11 Mart 2022, 19:27
Yuri
Yönetici

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 186-187-188-189-190-191. Sayfa Cevapları MEB Yayınları


8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 186-187-188-189-190-191 Cevapları MEB Yayınları

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Vatan Sevgisini İçten Duyanlar Metni Cevapları


8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı MEB Yayınları 186. Sayfa Cevapları

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

1. Türkü dinlemeyi sever misiniz? Bildiğiniz bir türküyü arkadaşlarınıza söyleyiniz.

Cevap: Bazı türküleri severek dinliyorum. Örneğin; Uzun İnce Bir Yoldayım ve Çökertme Türküsü sevdiğim türkülerdendir.

2. Âşıklık geleneği nedir? Bildiğiniz saz şairleri kimlerdir?

Cevap:Âşıklık geleneği; yüzyılların deneyimlerinden süzülerek biçimlenmiş, şiiri, müziği ve hikâye anlatımını içeren çok yönlü bir sanattır. Geleneğe uygun bir biçimde şiir söyleyebilen, karşılıklı atışma yapabilen, hikâye anlatabilen ve icralarını çoğunlukla saz eşliğinde gerçekleştiren sanatçılara âşık; bu söyleme biçimine “âşıklık-âşıklama” denilmektedir. Bu sanatın temsilcileri, usta âşıkların yanında uzun yıllar çıraklık yaparak yetişmektedirler. Bildiğim saz şairleri; Aşık Veysel, Aşık Mahzuni Şerif, Şeref Taşlıova ve Murat Çobanoğlu’dur.


8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı MEB Yayınları 187. Sayfa Cevapları

1. ETKİNLİK

Okuduğunuz şiirde geçen bazı sözcüklerin anlamları verilmiştir. Anlamı verilen sözcüğü bulup bulmacaya yazınız.

Cevap:1. Sınır.
2. Kesinlikle.
3. Bir yere ulaşmak, varmak.
4. Mutlu, sevinçli, ongun.
5. Etki.
6. Bir niteliği sebebiyle kendini yücelmiş sayarak bundan abartmalı bir biçimde söz etmek, iftihar etmek.
7. Dizi, sıra.
8. Yalan söylemeyen, dürüst.
9. Söz geçirme, güçlü olma, erk.

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı MEB Yayınları 187. Sayfa Cevapları

2. ETKİNLİK

“Vatan Sevgisini İçten Duyanlar” şiirinden hareketle aşağıdaki soruları yanıtlayınız.

1. Şiire göre vatan sevgisini içten duyanların taşıdığı özellikler nelerdir?Cevap: Bu kişiler sıtkı ile çalışır, şehitleri saygıyla anar, halka yarayacak bir iş tutar, oğlunu, kızını okutur.

2. Şiirin ikinci dörtlüğünden anladıklarınızı yazınız.

Cevap: Atalarımızın vatana sahip çıkmak için savaşlar vermiştir. Biz de bu uğurda şehit olanları saygıyla anıyoruz.


8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı MEB Yayınları 188. Sayfa Cevapları

3. “Vatan aşkı ile çalışan kafa / Muhakkak erişir öndeki safa.” dizelerinden anladıklarınızı yazınız.Cevap: Vatan sevgisiyle çalışan kişiler elbet başarılı olur. Onun başarısı hem kendisine hem de vatana fayda sağlar.

4. Şaire göre bu dünyada mutlu olmak için neler yapmak gerekir?

Cevap: Bu dünyada mutlu olmak için Hakka, halka yarayacak bir iş tutmak gerekir.

5. Şiirin en beğendiğiniz bölümü hangisidir? Gerekçesi ile yazınız.Cevap: En çok şiirin ilk bölümünü beğendim. Bu bölümde vatan sevgisini hisseden kişinin dürüstlükle çalışacağını ve millet için gocunmadan fedakarlık yapacağını anlatmaktadır.

3. ETKİNLİK

Şiirin konusunu ve ana duygusunu yazınız.

Cevap:

Konu: Vatan sevgisi ve çalışkanlıkAna Duygu: Vatana sevgi duyan kişi dürüstlükle çalışır ve gelecek nesillere de bunu öğretir.

4. ETKİNLİK

Öğretmeninizin izleteceği Âşık Veysel’in 1969 yılında Erdoğan Alkan ile kendi hayatı hakkında yaptığı röportajın amacı (kültür aktarma, bilgilendirme, ikna etme) nedir? Söyleyiniz.

Cevap: Bu röportajın amacı bilgilendirmedir. Röportajda Aşık Veyse; yaşamı, saz çalmaya ve türkü söylemeye başlaması ve aşıklık hakkında bilgi vermektedir.


8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı MEB Yayınları 189. Sayfa Cevapları

5. ETKİNLİK

a) Aşağıdaki şiiri okuyunuz.b) Âşık Veysel’in kendi sesinden “Uzun İnce Bir Yoldayım” türküsünü dinleyiniz.

Okuduğunuz şiiri, şairinin sesinden dinlemenin size hissettirdiklerini anlatınız.

Cevap: Bu şiiri Aşık Veysel’in sesinden dinlediğimde çok duygulu hissettim. Şairin çok doğal bir sesi var. Bu ses sanki bana Anadolu’yu gezdirdi. Sözleri çok anlamlıydı ve hüzünlendim.

6. ETKİNLİK

Derse hazırlık bölümünde araştırdığınız türkü hikâyesini arkadaşlarınıza anlatınız.Cevap:

Hastane Önünde İncir Ağacı Türküsünün Hikayesi

Komşu kızı ile beşik kertmesi olan bir genç askerde vereme yakalanır. Hava değişimi olarak Yozgat’a gelir. Sözlüsünün ailesi gence kızlarını göstermek istemez. Genç tedavi için İstanbu’da hastaneye yatar, pencereden gördüğü incir ağacından aldığı ilhamla aşağıdaki türküyü söyler. Yakalandığı amansız hastalıktan kurtarılamayarak hastanede ölür. Ailesi cenazesini Yozgat’a getiremez, İstanbul’da kalır.

HASTANE ÖNÜNDE İNCİR AĞACIHastane önünde incir ağacı
Doktor bulamadı bana ilacı
Baş tabib geliyo zehirden acı

Garip kaldım yüreğime dert oldu
Ellerin vatanı bana yurt oldu
Mezarımı kazın bayıra düze

Benden selam söyleyin sevdiğim gıza
Başına koysun, karalar bağlasın
Gurbet elde kaldım diye ağlasın


8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı MEB Yayınları 190. Sayfa Cevapları

7. ETKİNLİK

a) Aşağıdaki metni okuyunuz.

b) Metindeki geçiş ve bağlantı ifadelerini bulunuz. Bu ifadelerin anlatıma olan katkısını belirtiniz.

Cevap: Metinde “başka bir deyişle, dolayısı ile, kısaca” ifadeleri kullanılmıştır. Bu ifadeler anlamı pekiştirmek, iki cümleyi birbirine bağlamak ve konuyu özetlemek için kullanılmıştır.

8. ETKİNLİK

a) Aşağıda pul koleksiyonundan bir örnek verilmiştir. Bu görseli inceleyiniz.

b) Sizin ya da çevrenizdeki birinin herhangi bir koleksiyonu (peçete, kartvizit, pul, eski para…) var mı?

Cevap: Ablam kitap ayracı koleksiyonu yapıyor. Kitap okumayı çok sevdiği için çok fazla ayraç alıyor ve bunları biriktiriyor.

c) Koleksiyon yapmanın kültürel mirasın kuşaktan kuşağa aktarılmasındaki önemiyle ilgili görüşlerinizi arkadaşlarınızla tartışınız.

Cevap: Kültürel miras geçmişten geleceğe aktarılan her türlü eşya ve belge ile aktarılabilir. Geçmişten izler taşıyan bir koleksiyon gelecek nesillere rehber olacak ver onlara bilgi verecektir. Kültürel mirası korumak için kültür unsurlarını iyi korumak ve aktarmak gerekir. Koleksiyon yapmak da kültürel mirası korumaya yardımcı bir eylemdir.


8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı MEB Yayınları 191. Sayfa Cevapları

9. ETKİNLİK

Türkülerin millî kültürümüzdeki yeri ve önemiyle ilgili, defterinize bilgilendirici bir metin yazınız. Yazınızda günlük hayattan örnekler veriniz.

Cevap:

Türküler bizlere yiğitlik, kahramanlık, aşk, savaş, üzüntü ve sevinç anlatır. Bazıları kavuşamayan aşıkları, bazıları da savaşta kaybettiğimiz şehitleri hatırlatır. Pek çoğu yaşanmış bir olayı anlatır. Örneğin; Çanakkale türküsü Çanakkale Savaşı’nda şehit düşenler için yazılmıştır. Bu yönüyle türküler bizlere söylendiği dönem hakkında bilgi verir. Yaşanmışlık içeren ve bize öğütler veren türkülerimiz tıpkı diğer kültür unsurları gibi nesilden nesle aktarılmaktadır. Çünkü, türküler de gelenekler gibi gelecek nesillere aktarıldığında varlığını sürdürür. Bu yönleriyle milli kültürümüz içerisinde çok önemli bir yeri bulunmaktadır.

10. ETKİNLİK

a) Aşağıdaki cümlelerin yüklemini bulunuz. Yüklemine göre cümlenin türünü yazınız.

Cevap:

 • Gidiyorum gündüz gece. → Fiil Cümlesi 
 • Uzun ince bir yoldayım.İsim Cümlesi
 • Okuduğumuz şiiri çok beğendim.Fiil Cümlesi
 • İki kapılı bir handayım.İsim Cümlesi
 • Gidenleri hep görüyorum. Fiil Cümlesi
 • Sebep arıyorum kalkmaya. → Fiil Cümlesi
 • Veysel bu işe şaşmaktadır.Fiil Cümlesi
 • İki kapılı bir han denen yer dünyadır.İsim Cümlesi

b) Siz de isim ve fiil cümlelerine örnek veriniz.

Cevap:

İsim Cümlesi: Yapmamız gereken ödev bu kitaptadır.

Fiil Cümlesi: Kütüphanede seni göremedim.

GELECEK DERSE HAZIRLIK

• Kahvenin topraktan fincana gelene kadar geçirdiği aşamaları araştırınız.

Cevap:

 • İşlenmemiş yeşil kahve çekirdeği toprağa ekildiğinde kahve ağacı yetişir. Hasat elle veya makine ile yapılır.
 • Su kaynağının sınırlı olduğu bölgelerde kahve çekirdeği güneşte kurutulur. Bazı bölgelerde ise ayıklama ve sınıflama işleminden sonra iyice yıkanır.
 • Kahve çekirdeklerinin işlem esnasında zarı alınır, çekirdekleri cilalanır, ağırlık ve boylarına göre ayrıştırılır.
 • Kahve çekirdekleri bu aşamada “yeşil kahve” olarak nitelendirilir. Gemilere yüklenerek ihraç edilir.
 • Kahvenin kalite ve tat kontrolleri yapılır.
 • Kavurma işlemi, yeşil kahveyi aromatik kahverengi çekirdeğe dönüştüren işlemdir. Kavrulan kahvelerin hemen soğutulması gereklidir.
 • Kahve son işlem olarak öğütmeden geçer.
 • Son olarak bu öğütülmüş kahve çekirdekleri demlenir ve fincandaki yerini alır.

• Ülkemizin, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün sorumluluğu altında yürüttüğü çalışmalar neticesinde 2016 yılına kadar UNESCO Dünya Miras Listesi’ne 17 adet varlığımızın alınması sağlanmıştır. Bu varlıklardan istediğiniz bir tanesini araştırınız. Araştırmalarınızı “www.kulturvarliklari.gov.tr” adresinden yapabilirsiniz.

Cevap:

Troya Antik Kenti (Çanakkale)

troya antik kenti

Troya, dünyadaki en ünlü antik kentlerden birisidir. Troya’da görülen 9 katman, kesintisiz olarak 3000 yıldan fazla bir zamanı göstermekte ve Anadolu, Ege ve Balkanların buluştuğu bu benzersiz coğrafyada yerleşmiş olan uygarlıkları izlememizi sağlamaktadır. Troya’daki en erken yerleşim katı M.Ö. 3000-2500 ile erken Tunç Çağı’na aittir.  Troya, burada hüküm süren uygarlıkların diğer bölgelerle ticari ve kültürel bağlantıları açısından daima çok önemli bir rol üstlenmiştir.  İlk olarak 1871’de Heinrich Schliemann, daha sonra W. Dörpfeld, C.W Blegen tarafından kazılmış olan bu görkemli arkeolojik şehirde kazılar halen sürdürülmektedir.


8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı MEB Yayınları 186-187-188-189-190-191. Sayfa Cevapları ile ilgili fikir, düşünce ve önerilerinizi aşağıda bulunan yorum kısmından yazabilirsiniz. Dilerseniz sosyal medyada paylaşım yapıp bize katkı verebilirsiniz.

Bir önceki yazımız olan 8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 178-179-180-181-182-183-184-185. Sayfa Cevapları MEB Yayınları başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.


22 Mart 2022, 22:38

Abone
Mesaj Sayısı:
Konu Sayısı: 3176

farklı yerlerde bu konuya baktım burası cevapları doğru ve değişik hep aynı cevaplar yok bu da ta istediğim şeydi sağol

HIZLI CEVAP YAZ

Yazıyla İlgili Fikirleriniz:

Yasal Uyarı
Sitemizde bulunan tüm yazılar, konular, içerikler yol gösterici nitelikte genel bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır.