17 Ocak 2024, 17:00
Mehmet Akif
Yönetici

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 236-238-239-240. Sayfa Cevapları Dörtel Yayınları


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 236-237-238-239-240 Cevapları Dörtel Yayınları

8. Tema Bilim Ve Teknoloji: Teknolojinin Yarattığı Bisiklet Metni Cevapları


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 236 Cevapları Dörtel Yayınları

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

1. Günlük hayatınızda hangi teknolojik ürünleri kullanıyorsunuz? Bu araçlar size ne tür kolaylıklar sağlıyor?

Cevap: Cep telefonu, iletişim ve bilgiye erişmede bana kolaylık sağlıyor. Bisikletimle bazı alışveriş merkezlerine gidiyorum ve ulaşım sorunumu çözüyor.


2. Teknolojik bir ürünün tarihî gelişimi ile ilgili yaptığınız araştırma sonuçlarını arkadaşlarınıza anlatınız.Cevap: RADYO

Elektromanyetik Dalga Teorisi (19. Yüzyılın Ortaları): Radyo iletişimin temeli, elektromanyetik dalga teorisi ile atıldı. Bilim adamları, elektrik akımının yaydığı elektromanyetik dalgaların, uzaktaki bir alıcı tarafından alınabileceğini öngördüler.

James Clerk Maxwell (1860’lar): İskoç fizikçi James Clerk Maxwell, elektromanyetik dalgaların varlığını teorik olarak öngördü. Maxwell’in denklemleri, elektromanyetik dalgaların hareketini açıklamak için temel bir matematiksel çerçeve sağladı.Hertz’in Deneyleri (1880’lar): Alman fizikçi Heinrich Hertz, elektromanyetik dalgaların varlığını deneysel olarak kanıtladı. Hertz’in deneyleri, radyo dalgalarının iletim ve alımının temelini oluşturdu.

Radyo Dalgalarının İletimi (19. Yüzyılın Sonları): İtalyan mucit Guglielmo Marconi, radyo dalgalarını uzak mesafelere iletmeyi başaran ilk kişiydi. 1895 yılında, radyo dalgaları aracılığıyla uzaktaki bir alıcıda çan çalabilen bir sistem geliştirdi.

Radyo Telgraf (1901): Marconi, radyo iletişimini ticarileştirdi ve 1901 yılında, Atlantik Okyanusu’nu aşan ilk transatlantik radyo telgraf iletişimini gerçekleştirdi.

Radyo Yayını (1920’ler): Radyo, 1920’lerde yaygın bir halk iletişim aracı haline geldi. İlk radyo istasyonları, müzik, haber ve eğlence programları yayınlamaya başladı.Radyo Yayınları ve Yayın Şirketleri (1920’ler – 1930’lar): Radyo yayınları, ulusal ve uluslararası düzeyde popülerlik kazandı. Yayın şirketleri, önceden kaydedilmiş programlar ve canlı performansları dinleyicilere ulaştırdı.

Radyo Teknolojisinin Gelişimi (20. Yüzyılın İkinci Yarısı): Transistörün icadı ve mikroelektronik teknolojinin gelişimi, radyo cihazlarının küçülmesine ve taşınabilir hale gelmesine olanak tanıdı.

FM Yayınları (1930’lar – 1940’lar): Frekans Modülasyonu (FM) teknolojisinin geliştirilmesi, daha iyi ses kalitesi sağladığı için radyo yayınlarını iyileştirdi.

Televizyon ve Radyo Entegrasyonu (20. Yüzyılın Sonları): Radyo yayınları, televizyon yayınları ile entegre oldu. Radyo, hala birçok ülkede popüler bir medya aracı olarak varlığını sürdürmektedir.
7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 238 Cevapları Dörtel Yayınları

1. ETKİNLİK

Aşağıdaki soru kelimelerini kullanarak metnin içeriğine yönelik sorular oluşturunuz. Sorularınızı sınıfta arkadaşlarınızla cevaplayınız.

Cevap:

Kim?: İngiliz firması, “Windeheetah”ı tasarlama görevini kime vermiştir?

Nerede?: Çita adlı hız bisikleti ile dünya rekorunu nerede kırılmıştır?Ne zaman?: Çita isimli bisiklet ile dünya rekoru ne zaman kırılmıştır?

Niçin?: İngiliz tasarımcı, Mike Burrows’a niçin Rüzgar Çitası tasarlama işini vermiştir?

Nasıl?: Bisikletler nasıl ortaya çıkmıştır?


2. ETKİNLİK

Okuduğunuz metinde geçen altını çizdiğiniz, anlamını bilemediğiniz kelimelerin anlamlarını önce tahmin ediniz. Sonra bu kelime ve kelime gruplarının anlamlarını sözlüklerinizden bulup yazınız.Cevap:

Prototip: İlk örnek, model

Ekolojik: Ekoloji ile ilgili olan

Gidon: DireksiyonAerodinamik: Hareket hâlinde olan bir cisim üzerinde havanın yarattığı etkiyi inceleyen bilim

Kompozit: Karma, değişik tarzları bir arada taşıyan


3. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili zarfların cümleye kattığı anlamları yanlarına yazınız.

• Teknolojik buluşlar, bisiklet maceracılarının da ufuklarını genişletmekte geç kalmadı.Cevap: Zaman

• Hiç kirlilik yapmayan bu makinelerin daha da fazla incelenmesi gereğini doğurdu.

Cevap: Miktar

• Lotus firması, bisikletin ana gövdesinde karbon-fiberden olmayan plastik malzemeyi niçin kullanmıştır?Cevap: Soru

• Teknoloji geliştikçe bisiklet dünyasındaki gelişmeler de daha ileri gidecektir.

Cevap: Yer-yön

Hızı saatte 30 kara mili artırmak ise yüksek mühendislik ve teknoloji işidir.

Cevap:


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 239 Cevapları Dörtel Yayınları

4. ETKİNLİK

Aşağıdaki sorulan cevaplayınız.

a. Okuduğunuz metnin konusu nedir?

Cevap: Bisikletin tarihsel gelişimi.

b. Okuduğunuz metinde hangi yardımcı fikirlere yer verilmiştir?

Cevap:

Aletlerin kullanım amacı zaman içinde değişebilir.

Fosil yakıtlar çevreye zarar verdiği için yeni arayışlar olmaktadır.

Bazı aletlerin ve eşyaların buluşu, başka eşyaların buluşuna zemin hazırlayabilir.

c. Okuduğunuz metinden çıkardığınız sonuç nedir?

Cevap: Teknoloji ve zaman ilerledikçe bisiklet ile ilgili gelişmeler devam edecektir.


5. ETKİNLİK

Bisiklete binmeyi seviyor musunuz? Bisiklete binince neler hissediyorsunuz? Bu sorulara cevap olacak bir konuşma yapınız. Konuşurken yaratıcı konuşma yönteminden yararlanınız. Kelimeleri anlamına uygun kullanmaya, beden dilini etkili bir şekilde kullanmaya özen gösteriniz.

Cevap: Çok seviyorum. Çünkü gezmek, özgür olmak, güzel hislerle dolmak bisiklette hissettiğim duygulardır.


6. ETKİNLİK

a. Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili sözcüklerdeki ek fiiller hangi işlevlerde kullanılmıştır? Altlarına yazınız.

Bisikletin, insan gücüyle çalışabilen en basit makine olmasıdır.

Cevap: İsmi yüklem yaptı.

Rüzgâr Çitası, sürücüyü, yüksek aerodinamik verim elde edecek bir pozisyonda kullanmaya zorlayan bir tasarımdı.

Cevap: İsmi yüklem yaptı.

Rüzgâr Çitası’nın Boardman’ın vücuduna ve sürüş tarzına göre tasarlanması, rüzgâra karşı sürüklenmeyi büyük ölçüde azaltmıştı.

Cevap: Birleşik zamanlı fiil 

Hızı saatte 30 kara mili artırmak ise yüksek mühendislik ve teknoloji işidir.

Cevap: İsmi yüklem yaptı.


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 240 Cevapları Dörtel Yayınları

b. Ek fiilin dili geçmiş, mişli geçmiş, şart ve geniş zaman biçimleriyle cümleler oluşturup yazınız.

Cevap:

Ek fiilin di’li geçmiş zamanı: Dün yaptığım yürüyüş daha güzeldi.

Ek-fiilin miş’li geçmiş zamanı: Kardeşimin aldığı oyuncak pahalıymış.

Ek-fiilin şartı: Acıkmışsa yemek yesin.

Ek-fiilin geniş zamanı: Bugün çok mutluyum.


7. ETKİNLİK

Gözlemlediğiniz bir teknoloji ürününü tanıtan bilgilendirici bir yazı yazınız. Yazınıza başlık koymayı unutmayınız.

Cevap:

Wifi Aparatı

Çok küçük bir aparat olan wifi aparatı, kablosuz internetten faydalanmayı sağlıyor. Özellikle masaüstü bilgisayarlarda kullanılmaktadır. Onu taktığınız zaman kabloya ihtiyaç duymadan internete kolaylıkla bağlanabiliyorsunuz.


SONRAKİ DERSE HAZIRLIK

Okumanın önemini vurgulayan özdeyişler ve atasözleri derleyiniz.

Cevap:

“Bir milletin gerçek gücü, kitaplıklarındaki kitapların sayısıyla ölçülür.” – Ralph Waldo Emerson

“Kitaplar dosttur; bunlar bize öğretir, bizi eğlendirir ve bizi dünyadan uzaklaştırır.” – Voltaire

“Bir kitap okuyan bir kişi, bin yaşayan kişiden daha bilgili olabilir.” – Çin Atasözü

“Bir insanın zihni, bir başkasının kılıcından daha keskindir.” – Mevlana

“Kitaplar, bir gemi gibi denizleri aşmamıza ve dünyaları keşfetmemize olanak tanır.” – James Russell Lowell

“Okuma, zihinsel bir şölenin kapılarını aralar.” – Victor Hugo

“Kitaplar, zihinsel açlığımızı gideren birer ekmektir.” – William Ellery Channing

“Okuma, cahilliğin karanlığını dağıtan bir lambadır.” – Konfüçyüs

“Bir kitap, insanın içindeki dünyayı aydınlatan bir lambadır.” – Elizabeth Hardwick

“Kitaplar, bir neslin düşüncelerinin mirasıdır.” – Thomas Carlyle

“Okumak, bir ömre bir ömür ekler.” – Çin Atasözü

“Okuma, bir insanın dünyayı keşfetmesinin en güvenli ve en ucuz yoludur.” – Anne Frank

“Bir insanın düşünce dünyası, sahip olduğu kitaplarla sınırlıdır.” – Thomas Carlyle

“Okuma, yaşamınızı birkaç saat içinde değiştirebilecek bir güçtür.” – Jim Rohn

“Kitaplar, öğrenmeye ve büyümeye olanak sağlar; bu nedenle bir kişi ne kadar çok okursa, o kadar çok yaşar.” – Anthony Robbins


Kütüphanelerin toplum hayatındaki önemini araştırınız.

Cevap:

Kütüphaneler, geniş bir bilgi yelpazesini içeren kitaplar, dergiler, gazeteler, dijital kaynaklar ve diğer materyalleri barındırarak topluma bilgi erişimi sağlar. Bu, bireylerin eğitim, araştırma ve öğrenme süreçlerini destekler.

Kütüphaneler, öğrencilere, araştırmacılara ve genel halka çeşitli eğitim kaynakları sunar. Okullar, üniversiteler ve diğer eğitim kurumlarıyla işbirliği yaparak öğrenme ortamlarını güçlendirirler.

Kütüphaneler, yazılı, basılı ve dijital kültürel materyallerin depolanması ve korunması açısından önemlidir. Eski kitaplar, el yazmaları ve diğer tarihi belgelerin korunması, geçmişe ait kültürel mirası gelecek nesillere aktarmada kritik bir rol oynar.

Kütüphaneler, ekonomik durumu ne olursa olsun herkese ücretsiz olarak erişim imkanı sunar. Bu, sosyal eşitliği destekleyerek herkesin eğitim ve bilgiye ulaşmasını sağlar.


Kütüphanelerden kimler yararlanır? Araştırınız.

Cevap: Öğrenciler ve akademisyenler, halk, bilim insanları, çocuklar ve gençler, hobi ve ilgi alanlarına sahip olanlar.

Bir önceki yazımız olan 7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 226-229-230-231-232-233-234-235. Sayfa Cevapları Dörtel Yayınları başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.


HIZLI CEVAP YAZ

Yazıyla İlgili Fikirleriniz:

Yasal Uyarı
DMCA.com Protection Status
Sitemizde bulunan tüm yazılar, konular, içerikler yol gösterici nitelikte genel bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır.