07 Ocak 2022, 19:57
Donatello
Yönetici

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 34-35-36-37-38-39. Sayfa Cevapları MEB Yayınları


8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 34-35-36-37-38-39 Cevapları MEB Yayınları

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Kedi İle Fare Dinleme Metni Cevapları

8. sınıf türkçe ders kitabı kedi ile fare metni cevapları


8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı MEB Yayınları 34. Sayfa Cevapları

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

1. Dostlarınızın hangi özelliklere sahip olmalarını istersiniz?

Cevap: Dostlarımın sevgi dolu, dürüst, güvenilir, yardımsever, anlayışlı ve eğlenceli olmasını isterim.2. Zor durumda kalan birine yardım ettiniz mi? Anlatınız.

Cevap: Bir kere küçük bir çocuğa yardım etmiştim. Yolda ağlayan yaklaşık 5 yaşında bir çocuk görmüştüm. Bu çocuğa neden ağladığını sorduğumda kaybolduğunu söyledi. Bu nedenle bir dükkana girdim ve esnaftan rica ederek telefonunu kullandım. Polisi arayıp kaybolan bir çocuk olduğunu söyledim. Polisler çocuğun bilgilerini aldılar ve onu ailesine teslim etmeye götürdüler.


8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı MEB Yayınları 35. Sayfa Cevapları

1. ETKİNLİK

Anlamı verilen sözcük ve sözcük gruplarını bulunuz. Boşluklara uygun harfleri yerleştiriniz. Bu sözcük ve sözcük gruplarını anlamına uygun cümlelerde kullanınız.Cevap:

HEZİMET: Yenilgi.
Cümlem: Dünkü maç hezimetle sonuçlandı.

GAFİL: Çevresinde olup bitenlerin farkına varmayan, sezmeyen (kimse), gözü bağlı, bilgisiz, aymaz.
Cümlem: Ormanda tek başına gafil avlanmıştı.

SEĞİRTMEK: Sıçrayarak yakın bir yere doğru koşmak.
Cümlem: Sözü bitince seğirterek bakkala gitti.DEBELENMEK: Çırpınmak, tepinmek, kımıldanmak.
Cümlem: Bebek durmaksızın ağlıyor, beşiğinde debeleniyordu.

LEH: Bir şeyden veya bir kimseden yana olma, aleyh karşıtı.
Cümlem: Senin lehine bir konuşma hazırlayacağım.

REHAVET: Vücutta görülen gevşeklik, ağırlık, tembellik.
Cümlem: Rehavete kapılmak bizi zora sokar.

BADİRE: Birdenbire ortaya çıkan tehlikeli durum.
Cümlem: Onca badireye rağmen ayakta kalmıştı.ALAYSI: Alayı andıran, alaya benzeyen, alay gibi, alayımsı.
Cümlem: Alaysı sözlerine çok gücendim.

DÖNEK: İnanç ve düşüncesini değiştiren, sözüne güvenilmeyen, caygın, kaypak (kimse).
Cümlem: Onun dönek olduğundan iyice emin oldum.

REHİN ALMAK: Bir anlaşma, sözleşme veya isteğin yerine getirilmesini sağlamak için bir kimseyi alıkoymak.
Cümlem: Soyguncular birkaç bir kadın ve iki çocuğu rehin almışlardı.

TELKİN ETMEK: Bir duyguyu bir düşünceyi aşılamak.
Cümlem: Bana üzülmememi telkin ettikten sonra gitti.
8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı MEB Yayınları 36. Sayfa Cevapları

2. ETKİNLİK

“Kedi ile Fare” metninden hareketle aşağıdaki soruları yanıtlayınız.

1. Dinlediğiniz metinde kedinin başına nasıl bir olay gelmiştir? Açıklayınız.

Cevap: Kedi avcının kurduğu tuzağa düşmüş ve ağa yakalanmıştır.

2. Fare, içinde bulunduğu sıkıntılı duruma nasıl bir çözüm bulmuştur? Farenin bu tavrına örnek bir atasözü söyleyiniz.Cevap: Fare, kedi ile anlaşmıştır. Kedinin yakalandığı ipleri kemirerek onu kurtarmış, karşılığında kedinin onu kurtarmasını istemiştir. Buna uygun atasözü; “Denize düşen yılana sarılır.”

3. “Çarçabuk dostluklar güven telkin etmez.” sözünden ne anlıyorsunuz? Siz bu görüşe katılıyor musunuz?

Cevap: Bir iş için bir araya gelen kimselerin dostluğu iş bitince sona erer. Bu görüşe katılıyorum. Çünkü, dostluk zamanla oluşur ve güvenilir olması zamanla ilgilidir.

4. Sizce fare ve kedi, toplumdaki hangi kişilik özelliğine sahip insanları temsil etmektedirler?Cevap: Menfaat için iş birliği yapan insanları temsil etmektedirler.

5. Dinlediğiniz metinde olay nasıl sonuçlanmıştır? Bu sonuç hakkında ne düşünüyorsunuz?

Cevap: Metinde kedi fare ile dost olmak istemiştir. Ancak fare menfaat için kurulan bir arkadaşlıktan fayda gelmeyeceğini düşündüğünden bu teklifi kabul etmemiştir. Fare güçsüz olduğu için kendini güvende hissetmeyecekti. Bu nedenle doğru yapmıştır.

3. ETKİNLİK

“Kedi ile Fare” metninin konusunu ve ana fikrini bulunuz.Cevap:

Konu: Zor durumda kalan kedi ve farenin tardımlaşması.

Ana Fikir: Menfaat için kurulan dostluklar çabuk bozulur.

4. ETKİNLİK

“Kedi ile Fare” metnini özetleyiniz.Cevap:

Kedi bir avcının tuzağına düşer ve onun kurduğu ağa yakalanır. Fare, onu kovalayan düşmanının haline önce sevinir. Ancak daha sonra arkasında gelincik ve ağaçta baykuş görür. Onlar da fareyi yemek istemektedir. Fare bir süre ne yapacağını düşünür. Sonunda kedi ile anlaşmaya karar verir. Kediyi tuzaktan kurtarmanın karşılığında kedi onu rahat bırakacaktır. Kedi kabul eder. Kedinin yakalandığı ağın iplerini kemirmeye başlar. Tam avcı geldiğinde son ipi kemirmiştir. İkisi de saklanır. Avcı gittiğinde kedi fareye artık onunda dost olmak istediğini söyler. Ancak fare çıkar için kurulan dostluktan hayır gelmeyeceğini ve bir güçsüz ile bir güçlünün arkadaş olamayacağını söyleyerek gider.


8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı MEB Yayınları 37. Sayfa Cevapları

5. ETKİNLİK

Aşağıda La Fontaine’nin (La Fonten) “Aslan ile Fare” fablının farklı çevirileri verilmiştir. Metinleri okuyunuz. Okuduğunuz iki farklı çeviriyi karşılaştırınız. (Kahramanlar, konu, biçim, anlatıcı…)

Cevap: İki metinde de aynı konu işlenmiştir. Kahramanlar aynıdır ve üçüncü tekil kişi tarafından anlatılmaktadır. Metinlerin farkı; ilk metnin düz yazı biçimindeyken ikinci metnin şiir biçiminde yazılmasıdır.


8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı MEB Yayınları 38. Sayfa Cevapları

6. ETKİNLİK

a) Araştırdığınız fabl örneklerinden en beğendiğinizi aşağıdaki maddelere dikkat ederek anlatınız.

Cevap:

Tilki ve Kedi

Tilki ile kedi sohbet ediyorlarmış. Tilki durmadan ne kadar hilekar ve kurnaz olduğunu anlatıyormuş. Söylediğine göre düşmanları onu alt edemezmiş çünkü onlardan kurtulacak bir sürü oyun ve hile bilirmiş.

Kedi biraz da utanarak; “Ben fazla oyun bilmem ki!” demiş. “Düşmanlarımın elinden kurtulmak için bir tek yol bilirim, o da kaçmaktır.” Tilki; “Kedi kardeş!” demiş, “Ben her tehlike karşısında başımın çaresine bakabilirim ama senin durumuna üzülüyorum. Korkarım bir gün düşmanların seni çabuk alt edecek.”

Az sonra bir sürü tazının bağrışmalarını duymuşlar. Bir avcı topluluğuna ait olan bu köpekler, bütün hızlarıyla kendilerine doğru koşuyormuş. Kedi hemen, yanındaki bir ağacın dallarına sıçrayarak en üstteki bir yaprak kümesinin içine saklanmış.

Tilki ise; “Acaba şu hileyi mi yapsam, yoksa bu hileyi mi?” diye düşünmeye başlamış. Çünkü o kadar çok hile biliyormuş ki, hangisini uygulamasının daha doğru olacağına karar veremiyormuş. Tam birisini uygulayacakmış ki, tazılar etrafını çevirip tilkinin işini bitirivermişler. Bütün olanları yukarıdan seyreden kedi, çok hile bilmediğine şükretmiş.


8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı MEB Yayınları 39. Sayfa Cevapları

b) Arkadaşınızın sözlü sunum performansını aşağıdaki formda verilen maddelere göre değerlendiriniz.

Cevap: Bu etkinliği arkadaşınızın performansına göre yapmalısınız.

7. ETKİNLİK

a) Aşağıdaki değerler ağacından istediğiniz bir değeri seçiniz.

Cevap: Seçtiğim değer “Sorumluluk”

b) Seçtiğiniz değerle ilgili öyküleyici bir metin yazınız. Aşağıdaki yazı taslağını doldurup yazınıza uygun bir başlık koymayı unutmayınız.

Cevap:

Yazı Taslağı

  • Yazının Konusu: Ali’nin arkadaşının yanına gitmeden önce tüm işlerine zaman ayırması.
  • Yazının Ana Fikri: Sorumluluk sahibi insanlar her şeyi vaktinde yaparlar.
  • Serim Bölümü: Hakan’ın Ali’yi oyun oynamaya davet etmesi
  • Düğüm Bölümü: Ali’nin sorumluluklarını yerine getirmesi
  • Çözüm Bölümü: Ali’nin Hakan’ın yanına gitmesi

Cevap:

HER ŞEY VAKTİNDE

Ali, okulda eve gelirken arkadaşı Hakan onu oyun oynamaya davet etti. Ali de eve giderek üstünü değiştirmek ve Hakan’ın yanına gitmek niyetindeydi. Annesine bunu söylediğinde annesi ona sorumluluklarını hatırlattı. Böylece Ali Hakan’a telefon etti ve ancak akşam yanına gidebileceğini söyledi.

Ali üstünü değiştirdi, odasını topladı. Akşam yemeğine kadar dinlendi. Annesinin sofrayı hazırlamasına yardım etti. Babası işten geldiğinde ona “Günün nasıldı babacığım?” diye sordu. Sohbet eşliğinde yemek yediler ve sofrayı hep birlikte kaldırdılar. Ali ödevlerini yapmak üzere odasına çıktı. Tek başına yapamadığı ödevleri için babasından yardım istedi. Tüm dersleri bittiğinde henüz bebek olan kardeşiyle ilgilendi. O gün yapması gereken her şeyi yaptığını annesine söyledi.

Ali’nin annesi, Ali sorumluluk sahibi bir çocuk olduğu için çok mutluydu. Ali’nin Hakan’ın yanına gitmesine izin verdi. Ali de zamanında geri dönmek üzere arkadaşıyla oynamaya gitti.


8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı MEB Yayınları 34-35-36-37-38-39. Sayfa Cevapları ile ilgili fikir, düşünce ve önerilerinizi aşağıda bulunan yorum kısmından yazabilirsiniz. Dilerseniz sosyal medyada paylaşım yapıp bize katkı verebilirsiniz.

Bir önceki yazımız olan 8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 268-269-270-271-272-273-274-275. Sayfa Cevapları MEB Yayınları başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.


30 Eylül 2022, 20:42

Abone
Mesaj Sayısı:
Konu Sayısı: 3716

Mükemmel bir site. Aradığım tüm cevapları buldum. Aslında dersimin ne kadar kolay anlaşıldığını fark ettim. Yapanların eline sağlık.

HIZLI CEVAP YAZ

Yazıyla İlgili Fikirleriniz:

Yasal Uyarı
DMCA.com Protection Status
Sitemizde bulunan tüm yazılar, konular, içerikler yol gösterici nitelikte genel bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır.