21 Eylül 2023, 18:52
Donatello Yönetici

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 17-19-20-21-22-23 Koza Yayınları


1. Tema Birey ve Toplum: Eskiciyle Para Babası Metni Cevapları

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 17-18-19-20-21-22-23. Sayfa Cevapları Koza Yayınları


5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 17. Sayfa Cevapları Koza  Yayınları

HAZIRLIK

1. Yaşam şekli sizden farklı olan insanlar hakkında neler düşünüyorsunuz?

Cevap: Her insanın yaşam şekli birbirinden farklıdır. Herkesin yaşamına saygı duyarım. Kimseyi garipsememeye çalışırım.

2. Yandaki görselde verilmek istenen mesaj ne olabilir? Açıklayınız.

Cevap: Yandaki görselde altın yığını içinde oturan mutsuz bir adam var. Resimde bir servete rağmen mutlu olmanın mümkün olmayacağı anlatılıyor olabilir.
5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 19. Sayfa Cevapları Koza  Yayınları

1. ETKİNLİK

Aşağıdaki kelimeleri ilgili oldukları görsellerin altına yazınız. Görsellerden ve metinden hareketle kelimelerin anlamlarını tahmin ediniz. Tahminlerinizi kelimelerin sözlük anlamlarıyla karşılaştırınız. Anlamını yeni öğrendiğiniz kelimeleri sözlüğünüze yazmayı unutmayınız.

Cevap:

5. Sınıf Türkçe 19. Sayfa CevaplarıAltın: Kolay işlenen, yüksek değerli, paslanmaz element.

Bodrum: Bir yapının yol düzeyinden aşağıda kalan bölümü.

Eskici: Eskimiş ayakkabıları onaran kimse.

Hesap: Alacaklı veya borçlu olma durumu.Kiriş: Yapılarda dört köşe kalın keresteden, demirden veya betonarmeden yapılmış yatay destek parçası.

Köşk: Bahçe içinde yapılmış süslü ev.

2. ETKİNLİK

Yazılışları ve okunuşları birbirinden farklı aynı anlamı taşıyan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir.
Okuduğunuz metinden alınan aşağıdaki cümleleri inceleyiniz. Altı çizili kelimelerin yerine eş anlamlılarını koyarak cümleleri yeniden yazınız. Cümlelerin anlamlarında değişiklik meydana gelip gelmediğini açıklayınız.

Evine gelenlere kuşkuyla bakar olmuş.Cevap: Evine gelenlere şüpheyle bakar olmuş.

Yılın sonunu getireyim, yeter.

Cevap: Senenin sonunu getireyim, yeter.

Bir zamanlar yoksul bir eskici varmış, eski ayakkabıları onarırmış.Cevap: Bir zamanlar fakir bir eskici varmış, eski ayakkabıları onarırmış.


5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 20. Sayfa Cevapları Koza  Yayınları

3. ETKİNLİK

Metnin konusunu ve ana fikrini yazınız.

Cevap:

Metnin konusu: Zenginliğin mutluluğa etkisiMetnin ana fikri: Zengin olmak insanı mutlu etmeye yetmez.

4. ETKİNLİK

Metne iki farklı başlık belirleyiniz.

Cevap:

Birinci başlığım: BEDAVA MUTLULUKİkinci başlığım: HUZURSUZ ZENGİNLİK

5. ETKİNLİK

Metinden hareketle aşağıdaki soruları cevaplayınız.

Eskici geçimini nasıl sağlarmış?

Cevap: Eskici geçimini eski ayakkabıları onararak sağlarmış.Eskici beğenildiğini görünce nasıl davranırmış?

Cevap: Büsbütün coşar, mutlu mu mutlu, gırtlağının tüm gücüyle şarkı söylermiş.

Para babası, eskiciye neden yüz altın vermiş?

Cevap: Özenle saklayıp gerekince hiç çekinmeden harcaması için vermiş.Eskicinin parayı aldıktan sonra uyuyamamasının sebepleri nelerdir?

Cevap: Eskici altınların çalınma ihtimalinden korkmaya başlamış ve uykuları kaçmışş.

Sizce mutlu olmak mı yoksa çok zengin olmak mı hayatta daha önemlidir? Neden?

Cevap: Mutlu olmak daha önemlidir. Mutlu olmak için zengin olmaya gerek yoktur. Ancak zengin olmasa bile biraz parası olmayan insan da mutlu olamaz. Çünkü ihtiyaçlarını karşılayamaz.


5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 21. Sayfa Cevapları Koza  Yayınları

6. ETKİNLİK

Kelimeler cümleleri, cümleler paragrafları, paragraflar da metinleri oluşturur. Paragrafta bir duygunun, durumun, olayın, isteğin veya düşüncenin bir yönü ele alınır.
Paragraf bir cümleden oluşabileceği gibi birden çok cümleden de oluşabilir. Önemli olan cümlelerin birbiriyle bağlantısının doğru şekilde kurulmasıdır.
Aşağıdaki konulardan biri hakkında bir paragraf yazınız.

Cesaret – Çalışkanlık – Huzur – Mutluluk

Cevap:

ÇALIŞKANLIK

Çalışkanlık, her insanın sahip olması gereken güzel bir davranıştır. Çalışkan insanlar başarılı olurlar ve bu da onların hedeflerine ulaşmasını sağlar. Her insan çalışkanlık alışkanlığı kazanabilir. Önemli olan bu alışkanlığı nasıl edineceğini öğrenmesidir. Herkesin farklı bir karakteri olduğu için herkesin alışkanlık kazanma biçimi de farklıdır.

7. ETKİNLİK

a. Okuduğunuz metinden alınan aşağıdaki paragrafı okuyunuz. Paragraftaki noktalama işaretlerine dikkat ediniz.

“Yılda mı dediniz, efendim? Ben böyle yapmam hesabımı.” demiş.
“Bir günün hesabını sonraki günün hesabına eklemem hiçbir zaman.
Yılın sonunu getireyim, yeter. Nasıl olsa, her gün kendi ekmeğini getirir.”

Cevap:

Yukarıdaki paragrafta kullanılan noktalama işaretleri tırnak işareti (“ ”), virgül (,), soru işareti (?) ve noktadır (.). Bu noktalama işaretlerinden noktanın görevlerini hatırlayıp söyleyiniz. Tırnak işareti, virgül ve soru işareti ise dilimizde yaygın olarak sonraki sayfada yer alan görevlerde kullanılır: (22. Sayfada yer alan bilgileri okuyun.)


5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 23. Sayfa Cevapları Koza  Yayınları

b. Aşağıdaki paragrafta yay ayraçların ( ) içine virgül, soru işareti, nokta ve tırnak işaretinden uygun olanı koyunuz.

Cevap:

İdil uzunca bir süre yanından geçen arabalara baktı( . ) Hiçbir araba durmuyor( , ) vızır vızır geçip duruyordu( . ) Saatine baktı, bir hayli geç olmuştu( . ) Çoktan gelmesi gerekiyordu oysa( . ) Acaba bir şey mi olmuştu( ? ) Aramamıştı da( . ) Telefonunu çıkardı cebinden( . ) Parmakları telaşla( , ) titreyerek dokundu ekrana( . ) Çaldı ama açmadı annesi( . ) Babasının söylediklerini düşündü( )Annen mutlaka gelecek( , ) boşuna telaşlanma( . ) ( ) İdil ( , ) annesinden ayrı kaldığı bu üç ay boyunca onu çok özlediğini düşündü( . ) Çok değil birkaç dakika sonra önünde duran beyaz( , ) iki kapılı( , ) küçük bir arabanın sesiyle kafasını kaldırdı( . ) Annesi gülümseyerek ona bakıyordu( . )

8. ETKİNLİK

a. Türkçe zengin bir dildir. Ana dilimizi kullanırken mümkün olduğunca Türkçe kelimeleri kullanmalıyız. Dilimize henüz yerleşmemiş yabancı kökenli kelimeleri kullanmaktan kaçınmalıyız. Örneğin “Arkadaşım bana, mutlu olmak için paranın önemli olduğu fikrini empoze ediyor.” cümlesinde “empoze” kelimesinin yerine Türkçe karşılığı olan “dayatmak” sözcüğünü kullanmamız daha doğru olacaktır. Yabancı kökenli kelimelerin Türkçe karşılıkları için Türk Dil Kurumunun http://www.tdk.gov.tr genel ağ sitesinden faydalanabilirsiniz.

b. “Sonraki Derse Hazırlık” aşamasında edindiğiniz bilgileri arkadaşlarınızla paylaşınız. Ardından aşağıda verilen görseli inceleyerek görselin yanındaki bilgileri okuyunuz. Ülkemizin kucak açtığı Suriye vatandaşlarını düşününüz. Hayatta kalma mücadelesi veren bu insanların mutlu olabilmesi için neler yapılabilir? Öğretmeninizin kontrolünde arkadaşlarınızla konuşunuz.

Konuşmacı arkadaşlarınızın, konuşma yaparken duygu ve düşüncelerini yüzlerine, el ve kol hareketlerine yansıtıp yansıtmadıklarını düşünüp değerlendiriniz.

Cevap: Onların dilimize ve kültürümüze uyum sağlamasına yardımcı olabiliriz. Bir insanın başka bir ülkede bilmesi gereken ilk şey oranın dilidir. Çünkü her iş iletişim ile yürür. Bu nedenle kendilerini ifade etmeleri konusunda yardımcı olmalıyız.

SONRAKİ DERSE HAZIRLIK

Aile büyüklerinize sizi veya kardeşleriniz varsa onları yetiştirmek için nelere dikkat ettiklerini sorunuz. Aldığınız cevabı yazarak sınıfa getiriniz.

Cevap: Aile büyüklerimiz öncelikle bizleri yetiştirirken bize örnek oldular. Televizyon ve telefondan mümkün olduğunca kaçındılar ve her zaman bizimle oyunlar oynadılar. Bizlere okumanın, araştırmanın ve öğrenmenin değerini öğrettiler. Sevgi, saygı, hoşgörü gibi erdemleri bize kazandırmaya çalıştılar. Toplumda nasıl davranmamız gerektiğini anlattılar.

Bir önceki yazımız olan 5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 12-14-15-16 Koza Yayınları başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.


Yasal Uyarı
Sitemizde bulunan tüm yazılar, konular, içerikler yol gösterici nitelikte genel bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır.