14 Ocak 2024, 18:50
Mehmet Akif
Yönetici

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 282-286-287-288. Sayfa Cevapları Ferman Yayınları


8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 282-283-284-285-286-287-288 Cevapları Ferman Yayınları

8. Tema Bilim Ve Teknoloji: Pastör’ün Savaşı Metni Cevapları


8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 282 Cevapları Ferman Yayınları

HAZIRLIK ÇALIŞMASI

İnsanlar hayatlarını kolaylaştırmak için neler yapıyorlar? Siz hayatınızı kolaylaştıracak bir icat yapacak olsaydınız ne icat ederdiniz? Nedenleriyle anlatınız.

Cevap: İnsanlar hayatlarını kolaylaştırmak için sürekli çalışıp yeni şeyler bulmak ve icatlar peşinde koşmuştur. Ben olsam hayatımı kolaylaştırmak için düşünce gücünü kullanıp her şeyin hemen olmasını ve her şeyin düşünce gücü ile yapılabilmesini icat ederdim.


• Metinde anlatılan olay nedir?Cevap: Kuduz aşısının icadı.

• Metindeki karakterler kimlerdir?

Cevap: Louis Pasteur, Joseph Meister, Jasph’in anne ve babası ve iki doktordur.• Metinde anlatılan olay ne zaman, nerede geçmektedir?

Cevap: Pasteur’un çocukluk yılları ve 1885 yılının Temmuz ayında Fransa’da geçmektedir.

• Metnin serim, düğüm ve çözüm bölümünde neler anlatılmaktadır?

Cevap:Serim bölümü: Dole kentine kuduz bir kurdun dadanması ve insanların korku içinde olmaları

Düğüm bölümü:  Joseph adlı bir çocuğun kuduz bir köpek tarafından ısırılması, Joseph’in anne ve babasının Pasteur’a aşı için gelmeleri, Pasteur’un bunu insanlar üzerinde denemek için erken olduğunu düşünmesi ve en sonunda denemesi.

Çözüm bölümü: Aşının Joseph’i iyileştirmesi ve Pasteur’un kuduz aşısını bulan biri olarak tarihe geçmesi.


8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 286 Cevapları Ferman Yayınları

1. ETKİNLİK

Okuduğunuz metinden bazı kelimeler verilmiştir. Bu kelimelerin anlamını metnin bağlamından hareketle tahmin ediniz. Tahminlerinizin doğruluğunu TDK Güncel Türkçe Sözlük’ten kontrol ediniz. Anlamını öğrendiğiniz yeni kelime/kelime gruplarını sözlüğünüze yazımz. Öğrendiğiniz kelimeleri birer cümlede kullanınız.Cevap:

kuduz: Köpek, kedi, tilki vb. memeli hayvanlardan ısırma, tırmalama veya salya yolu ile insana geçen, genellikle çırpınma, sudan korkma şeklinde beliren, zamanında aşı yapılmazsa ölümle sonuçlanan hastalık.
Cümlem: Günümüzde kuduz vakaları pek görülmüyor.

dağlamak: Akan kanı dindirmek veya hasta bölümleri ortadan kaldırmak için vücudun bir yerini kızdırılmış bir metal araçla yakmak
Cümlem: Eski zamanlarda yaraları dağlayarak tedavi ediyorlarmış.

sicim: Keten, kenevir vb. bitkilerin liflerinden yapılan, kaba şeyleri dikmeye, bağlamaya yarayan ince ip
Cümlem: Sicimler oldukça sağlam oluyor.şarbon: Hayvanlarda, özellikle koyun ve sığırlarda görülen, deri veya mukoza yoluyla insana bulaşan, bulaştığı yerde kara bir çıban yapan tehlikeli hastalık; karakabarcık, karayanık, yanıkara
Cümlem: Şarbon hastalığına karşı sığırları aşıladılar.


2. ETKİNLİK 

Aşağıdaki soruları okuduğunuz metne göre cevaplayınız.

1. Kasabalılar, kurttan niçin korkuyorlarmış?

Cevap: Çünkü kurt kuduzmuş, kuduzun tedavisi olmadığı için ölmekten korkuyorlarmış.2. Aşı bulunmadan önce kuduz hastalığına yakalanan insanlar, nasıl tedavi edilmeye çalışılıyormuş?

Cevap: Hayvanın ısırdığı yer kızgın demirlerle dağlanıyormuş.

3. Pastör, neden kuduz aşısı üzerinde çalışmaya başlamış?

Cevap: Çünkü kuduz kurdun herkese korku saldığı o günler Pasteur’ü çok etkilemiş, onda acı bir anı olarak kalmış.4. Kuduz köpek tarafından ışınlan çocuğu neden Pastör’ün laboratuvarına getirmişler?

Cevap: Herkes Pasteur’ün kuduz aşısı üzerine çalıştığını biliyormuş.

5. Çocuğun anne ve babası, neden kuduz aşısının çocukları üzerinde denenmesini istemiş?

Cevap: Çünkü ısırılan yerin dağlanmasına çocuklarının dayanamayacağını ve öleceğini, hiçbir şey yapılmadığında da yine öleceğini biliyorlardı. Aşının belki işe yarama ümidi vardı.
3. ETKİNLİK 

Okuduğunuz metnin konusunu ve ana fikrini aşağıya yazınız.

Cevap:

Metnin Konusu: Kuduz aşısının bulunma süreci.

Metnin Ana Fikri: Bilimsel çalışmalar insanların hayatlarını kurtaran faydalı işlere imza atmıştır.
8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 287 Cevapları Ferman Yayınları

4. ETKİNLİK 

Okuduğunuz “Pastör’ün Savaşı” adlı metindeki hikâye unsurlarını belirleyerek aşağıya yazınız.

Cevap:

Yer: Fransa Dole adlı bir kent

Zaman: Pasteur’ün çocukluk yılları ve 1885 yılı Temmuz’u

Kişiler/Varlıklar: Kuduz kurt, halk, Louis Pasteur, Joseph Meister, Joseph’ı ısıran kuduz köpek,  Jasph’in anne ve babası ve iki doktor

Olay Örgüsü:

Dole kentine kuduz bir kurdun dadanması

Pasteur’un kuduzu yenmek için kendisine söz vermesi

Pasteur’un yaptığı çalışmaların anlatılması

Joseph adlı bir çocuğun kuduz bir köpek tarafından ısırılması

Joseph’in anne ve babasının Pasteur’a aşı için gelmeleri

Aşının Joseph’i iyileştirmesi ve Pasteur’un adının bilim tarihine yazılması.


5. ETKİNLİK 

Okuduğunuz metinde anlatılan sorunu ve bu sorunun çözümü için ürettiğiniz farklı çözüm yollarını aşağıya yazınız.

Cevap: Sokaktaki tüm hayvanların toplatılıp barınaklara gönderilmesi ve burada aşılarının yapılmaları.


8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 288 Cevapları Ferman Yayınları

6. ETKİNLİK 

Bilet alırsanız içeri girebilirsiniz.

Yukarıdaki örnekten yararlanarak okuduğunuz metinde koşul ilişkisi içeren cümleleri tespit ederek aşağıya yazınız.

Cevap:

Eğer kuduza karşı inanların bildiği tek tedavi çaresi olan kızgın demirle dağlamak metodu bu küçük çocuğa uygulanacak olsa kuduzdan önce kızgın demirin acısından çocuk ölüp gidecekti.

Joseph’i kızgın demirle dağlamaya kalksak ölür.

Hiçbir şey yapmazsak zaten ölecek.

Eğer aşı bir işe yaramazsa durumumuz değişmeyecek ki!

Eğer aşı işe yararsa kuduza çare bulmuş olacaksın.


7. ETKİNLİK 

Sınıfınızda “icatların yararlan” konulu bir tartışma yapınız. Tartışma sırasında düşüncelerinizi ifade ederken arkadaşlarınıza karşı saygı ve anlayış içerisinde olmaya, onların sözünü kesmemeye, konu dışına çıkmadan konuşmaya özen gösteriniz. Tartışmanın ardından aşağıda verilen değerlendirme formunu doldurunuz.

Cevap:

8. Sınıf Türkçe 288. Sayfa Cevapları Ferman


 

8. ETKİNLİK 

Dosya kâğıdına icatlar konulu hikâye edici bir metin yazınız. Yazacağınız metinde öncelikle zaman, mekân, şahıs ve olay unsurlarını belirleyiniz. Ardından yazacağınız metnin serim, düğüm ve çözüm bölümlerinde anlatacaklarınızı tasarlayınız. Mümkünse metninizde günlük hayattan örnekler veriniz. Metni yazarken yazım kurallarına uymaya özen gösteriniz. Bu amaçla yazım kılavuzundan yararlanabilirsiniz. Yazdığınız metni gözden geçirerek varsa metninizdeki yazım ve noktalama hatalarıyla anlatım bozukluklarını düzeltiniz. Yazdığınız metni sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız.

Cevap:

Başlık: “Geleceğin Anahtarı”

Zaman: Yakın gelecek, teknolojinin hızla ilerlediği bir dönem.

Mekân: Bilim ve Teknoloji Araştırma Merkezi

Ana Karakter: Melis, genç bir bilim kadını

Serim: Melis, Bilim ve Teknoloji Araştırma Merkezi’nde heyecanla çalışan genç bir bilim kadınıydı. Geliştirdiği çeşitli cihazlarla tanınan Melis, her zaman daha ileriye gitmek ve dünyaya yeni şeyler kazandırmak istiyordu. Bir gün laboratuvarında, geleceğin anahtarı olarak adlandırdığı bir cihaz üzerinde çalışmaya karar verdi. Bu cihaz, insan beyninin etkileşimini çözebilecek ve düşünceleri nesnelere dönüştürebilecek bir icat olacaktı.

Düğüm: Melis, çalışmalarına devam ederken, yeni icadının potansiyelini daha da fark etmeye başladı. Ancak, cihazın kontrol edilmesi gereken kritik bir aşama vardı. Bu aşama, cihazın insan düşüncelerini olumlu ve yapıcı bir şekilde yansıtabilmesiydi. Melis, deneyimli bir psikologla işbirliği yaparak, cihazın insan düşüncelerini yorumlayabilme yeteneğini geliştirmeye odaklandı.

Çözüm: Zorlu günlerin ardından, Melis ve ekibi nihayet cihazı mükemmelleştirmeyi başardı. Geleceğin anahtarı, artık insan düşüncelerini anlayabilen, olumlu ve yapıcı bir enerjiye dönüştürebilen bir icat haline gelmişti. Melis, buluşunu dünyaya tanıtmaya hazırlandı.

Melis’in keşfi, insanların pozitif düşüncelerini maddesel gerçekliğe dönüştürme yeteneğiyle dünya genelinde büyük bir etki yarattı. İnsanlar artık düşünce güçlerini kullanarak olumlu değişikliklere öncülük edebiliyorlardı. Melis’in icadı, gelecekteki nesiller için umut ve ilham kaynağı oldu, çünkü gerçek gücün aslında içsel bir güç olduğunu fark etmelerini sağladı.

Bir önceki yazımız olan 8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 275-277-278-280-281. Sayfa Cevapları Ferman Yayınları başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.


HIZLI CEVAP YAZ

Yazıyla İlgili Fikirleriniz:

Yasal Uyarı
DMCA.com Protection Status
Sitemizde bulunan tüm yazılar, konular, içerikler yol gösterici nitelikte genel bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır.