01 Eylül 2023, 08:45
murat
Yönetici

5. Sınıf Sosyal Bilgiler 84-85. Sayfa Cevapları Ata Yayıncılık


3. Ünite İnsan Ve Çevre: 3. Ünite Sonu Değerlendirme Cevapları

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 84-85 Cevapları Ata Yayıncılık


5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 84. Sayfa Cevapları Ata Yayınları

ÜNİTE SONU DEĞERLENDİRME

A. Aşağıda verilen çoktan seçmeli soruların doğru cevaplarını işaretleyiniz.

1. Türkiye fiziki haritasına bakan Serhat incelediği bir bölgenin genelde yeşil renk ve bu rengin tonlarından olduğunu görür.

Buna göre, Serhat’ın incelediği bölge için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Yükseltisi azdır.
B) Yeryüzü şekilleri sadedir.
C) Genel olarak 0–500 metre arası yükseltiye sahiptir.
D) Platolar geniş yer kaplar.Cevap: D


2. Akdeniz ikliminin hâkim olduğu yerlerde yazlar sıcak ve kurak, kışlar ılıman ve yağışlıdır. Kış mevsiminin ılık geçmesine bağlı olarak seracılık faaliyetleri yoğun olarak yapılmaktadır. Yaz mevsimi sıcak geçtiği ve uzun süreli olduğu için yılda birden fazla ürün alınan yerler vardır.

Bu parçada iklimin aşağıdakilerden hangisine olan etkisinden söz edilmiştir?A) Turizme    B) Sanayiye
C) Tarıma      D) Hayvancılığa

Cevap: C


3. Ova ve plato gibi düz alanlar tarım, sanayi ve ulaşım gibi ekonomik faaliyetleri yapmak için daha uygundur. Örneğin; düz bir alana sahip olan Adana, Konya ve Bursa gibi illerimizin nüfusu fazla iken dağlık ve engebeli arazi üzerine kurulmuş yerleşim birimlerinde nüfus daha azdır.

Buna göre, verilen bilgilerde nüfusun dağılışında etkili olan faktörlerin hangisi vurgulanmıştır?A) Bitki örtüsü                   B) İklim şartları
C) Yeryüzü şekilleri    D) Toprak yapısı

Cevap: C


4. Deprem ülkemizde can ve mal kaybına neden olan doğal afetlerden biridir. Halk arasında zelzele olarak da bilinen deprem yer kabuğunun altındaki hareketlere bağlı olarak oluşur.

Aşağıdakilerden hangisi depremin yıkıcı etkisini azaltmak için yapılan çalışmalardan biri değildir?A) Konutları inşaat yönetmeliklerine uygun yapmak
B) Konutları yumuşak zemin ve fay hatları üzerine yapmak
C) Konut yapımında dayanıklı ve kaliteli malzeme kullanmak
D) Uygun olmayan bölgeleri yerleşime kapatmak

Cevap: B


5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 80. Sayfa Cevapları Ata Yayınları

5. Barış, ara tatilde ziyaret amacıyla dayısının yaşadığı şehre gitmiştir. Buraya çok kar yağdığını gören Barış, yolculuğu esnasında bazı yerlerde dağların yamaçlarından kayan kar kütlelerinin yolları kapadığına tanık olmuştur.

Buna göre, Barış’ın gittiği yerde aşağıdaki doğal afetlerden hangisi yaşanmaktadır?A) Sel             B) Çığ
C) Heyelan   D) Deprem

Cevap: B


B. Aşağıdaki ifadeler doğru ise ifadelerin başına “D”, yanlış ise “Y” yazınız. Yanlış olan cümlelerin doğrularını altlarına yazınız.

Cevap:1. ( Y ) Ülkemizde denizlerden uzak iç kesimlerde Akdeniz iklimi görülür.

 Ülkemizde denizlerden uzak iç kesimlerde Karasal iklimi görülür.

2. ( D ) Doğal afetler, insanların yaşamlarını olumsuz yönde etkiler.

3. ( Y) Ülkemizde nüfusun en fazla olduğu il Ankara’dır.Ülkemizde nüfusun en fazla olduğu il İstanbul’dur.

4. ( Y ) Ülke, şehir ve ilçe sınırlarını fiziki haritalara bakarak öğrenebiliriz.

Ülke, şehir ve ilçe sınırlarını siyasi haritalara bakarak öğrenebiliriz.

5. ( D ) Doğal afetler engellenemez olsa da alınacak önlemler doğal afetlerin etkilerini azaltabilir.6. ( Y ) İklim, bitki örtüsü ve su kaynakları nüfusun dağılışını etkileyen beşerî özellikler arasında yer alır.

İklim, bitki örtüsü ve su kaynakları nüfusun dağılışını etkileyen doğal özellikler arasında yer alır.


C. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere, verilen kavramlardan uygun olanı yazınız.

iklim – ova – ahşap – karasal iklime – deprem – vadiCevap:

1. Belirli bir bölgede sıcaklık değerleri, rüzgâr, yağış gibi hava olaylarının uzun yıllardaki ortalamasına iklim denir.
2. Akarsular tarafından yarılmamış, çevresine göre düz olan yeryüzü şekillerine ova denir.
3. Karadeniz ikliminin etkili olduğu kırsal yerleşimde konut yapımında daha çok ahşap kullanılır.
4. Akarsuların yataklarını aşındırması ile oluşan yeryüzü şekillerine deprem denir.
5. Buğday karasal iklime uyum sağlamış bir tarım ürünüdür.


Ç. Aşağıdaki soruların cevaplarını defterinize yazınız.

1. Fiziki haritalarda yükselti basamaklarının gösteriminde hangi renkler kullanılır?

Cevap: Açık yeşil, yeşil, sarı, turuncu, kahverengi, koyu kahverengi ve beyaz kullanılır. (Beyaz kalıcı kar sınırını belirler)


2. İklim, insan yaşamını hangi alanlarda etkiler?

Cevap:

İklim;

 • İnsanların yeryüzüne dağılışı,
 • Ekonomik faaliyetleri,
 • Konut tipi ve malzemesini,
 • Ulaşım,
 • Turizm,
 • Tarım ürünleri ve çeşitliliği,
 • Bitki örtüsü,
 • Yeryüzü şekilleri,
 • Hayvan türleri ve dağılışı,
 • Toprak oluşumu,
 • Nüfus gibi alanları etkiler.

3. İnsanların doğal ortamı değiştirmeleri ile ilgili beş örnek veriniz.

Cevap:

 1. Tünellerin dağların içinden geçmesi
 2. Yer ihtiyacı için ormanların yok edilmesi
 3. Akarsu yataklarının kurutularak yerleşime açılması
 4. Toprakların tarım arazisine dönüştürülmesi
 5. Hayvanların çoğaltılması ve avlanması

Bir önceki yazımız olan 5. Sınıf Sosyal Bilgiler 80-82-83. Sayfa Cevapları Ata Yayıncılık başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.


HIZLI CEVAP YAZ

Yazıyla İlgili Fikirleriniz:

Yasal Uyarı
Sitemizde bulunan tüm yazılar, konular, içerikler yol gösterici nitelikte genel bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır.