26 Aralık 2021, 23:45
Donatello
Yönetici

9. Sınıf Coğrafya 170-171-172. Sayfa Cevapları MEB Yayınları


9. Sınıf MEB Yayınları Coğrafya Ders Kitabı 2. Ünite BEŞERÎ SİSTEMLER Sayfa 170, 171, 172 “Ölçme ve Değerlendirme” Cevapları

2. ÜNİTE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

A) Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcüğü/sözcükleri yazınız.

1. Şehir yerleşmelerinin yapı malzemesinin seçilmesinde……doğal……koşullarının etkisi daha azdır.
2. Köylerin sınırları içerisinde bulunan köyden daha küçük yerleşim alanlarına…….köyaltı…….yerleşmeleri adı verilir.
3. Nüfusu 1.000.000‘un üzerindeki şehir yerleşmelerine…….metropol……adı verilir.
4. Çukurova ve Güney Marmara ovalarında toprak…….verimli……olduğu için yerleşmeler yoğundur.
5. Yer altı kaynaklarının çıkarıldığı ve işlendiği yerlerde……..maden……..şehirleri kurulmuştur.

B) Aşağıdaki açık uçlu soruların cevabını boş bırakılan alana yazınız.

6. Aşağıda yerleşmelerin dağılışını etkileyen bazı faktörler verilmiştir. Bu faktörleri doğal ya da beşerî olma durumuna göre eşleştirerek numaralarını noktalı alanlara yazınız.Coğrafya Eşleştirmeler

7. Aşağıdaki görselde, ilk insanların mesken olarak kullandığı mağara yerleşmesi gösterilmiştir.

Mağara YerleşkesiSizce ilk insanlar mağaraları neden yerleşim alanı olarak kullanma ihtiyacı hissetmiştir?

CEVAP: Mağaralar doğal evlerdir. İnsanlar Eski Taş Devrinde mağaralarda yaşamışlardır. O dönemlerde insanlar avcılık ve toplayıcılıkla uğraşıyorlardı. Genellikle konar-göçer yaşadıkları için buldukları kaya sığınaklarını kullanmışlardır. Mağaraların etrafı çevrili olduğu için açık alanlardan daha güvenlidir. Mağaralar insanları iklim koşullarından ve vahşi hayvanlardan korumuştur.

8. Bitki örtüsünün gür olduğu ormanlık alanlar yerleşme için elverişli değildir. Bu alanların ekonomik faaliyetleri ve ulaşım olanakları yetersiz olması yerleşmeyi sınırlandırmıştır.

Bitki örtüsünün yoğun olmasından dolayı dünyada yerleşmelerin sınırlandığı alanlardan örnekleri aşağıdaki alana yazınız.CEVAP: Amazon Havzası, Kongo Havzası, Doğa Asya, Hint Yarımadası, Kuzey Amerika.

9. Türkiye’nin Karadeniz kıyı kuşağında kırsal yerleşmelerin dağınık olmasında etkili olan faktörler nelerdir?

CEVAP: Karadeniz kıyı kuşağında arazi engebelidir, yani tarım alanları parçalıdır. Ayrıca su kaynakları bol olduğu için toplu yerleşmeye ihtiyaç yoktur. Evler araziye rastgele dağılmış durumdadır.

10. Türkiye’de Alacahöyük, Çatalhöyük ve Göbeklitepe gibi geçmiş dönemlere ait yerleşme kalıntıları, Türkiye’nin geçmişten günümüze insanlar tarafından yaşam alanı olarak tercih edildiğinin bir göstergesidir.Türkiye’nin geçmişten bugüne insanlar tarafından yerleşim alanı olarak seçilmesinin nedenleri neler olabilir?

CEVAP: Yer şekilleri ve iklim çeşitliliği, su kaynaklarının bolluğu, toprağın tarıma elverişli olması, alet yapmak için malzeme bulunması, korunaklı olması, avcılık ve toplayıcılık yapmaya uygun bitki örtüsü ve canlı çeşitliliği Türkiye’nin yerleşim alanı olarak seçilmesinde etkilidir.

C) Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.

11. Aşağıdakilerden hangisi yerleşmelerin yer seçimini etkileyen beşerî faktörlerden değildir?A) Göç olgusu
B) Su kaynakları
C) Ulaşım olanakları
D) Ekonomik faaliyetler
E) Teknolojik gelişmeler

CEVAP: B

12. Yağış miktarının yetersiz, sıcaklığın fazla olduğu çöl bölgeleri, yerleşmeleri sınırlandıran doğal faktörlerden birisidir.

Buna göre aşağıdaki kıtalardan hangisinde çöl bölgeleri yerleşmeyi sınırlandıran doğal faktörlerden birisi değildir?A) Asya
B) Avrupa
C) Afrika
D) Okyanusya
E) Kuzey Amerika

CEVAP: B

13. Aşağıdakilerden hangisi yerleşmelerin kırsal ya da kentsel olarak ayrımında kullanılan kriterlerden birisi değildir?

A) Nüfus miktarı
B) Nüfus yoğunluğu
C) Meskenlerin büyüklüğü
D) Sosyal yaşam olanakları
E) Yürütülen ekonomik faaliyetlerCEVAP: C

14. Dağınık yerleşmelerde meskenler birbirinden uzak, araziye yayılmış ve patika yollar ile birbirine bağlanmıştır.

Yukarıdaki bilgiye göre dağınık yerleşmelerle ilgili;
I. alt yapı imkânlarının kısıtlı olması,
II. yerleşmelerin kapladığı alanın geniş olması,
III. meskenler arası ulaşım olanaklarının güç olması
gibi özelliklerden hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız III
B) I ve II
C) I ve III
D) II ve III
E) I, II ve IIICEVAP: E

15. Merkezî idarenin üstünlüğüne dayalı bir yönetim anlayışıyla yönetilen ve ülkedeki idari birimlerin (il, ilçe ve köy) merkezî idarenin devretmeyi uygun gördüğü yetkileri kullanabildiği, tek bir birim olarak yönetilen ülkelere üniter devlet denir.

I. Tek bayrağının olması
II. Merkezi bütçesinin olması
III. Yasama yetkisinin yalnızca TBMM’de olması

Yukarıdakilerden hangileri Türkiye’nin üniter bir devlet olduğunu kanıtlayan özelliklerindendir?A) Yanlız I
B) Yanlız III
C) I ve II
D) I ve III
E) I, II ve III

CEVAP: E

16. Türkiye’de toplam nüfusu 750.000 ve üzeri olan iller, büyükşehir statüsüne sahiptir.

Buna göre aşağıdaki illerden hangisi büyükşehir statüsünde değildir?

A) Manisa
B) Yozgat
C) Malatya
D) Balıkesir
E) Diyarbakır

CEVAP: B

17. Türkiye’de idari statüsüne göre yerleşmeler köy, ilçe ve il olmak üzere üçe ayrılır. İdari statü aynı zamanda yerleşmelerin idari fonksiyonunu da belirler.

Buna göre Sakarya ili sınırları içerisinde bulunan aşağıdaki yerleşmelerden hangisinin idari fonksiyonu diğerlerinden farklıdır?

A) Karasu
B) Hendek
C) Sapanca
D) Adapazarı
E) Pamukova

CEVAP: D

18. Yerleşmelerin fonksiyonel özellik sayısı arttıkça çevrelerindeki diğer yerleşmeler üzerindeki etkisi de artar.

Aşağıda verilen yerleşmelerden hangisinin çevresindeki diğer yerleşmelere etkisi diğerlerine göre daha fazladır?

A) İstanbul
B) Konya
C) Mardin
D) Zonguldak
E) Trabzon

CEVAP: A

Bir önceki yazımız olan 9. Sınıf Coğrafya 162-163-164-165-166-167-168-169. Sayfa Cevapları MEB Yayınları başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.


14 Ekim 2022, 11:48

Abone
Mesaj Sayısı:
Konu Sayısı: 3725

Ödevim vardı yapmak zor geldi buradan baktım süper cevaplar çok teşekkür ederim derse katılıyorum artık yeey

HIZLI CEVAP YAZ

Yazıyla İlgili Fikirleriniz:

Yasal Uyarı
DMCA.com Protection Status
Sitemizde bulunan tüm yazılar, konular, içerikler yol gösterici nitelikte genel bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır.