10 Ekim 2023, 11:14
Mehmet Akif
Yönetici

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 82-83-84-85-86-87. Sayfa Cevapları Ferman Yayınları


2. Tema Doğa Ve Evren: Ölçme Ve Değerlendirme Soruları Cevapları

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 82-83-84-85-86-87 Cevapları Ferman Yayınları


8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 82 Cevapları Ferman Yayınları

KUŞ BAKIŞI

Acıkmış bir martının sana doğru bakışı değil, muhabbet kuşunun bakışı da değil. Iııh, omzuna konmak isteyen bir papağanın bakışından da söz etmiyorum.

Yüksek bir yerden aşağıya doğru bütün genişliği içine alabilecek şekilde bakmaya “kuş bakışı’’ denir. Bir yerin kuş bakışı görünüşünün kâğıt üzerine kabaca çizimine “kroki” adı verilir. Yakın çevremizi kâğıt üzerinde gösterebilmek için kroki ve plandan yararlanırız. Okulumuzun, evimizin, sokağımızın, mahallemizin ya da semtimizin, kuş bakışı görüşünün küçültülerek, ölçüsüz olarak düzlem üzerine çizilmesine, kroki denir. Krokide geometrik şekiller, semboller ve çizgiler kullanabiliriz. Kroki, günlük yaşantımızda çok sık kullandığımız çizimdir. Bu çizimler, ana hatlarıyla ölçmeden yapılır. Krokiye ölçek konulmaz. Uzunluklar göz karan belirtilir. Önemli yerler şematik olarak gösterilir. Krokinin çizildiği kâğıdın bir köşesine kuzey- güney doğrultusunu gösteren bir ok konulur. Kroki, okulumuzun çevresini, mahallemizi, köyümüzü tanımada yardımcı olur. Ayrıca aradığımız bir adresi bulmak için de krokiden yararlanınız. Bir arkadaşımıza evimizin yerini basit bir kroki çizerek tarif edebiliriz. Sınıfımızın, okul bahçesinin, odamızın ve sokağımızın durumunu da kroki ile gösterebiliriz.Asena MERİÇ 

Gökyüzü Şarkı Söyler mi?

(Kısaltılmıştır.)
A. Aşağıdaki soruları ”Kuş Bakışı” adlı metne göre cevaplayınız.

1. Kuş bakışı ve kroki nedir?

Cevap

Yüksek bir yerden aşağıya doğru bütün genişliği içine alabilecek şekilde bakmaya kuş
bakışı denir.Bir yerin kuş bakışı görünüşünün kâğıt üzerine kabaca çizimine kroki adı
verilir.

2. Krokilerden nasıl yararlanabiliriz?

Cevap

Yakın çevremizi kâğıt üzerinde gösterebilmek için kroki ve plandan yararlanırız.
Okulumuzun, evimizin, sokağımızın, mahallemizin ya da semtimizin, kuş bakışı görüşünün
küçültülerek, ölçüsüz olarak çizeriz.3. Kroki çizerken hangi şekiller kullanılabilir?

Cevap: Geometrik şekiller kullanabiliriz. Üçgen, kare, dikdörtgen gibi geometrik şekillerden faydalanırız.


8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 83 Cevapları Ferman Yayınları

B. Aşağıdaki cümleleri, harf ile verilen düşünceyi geliştirme yollarıyla eşleştirerek harfleri yay ayraçların içine yazınız.

a) Sayısal verilerden yararlanma
b) Karşılaştırma
c) Örnekleme
ç) Tanık gösterme
d) Tanımlama
e) BenzetmeCevap:

( d ) 1. İsmin önüne gelerek onu niteleyen veya belirten sözcüklere sıfat denir.

( c ) 2. Türkçemize sahip çıkan birçok şairimiz var: Yunus Emre, Ziya Gökalp. Ömer Seyfettin vb.

( b ) 3. Ömer Seyfettin olay hikâyesi, Sait Faik Abasıyanık ise durum hikâyesi yazmıştır.( ç ) 4. Kitapların önemini birçok yazarımız güzel sözleriyle dile getirmiştir. Bunlardan biri de Cemil Meriç’in “Kitap, zekâyı kibarlaştırır.” cümlesidir ki kitap okumanın önemini çok güzel ifade eder.

( a ) 5. 2021 yılı verilerine göre Türkiye’nin okuma oranının 180 ülke arasında 140. sırada olduğu açıklandı.


C. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini yazınız.

oysaki-başka bir deyişle-özellikle-son olarak-ilk olarakCevap:

1. Dün akşam misafirliğe gitti oysaki bizi sinemaya götürecekti.
2. Yirmi beş yıllık mesleğim sona erdi başka bir deyişle emekli oldum.
3. Ankara’dan dönmeden önce son olarak kitapçılara uğrayacağım.
4. Konuşmama ilk olarak kendimi tanıtmakla başlayacağım.
5. Çiçekleri severim özellikle kır çiçeklerini.


Ç. Aşağıdaki çoktan seçmeli sorulan cevaplayınız.

1.
Gözyaşları gibi ulu dağlardan
Enginden engine çağlayan sular
Derin derin derelerden dönerek
Arayıp aslını ağlayan sular.Altı çizili dize başvurulan söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Abartma
B) Benzetme
C) Kişileştirme
D) Konuşturma

Cevap: C

2. Kayalar arasındaki dik ve dar bir patikadan inince Kızılkeçili deresiyle karşılaştık. İki sırtın birleştiği dar boğazda kayadan kayaya atlayarak köpüren sular, kulakları dolduran büyük bir gürültü çıkarıyordu. Suyun kenarındaki dar yolda, çok kere taştan taşa atlayarak yürümeye başladık. Kâh derenin kıyısına iniyor, kâh tekrar sırta tırmanarak beyaz köpüklü çağlayanlara yüksekten bakıyorduk.Bu parçada kullanılan anlatını biçimleri hangileridir?

A) Açıklama-Tartışma
B) Betimleme-Öyküleme
C) Tartışma-Betimleme
D) Öyküleme-Açıklama

Cevap: B


8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 84 Cevapları Ferman Yayınları

3. Dünya üzerinde ne kadar insan varsa o kadar da kişilik vardır Nas4 her insanın dış görünüşü farklıysa iç dünyası ve kişiliği de farklıdır. Aynı durum iki kardeş arasında da gözlenebilir. Kardeşimde her zaman mantık ön plandadır. Herhangi bir konuda karar vermeden önce uzun uzun düşünür. Ben ise sabırsız yapımdan dolayı hemen karar veririm ve genellikle de hata yaparım.

Bu parçada kullanılan düşünceyi geliştirme yolu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Benzetme
B) Örnekleme
C) Tanık gösterme
D) Tanımlama

Cevap: B

4. Sinema da tiyatro gibi sanatın bir türüdür. Ancak sinemanın izleyicisi, tiyatro izleyicisinden daha fazladır. Bunun nedeni sinemanın olanaklarının daha geniş olmasıdır. Sinemada uçsuz bucaksız çöller, balta girmemiş ormanlar, dağ zirveleri… gözünüzün önüne serilir.

Bu parçada karşılaştırılan kavramlar, aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

A) Göller-ormanlar
B) Sinema-görsel sanatlar
C) Ormanlar-dağlar
D) Sinema-tiyatro

Cevap: D

5. Batuhan Öğretmen, cümlenin öğeleri konusunu anlattıktan sonra öğrencilerine bir çalışma kâğıdı hazırlamıştır. Çalışma kâğıdını kontrol ederken bir öğrencisinin yanlış yaptığını belirlemiştir. Öğrenci, kaç numaralı cümlenin öğesini yanlış bulmuştur?

A) 1
B) 2
C) 3
D) 4

Cevap: D


8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 85 Cevapları Ferman Yayınları

6. “Ben atımdan inerek bu ihtiyarın elini öptüm.” cümlesinde bulunmayan öge, aşağıdakilerden hangisidir?

8. sınıf türkçe ders kitabı cevapları sayfa 85 ferman

A) Dolaylı tümleç
B) Nesne
C) Özne
D) Zarf tümleci

Cevap: A

7. “Limana girdiğimiz vakit, şehre çıkmak isteyen yolcuların kâğıtlarına bakmak için birkaç subay geldi.” cümlesinin öznesi, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Limana girdiğimiz vakit
B) Kâğıtlarına bakmak için
C) Şehri çıkmak isteyen yolcular
D) Birkaç subay

Cevap: D

8. Osman Hamdi Bey’in “İstanbul Hanımefendisi” tablosu. Avusturya’nın başkenti Viyana’da açık artırmayla satıldı. Yukarıdaki cümleyi öğelerine ayıran öğrenciler öge dizilimini labirente yerleştireceklerdir. öge dizilimini doğru yapan öğrenci kimdir?

A) Ayşe
B) Emrah
C) Gizem
D) İrem

Cevap: B


8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 86 Cevapları Ferman Yayınları

9. “Üç tarafı ambarlı büyük kilerin tavanına kancalı büyük çiviler takılmıştı.” cümlesinin öğeleri, aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

A) Dolaylı tümleç-nesne-yüklem
B) Dolaylı tümleç-özne-yüklem
C) Özne-dolaylı tümleç-nesne-yüklem
D) Zarf tümleci-özne-yüklem

Cevap: B 

10.
DEPREM SONRASINDA YAPILACAKLAR

Güvenli bir yer bulun.
Sağlığınızı kontrol edin.
Bulunduğunuz yerin hasar kontrolünü yaptırın.
Küçük yangınlara müdahale edin.
Acil çıkış yollarının güvenli olup olmadığını kontrol edin.
İhtiyacı olanlara ilk yardım uygulayın.
Afet çantanızı yanınıza alarak bina dışı toplanma alanına gidin.
Artçı sarsıntı olma ihtimaline karşı en az 48 saat eve girmeyin, güvenli bir yerde bekleyin.

Verilen broşüre göre deprem sonrasındaki hangi davranışımız yanlış olur?

A) Deprem sonrasında küçük de olsa yangın çıkmışsa müdahale etmem, itfaiyeyi ararım.
B) İhtiyacı olanlara ilk yardım uygularım.
C) Afet çantasını yanıma alarak bina dışı toplanma alanına giderim.
D) Artçı sarsıntı olma ihtimaline karşı en az 48 saat eve girmem, güvenli bir yerde beklerim.

Cevap: A


8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 87 Cevapları Ferman Yayınları

Âşık Veysel’in “Orman yurdun temelidir / Nesillerin evvelidir / Her sanatın ilkeli’dir / Ormandaki varlığa bak” dörtlüğünden ve bu temada edindiğiniz bilgilerden yararlanarak doğa sevgisi konulu bir bilgilendirici metin yazınız.

Cevap:

Doğa Sevgisi Konulu Bir Bilgilendirici Metin Burada

 

Bir önceki yazımız olan 8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 75-76-77-78. Sayfa Cevapları Ferman Yayınları başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.


HIZLI CEVAP YAZ

Yazıyla İlgili Fikirleriniz:

Yasal Uyarı
DMCA.com Protection Status
Sitemizde bulunan tüm yazılar, konular, içerikler yol gösterici nitelikte genel bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır.