçinden beş çocuk çıkmıştır.3. Uygurlar Bugu Tigin’i hangi özelliklerinden dolayı hakan seçmişlerdir? Sizce bu karar doğru mu?

Cevap: Bugu Tigin; güzellik, zekâ ve ehliyetçe ötekilerden üstün olduğundan onu hakan seçmişlerdir. Bence bu karar doğrudur. Hakanın diğer insanlardan daha zeki, olgun fikirli ve yakışıklı olması saygı görmesin açısında çok normaldir.

4. Hükümdar, oğlunu niçin Çin prensesi ile evlendirmeyi düşünmüştür?

Cevap: Hükümdar, Çinlilerle yapılan savaşlara bir son vermek için bunu düşünmüştür.5. Çinliler prensese karşılık Uygurlardan ne istiyorlar? Niçin?

Cevap: Çinliler prensese karşılık “Kutlu Dağ” denilen kayanın kendilerine verilmesini istiyor. Çünkü, bu kayanın mukaddes bir kaya olduğunun farkındalar. Hükumeti zayıflatmak için kayanın yok edilmesi gerektiğini düşünüyorlar.

6. Çinliler kayayı ülkelerine nasıl götürmüşlerdir?

Cevap: Çinliler kayanın etrafına odun yığıp ateş yaktılar. Taşı iyice kızdırdıktan sonra üzerine keskin sirke dökerek parçaladılar. Parçaları arabalara yükleyip birer birer Çin’e götürdüler.7. Uygurlar niçin göç edip Beş Balıg’a yerleşmiştir? Uygurların buradaki yaşamı sizce nasıl devam etmiş olabilir?

Cevap: Kutsal Dağ’ın gidişinden sonra memleket felaketten kurtulmadı. Bütün hayvanların, bütün kuşların, bütün çocukların hatta bütün cansızların “Göç! Göç!” diye derin üzüntüyle bağırdıkları duyuldu. Uygurlar bu manevi işarete uyarak göçmeye başladılar.  Beş Balıg’ın bulunduğu yere geldiler. Orda sesler kesildi. Burada yaşayıp çoğaldılar. Uygurlar burada yaşamlarına Çinlilerle savaşarak devam etmiş olabilir.

3. ETKİNLİK

Okuduğunuz metnin konusunu ve ana fikrini bulunuz.

Cevap:Konu: Kutsal ve manevî değerlere sahip çıkmak

Ana Fikir: Kutsal ve manevî değerlerimize önem vermek bize fayda sağlar.


8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı MEB Yayınları 182. Sayfa Cevapları

4. ETKİNLİK

“Göç Destanı” metninde geçen gerçek ve kurgusal unsurları bulunuz.

Cevap:Gerçek Unsurlar: Bugu Tigin’in hükümdar olması, Hakanın Çinli prensesle evlenmesi, Kutlu Dağ adında büyük bir kaya olması, kayanın parçalanarak götürülmesi, Uygurların göç etmesi

Kurgusal Unsurlar: Ağaç gövdesinden beş çocuk çıkması, Kutlu Dağ adlı kayanın kutsal olması, hayvanların memleket için ağlaması, canlı ve cansızların “Göç!” diye bağırmaları

5. ETKİNLİK

“Göç Destanı” aşağıdaki özelliklerden hangilerini taşımaktadır? Belirlediğiniz maddelerin numaralarını noktalı yere yazınız.

Cevap:

1. Anonim olup halkın ortak belleğinin ürünüdür.
2. Belli bir ulusun özelliklerini yansıtır.
3. Bilimsel bir üslupla yazılır.
4. Genellikle gazetelerden tanıdığımız yazı türüdür.
5. Tarihî ve sosyal olaylardan doğar, beslenir.
6. Olağan ve olağanüstü olaylar iç içedir.
7. Düşüncenin açıklanıp geliştirildiği yazı türüdür.
8. Bir sanat ve düşünce eserinin zayıf ve güçlü yönleri anlatılır.
9. Genellikle yiğitlik, aşk, dostluk, ölüm ve yurt sevgisi gibi temalar işlenir.
10. Genellikle tartışmacı anlatım biçimi kullanılır.

Cevap: 1, 2, 5, 6, 9


8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı MEB Yayınları 183. Sayfa Cevapları

6. ETKİNLİK

“Nasreddin Hoca’nın Hayat Hikâyesi” metnini okuyunuz. Koyu ve farklı yazı karakteri ile yazılmış sözcük ve sözcük gruplarını tespit ediniz. Yazı karakterlerini bu şekilde kullanmanın amacının ne olabileceğini metnin altındaki alana yazınız.

Cevap: Yer ve kişi isimleri koyu renkle yazılmıştır. Bu durum okuyucunun dikkatini çekmek ve bu isimlerin akılda kalıcı olmasını sağlamaktır. Çünkü, metnin en önemli kavramları bu koyu yazılmış kelimelerdir.


8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı MEB Yayınları 184. Sayfa Cevapları

7. ETKİNLİK

a) Aşağıdaki Nasreddin Hoca fıkrasını okuyunuz.

b) Fıkradaki mizahi ögelere dikkat ediniz. Siz de öyküleyici anlatımı kullanarak “misafirperverlik” konulu bir hikâye yazınız. Hikâyenizde mizahi ögelere yer veriniz ve yazınıza uygun bir başlık koyunuz.

Cevap:

KUZU PİŞİNCE VERECEĞİM

Ahmet Usta misafir ağırlamayı sevmezmiş. Arkadaşları da onun misafiri olabilmek için çeşitli yollar ararlarmış. Bir gün köy ırmağının kurutulacağını öğrenmişler. Bunu fırsat bilerek Ahmet Usta’ya “Bak Usta, şu akan ırmak kuruduğunda sen bizi misafir et.” demişler. Ahmet Usta da bunu kabul etmiş. Bir gün bakmışlar ki ırmakta bir damla su yok. Usta oyuna geldiğini anlamış. Arkadaşlarına, “Akşama bize gelin öyleyse.” demiş.

Akşam misafirler gelmiş. Hepsi heyecanla Ahmet Usta’nın ikramlarını bekliyormuş. Bir süre sonra dayanamayıp “Usta, bize yemek ikram etmeyecek misin?” demişler. Usta da “Sizin için kuzu pişiriyorum. Pişince ikram edeceğim.” demiş. Misafirler bunun üzerine daha da sabırsız olmaya başlamış.

Vakit geceye yaklaşınca “Kaç saattir bekliyoruz, getir artık kuzuyu!” demişler. Kuzunun gelmeyeceğini anlayınca da mutfağa girmişler. Gördükleri karşısında donakalmışlar. Koca kuzu küçücük mum ateşinde dönüyormuş. Hala çiğ olan kuzuyu gören misafirler” Bu nedir Usta? Bu kuzu mum ateşinde pişer mi hiç?” demişler. Ahmet Usta da hemen cevabı yapıştırmış: “Siz bana ırmak kuruyunca geleceğiz dediniz. Ben de size kuzu pişince vereceğim diyorum.”


8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı MEB Yayınları 185. Sayfa Cevapları

8. ETKİNLİK

Araştırdığınız destanlardan en beğendiğinizi anlatınız.

Cevap:

OĞUZ KAĞAN DESTANI 

Oğuz Han, doğduğu vakit çok güzel bir çocuktu. Annesinin memesini bir kere emdi, bir daha emmedi. Bundan sonra da yürümeye ve konuşmaya başladı.  Oğuz Han kırk günde büyüdü. Cesur, genç, güzel, arslan gibi bir delikanlı oldu. Bu cesur delikanlı korku, yorgunluk nedir bilmez dağ, tepe dolaşırdı. Atına biner, kılıç kuşanır, yalnız başına av avlardı.

Oğuz Han’ın doğduğu memleketin yakınında büyük ve korkunç, bir orman vardı. Bu ulu ormanda ırmaklar, dereler akar; çeşitli kuşlar ötüşürdü.  Yalnız, bu yüce ormanda yaşayan korkunç canavar etrafa dehşet saçıyordu, çünkü bu korkunç hayvan insanları parçalar, yutardı. İşte Oğuz Han bu korkunç hayvanı öldürdü.

Oğuz Han, bir gün ormanda gezerken her taraf birden bire kapkaranlık oldu. Gök gürlüyor, şimşek çakıyor, ortalık şakır şakır şakırdıyordu. Birdenbire şaşılacak bir hal oldu. Gökten mavi bir ışık düştü. Ay ve güneşten daha parlak olan bu ışığın içinde genç ve güzel bir kız vardı. Güzel kızın başında parlak bir yıldız vardı. Kız güldükçe her tarafında güller açılıyordu. Kahraman Oğuz, genç ve güzel kızı aldı. Kırk gün kırk gece düğün dernek yapıldı. Oğuz Hanın altı oğlu oldu. Oğuz Han ihtiyarlayınca memleketi altı oğlu arasında paylaştırdı.

9. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümleleri çatı özelliklerine göre inceleyiniz.

Cevap:

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı MEB Yayınları 185. Sayfa Cevapları

GELECEK DERSE HAZIRLIK

Türkü hikâyelerini araştırınız. Beğendiğiniz türkü hikâyesini sınıfa getiriniz.

Cevap:

Hastane Önünde İncir Ağacı Türküsünün Hikayesi

Komşu kızı ile beşik kertmesi olan bir genç askerde vereme yakalanır. Hava değişimi olarak Yozgat’a gelir. Sözlüsünün ailesi gence kızlarını göstermek istemez. Genç tedavi için İstanbu’da hastaneye yatar, pencereden gördüğü incir ağacından aldığı ilhamla aşağıdaki türküyü söyler. Yakalandığı amansız hastalıktan kurtarılamayarak hastanede ölür. Ailesi cenazesini Yozgat’a getiremez, İstanbul’da kalır.

HASTANE ÖNÜNDE İNCİR AĞACI

Hastane önünde incir ağacı
Doktor bulamadı bana ilacı
Baş tabib geliyo zehirden acı

Garip kaldım yüreğime dert oldu
Ellerin vatanı bana yurt oldu
Mezarımı kazın bayıra düze

Benden selam söyleyin sevdiğim gıza
Başına koysun, karalar bağlasın
Gurbet elde kaldım diye ağlasın


8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı MEB Yayınları 178-179-180-181-182-183-184-185. Sayfa Cevapları ile ilgili fikir, düşünce ve önerilerinizi aşağıda bulunan yorum kısmından yazabilirsiniz. Dilerseniz sosyal medyada paylaşım yapıp bize katkı verebilirsiniz.

Bir önceki yazımız olan 8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 162-163-164-165-166-167. Sayfa Cevapları MEB Yayınları başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.


14 Mart 2022, 20:11

Abone
Mesaj Sayısı:
Konu Sayısı: 3642

Güzel hatta süper bir site. Türkçe için en doğru yer burası. Hepinize teşekkürler liseye giriş için doğru bilgiler var.

HIZLI CEVAP YAZ

Yazıyla İlgili Fikirleriniz:

Yasal Uyarı
DMCA.com Protection Status
Sitemizde bulunan tüm yazılar, konular, içerikler yol gösterici nitelikte genel bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır.