11 Eylül 2023, 21:26
murat
Yönetici

4. Sınıf İnsan Hakları 18-19-20-21. Sayfa Cevapları Hecce Yayınları


1. Ünite İnsan Olmak: Ünite Değerlendirme Çalışmaları Cevapları

4. Sınıf İnsan Hakları, Yurttaşlık Ve Demokrasi Ders Kitabı Sayfa 18-19-20-21-22 Cevapları Hecce Yayıncılık


4. Sınıf İnsan Hakları, Yurttaşlık Ve Demokrasi Ders Kitabı Sayfa 18 Cevapları Hecce Yayınları

A. Aşağıda verilen ifadelerdeki boşlukları uygun şekilde doldurunuz.

Çocuk Hakları Sözleşmesi- eğitim -düşünen -Spencer -haklarıdır -yetişkinler

Cevap:1. İnsanların düşünen canlılar olması onları diğer tüm canlılardan ayıran temel özelliktir.
2. Küçük yaştaki çocuklar temel ihtiyaçlarını yetişkinler yardımıyla karşılayabilirler.
3. Bireylerin farklı bireylere zarar vermeden kullandıkları kazanımlar onların haklarıdır.
4. Çocuk Hakları Sözleşmesi, 18 yaşın altındaki her bireyi çocuk olarak tanımlamaktadır.
5. Çocukların temel hakları arasında eğitim hakkı vardır.


B. Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların yanma “D”, yanlış olanların yanına “Y” yazınız.

Cevap:1. Hayvanlar, bitkiler ve insanlar solunum yaparlar. (D)
2. İnsanı insan yapan değerler arasında anlayışlı olma vardır. (D)
3. Çocukların günlükleri ve özel defterleri aileleri tarafından izinsizce okunabilir. (Y)
4. Çocuklar büyüdükçe elde ettikleri hak ve özgürlükler azalmaktadır. (Y)
5. Çocuk haklarına saygı duymak, herkesin temel sorumluluğudur. (D)


C. Aşağıda verilen soruları defterinize yanıtlayınız.

1. Düşünce özgürlüğü insanlar açısından son derece önemlidir ve anayasamızda korunmaktadır. Peki, anayasamız bir arkadaşımızın karakterine veya kişiliğine zarar veren düşünceleri ifade etmemizi onaylar mı? Neden?

Cevap: Hayır onaylamaz. Çünkü insanların başka inanlara zarar veren düşüncelerini ifade etmek hakaret olur ve suç olur.

2. Okul genelinde öğrencilerin çantalarının aranması gerektiği bir durum düşünelim. Bu arama esnasında öğrencilerin haklarını korumaya yönelik ne gibi önlemler alınabilir?Cevap: Çantalarını kendilerinin açmasına izin verilmeli, çanta içindeki malzemeleri sadece kendisi görebilmeli, başkaları görememeli.

3. Hayvanlar içgüdüsel olarak hareket eder. İçgüdüleri nedeniyle bazen insanlara zarar verebilir. Peki, hayvanlar yaptıklarından sorumlu tutulabilir mi? İnsanlar gibi sorumluluk sahibi canlılar olarak nitelenebilir mi? Neden?

Cevap: Hayır insanlar gibi sorumlu tutulmazlar. Fakat sahipleri sorumlu tutulur.


Ç. Aşağıda verilen hak ve özgürlüklerin kapsamlarını araştırınız. Bu hak ve özgürlükler kimlere tanınmıştır? Herkes bu hak ve özgürlükleri kullanabilir mi? Ulaştığınız sonuçları defterinize yazınız.1. Özel mülkiyet hakkı
2. Dilekçe hakkı
3. Din ve vicdan özgürlüğü
4. Silah taşıma hakkı
5. İşten ayrılma hakkı

Cevap: Silah taşıma hakkı hariç, diğer haklar her vatandaşın hakkıdır. Silah taşıma ise kanunun onay verdiği kişiler tarafından hak olarak kullanılır.


4. Sınıf İnsan Hakları, Yurttaşlık Ve Demokrasi Ders Kitabı Sayfa 19 Cevapları Hecce Yayınları

D. Aşağıda verilen çoktan seçmeli soruları yanıtlayınız.

1. İnsanları, hayvan ve bitkilerden ayıran farklı özellikler vardır. Aşağıda-kilerden hangisi bunlardan biridir?A) Hareket etme
B) Solunum yapma
C) Karar verme
D) Beslenme

Cevap: C


2. Kişinin diğer bireylerin haklarına saygı duyduğu sürece dilediği şekilde davranmasını, kendi iradesiyle karar vermesini ifade eden kavramdır. Açıklaması verilen kavram, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hak
B) Özgürlük
C) Sorumluluk
D) TutumCevap: B


3. Fulya hastalandığında ailesi tarafından Aile Sağlığı Merkezine götürülür. Bu durum onun, hangi hakkına saygı duyulduğunu göstermektedir?

A) Barınma
B) Beslenme
C) Eğitim
D) Sağlık

Cevap: D
4. Bireylerin istediği dini inancı seçmesi ve o dinin gereklerini özgürce yaşanabilmesi aşağıdaki hak ve özgürlüklerden hangisine saygı duyulduğunu gösterir?

A) Sağlık hakkı
B) Seçme-seçilme hakkı
C) Basın özgürlüğü
D) Din ve vicdan özgürlüğü

Cevap: D


5. Amerika Birleşik Devletleri’nde bir zamanlar yaygın bir biçimde insanlar arası ayrımlara işaret eden yasalar vardı. Örneğin, 1934 tarihli “Ulusal Konut Yasası”, beyaz tenli insanların yaşadıkları mahallelerde siyahilerin ev almalarını zorlaştırıyordu.Yukarıda verilen durum insan hakları ile ilgili aşağıdaki ilkelerden hangisine aykırıdır?

A) İnsan haklarından eşit olarak herkes yararlanabilir.
B) İnsan hakları, doğuştandır ve devredilemezdir.
C) İnsan hakları, ideal toplum düzeninin temelidir.
D) Çocukların da yetişkinler gibi temel hakları vardır.

Cevap: A


4. Sınıf İnsan Hakları, Yurttaşlık Ve Demokrasi Ders Kitabı Sayfa 20 Cevapları Hecce Yayınları

6.
I. Sosyal bir canlı olması
II. Problemlere çözüm bulması
III. Konuşarak iletişim kurması
IV. Neden-sonuç ilişkilerini fark etmesiYukarıda verilen özelliklerden kaç tanesi insanları diğer canlılardan ayıran özelliklerdendir?

A) 1
B) 2
C) 3
D) 4

Cevap: D


7. İnsanların doğuştan sahip olduğu temel ve vazgeçilmez olan haklara insan hakları denir. Aşağıdakilerden hangisi bu haklardan değildir?

A) Yaşama hakkı
B) Vatandaşlık hakkı
C) Evrensellik hakkı
D) Dokunulmazlık hakkı

Cevap: C


8.
I. Eğitim hakkı,
II. İnsani şartlarda yaşama hakkı,
III. İstismar ve ihmalden korunma hakkı

Yukarıda verilen haklardan hangileri çocuk haklarıdır?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I-II
D) I-II-III

Cevap: D


9. Aşağıda çocuk ve yetişkin arasındaki farklar eşleştirilmiştir. Bu eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

A) 1
B) 2
C) 3
D) 4

Cevap: B


10. “Kişinin fiziksel varlığının sürdürebilmesinin güvencesini oluşturan insan hakkıdır.” Yukarıda tanımı verilen hak aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yaşama hakkı
B) Eğitim hakkı
C) Özel hayatın gizliliği hakkı
D) Seçme ve seçilme hakkı

Cevap: A


4. Sınıf İnsan Hakları, Yurttaşlık Ve Demokrasi Ders Kitabı Sayfa 21 Cevapları Hecce Yayınları

E. Aşağıda verilen zihin haritasını bu ünitede öğrendikleriniz çerçevesinde doldurunuz.

1. ünite sonu kavram haritası

Bir önceki yazımız olan 4. Sınıf İnsan Hakları 16-17. Sayfa Cevapları Hecce Yayınları başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.


05 Ekim 2023, 17:12

Abone
Mesaj Sayısı:
Konu Sayısı: 3646

İnsan hakları konularını herkesin öğrenmesi gerekir.

07 Ekim 2023, 15:07

Abone
Mesaj Sayısı:
Konu Sayısı: 3646

Efsane her şey çok beğendim

08 Ekim 2023, 20:15

Abone
Mesaj Sayısı:
Konu Sayısı: 3646

Çok iyi çok beğendim teşekkür ederim.

HIZLI CEVAP YAZ

Yazıyla İlgili Fikirleriniz:

Yasal Uyarı
DMCA.com Protection Status
Sitemizde bulunan tüm yazılar, konular, içerikler yol gösterici nitelikte genel bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır.