09 Ekim 2023, 23:02
Mehmet Akif
Yönetici

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 66-70-71-72-73-74. Sayfa Cevapları Ferman Yayınları


2. Tema Doğa Ve Evren: Beyaz Diş Metni Cevapları

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 66-67-68-69-70-71-72-73-74 Cevapları Ferman Yayınları


8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 66 Cevapları Ferman Yayınları

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Vahşi hayvanların ehlîleştirilmesiyle ilgili bir araştırma yapınız. Araştırma sonucunda edindiğiniz bilgileri arkadaşlarınızla paylaşınız.

Cevap

Birçok vahşi hayvanın yavrusu, çok küçükken annesinden alınır, vahşi ortamından uzaklaştırılır ve medeni bir ortamda insanlar tarafından büyütülürse kolayca uysallaşır. Yabani hayvanlarda ender rastladığımız görüntülerden bazılarında insanlara karşı sevgi dolu oldukları ve rahatça sevilebildikleri görülür. Bu hayvanlar, birlikte seneler geçirdikleri insanlara karşı bu şekilde yaklaşırken, yeni tanıştıkları bir insana karşı yine saldırgan olabilir.Yabani hayvanlar her ne kadar evcilleştirilse de tam erişkin hale gelince ne olacağı belli olmaz. Genlerindeki kalıtımsal sosyal davranış biçimi aniden ortaya çıkabilir.
8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 70 Cevapları Ferman Yayınları

1. ETKİNLİK

Okuduğunuz metindeki anlamını bilmediğiniz kelime ya da kelime gruplarını aşağıya yazınız. Metindeki anlamını bilmediğiniz kelime ya da kelime gruplarının anlamını metnin bağlamından hareketle tahmin ediniz. Tahminlerinizin doğruluğunu TDK Güncel Türkçe Sözlük’ten kontrol ediniz. Anlamım öğrendiğiniz yeni kelime/kelime gruplarını sözlüğünüze yazınız. Öğrendiğiniz kelimeleri birer cümlede kullanınız.

Cevap:

Kelime/Kelime Grubu: Zerrecik
Tahminî Anlamı: Çok küçük
Cümlem: Kum taneleri zerrecik kadar.Kelime/Kelime Grubu: Post
Tahminî Anlamı: Hayvan kürkü
Cümlem: Koyunun postunu bağışladık.

Kelime/Kelime Grubu: Hırgür etmek
Tahminî Anlamı: Kavga etmek
Cümlem: Komşularımızla hırgür yapmak istemeyiz.

Kelime/Kelime Grubu: Çıngar çıkarmak
Tahminî Anlamı: Kavga çıkarmak
Cümlem: Ben kimseyle çıngar çıkarmam.


2. ETKİNLİK 

Aşağıdaki soruları okuduğunuz metne göre cevaplayınız.1. Henry ile Bili, nerede kamp kurmuştur?

Cevap: Donmuş su yolunun iki yanında, karanlık ladin ormanlarının içinde kurmuşlar.

2. Henry ile Bill’in duydukları çığlıklar ne olabilir? Açıklayınız.

Cevap: Kurt ulumaları olabilir.3. Bili, köpeklerin sayısının yedi olduğunu ısrar etmesine rağmen Henry ona neden inanmamıştır?

Cevap: Çünkü köpeklere birer tane balık vermiş ve toplam altı tane balık verip biri artmıştır.

4. Bili, Henry’yi yedi köpek gördüğüne nasıl ikna etmiştir?

Cevap: Köpeklerin ayak izini sayarak.5. Köpekler niçin korkmaktadır?

Cevap: Karanlığın içinden gelen, iniltili, kederli ve vahşi bir çığlık duymuşlar.


3. ETKİNLİK 

Okuduğunuz metnin konusunu ve ana fikrini aşağıya yazınız.

Cevap:Metnin Konusu: Köpekleriyle ava çıkan ve ormandan gelen uğultulu seslerle korkan insanlar ve köpekleri.
Metnin Ana Fikri: Birlik içinde olmanın önemi.


8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 71 Cevapları Ferman Yayınları

4. ETKİNLİK 

Okuduğunuz metne uygun yeni başlıklar bularak bu başlıkları aşağıya yazınız.

Cevap

Köpeklerin BirliğiSoğuk Kışta, Sıcak Dayanışma


5. ETKİNLİK 

Metni tekrar okuyunuz. Metnin özetini ”özet çıkarma” yöntemine uygun olarak aşağıya yazınız. Özetinizi kendi ifadelerinizle ve bir bütünlük içinde yazmaya özen gösteriniz.

Cevap:

Köpekleri ile ormanda soğuk kış günü ava giden iki arkadaşın kamp yapmaları ve aralarında geçen konuşmalar yer almaktadır. Bill, yedi tane köpek olduğunu, Henry ise altı tane olduğunu iddia ederler. Ormanda kurt uğultuları ve köpeklerin yaşadığı korku ve birliği anlatılmaktadır.
6. ETKİNLİK 

a) Okuduğunuz metnin türü aşağıdakilerden hangisidir? İşaretleyiniz.

Cevap:

Fabl
Deneme
Roman  (X)
Efsane

b) Metnin türünü nasıl belirlediğinizi yazınız.Cevap: Olay, yer ve zaman vardır. Betimlemeli anlatımlar vardır. Uzun uzun anlatılmıştır. Olay örgüsü vardır.


8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 72 Cevapları Ferman Yayınları

7. ETKİNLİK 

Cümlenin yüklem ve özne olmak üzere iki temel öğesi vardır.

Cümlede kişi ve zaman unsurlarını da belirtecek şekilde iş, oluş, hareket bildiren, cümleyi bir yargıya bağlayan öge “yüklem” olarak adlandırılır. Cümlede yüklemin bildirdiği ; iş, oluş, hareket ve durumu yerine getiren kelime veya kelime grubu ise “özne” olarak adlandırılır.

a) Aşağıda verilen örneklerde cümlelerin temel öğeleri olan özne ve yüklemler belirtilmiştir.

b) Aşağıda verilen cümleler özne ve yüklemden oluşmuştur. Cümlelerdeki özne ve yüklemlerin altını çiziniz.

Cevap:

8. sınıf türkçe ders kitabı cevapları sayfa 72 dörtel yayınları


8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 73 Cevapları Ferman Yayınları

8. ETKİNLİK 

Cümlede yüklemin bildirdiği işten etkilenen öge “nesne” olarak adlandırılır. Nesne, “belirtili nesne” ve “belirtisiz nesne” olmak üzere ikiye ayrılır. Belirtili nesneyi bulmak için yükleme “Neyi? ve Kimi?” sorularından uygun olanı sorulur.

a) Aşağıdaki cümlelerin belirtili nesnelerini gösteriniz. Belirtili nesneyi bulmak için yükleme sorduğunuz soruyu yüklemin altına yazınız.

Cevap:

Güneşin sıcaklığını iyice hissettik. (neyi )

Geleceğimi onlara telefonla bildirdim. (neyi )

Eski kitapların hasar görmesi beni üzüyor. (kimi )

Belirtisiz nesneyi bulmak için yükleme, özne bulunduktan sonra “Ne?” sorusu sorulur.

b) Aşağıdaki cümlelerin belirtisiz nesnelerini gösteriniz. Belirtisiz nesneyi bulmak için yükleme sorduğunuz soruyu yüklemin altına yazınız.

Cevap:

Sana güzel bir kitap alacağım. (ne)

Koca bir tabak yemek yedi. (ne)

Bayramda çocuklara şeker ikram ettik. (ne)


8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 74 Cevapları Ferman Yayınları

9. ETKİNLİK 

Cümlede yüklemin anlamını bulunma, ayrılma (çıkma), yönelme bakımından ilgili olduğu yer yönünden tamamlayan öge “dolaylı tümleç” ya da “yer tamlayıcısı” olarak . adlandırılır. Dolaylı tümleci bulmak için yükleme “Nereye?, Nerede?, Nereden?, Neye?, Neyde?, Neyden?, Kime?, Kimde?, Kimden?” sorularından uygun olanı sorulur.

Aşağıdaki cümlelerin dolaylı tümleçlerini gösteriniz. Dolaylı tümlecini bulmak için yükleme sorduğunuz soruyu yüklemin altına yazınız.

Cevap:

Bilge dikkatli bir şekilde tahtaya bakıyordu. (neye)

Seni görür görmez aşağıya indim. (nereye)


10. ETKİNLİK 

Cümlede yüklemin anlamını durum, soru, zaman, yer-yön ve nicelik yönlerinden tamamlayan öge “zarf tümleci” ya da “zarf tamlayıcısı” olarak adlandırılır. Zarf tümlecini bulmak için yükleme “Nasıl?, Neden?, Niçin?, Ne zaman?, Niye?, Ne kadar?, Nereye? (Nere?)” sorularından uygun olanı sorulur. Aşağıdaki cümlelerin zarf tümleçlerini gösteriniz. Zarf tümlecini bulmak için yükleme sorduğunuz soruyu yüklemin altına yazınız.

Cevap:

Her akşam parkta yürürüz.  (ne zaman)

Öğretmenimiz yukarı çıkmış. (ne yöne)


11. ETKİNLİK

Sınıfınızda “evcil hayvanlar” konulu bir konuşma yapınız. Konuşmanızda ikna etme  stratejisini uygulayınız. Fikirlerinizin arkadaşlarınız tarafından kabul edilmesini sağlamak için fikirlerinizi destekleyen kaynaklardan, güvenilir delillerden ve verilerden yararlanınız.

Cevap:

Hayvanlar doğanın bir parçasıdır. İster vahşi, ister evcil olsun tüm canlılar bu dünyanın, bizler gibi misafiridir. Evcil hayvanlar bizlere dosttur. Onlar bizlere bir can yoldaşıdır. Onları sevmeli, barınma ve beslenmelerine yardım etmeliyiz. Unutmayalım ki evcil hayvanlar bizler olmasak hayatlarını sürdüremezler. Onların da bir canı olduğunu, bizler gibi sevgi ve şefkate ihtiyacı olduğunu unutmamak gerekir.


12. ETKİNLİK

Defterinize doğada yaşadıklarınızla ilgili bir anınızı kısaca yazınız. Yazınızı gözden \ geçirirken varsa yazınızdaki yazım, noktalama hatalarını ve anlatım bozukluklarını düzeltiniz. Yazdığınız anıyı sınıfta arkadaşlarınıza okuyunuz.

Cevap:

Okulların açılmasına az bir zaman kala babamla birlikte köye gittik. Köyde birkaç gün kaldık. Bu arada ormanlara, dağlara gittik. Çeşitli hayvanlar gördüm. Bu hayvanların bir çoğu farklı türlerde kuşlardı. Yavrularına durmadan yemek taşıyorlardı. Kendimi doğada çok mutlu ve huzurlu hissettim.

 

Bir önceki yazımız olan 8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 60-62-63-64-65. Sayfa Cevapları Ferman Yayınları başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.


HIZLI CEVAP YAZ

Yazıyla İlgili Fikirleriniz:

Yasal Uyarı
DMCA.com Protection Status
Sitemizde bulunan tüm yazılar, konular, içerikler yol gösterici nitelikte genel bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır.