10 Mart 2022, 20:07
Yuri
Yönetici

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 60-61-62-63-64-65-66-67. Sayfa Cevapları MEB Yayınları


8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 60-61-62-63-64-65-66-67 Cevapları MEB Yayınları

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Kınalı Ali’nin Mektubu Metni Cevapları


8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı MEB Yayınları 60. Sayfa Cevapları

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

1. Öğretmeninizin dinleteceği “Çanakkale Türküsü”nün size hissettirdiklerini anlatınız.

Cevap: Bu türküyü dinlediğimde vatan sevgisinin insana yaptırdığı fedakarlıkları düşündüm. Bu savaşta neredeyse çocuk yaşta kişiler savaştı. Vatan toprağını korumak için mücadele ettiler. O kadar çok kişi şehit düştü ki bunu ifade etmek mümkün değil. Bu türkü Çanakkale’nin hangi acılarla kazanıldığını anlatıyor. Dinlerken çok duygulandım.

2. Çanakkale Savaşı hakkında bildiğiniz bir hikâye varsa arkadaşlarınızla paylaşınız.Cevap:

Edincikli Mehmet Er’in bir top mermisinin parçaladığı konumdan kanlar içerisinde bir et parçası sarkmaktadır. Yalvarırcasına:
“Komutanım ne olur şu kolumu kes!”
Sağ eliyle yakaladığı ve tuttuğu sarkık kola bakan Teğmen donmuştur. Edincikli Mehmet Er tek ve emin sesi ile tekrarlar:
“Allah Aşkına, Allah Rızası için kes şu kolumu!!!”
Bu ilahi cümleleri emir gibi işiten Teğmen Saip, bıçağı kola vurur. Gık bile dememiştir, Edincikli Mehmet. Bir sağ elindeki kola, bir ileride Allah! Allah! nidaları arasında çarpışan erlere bakar ve kolu fırlatır: “Bu kol vatana feda olsun,” der. Yerdeki et parçalarından başını kaldıran Teğmen’in karşısında kimse yoktur.  Edincikli Mehmet, çoktan kolunun öcünü almak için vatan için Allah için hücum saflarına katılmıştı. Alayların içine karışır, teke tek vuruşur. Onu durdurmak mümkün değil artık, yine harikalar gösterir, bire bir dövüşür, bire on dövüşür, bire yüz dövüşür… Allah’ın yardımıyla haklamadığı kafir kalmaz.Ama kaderden kaçılmaz ki! Kolunun kopmasıyla kaybettiği kan onu halsiz düşürmeye başlamış Edincikli’ye şimdi de şehitlik mertebesi ekleniyordu. Güzel yüzü soldu, sarardı, canı teninden süzüldü… Gözü dünyaya kapandı…


8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı MEB Yayınları 62. Sayfa Cevapları

1. ETKİNLİK

Metinde geçen bazı sözcüklerin anlamları aşağıda verilmiştir. Verilen anlamlarla sözcükleri eşleştiriniz. Cevap:

 1. denetlemek
 2. kına
 3. orak
 4. kaza
 5. bölük
 6. hasret
 7. üsteğmen
 8. er
 9. şehit
 10. cephe
 11. tümce
 12. mektup
 13. süngü

( 1 ) Bir işin doğru ve usulüne uygun olarak yapılıp yapılmadığını incelemek, murakabe etmek, teftiş etmek, kontrol etmek.
( 4 ) İlçe, kaymakamlık.
( 7 ) Orduda rütbesi teğmenle yüzbaşı arasında olan subay.
( 6 ) Özlem.
( 11 ) Cümle.
( 12 ) Bir şey haber vermek, sormak, istemek veya duyguları bildirmek için birine çoğunlukla posta yoluyla gönderilen, zarfa konulmuş yazılı kâğıt, name.
( 10 ) Üzerinde savaşın sürdüğü bölge.
( 9 ) Kutsal bir ülkü veya inanç uğrunda ölen kimse.
( 3 ) Yarım çember biçiminde yassı, ensiz ve keskin metal bir bıçakla, buna bağlı bir saptan oluşan ekin, ot vb. biçme aracı.

( 8 ) Rütbesiz asker, nefer.
( 13 ) Tüfek namlusunun ucuna takılan küçük kılıç biçiminde delici silah.
( 5 ) Takımlardan oluşan, üçü veya dördü bir tabur oluşturan ve öbür birliklerin temeli sayılan birlik.
( 2 ) Kına ağacının kurutulmuş yapraklarından elde edilen, saç ve elleri boyamakta kullanılan toz.


8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı MEB Yayınları 63. Sayfa Cevapları

2. ETKİNLİK

Aşağıdaki deyimleri anlamlarıyla eşleştiriniz. Deyimleri birer cümlede kullanınız.Cevap:

 1. kına yakmak
 2. geri dönmek
 3. dalga geçmek
 4. selam etmek
 5. büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden öpmek

( 3 ) Eğlenmek, alay etmek.
Cümlem:Onun bu elbisesiyle dalga geçtiler.

( 2 ) Geldiği yere gitmek.
Cümlem:Kütüphanenin kapalı olduğunu görünce geri döndüm.

( 1 ) Kınayı su ile karıştırıp bulamaç kıvamına getirerek boyanacak yere sürmek.
Cümlem: Annesi gözyaşları içinde kızının eline kına yaktı.( 5 ) Saygı ve sevgi göstermek.
Cümlem: Mektubuna büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden öptüğünü de yazdı.

( 4 ) Uzakta olan birine esenlik dilemek.
Cümlem: Memleketteki herkese selam ediyorum.

3. ETKİNLİK

“Kınalı Ali’nin Mektubu” metni ile ilgili sorular oluşturunuz. Oluşturduğunuz soruları arkadaşlarınıza yöneltiniz.

Cevap:Soru: Kınalı Ali neden annesine kardeşinin saçına kına yakmamasını söylüyor?

Soru: Askerler neden Gelibolu Cephesi’ne sevinçle gidiyorlar?

Soru: Annesi, Kınalı Ali’nin saçına neden kına yakmıştır?


8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı MEB Yayınları 64. Sayfa Cevapları

4. ETKİNLİK

“Kınalı Ali’nin Mektubu” metnine göre aşağıdaki boşlukları doldurunuz.Cevap:

Kınalı Ali’nin Mektubu

Anlatıcı: Üçüncü tekil şahıs (Gözlemci anlatıcı)

Kahramanlar: Üsteğmen Faruk, Kınalı Ali, Ali’nin arkadaşları, Ali’nin anne-babasıYer: Gelibolu cephesi/Çanakkale

Zaman: Çanakkale Savaşı yılları (1915-1916)

Olay: Üsteğmenin Ali’nin saçındaki kınayı sorması, cephe arkadaşlarının Ali ile dalga geçmesi, Ali’nin mektubunda annesine kına yakmasının nedenini sorması, Gelibolu cephesinde savaşanların şehit düşmesi, Ali’ye gelen cevabın komutan tarafından okunması.

5. ETKİNLİK

Aşağıdaki metni okuyunuz. Metinde geçen geçiş ve bağlantı ifadelerinin altlarını çizip bu ifadelerin anlatıma olan katkısını yazınız.Cevap:

Gençlik kavramı, biyolojik anlamda kullanıldığı zaman şüphesiz ki belli bir yaş dönemini ifade eder. Atatürk, gençlere verdiği önemi ilk olarak 19 Mayıs tarihini “Gençlik ve Spor Bayramı” hediye ederek göstermiştir. Atatürk, gençlerin özellikle sağlam ve olumlu bir karakter taşımalarını önemsemiştir.
Kısaca Atatürk gençliği, bir fikir gençliği, bir ideal gençliği oluşturmalıdır. Son olarak diyebiliriz ki ilkelere bağlı, çalışkan ve vatansever bir gençlik Atatürk’ün idealiydi.

Cevap: Bu ifadeler anlatımın destekleyici ve açıklayıcı olması için kullanılmıştır. Birkaç tanesi de sonucu belirtmek ve konuyu özetlemek için kullanılmıştır.


8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı MEB Yayınları 65. Sayfa Cevapları

6. ETKİNLİK

Aşağıdaki mektubu okuyunuz. Mektupta geçen fiilimsileri bulup türlerini belirleyerek uygun bölümlere yazınız.Cevap:

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı MEB Yayınları 65. Sayfa Cevapları

İsim-Fiil: inanmanızı, iyileşmeniz, gülümsemeye, yenilemekten

Sıfat-Fiil: aldığım, duygulanmış, beslediğim, edecek, göründüğü, yitirmemiş, olan, beslediğimiz, başladığı

Zarf-Fiil: olarak, öğrenince, yararlanarak

7. ETKİNLİK

Derse hazırlık bölümünde araştırdığınız Çanakkale Savaşı anılarından sizi en çok etkileyeni anlatınız.

Cevap:

Anzak askerlerinin çarpıştıkları yerlerde su yoktu. Türk cephesi ise su bakımından çok iyi durumda idi. Türk hatlarının gerisinden tenekelerini su doldurup katırla cepheye hareket eden saka (su taşıyıcı)lar yollarını şaşırınca kendilerini iki Anzak erinin karşısında buldular. Bu iki er, susuzluktan, karşılarında su dolu tenekeleri görünce tüfeklerini yere bırakarak hemen koşup su içmeye başladılar. Bu fırsattan yararlanan Türk eri, düşman erlerinin tüfeklerini aldı ve kendilerini de önüne katıp komutanına götürdü. Bu er, Kuzey Cephesi Komutanı Esat Paşanın huzuruna çıkarıldığında ‘’Komutanım ben bu adamlara su verdim, kana kana içtiler’’ şeklinde konuştu. Türk askerlerinin düşmanın bile susuzluktan ölmesini razı olmayışından çok memnun kalan ve duygulanan Esat Paşa, erin sırtını sıvazlayıp kendisine bol bahşiş verdirtti.


8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı MEB Yayınları 66-67. Sayfa Cevapları

8. ETKİNLİK

a) Aşağıdaki Çanakkale broşürünü inceleyiniz.

b) Broşürden ve derse hazırlık bölümünde yaptığınız araştırmadan faydalanarak “Çanakkale Savaşı’nın tarihimizdeki önemi” ile ilgili bilgilendirici bir metin yazınız. Yazınıza uygun bir başlık koyunuz.

Cevap:

ÇANAKKALE GEÇİLMEZ

Çanakkale Savaşı Birinci Dünya Savaşı’nın dönüm noktalarından biri olmuştur. Çanakkale’de kazanılan bu zafer tarihimizdeki en büyük gurur kaynaklarından biridir.

Çanakkale Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin durumu pek iç açıcı değildi. Savaşa düşman devletler tanklarla, güçlü donanmalarla ve gelişmiş silahlarla katılırken Türk askerinde sadece top ve tüfek bulunuyordu.  Zaten onlara savaşı kazandıran top ve tüfek değil, vatan aşkı ve inanç olmuştur. Vatan için eli silah tutan herkes cephede düşmanla çarpışmıştır. Bu savaşta 253 bin şehit düşmüştür ve bu şehitlerden pek çoğu da çocuk yaştadır. Öyle ki savaşın sürdüğü sene Harp Okulu’ndan kimse mezun olmamıştır. Tüm bu zorluklara rağmen kazanan Türk milleti ve onun vatan sevgisi olmuştur.

Çanakkale Savaşı Anadolu halkının kararlılığını ve azmini gözler önüne sermiştir. Dünya tarihinin sayfalarına “Çanakkale Geçilmez!” yazdırmıştır. Çanakkale Türk tarihinin altın zaferi olmuştur.


8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı MEB Yayınları 60-61-62-63-64-65-66-67. Sayfa Cevapları ile ilgili fikir, düşünce ve önerilerinizi aşağıda bulunan yorum kısmından yazabilirsiniz. Dilerseniz sosyal medyada paylaşım yapıp bize katkı verebilirsiniz.

Bir önceki yazımız olan 8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 42-43. Sayfa Cevapları MEB Yayınları başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.


15 Ekim 2022, 12:47

Abone
Mesaj Sayısı:
Konu Sayısı: 3443

Ay süper bu site hepsini çok iyi cevaplamışsınız anlamadığım sorular vardı hepsini yaptım teşekkür ederimmm

HIZLI CEVAP YAZ

Yazıyla İlgili Fikirleriniz:

Yasal Uyarı
DMCA.com Protection Status
Sitemizde bulunan tüm yazılar, konular, içerikler yol gösterici nitelikte genel bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır.