20 Şubat 2022, 09:06
Mehmet Akif
Yönetici

9. Sınıf Türk Dili Ve Edebiyatı Ders Kitabı 151-152. Sayfa Cevapları MEB9. Sınıf MEB Yayınları Türk Dili Ve Edebiyatı Ders Kitabı 151, 152. Sayfa Cevaplarına aşağıdaki yazımızdan ulaşabilirsiniz.

9. Sınıf Türk Dili Ve Edebiyatı 151. Sayfa Cevapları Meb Yayınları

1. Yaprak Dökümü romanındakine benzer olaylar günümüzde de yaşanabilir mi? Tartışınız.

Cevap: Evet yaşanabilir. Çünkü etrafımızda yıkılan ve dağılan aileleri görmekteyiz.

2. Romandaki değer yargıları günümüzde de geçerliliğini sürdürmekte midir? Tartışınız.Cevap: Eskisi kadar olmasa bile büyük bir çoğunlukla bu değer yargıları devam etmektedir.

3. Modern hayat, roman kahramanlarınca nasıl anlaşılmıştır?

Cevap: Modern hayat yanlış anlaşılmıştır. Modern hayat denince sürekli eğlenceler düzenlemek, gösterişli bir yaşam sürmek anlaşılmıştır.

4. Yaprak Dökümü adlı metindeki açık ve örtük iletileri belirleyiniz.Cevap:

Açık ileti

Haftada iki gece dostlara danslı çay veriliyor, en aşağı iki gece de başkalarının davetine gidiliyordu.

Herkes misafirler için hazırlanan sofradan bir iki bisküvi bir sandviç alır, ayaküstünde acele acele yerdi.Sitem etmiyorum, hakikati söylüyorum.

Ali Rıza Bey şaşırdı, fakat fazla telaş göstermedi.

Örtük ileti

Oğlunun da öteki çocukları gibi değiştiğine, bozulduğu an hükmetti.Kendini bir defa bu korkunç akıntıya kaptırmıştır.

Ne yapsın ki ok yaydan çıkmıştır bir kere.

Ancak ne çare ki yularını o soysuz kadına kaptırmış.

Bunlar evi felakete sürükleyecekler.Doludizgin bir uçuruma gidiyoruz.

Ağacın yapraklarından biri böylece kopup gitmiş oluyordu.

9. Sınıf Türk Dili Ve Edebiyatı 152. Sayfa Cevapları Meb Yayınları

5. Yaprak Dökümü adlı metnin tür özelliklerini belirleyiniz.

Cevap:Romanlarda birden çok bakış açısı vardır.
Romanlarda tasvirlerin yanı sıra tahliller de mevcuttur.
Romanda zaman, mekan ve kişi ögeleri vardır.
Romanda betimlemelere ve psikolojik tahlillere öyküden daha geniş yer verilir.
Romanların olay örgüleri olaylar arasındaki neden-sonuç ilişkilerinden doğar.
Serim, düğüm ve çözüm bölümlerinden oluşur.

6. Metnin anlam özelliklerini etkileyen kültürel unsurları belirleyiniz.

Cevap:

Sosyal değişimle beraber ailede meydana gelen yozlaşma, kültürel değerlerin farklılıkları ortaya konmuştur.
Gelenek ve modernleşmenin çatışmaları vardır.
Modern hayatın yanlış algılanması vardır.
Kuşak çatışması mevcuttur.
Evlilik kurumuna ilişkin değer ve yargılar ön plandadır.7. Yaprak Dökümü adlı romanın yazıldığı dönemle ilişkisini ve sonraki dönemlere etkisini değerlendiriniz.

Cevap: Modernleşme sürecinde sosyal hayatın ve aile hayatının farklılaşması, değer yargılarındaki erozyon, modernliğin yanlış anlaşılması ve gelenek göreneklerin yavaş yavaş etkisini yitirmesi sonraki dönmeleri etkileridir.

8. Yaprak Dökümü adlı romanda anlatıcının tutumunun olayların akışına ve metnin iletisine etkisini değerlendiriniz.

Cevap: İlahi bakış açıcı ile yazar tüm olan ve olacakları bilmektedir. Bu da olayların akışına etki etmektedir.9. Metinde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal ve tarihî ögeleri belirleyiniz.

Cevap: Metinde “sevgi, doğruluk, dürüstlük, namus, dayanışma” gibi değerlerler ile kuşak çatışması, gelenek-modernite çatışması, sosyal değişim, yanlış Batılılaşma, yitirilen ahlaki değerler gibi sosyal ve tarihi ögeler bulunmaktadır.

a. Yaprak Dökümü adlı metinden öyküleyici ve betimleyici anlatım örnekleri bulunuz. Bulduğunuz öyküleme ve betimleme örneklerini tablodaki ilgili bölümlere yazınız.

Cevap:Öyküleme: Haftada iki gece dostlara danslı çay veriliyor, en aşağı iki üç gece de başkalarının davetine gidiliyordu. Aşağı sofa ile taşlık arasındaki camekân kaldırılmış, delik deşik duvarlar sarı yaldızlı bir kâğıt ile kaplanmıştı. Herkes misafirler için hazırlanan sofradan bir iki bisküvi, bir sandviç alır, ayak üstünde acele acele yerdi.Gramofon bütün gece çalar, çılgın kahkahalar, çığlık çığlığa boğuşmalar içinde durmadan dans edilir, temelinden sarsılıyor gibi olan evin harap tavanlarından tozlar yağardı.

Betimleme: Ali Rıza Bey’in Bağlarbaşı’ndaki kendi gibi ihtiyar ve çürük evi eski mahrumiyetlerin acısını çıkarmak ister gibi çılgın bir neşe ve şenlik içinde…Davet akşamları taşlıktaki su küpü, sofadaki yemek masası ve daha başka hırdavat eşya mutfağa taşınıyor, yukarıdan kilimler, iskemleler, süslü yastıklar indirilerek bir kabul salonu dekoru ….Hayriye Hanım dolapları son bir defa altüst ederek kızına üç beş parça eşya bulmak.

b. Bulduğunuz öyküleme ve betimleme örneklerinin metne katkısını değerlendiriniz.

Cevap: Metnin okuyucunun hayalinde canlanmasına, daha sürükleyici ve akıcı olmasına katkı sağlamıştır.

Bir önceki yazımız olan 9. Sınıf Türk Dili Ve Edebiyatı 176. Sayfa Cevapları Öğün Yayınları başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

HIZLI CEVAP YAZ

Yazıyla İlgili Fikirleriniz:

Yasal Uyarı
Sitemizde bulunan tüm yazılar, konular, içerikler yol gösterici nitelikte genel bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır.