29 Aralık 2021, 20:42
Donatello
Yönetici

9. Sınıf Coğrafya 205-206. Sayfa Cevapları MEB Yayınları


9. Sınıf MEB Yayınları Coğrafya Ders Kitabı 4. Ünite ÇEVRE VE TOPLUM Sayfa 205, 206 “4. Ünite Ölçme ve Değerlendirme” Cevapları

4. ÜNİTE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

A) Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcüğü/sözcükleri yazınız.

1. İlk insanlar ihtiyaçlarını doğal çevreden…..doğrudan…….karşılamıştır.
2. Günümüzden 10-12 bin yıl önce insanlar…….tarımsal…..faaliyetle birlikte yerleşik hayata geçmiştir.
3. Bilim ve teknoloji alanındaki gelişmeler insanların ihtiyaçlarının……çeşitlenmesine…….neden olmuştur.
4. Atatürk Barajı’nın faaliyete geçmesiyle……..sulu……..tarım alanlarında artış yaşanmıştır.
5. Günümüzde doğal kaynakların hızla tüketilmesi ……çevre……..sorunlarının artmasına neden olmuştur.

B) Aşağıdaki açık uçlu soruların cevabını boş bırakılan alana yazınız.

6. Aşağıdaki görselde, denizde meydana gelen petrol tankeri kazası sonrasında tankerden sızan petrolün kıyıda meydana getirdiği çevre kirliliği gösterilmiştir.Su Kirliliği

Tanker kazası sonrası denize sızan petrolün etkili olduğu kıyıda ne gibi çevre sorunlarının yaşanması beklenir?

CEVAP: Tanker kazası sonucu kıyı kirliliği yaşanmaktadır. Bu durum deniz turizminin zarar görmesine neden olmaktadır. Böylece ekonomik sorunlar yaşanmaktadır. Ayrıca denizde yaşayan canlıların yaşamı tehlikeye girmektedir. Bu canlılarla beslenen diğer canlılar da hastalanmaktadır. Petrol sızıntısının neden olduğu kirlilik güneş ışığının denizin içlerine girmesine engel olmakta ve canlı yaşamını tehlikeye düşürmektedir.7. İnsanların biyosferdeki etkilerinin başında bitki örtüsünü tahrip etmesi gelmektedir. İnsanların özellikle tarım ve yerleşme alanı açmak, sanayi tesisleri kurmak, yakacak odun ve kereste elde etmek, hayvanları otlatmak için yapmış olduğu tahribatlar doğal bitki örtüsüne yönelik başlıca tahribatlarındandır.

Doğal bitki örtüsünün insanlar tarafından yoğun bir şekilde tahrip edilmesinin atmosfere ne tür etkilerinin olması beklenir?

CEVAP: Bitki örtüsünün tahrip edilmesi ormanların azalmasına neden olmaktadır. Bu durum hava kirliliğinin artması, yani havanın temizlenmemesi anlamına gelmektedir. Bitkiler tahrip edildikçe bitki örtüsünün dağılışı değişmektedir. Bu durum bitki hastalıklarının yayılmasına neden olmaktadır. Bitki yok oldukça bitkinin yetişeceği toprak da yok olur. Bu durum çölleşmenin başlıca sebebidir.

C) Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.8. Aşağıdakilerden hangisi doğal dengenin bozulmasıyla doğal çevrede yaşanabilecek durumlardan birisi değildir?

A) Can kayıplarının yaşanması
B) Heyelan olayının görülmesi
C) Sel ve taşkınların yaşanması
D) Sulanabilir tarım alanlarının artması
E) Tarım arazilerinin sular altında kalması

CEVAP: D

9. Okuma parçasına göre aşağıdakilerden hangisi Aral Gölü’nün kurumasıyla bölgede meydana gelen durumlardan biri değildir?A) Tarım arazilerinin yok olması
B) Halkın başka bölgelere göç etmesi
C) Sularının çekildiği alanlarda çöllerin oluşması
D) Havzada yaşayan insanlarda hastalıkların baş göstermesi
E) Aral Gölü’nü besleyen akarsuların akış yönünün değiştirilmesi

CEVAP: E

10. Aşağıda insanın var olduğu günden bugüne doğal çevreyi kullanma biçimleri verilmiştir.

I. Bilim ve teknolojinin ilerlemesiyle insanların doğayı etkileme gücü artmıştır.
II. Tarım yapmayı öğrenen insanlar topraktan yeni ürünler üretmeye başlamıştır.
III. İnsanlar ihtiyacını doğal çevreden doğrudan karşılamıştır.
IV. İnsanların doğal ortamı kullanma becerisi madenlerin işlemeye başlamasıyla artmıştır.İnsanın doğal çevreyi kullanma biçimlerini, insanlığın dünyadaki serüveni açısından sıralaması aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) I, II, III ve IV
B) III, II, IV ve I
C) II, I, III ve IV
D) III, IV, I ve II
E) I, III, II ve IV

CEVAP: B

11. Aşağıdakilerden hangisi doğal çevrede insan eliyle meydana gelen değişimlerden birisi değildir?A) Eğimli yamaçların teraslanması
B) Deniz altından tüp geçitlerin yapılması
C) Akarsular üzerine barajların yapılması
D) Doğal bitki örtülerinin kendini yenileyebilmesi
E) Denizlerde yeni ulaşım kanallarının açılması

CEVAP: D

12.
I. Çevre kirliliği
II. Canlı türlerinin azalması
III. Doğal kaynakların tüketilmesi

Yukarıdakilerden hangileri insanların doğal çevrede yapmış olduğu etkilere bağlı ortaya çıkan çevre sorunlarındandır?A) Yalnız I
B) I ve II
C) I ve III
D) II ve III
E) I, II ve III

CEVAP: E

Bir önceki yazımız olan 9. Sınıf Coğrafya 198-199-200-201-202-203-204. Sayfa Cevapları MEB Yayınları başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.


14 Ekim 2022, 11:55

Abone
Mesaj Sayısı:
Konu Sayısı: 3716

Çok güzel cevaplar teşekkür ederim zaman kısıtlı olunca burdan bakıyorum zaten yazılılara çalışmam lazım sağ olun

HIZLI CEVAP YAZ

Yazıyla İlgili Fikirleriniz:

Yasal Uyarı
DMCA.com Protection Status
Sitemizde bulunan tüm yazılar, konular, içerikler yol gösterici nitelikte genel bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır.