29 Şubat 2024, 14:17
can
Yönetici

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı 214-215-216-217-218-219. Sayfa Cevapları


6. Sınıf Fen Bilimleri Sayfa 214-215-216-217-218-219 Cevapları MEB Yayınları

6.ÜNİTE: Neler Öğrendik Neler? Cevapları


6. Sınıf MEB Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 214 Cevapları

A. Aşağıdaki ifadelerden “doğru” ya da “yanlış” olanları belirleyerek ilgili kutuyu işaretleyiniz.

Cevap:

1. Hapşırma ve öksürme olaylarını beyin kontrol eder. (Y)
2. Sindirim sisteminin çalışmasını beyincik denetler. (Y)
3. Limon görünce ağzın sulanması olayını omurilik kontrol eder. (D)
4. Kanserin solunum sisteminde görülen çeşitleri yoktur. (Y)
5. Tiroit bezi; kafatasının içinde, beynin alt kısmında bulunur. (Y)
6. Korku, heyecan ve öfke gibi durumlarda adrenalin hormonu salgılanır. (D)
7. Erkeklerdeki eşeysel bez “yumurtalık”tır. (Y)
8. Katarakt, uzağı iyi görüp yakını net görememe şeklinde ortaya çıkan göz kusurudur. (Y)
9. Organ bağışını sadece gençler yapabilir. (Y)
10. Ülser, sindirim sistemi ile ilgili bir hastalıktır. (D)
B. Aşağıdaki ifadelerde noktalı yerlere, kutu içindeki kavramlardan uygun olanları yazınız.

Cevap:

1. Gözün en dış kısmında bulanan ve gözü dış etkilere karşı koruyan sert tabakadır.
2. Duyu almaçlarının bulunduğu sarı benek, gözün tabakasında yer alır.
3. Duyu organlarından gelen veriler beyin tarafından değerlendirilir.
4. Dolaşım sisteminin çalışması omurilik soğanı tarafından kontrol edilir.
5. Adrenalin hormonu böbrek üstü bezleri tarafından salgılanır.
6. Erkeklerdeki eşeysel bez olan testis ergenlik döneminde erkeklere ait özelliklerin oluşmasına etki eder.
7. Herhangi bir kaza ya da yaşamı tehlikeye düşüren durumda, olay yerinde güvenli çevre oluşturulması; ilk yardımın koruma temel uygulamasıdır.
8. Göz merceğinin saydamlığını kaybetmesi ile katarakt adı verilen göz kusuru oluşur.
9. Çekiç, örs ve üzengi kemikleri orta kulakta bulunur.
10. Dil bölgelerinin tatları algılama düzeyleri aynı değildir. Örneğin dilin uç kısmında tatlı daha iyi algılanır.
6. Sınıf MEB Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 215 Cevapları

C. Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Boyun bölgesinde oluşan şişlik nedeniyle doktora giden Ali’ye tiroit bezinin büyümesi ile oluşan guatr hastalığı teşhisi konur. Bu bezin büyüme sebebi nedir?

Cevap: Yeterli miktarda iyot alınmadığından dolayı tiroit bezi büyümüştür.


2. Bir kişinin acıktığını ve susadığını hissetmesini sağlayan merkezî sinir sistemi organı hangisidir?Cevap: Beyin


3. Beyincik ile birlikte vücudun dengesini sağlamakla görevli olan yapı hangisidir?

Cevap: Yarım daire kanalları


4. Emel Hanım’ın göz merceği, ameliyat ile çıkartılarak yerine yapay göz merceği takılmıştır. Bu işlemin yapılmasına sebep olan rahatsızlık nedir?Cevap: Katarakt

5. Nezle olduğumuzda yemeklerin tadını alamamamızın nedeni nedir?

Cevap: Nezle olduğumuz zaman koku alma duyumuz azaldığı için tat da alamayız.


Ç. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruların cevaplarını işaretleyiniz.1. Görselde merkezî sinir sistemine ait bazı yapılar gösterilmiştir. Aşağıdakilerden hangisi görseldeki yapıların görevlerinden değildir?

A) Solunum, dolaşım, boşaltım ve sindirim sistemlerinin çalışmasını düzenlemek
B) Refleks hareketlerini kontrol etme
C) Konuşma, yazma gibi istemli hareketlerin gerçekleşmesini sağlamak
D) Vücudun hareketi sırasında dengesini sağlamak

Cevap: A


2. Ecem; sık idrara çıkma, normalden fazla yemek yeme ve doymama hissi, ağızda kuruluk hissi ve buna bağlı olarak aşırı su içme isteği şikayetleri ile doktora gitti. Kan ve idrar tahlili yapıldı. İdrarında şekere rastlandı.Ecem’in şikayet ve tahlil sonucuna göre rahatsızlığı ile ilgili,

I. Tiroit bezinden yeterli hormon salgılanmamıştır.
II. Kan tahlilinde şeker seviyesi normal değerin altında kalmıştır.
III. Kanında yeterli miktarda insülin hormonu bulunmamaktadır.

yorumlarından hangileri yapılabilir?

A) Yalnız I
B) Yalnız III
C) I ve II
D) II ve IIICevap: B


6. Sınıf MEB Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 216 Cevapları

3. Ergenlik döneminde kızlarda ve erkeklerde çeşitli bedensel değişimler görülür. Bu değişimlerden bazıları, her iki cinsiyette de ortak olarak gerçekleşmektedir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi, yukarıda bahsedilen dönemde her iki cinsiyette de görülen bedensel değişimlerden biri değildir?

A) Boy uzaması ve kilo artışı
B) Deride yağlanma ve sivilce oluşumu
C) Ter salgısının artması
D) Sesin kalınlaşması ve çatallaşmasıCevap: D


4. Aşağıdaki görselde verilen duyu organının özellikleri ile ilgili hangisi doğrudur?

A) Kıl kökleri 1 numaralı bölümde yer alır.
B) 1 numaralı bölümde yağ tabakası bulunur.
C) 2 numaralı bölümde deriye renk veren özel hücreler bulunur.
D) Duyu almaçları 2 numaralı bölümde yer alır.Cevap: D

5. Aşağıdaki tabloda bazı görme kusurları ve bu kusurlara ait numaralandırılmış özellikler karşılıklı olarak verilmiştir. Tabloda verilen bilgileri inceleyen bir öğrenci, bazı özelliklerin hatalı yazıldığını fark etmiştir. Bu hatanın düzeltilmesi için hangi ifadeler yer değiştirmelidir?

A) 1 ile 3
B) 2 ile 4
C) 1 ile 4
D) 2 ile 3

Cevap: C


6. Doktor, sindirim sistemindeki bazı sorunlar nedeniyle kendisine başvuran Ahmet Bey’e bazı tavsiyelerde bulunmuştur. Bu tavsiyeler arasında aşağıdakilerden hangisi yer alamaz?

A) Stresten mümkün olduğu kadar uzak durmalısınız.
B) Yıkanmamış, temizlenmemiş, bayat ve çürük gıdaları yememelisiniz.
C) Aşırı acı, baharatlı, ekşi, yağlı, tuzlu, çok sıcak ya da soğuk besinler tüketmemelisiniz.
D) Sık aralıklarla ve çok miktarda yemek yiyerek sağlığınızı korumalısınız.

Cevap: D


6. Sınıf MEB Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 217 Cevapları

7. Koku ve tat alma duyuları arasındaki ilişkiyi araştıran iki öğrenci, görseldeki gibi gözlerini ve burunlarını kapatarak çeşitli besinlerin tadına bakıp ne olduklarını bilmeye çalışmıştır.
Bu öğrenciler, deney sonunda tat ile koku arasındaki ilişki ile ilgili herhangi bir sonuca ulaşamamıştır.

Öğrenciler amaçlarına ulaşmak için,

I. Gözler kapatılmadan deney tekrar edilmelidir.
II. Sadece birinin burnu açıkken deney tekrar edilmelidir.
III. Burunlar kapatılmadan besinler tadılıp deneyin ikinci aşaması gerçekleştirilmelidir.

önerilerinden hangilerini dikkate almalıdır?

A) I ve II
B) I ve III
C) II ve III
D) I, II ve III

Cevap: C


8. Türkiye’de resmî verilere göre 30 bine yakın insan, organ nakli beklemektedir. Buna karşın her 3 saatte 1, günde ise 8 kişi nakil beklerken yaşamını yitirmektedir. 2021’in ilk altı ayında toplamda 3703 organ nakli gerçekleşmiştir. Bu organ nakillerinin sadece 143’ü “vefat nedeniyle bağış”tır. Ülkemizde en fazla yapılan nakil türü “böbrek nakli” iken en az yapılan nakil türü “ince bağırsak nakli”dir. Bu durum, hasta sayısı ile ilişkilendirilebilir. Örneğin, son verilere göre yaklaşık 23 bin hasta böbrek nakli için beklerken yaklaşık 300 hasta pankreas nakli için beklemektedir. Organ nakli konusunda son yıllarda gerçekleştirilen tanıtım ve farkındalık çalışmalarına rağmen bağış sayısı, organ bekleyen insanların sayısına göre hâlen çok düşük seviyelerdedir. Ülkemizde “vefat nedeniyle bağış” sayısının yetersizliği, canlı vericiden yapılan nakillerle telafi edilmeye çalışılmaktadır.

Bu bilgilere göre Türkiye’de organ bağışının durumu ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) En fazla organ nakli, vefat nedeniyle bağışlardan yapılmaktadır.
B) En fazla nakli yapılan organ, akciğerdir.
C) Böbrek nakli bekleyen hasta sayısı çoğunluktadır.
D) Organ bağışı sayısı, farkındalık çalışmaları sayesinde istenen seviyeye ulaşmıştır.

Cevap: C


6. Sınıf MEB Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 218 Cevapları

9. Yaşam içinde doğal bir gelişim evresi olan ergenlik, çocukluktan yetişkinliğe doğru geçiş dönemidir. Bu dönemde birçok değişim gözlemlenir. Bu değişimlerden bazıları aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Bedensel değişimlerin yazılı olduğu bölümler kırmızıya boyandığında tablo, aşağıdakilerden hangisindeki gibi görünür?

Cevap: A


10. Orta kulak iltihabı nedeniyle ilaç tedavisine başladım. Ancak ilaçlarımı düzenli kullanmadığım ve doktor kontrollerimi ihmal ettiğim için bir süre sonra işitme problemleri ile karşılaştım. Bu yüzden yeniden doktora gitmek durumunda kaldım. Odyometri adı verilen işitme testi ile işitme kaybımın miktarı belirlendi. Tedavide ihmalkâr davrandığım için kronikleşen orta kulak iltihabı nedeniyle işitme kaybı yaşadığımı öğrendim. Düzenli ve dikkatli ilaç tedavisi ile sağlığıma kavuştum ancak hafif düzeyde kalıcı işitme kaybı nedeniyle işitme cihazı kullanmaya başladım.

Bu metinde bahsedilen olay ile ilgili aşağıdaki yorumlardan hangisi yanlıştır?

A) İşitme kayıpları doğuştandır ve işitme cihazı ile tedavi edilir.
B) İşitme testleri ile işitme kaybı miktarı ölçülebilir.
C) Farklı nedenlerle oluşan işitme kayıpları ilaçla tedavi edilebilir.
D) İşitme kayıplarının nedenleri araştırılmalı ve işitme kaybı, kronikleşmeden tedavi edilmelidir.

Cevap: A


6. Sınıf MEB Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 219 Cevapları

11. Vücuttaki sistemlerin düzgün çalışabilmesi için bu sistemlerin sağlığını bozacak davranışlardan kaçınılmalıdır. Aşağıdaki tabloda bazı sistemlere ait rahatsızlıklar ve bu rahatsızlıklardan korunma yolları verilmiştir. Ancak tablo doldurulurken bazı bölümlerde hata yapıldığı bilinmektedir.

Buna göre,

I. K ile L ifadeleri yer değiştirmelidir.
II. 1 ile 3 numaralı ifadeler yer değiştirmelidir.
III. X ile Z ifadeleri yer değiştirmelidir.

önerilerinden hangileri yapılırsa tablodaki hatalar giderilmiş olunur?

A) Yalnız I
B) I ve II
C) I ve III
D) II ve III

Cevap: D

Bir önceki yazımız olan 6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı 204-210-211. Sayfa Cevapları başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.


HIZLI CEVAP YAZ

Yazıyla İlgili Fikirleriniz:

Yasal Uyarı
DMCA.com Protection Status
Sitemizde bulunan tüm yazılar, konular, içerikler yol gösterici nitelikte genel bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır.