03 Ocak 2022, 20:30
Donatello
Yönetici

9. Sınıf Coğrafya 61-62-63. Sayfa Cevapları MEB Yayınları


9. Sınıf MEB Yayınları Coğrafya Ders Kitabı 1. Ünite DOĞAL SİSTEMLER Sayfa 59, 60 “3. Bölüm Ölçme ve Değerlendirme” Cevapları

1. ÜNİTE – 3. BÖLÜM ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

A) Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcüğü/sözcükleri yazınız.

1. Deniz suyu tuzluluk oranının Akdeniz’de Karadeniz’den daha fazla olmasında……mutlak…… konum etkili olmuştur.
2. Türkiye’de tek ortak saat kullanılmasında doğu ve batı yönünde boylam farkının……az…..olması etkilidir.
3. Aynı boylam üzerindeki tüm noktalarda……yerel…… saat aynıdır.
4. Süveyş Kanalı’nın açılmasıyla Mısır’ın…….jeopolitik…… önemi artmıştır.
5. Türkiye’de sıcak su kaynaklarının fazla olması…….göreceli…….konumunun bir sonucudur.

B) Aşağıdaki açık uçlu soruların cevabını boş bırakılan alana yazınız.

6. Aynı enlem üzerinde başlangıç meridyeninin doğusuna doğru hareket edildiğinde boylam etkisine bağlı meydana gelebilecek değişimler nelerdir?CEVAP: Boylam zaman kavramı üzerinde etkilidir. Dünya üzerinde boylam değeri farklı olan noktaların yerel saati birbirinden
farklıdır. Her bir derecelik boylam arasında 4 dakika zaman farkı bulunur.

7. Aşağıdaki şekilde verilen bilgileri kullanarak A, B, C ve D boylamlarının yerel saatlerini hesaplayınız.

Yerel SaatA: 25×4=100 dakika (1 saat 40 dakika.) 12.00-01.40=10.40

B: 25×4=100 dakika (1 saat 40 dakika) 12.00+01.40=13.40

C: 50×4=200 dakika (3 saat 20 dakika) 12.00+03.20=15.20

D:  75×4=300 dakika (5 saat) 12.00+05.00=17.008. Türkiye, Kuzey Yarım Küre’de yer alır. Kuzey Yarım Küre’de yer almasından dolayı güneyinden kuzeyine doğru gidildikçe enlem etkisine bağlı bazı özelliklerinde değişimler yaşanmaktadır. Bu değişimler nelerdir?

CEVAP: Güneyden kuzeye gidildikçe sıcaklık azalır. Denizlerdeki tuzluluk oranı azalır. Bitki örtüsü ve ekonomik faaliyetler değişiklik gösterir. Gölge boyu uzar. Gündüz süresi artar.

C) Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.

9. 10° kuzey paralelinden kuzey yönünde kuş uçumu 1.665 km giden bir uçak hangi paralel dairesine ulaşmış olur?A) 5° güney paraleli
B) 15° kuzey paraleli
C) 15° güney paraleli
D) 25° kuzey paraleli
E) 25° güney paraleli

CEVAP: D

10.
Dünyanın Dönüşü

Yukarıdaki model küre üzerindeki paralel daireleri üzerinden eşit hızla ve eşit yükseklikte aynı anda hareket eden uçaklardan hangisi bir turunu daha geç tamamlar?A) 1.
B) 2.
C) 3.
D) 4.
E) 5.

CEVAP: C

11. Güneş, 21 Mart’ta 15° doğu boylamında ufuk düzlemi üzerinde tam tepe noktasındayken Türkiye’nin en doğusunda yerel saat kaçtır?

A) 10.00
B) 11.00
C) 12.00
D) 14.00
E) 15.00CEVAP: D

12. Başlangıç meridyeninden doğu yönüne doğru aşağıda verilen paralel daireleri üzerinden kuş uçumu, eşit miktarda yol katedilmiştir.

Buna göre hangi paralel dairesi üzerinde ulaşılan yerin yerel saati diğerlerine göre daha ileridir?

A) 0° Ekvator
B) 10° kuzey paraleli
C) 20° güney paraleli
D) 30° kuzey paraleli
E) 40° güney paraleliCEVAP: E

13. Aşağıdaki koordinat sisteminde, iki farklı taralı bölge verilmiştir.

Coğrafi Koordinat

Taralı bölgeler ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?A) 1. bölge, Kuzey Yarım Küre’de yer alır.
B) 2. bölgenin doğusu, 10° doğu meridyeni ile sınırlandırılmıştır.
C) 1. bölgenin kuzeyi ile güneyi arası kuş uçumu uzaklık 1.110 km’dir.
D) 2. bölgenin doğu ile batısı arasındaki zaman farkı 40 dakikadır.
E) 1. bölgenin güney sınırı ile 2. bölgenin kuzey sınırı Ekvator’dur.

CEVAP: B

14.

Başlangıç MeridyeniYukarıdaki model küre üzerinde ok yönünde hareket edildiğinde;

I. yerel saat,
II. ardışık iki paralel arası uzaklık,
III. Güneş ışınlarının yere düşme açısı

gibi özelliklerden hangilerinde değişim yaşanması beklenir?

A) Yalnız I
B) Yalnız III
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III

CEVAP: B

15.
Ekvator Paralel

Yukarıdaki haritada numaralandırılmış
noktalardan hangisi yeni güne diğerlerinden
daha önce başlar?

A) 1.
B) 2.
C) 3.
D) 4.
E) 5.

CEVAP: A

Aşağıdaki görselde 21 Mart’ta aynı anda beş farklı noktada Güneş’in ufuk düzlemindeki konumları verilmiştir.

Güneşin Doğuşu ve Batışı

(16 ve 17. soruları yukarıdaki görsele göre cevaplayınız.)

16. Verilen noktalardan hangisinde yerel saat daha ileridir?

A) 1.
B) 2.
C) 3.
D) 4.
E) 5.

CEVAP: A

17. 21 Mart’ta verilen noktalardan hangisinde gün içinde gölge boyu en kısadır?

A) 1.
B) 2.
C) 3.
D) 4.
E) 5.

CEVAP: C

18. Yerel saat farkları aynı olan iki bölge için;

I. Ekvator’a göre yarım küreleri,
II. Başlangıç meridyenine göre konumları,
III. Doğusu ile batısı arasındaki boylam farkları,

gibi özelliklerden hangileri kesinlikle aynıdır?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) II ve III

CEVAP: C

19.
Coğrafi Konum

Yukarıdaki koordinat sisteminde verilen taralı bölgenin mutlak konumu tanımlanırken aşağıdakilerden hangisi kullanılmaz?

A) Ekvator
B) 10° kuzey paraleli
C) 20° doğu meridyeni
D) 20° güney paraleli
E) 10° batı meridyeni

CEVAP: A

20. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin göreceli konumunun sonuçlarındandır?

A) Deprem riskinin fazla olması
B) Kuzey Yarım Küre’de yer alması
C) 2 ve 3. saat dilimlerinde yer alması
D) Kuzeyine gidildikçe gölge boyunun uzaması
E) Kuzeyine gidildikçe kalıcı kar sınırının azalması

CEVAP: A

21. 23 Eylül’de yerel saati aynı olan iki farklı nokta için aşağıdakilerden hangisine kesin olarak ulaşılabilir?

A) Başlangıç meridyeninin batısında yer aldığına
B) Boylamlarının birbirinden farklı olduğuna
C) Güneş’in doğuş saatlerinin birbirinden farklı olduğuna
D) Güneş ışınlarının gün içinde düşme açısının aynı olduğuna
E) Gün içinde gölge boyunun en kısa olduğu anın aynı olduğuna

CEVAP: E

Bir önceki yazımız olan 9. Sınıf Coğrafya 59-60. Sayfa Cevapları MEB Yayınları başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.


14 Ekim 2022, 11:27

Abone
Mesaj Sayısı:
Konu Sayısı: 3716

Sorulardan bazıları bana çok zor geldi yapamadıklarım için buraya bakıyorum çok teşekkür ederim sizlere işimizi kolaylaştırıyorsunuz

HIZLI CEVAP YAZ

Yazıyla İlgili Fikirleriniz:

Yasal Uyarı
DMCA.com Protection Status
Sitemizde bulunan tüm yazılar, konular, içerikler yol gösterici nitelikte genel bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır.