13 Ocak 2024, 13:26
Mehmet Akif
Yönetici

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 239-243-244-245. Sayfa Cevapları Ferman Yayınları


8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 239-240-241-242-243-244-245 Cevapları Ferman Yayınları

7. Tema Sanat: Geleneksel El Sanatları Çarşısı Metni Cevapları


8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 239 Cevapları Ferman Yayınları

HAZIRLIK ÇALIŞMASI

Geleneksel el sanatlarımız nelerdir? Bildiklerinizin adlarını ve özelliklerini söyleyiniz.

Cevap: Geleneksel el sanatları halıcılık, çinicilik, semercilik, çömlekçilik, ebru ve hat sanatları.


8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 243 Cevapları Ferman Yayınları

1. ETKİNLİK

Okuduğunuz metinden bazı kelimeler verilmiştir. Bu kelimelerin anlamını metnin bağlamından hareketle tahmin ediniz. Tahminlerinizin doğruluğunu TDK Güncel Türkçe Sözlük’ten kontrol ediniz. Anlamını öğrendiğiniz yeni kelime/kelime gruplarını sözlüğünüze yazınız. Öğrendiğiniz kelimeleri birer cümlede kullanınız.Cevap:

Mozaik: Türlü renklerde, küçük küp biçiminde mermer, taş veya pişmiş toprak parçalarının yan yana getirilmesiyle yapılan resim ve bezeme işi.

Cümlem: Hatay Mozaik Müze’sini gezdim.Revak: Binanın avlusunda veya dış cephesinde yer alan, çatısı sütunlarla desteklenmiş, üstü düz dam, tonoz veya kubbelerle örtülü, uzunlamasına, önü açık yer.

Cümlem: Bazı revaklar gerçekten muhteşem görünüyor.

Tezhip: Levhaların, yazma kitapların, sayfaların yaldız ve boya ile bezenmesi, yaldızlanması ile yapılan süsleme sanatı.

Cümlem: Tezhip sanatı günümüzde pek kullanılmamaktadır.Kaligrafi: güzel yazı sanatı.

Cümlem: Kaligrafi sanatı beni çok etkiliyor.

Şövale: Ressam sehpası

Cümlem: Resim yapmak için şövalye satın aldım.Keçe: Yapağı veya keçi kılının dövülmesi veya ayakla tepilmesiyle elde edilen kaba kumaş.

Cümlem: Keçe yapımı oldukça zahmetli bir iş.

Marküteri: Muhtelif renklerden oluşan ahşap ve ahşap kaplamaların el ustalığı sayesinde aletlerle kesilerek hiçbir katkı maddesi ve boya kullanılmadan yapılan ahşap oyma sanatı.

Cümlem: Marküteri sanatında başarılı olmak için kullanılan aletlerin kalitesi de önemli.Banyan: Nemli ve sıcak bölgelerde yetişen Hint inciri olarak da anılan ağaç türü.

Cümlem: Banyan ağacını görünce heyecanlandım.

Filografi: Tasarlanmış bir motif ya da desenin, ahşap malzeme üzerine çiviyle çakılması ve arasından çeşitli renklerde iplik veya teller geçirilmesi ile oluşturulan, farklı motif ve desenlerin ortaya çıkarılmasını sağlayan bir el sanatıdır.

Cümlem: Filografi dersleri almayı çok isterim.Ney: Klasik Türk müziğinde ve özellikle tekke müziğinde yer alan, kaval biçiminde, yanık sesli, kamıştan yapılmış, üflemeli bir çalgı.

Cümlem: Ney sesi beni hüzünlendiriyor.


2. ETKİNLİK 

Aşağıdaki soruları okuduğunuz metne göre cevaplayınız.

1. Metinde adı geçen el sanatları nelerdir?Cevap: Nakışçılık, oya işlemesi, çinicilik, altıncılık, gümüşçülük, tezhip, hat, kaligrafi, cam sanatı, mozaik, ahşap işlemesi, keçecilik, ahşap oymacılığı, tespihçilik, doğal taş işleme, filografi ve ebru.

2. Balibey Hanı ne amaçla yapılmıştır?

Cevap: Kent dışından gelen tüccarlara hizmet etmesi amacıyla yapılmıştır.

3. Anlatıcı hanı gezerken Atatürk’ün hangi sözünü hatırlamıştır?Cevap: “Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuştur.” sözünü hatırlamıştır.

4. Günümüzde Balibey Hanı ne amaçla kullanılmaktadır?

Cevap: Geleneksel El Sanatları Çarşısı olarak kullanılmaktadır.

5. Metinde geçen “Sanatçı olunmaz, sanatçı doğulur.” sözünden ne anlıyorsunuz? Açıklayınız.Cevap: Bazı insanların sanata yatkınlığı doğuştan gelen özellikleri ile doğru orantılıdır. Bazı sanatlar çalışarak yapılabilirken bazıları ise yetenek gerektirir. Bu yetenek ise doğuştan gelmektedir.


8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 244 Cevapları Ferman Yayınları

3. ETKİNLİK 

Okuduğunuz metnin konusunu ve ana fikrini aşağıya yazınız.

Cevap:

Metnin Konusu: Geleneksel el sanatlarımız

Metnin Ana Fikri: Geleneksel el sanatlarını yaşatmalıyız.


4. ETKİNLİK 

Okuduğunuz metne uygun yeni başlıklar bularak bu başlıkları aşağıya yazınız.

Cevap: Unutulmayan El Sanatları, Geleneğimiz ve Sanatımız


5. ETKİNLİK 

Metni tekrar okuyunuz. Metni okurken önemli olduğunu düşündüğünüz bölümleri “not alma” yöntemine uygun şekilde kendi ifadelerinizle aşağıya yazınız.

Cevap:

Nesiller ve yöntemler değişiyor olsa da birçok sanat dalı yüzyıllardır hayatımızı renklendirmeye devam ediyor.

Önceleri ihtiyaçları karşılamak, örtünmek ve korunmak için ilk örneklerini veren el sanatları, zamanla mutlu etmek ve hayatı güzelleştirmek yönünde gelişmiş.

Bursa’daki Balibey Hanı’nın “Geleneksel El Sanatları Çarşısı”nın atölyeleri de 15.yüzyılda inşa edilen hana hayat veriyor.

Sanatçı olunmaz sanatçı doğulur. Sanatçı aşkı çizemez belki ama aşk ile çizer. Elleriyle çalışan insan işçidir. Elleri ve kafasıyla çalışan insan ustadır. Elleri, kafası ve yüreğiyle çalışan insan sanatkârdır.

Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuştur.

Ebru atölyesinde kök boyalar at kılından yapılmış fırçalardan suya düşürülüp kâğıtla buluşturulur.


8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 245 Cevapları Ferman Yayınları

6. ETKİNLİK 

Aşağıda verilen cümlelerdeki anlatım bozukluğunun nedenini ve doğru cümleyi noktalı yerlere sırasıyla yazınız.

• Yaşlı ağaca dayanmış uyumaya çalışıyordu.

Cevap: Anlam belirsizliği:

Yaşlı adam, ağaca dayanmış uyumaya çalışıyor da olabilir.

• Oyun oynayan arkadaşlarına bakar, uzaktan izlerdi.

Cevap: Nesne eksikliği

Oyun oynayan arkadaşlarına bakar, onları uzaktan izlerdi.

• Onun elindeki kitabın ücreti ne kadar?

Cevap: Kelimenin yanlış kullanılması

Onun elindeki kitabın fiyatı ne kadar?

• Siyasi ve toplum olaylarını gözlemliyordu.

Cevap: Tamlanan eksikliği

Siyasi ve toplumsal olaylarını gözlemliyordu.


7. ETKİNLİK 

Sınıfınızda metinde geçen “Elleri, kafası ve yüreği ile çalışan insan, sanatkârdır.” sözünü açıklayan bir konuşma yapınız. Konuşmanızda güdümlü konuşma stratejisini uygulayınız. Bu stratejiyi uygulayabilmek için sizden önce konuşan arkadaşlarınızın duygu ve düşüncelerini anladığınızı onlara hissettirerek düşüncelerinizi etkili bir şekilde açıklayınız. Konuşmanız sırasında yaşadıklarınızdan ya da gözlemlerinizden örnekler verebilirsiniz. Konuşmalarınızda uygun geçiş ve bağlantı ifadeleri kullanmaya özen gösteriniz.

Cevap:

Saygıdeğer Arkadaşlar,

Bugün burada, “Elleri, kafası ve yüreği ile çalışan insan, sanatkârdır.” sözünü anlamaya ve bu kavramın bizim yaşamlarımızdaki derin etkilerini keşfetmeye geldik. Bu güçlü ifade, sadece fiziksel eylemlerle değil, aynı zamanda düşünce ve duyguların birleşimiyle bir insanın sanatkar olabileceği fikrini ifade eder.

Her birimiz, günlük yaşantımızda farklı şekillerde sanatkârlık sergileriz. Elbette, resim yapan, müzik çalan veya heykel yaratan kişiler sanatkar olarak kabul edilirler, ancak bu ifade daha geniş bir perspektife işaret eder. İnsanlar, kendi işlerini, projelerini, ilişkilerini ve hayatlarını şekillendirirken, kendi becerilerini, zekalarını ve duygusal zenginliklerini kullanarak bir tür sanatkârlık sergilerler.

Ellerimiz, bize dünyayla etkileşimde bulunma yeteneği verir. Bir ressamın fırçası, bir müzisyenin enstrümanı veya bir yazarın kalemidir. Ancak sadece fiziksel eylemlerle yetinmek yeterli değildir. Kafamız, düşünme, yaratıcılık ve problem çözme yetimizle doludur. Düşüncelerimiz, bir tablonun tuvalinde olduğu gibi, hayatımızın tuvalini oluşturur.

Yüreğimiz ise duygularımızın kaynağıdır. Empati, sevgi, tutku ve içsel bir motivasyonla donatılmış olan yüreğimiz, sanatın ruhunu ve derinliğini ifade eder. Bir işi sadece mekanik bir eylem olarak değil, içsel bir bağlılık ve tutkuyla gerçekleştirmek, o işi sanat haline getirir.

Unutmayalım ki, her an sanatkar olma potansiyeli taşıyoruz. İşlerimizi, ilişkilerimizi ve yaşamımızı bir sanat eseri gibi şekillendirebiliriz. Ellerimizle dokunduğumuz, kafamızla düşündüğümüz ve yüreğimizle hissettiğimiz her şey, bir tür sanatın yaratımıdır. Kendi yaşam sanatımızı oluşturmak için bu potansiyeli kullanalım ve içimizdeki sanatkârı keşfetmek için çabalayalım.

Teşekkür ederim.


8. ETKİNLİK 

Dosya kâğıdına açıklayıcı, öyküleyici, betimleyici ya da tartışmacı anlatım biçimlerinden istediğinizi kullanarak Mustafa Kemal Atatürk’ün “Sanatsız kalan bir milletin, hayat damarlarından biri kopmuş demektir.” sözünden hareketle bilgilendirici bir metin yazınız. Metninize uygun bir başlık belirleyiniz. Metninizi gözden geçirirken varsa metninizdeki yazım, noktalama hatalarını ve anlatım bozukluklarını düzeltiniz. Yazdığınız metni sınıfta arkadaşlarınıza okuyunuz. Metninizi sınıf panosunda paylaşabilirsiniz.

Cevap:

“Sanatsız kalan bir milletin, hayat damarlarından biri kopmuş demektir.” BURADA

Bir önceki yazımız olan 8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 230-236-237-238. Sayfa Cevapları Ferman Yayınları başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.


HIZLI CEVAP YAZ

Yazıyla İlgili Fikirleriniz:

Yasal Uyarı
DMCA.com Protection Status
Sitemizde bulunan tüm yazılar, konular, içerikler yol gösterici nitelikte genel bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır.