01 Ekim 2021, 09:06
Mehmet Akif
Yönetici

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 92-93. Sayfa Cevapları MEB Yayınları


5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 92-93 Cevapları MEB Yayınları

3. Ünite Kendimi Değerlendiriyorum Cevapları


5. Sınıf MEB Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 92. Sayfa Cevapları

A. Aşağıdaki cümlelerin başına cümlede verilen ifadeler doğruysa “D”, yanlışsa “Y” yazınız. Yanlış olan cümlelerin doğrularını altlarına yazınız.

Cevap:

1. ( Y ) Maki, karasal iklimin bitki örtüsüdür.
2. ( D) Çayın yetişmesi için uygun iklim koşulları sadece Doğu Karadeniz kıyılarında vardır.
3. ( Y ) Fiziki haritada akarsu ve göller yeşil renkle gösterilir.
4. ( Y ) Doğal afetlerin oluşumunda o yerin coğrafi özelliklerinin etkisi yoktur.
5. ( D ) Karadeniz ikliminin etkili olduğu yerlerde her mevsim yağış görülür.B. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere ilgili kelimeleri yazınız.

Cevap:

1. Dağ çevresine göre daha yüksek olan ve tabandan zirveye kadar yamaçları eğimli olan yeryüzü şeklidir.
2. Ova akarsular tarafından derin yarılmamış, çevresine göre alçakta olan geniş düzlüklerdir.
3. Karalardaki çukurlukta birikmiş durgun sulara göl denir.
4. Akarsular tarafından derin yarılmış, çevresine göre yüksekte olan geniş düzlüklere plato denir.
5. Yağmur veya kar sularıyla beslenen, belli bir yatak boyunca sürekli veya zaman zaman akan sulara akarsu denir.
6. Vadi akarsuların yatağını (yani aktığı yeri) aşındırarak oluşturduğu yeryüzü şeklidir.
7. Hava olaylarının bir yerde uzun yıllar boyunca gösterdiği ortalama duruma iklim denir.
5. Sınıf MEB Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 93. Sayfa Cevapları

C. Aşağıdaki soruların doğru cevaplarını işaretleyiniz.

1. Aşağıdaki bilgilerden hangisine fiziki haritalardan ulaşamayız?

A) Yerşekilleri B) Yükselti değerleri C) Nüfusun dağılışı D) Akarsu ve göller

Cevap: C2. Bir şehrin göç almasında ve nüfusunun artmasında aşağıdakilerden hangisi etkili değildir?

A) Sanayinin gelişmiş olması
B) Dağlık ve engebeli olması
C) Turizmin gelişmiş olması
D) Uygun iklim koşullarına sahip olması

Cevap: B

3. Haritada numaralanmış alanlarla buralarda görülen afetler, aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak eşleştirilmiştir?A) Orman yangını Deprem Heyelan
B) Deprem Orman Yangını Heyelan
C) Orman Yangını Heyelan Deprem
D) Heyelan Orman Yangını Deprem

Cevap: B

4 . Ülkemizin kırsal kesimlerinde konut yapımında farklı yapı malzemelerinin kullanılmasında bölgelerimizin iklim özellikleri de etkili olmaktadır. Ev yapımında kullanılan malzemelerin bölgelerle eşleştirilmesi hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

Cevap : A5.
I. Barınma için ev yapması
II .Beslenmek için tarım yapması
III. Sulama için nehirleri kullanılması
IV. Ulaşım için köprü yapması

Verilenlerden hangileri insanların ihtiyaçlarını karşılamak için doğal ortamda yaptıkları değişikliğe örnek gösterilebilir?

A) I-II-III B) II-III-IV C)I-II-IV D)I-II-III-IV

Cevap: C6. Bitki örtüsünün az, eğimin fazla olduğu yamaçlarda aşırı kar yağışı aşağıdaki doğal afetlerden hangisine neden olabilir?

A) Heyelan
B) Çığ
C) Deprem
D) Erozyon

Cevap: B

7. Türkiye’deki yer şekilleri düşünüldüğünde aşağıdakilerden hangisinin fiziki haritada kahverengi ile gösterilebileceği söylenebilir?A) Ege Denizi’nin
B) Erciyes Dağı’nın
C) Bafra Ovası’nın
D) Kızılırmak Nehri’nin

Cevap: B

D. Aşağıdaki soruların cevaplarını defterinize yazınız.

1. Ülkemizde kaç tip iklim etkilidir ve özellikleri nelerdir?Cevap: Akdeniz iklimi, Karadeniz iklimi , Karasal iklim

2. İklim neleri etkilediğini yaşadığınız yerden birer örnek vererek açıklayınız.

Cevap: Evlerin yapı malzemeleri farklı olmaktadır. Akdeniz bölgesinde taş evler kullanılmaktadır. Evler daha serin olmaktadır.

3. Fiziki haritalarda renkler neyi ifade eder?Cevap: Yükseltileri, gölleri ve ırmakları ifade eder.

4. Çevre sorunlarının oluşumunda insanın etkisine örnekler veriniz.

Cevap:

Hava kirliliği, su kirliliği, toprak kirliliği, ormanların yok olması, iklim değişiklikleri.

Bir önceki yazımız olan 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 86-87-88-89-90. Sayfa Cevapları MEB Yayınları başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.


05 Kasım 2022, 14:27

Abone
Mesaj Sayısı:
Konu Sayısı: 3716

Süper bir iş yapıyorsunuz söylemek isterim ödev yaparken arada bakıyorum ve yazılıdan önce de işime yarıyor teşekkürler

HIZLI CEVAP YAZ

Yazıyla İlgili Fikirleriniz:

Yasal Uyarı
DMCA.com Protection Status
Sitemizde bulunan tüm yazılar, konular, içerikler yol gösterici nitelikte genel bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır.