02 Aralık 2023, 18:18
Mehmet Akif
Yönetici

4. Sınıf İnsan Hakları 82-83-84-85. Sayfa Cevapları Hecce Yayınları


5. Ünite Kurallar: 5. Ünite Değerlendirme Çalışmaları Cevapları

4. Sınıf İnsan Hakları, Yurttaşlık Ve Demokrasi Ders Kitabı Sayfa 82-83-84-85 Cevapları Hecce Yayıncılık


4. Sınıf İnsan Hakları, Yurttaşlık Ve Demokrasi Ders Kitabı Sayfa 82 Cevapları Hecce Yayınları

A. Aşağıda verilen ifadelerdeki boşlukları uygun şekilde doldurunuz.

Cevap:

1. Vicdani ödevler ve iyilik üzerindeki kurallar bütününe ahlak kuralları denir.
2. Toplum içinde var olan ve uyulması gereken saygı ve incelik kurallarına görgü kuralları denir.
3. Din kuralları tanrı ile insanlar arasındaki ilişkileri düzenleyen kurallar bütünüdür.
4. Hukuk kuralları devletin yetkili organları tarafından konulan, uyulması zorunlu olan kurallardır.
5. Hukukun üstünlüğü hukuk kurallarının ve toplumsal çıkarların kişisel çıkarların ve diğer her şeyin üstünde tutulması anlamı taşır.
B. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların yanına “D”, yanlış olanların yanına “Y” yazınız.

Cevap:

1. Toplum içinde düzenli bir hayat sürmek için istediğimiz gibi davranabiliriz. (Y)
2. Görgü kuralları yazılı kurallardır. (Y)
3. Toplumsal kuralların olması, hak ve özgürlüklerimizin düzenlenmesi ve korunması açısından önemlidir. (D)
4. Her toplumun kendine özgü kuralları vardır. (D)
5. İyi bir yurttaş olmanın temeli yasalara uymaktır. (D)
C. Aşağıda verilen soruları defterinize yanıtlayınız.

1. İyi bir sosyal yaşam için gerekli kuralları belirleyiniz. Bu kuralları ve nasıl uygulanması gerektiğini detaylı bir biçimde açıklayınız.

Cevap: Ahlaki, hukuki, görgü, kurallarına uyarak, yasalara uygun davranmak. Her insan bu kurallara uyduğu zaman toplumda huzur, barış ve güven ortamı oluşur.


2. Okul kurallarının neden oluşturulduğuna ilişkin bir kompozisyon yazınız.Cevap: Okul kuralları, eğitim kurumlarında düzeni sağlamak, öğrencilerin güvenliğini ve refahını korumak, öğrenme ortamını iyileştirmek ve genel olarak öğrencilerin başarılı bir eğitim almasını desteklemek amacıyla oluşturulmuştur. Bu kurallar, disiplin, sorumluluk, saygı ve işbirliği gibi temel değerleri pekiştirmeyi amaçlar.

3. Hukuk kuralları nasıl doğmuştur? Tarihçesini araştırarak hukuk kurallarının birlikte yaşama kültürüne katkısını özetleyiniz.

Cevap: Hukuk, toplumun düzenini sağlama ihtiyacından doğmuştur. İnsanlar bir araya geldiklerinde, bir düzen ve kurallar oluşturma ihtiyacı doğar. Bu düzen, toplumdaki bireylerin birbirleriyle olan ilişkilerini düzenler ve adil bir ortam yaratır.


Ç. Aşağıda verilen kavramların anlamlarını araştırınız. Bu kavramlar neden önemlidir? Söyleyiniz.1. Sosyal düzen
2. Sosyalleşme
3. Yaptırım
4. Hukuk

Cevap:

Bu kavramlara örnek olarak şu cevaplar verilebilir.

Sosyal düzen: Sosyal düzen, bireylerin ve grupların bir arada yaşadığı bir toplumda, belirli normlar, kurallar ve değerler çerçevesinde düzenli bir yapı oluşturulmasıdır. Bu düzen, toplumun içindeki ilişkileri, kuralları, normları ve hierarşiyi içerir. Sosyal düzen, toplumdaki bireylerin birbirleriyle etkileşimini, davranışlarını düzenleyen bir sistemdir.Sosyalleşme: Sosyalleşme, bireylerin toplumsal değerleri, normları, davranış biçimlerini, dilini, kültürü ve sosyal rolleri öğrenerek bir toplumun aktif üyeleri haline gelmeleri sürecidir. Bu süreç, genellikle bireyin çocukluk döneminden başlar ve yaşam boyu devam eder. Sosyalleşme, bireyin toplumsal çevresiyle etkileşim halinde olması sonucu kazandığı sosyal becerileri ve kimliği içerir.

Yaptırım: Yaptırım, bir kişinin veya kurumun belirli bir eylemi gerçekleştirmemesi veya belirli bir davranıştan kaçınmaması durumunda uygulanan ceza, kısıtlama veya başka bir tür müdahaledir. Yaptırımlar, genellikle bir kurallar sistemi içinde belirlenmiş normlara uymayan davranışları düzeltmek, caydırmak veya düzenlemek amacıyla kullanılır. Yaptırımlar, hukuk, kurumsal kurallar, etik kurallar veya diğer toplumsal normlara aykırı davranışlarla başa çıkmak için çeşitli alanlarda kullanılabilir.

Hukuk: Hukuk, bir toplum içindeki bireylerin davranışlarını düzenleyen, normları belirleyen, hakları ve sorumlulukları tanımlayan bir düzenleme sistemidir. Hukuk, devlet tarafından belirlenen yasalardan, yönetmeliklerden, mahkeme kararlarından ve diğer hukuki kaynaklardan oluşur.


4. Sınıf İnsan Hakları, Yurttaşlık Ve Demokrasi Ders Kitabı Sayfa 83 Cevapları Hecce Yayınları

D. Aşağıda verilen çoktan seçmeli soruları yanıtlayınız.1. Aşağıdakilerden hangisi kuralların özelliklerinden biridir?

A) Belirsizliği artırır.
B) Kimi kısıtlamalar getirir.
C) Düzensizliğe yol açar.
D) Dünyanın her yerinde aynıdır.

Cevap: B


2. Yazılı olmayan kurallara uyulmadığı zaman kişi nasıl bir yaptırımla karşılaşır?A) Hapis cezası
B) Para cezası
C) Kınama
D) Vatandaşlıktan çıkarılma

Cevap: C


3. Aşağıdakilerden hangisi kurallara uymanın gerekliliğini açıklayan bir ifade değildir?

A) Toplumsal düzen kurallarla sağlanır.
B) Ayrımcılıklar kurallar sayesinde önlenir.
C) Toplumdaki şiddet olayları kurallarla önlenir.
D) Özgürlükler kurallar sayesinde kaldırılır.Cevap: D


4. Deniz, ailesi ile gittiği piknikte diğer insanların etrafı kirlettiğini görmüştür. Deniz’in yurttaşlık görevini yerine getirmesi için aşağıdakilerden hangisini yapması gerekir?

Cevap: A


5. Mert, insanlara karşı hoşgörülü davranan iyimser bir öğrencidir. İnsanlara yardımcı olmaya çalışır, verdiği sözleri tutar ve yeri geldiğinde özür dilemesini bilir. Mert, bu davranışlarıyla örnek bir öğrencidir. Mert, böyle davranarak hangi kuralları yerine getirmiş olur?A) Ahlak kuralları
B) Trafik kuralları
C) Okul kuralları
D) Aile kuralları

Cevap: A


4. Sınıf İnsan Hakları, Yurttaşlık Ve Demokrasi Ders Kitabı Sayfa 84 Cevapları Hecce Yayınları

6. Görgü kuralları toplumun hoş karşılamadığı davranışlardan uzak durarak başka insanlara saygılı davranmamızı gerektirir. Aşağıda yer alan kurallardan hangisi görgü kurallarına örnektir?

A) Sürücülerin yayalara yol vermesi
B) Öğrencilerin sınıfta söz alarak konuşması
C) Okul servisinde emniyet kemeri takılması
D) Karşılaşıldığında insanlarla selamlaşılması

Cevap: D


7. Kurallara uyan bir toplum hangi özelliğe sahiptir?

A) Adaletsizlik vardır.
B) Suç oranı fazladır.
C) Düzen hakimdir.
D) Karmaşa yaşanır.

Cevap: C


8. Filiz, sosyal faaliyetlere katılan, doğayı koruyan, haklarının bilincinde olan ve yaşadığı toplumda bulunan kurallara uyan saygılı biridir. Bu özellikleri Filiz’in yaşadığı toplumda nasıl bir insan olarak tanımlanmasını sağlar?

A) Saygılı insan
B) İyi yurttaş
C) Eşitlikçi insan
D) Disiplinli birey

Cevap: B


9. İnsan hak ve özgürlüklerini devlet ve toplumun geleceği açısından güvence altına alan kurallar aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hukuk kuralları
B) Görgü kuralları
C) Dini kurallar
D) Okul kuralları

Cevap: A


10. Hazal kurallara uymanın önemini anlatan bir ödev yapacaktır. Ödevinde aşağıda verilen hangi ifadeyi kullanırsa hata yapmış olur?

A) Barış ortamında yaşamak için kurallara uymalıyız.
B) Toplumda eşitsizliği arttırmak için kurallara uymalıyız.
C) Ülkemizde suç oranını azaltmak için kurallara uymalıyız.
D) Hak ve özgürlüklerimizi kullanabilmek için kurallara uymalıyız.

Cevap: B


4. Sınıf İnsan Hakları, Yurttaşlık Ve Demokrasi Ders Kitabı Sayfa 85 Cevapları Hecce Yayınları

E. Aşağıda verilen zihin haritasını bu ünitede öğrendikleriniz çerçevesinde doldurunuz. 

Cevap:

kuralların faydaları

 

Bir önceki yazımız olan 4. Sınıf İnsan Hakları 80-81. Sayfa Cevapları Hecce Yayınları başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.


HIZLI CEVAP YAZ

Yazıyla İlgili Fikirleriniz:

Yasal Uyarı
DMCA.com Protection Status
Sitemizde bulunan tüm yazılar, konular, içerikler yol gösterici nitelikte genel bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır.