01 Ocak 2022, 18:14
Donatello
Yönetici

9. Sınıf Coğrafya 30-31. Sayfa Cevapları MEB Yayınları


9. Sınıf MEB Yayınları Coğrafya Ders Kitabı 1. Ünite DOĞAL SİSTEMLER Sayfa 30, 31 “1. Bölüm Ölçme ve Değerlendirme” Cevapları

1. BÖLÜM – ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

A) Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcüğü/sözcükleri yazınız.

1. Cihannüma isimli eser…..Kâtip Çelebi…..adlı bilim insanına aittir.
2. Coğrafya kelimesini ilk kez MÖ III. yüzyılda…..Erotesthenes…..adlı filozof kullanmıştır.
3. Uluslararası ilişkiler….siyasi……..coğrafyanın yararlandığı bilimlerdendir.
4. Yerkürenin katılaşmış üst kısmına…….litosfer……adı verilir.
5. Beşerî olayların gerçekleştiği yaşam alanına…..beşerî……..ortam denir.

B) Aşağıdaki açık uçlu soruların cevabını boş bırakılan alana yazınız.

6. Aşağıda, Türkiye’nin Karadeniz kıyısında coğrafi ortamın kullanım biçimine ait bir görsel örneği verilmiştir.Ahşap Mesken

Doğal ortamın kullanım biçimini doğanın sürdürülebilirliği açısından değerlendiriniz?

CEVAP: İnsanlar doğal ortamı kullanırken ortamın özelliklerini bozmamaya, doğaya zarar vermemeye dikkat etmelidir. Aksi takdirde doğal ortam bozulur ve özelliğini kaybeder. Doğanın sürdürülebilirliğini sağlamanın en iyi yolu doğal ortama uyumlu şekilde çalışmaktır. Ormanlık alanda betonarme ev yapmak doğal ortamın bozulmasına neden olur. Bu nedenle bol yağışlı ve ormanlık alanda ahşap meskenler kullanılması en doğru olandır.7. Hidrosferi oluşturan çeşitli su ortamlarını (deniz, göl, akarsu vb.) ve hidrosferde meydana gelen doğa olaylarını (su döngüsü, akıntılar, dalgalar vb.) inceleyen coğrafya biliminin alt dalına sular coğrafyası adı verilir.

Sular coğrafyasının araştırma ve inceleme yapabilmesi için yararlandığı diğer bilimler neler olabilir?

CEVAP: Oseonografya Okyanus ve Deniz Bilimi), Limnoloji (Göl Bilimi), Potamoloji (Akarsu Bilimi), Hidrojeoloji (Yer Altı Suları Bilimi)

8. Yaşadığınız yere ait coğrafi özelliklerin bilinmesi günlük hayatta ne gibi kolaylıklar sağlar?CEVAP: Yaşadığımız yerin coğrafi özellikleri bilmek zamanı belirleme, hava durumunu yorumlama, koordinat bulma, ekonomik faaliyetlere yön verme, siyasi, sosyal ve kültürel durumu kavrama gibi konularda bize yardımcı olur.

9. Coğrafya bilimi fiziki ve beşerî olmak üzere ikiye ayrılır. Fiziki coğrafya, doğal ortamlar ile bu ortamlarda meydana gelen olayları inceler. Beşerî coğrafya ise doğal ortamdaki insan faaliyetlerini inceler. Fiziki coğrafya……gibi alt dallara ayrılır.

Metinde boş bırakılan alana neler yazılmalıdır?

CEVAP: Jeomorfoloji, Klimatoloji, Hidrografya, Biyocoğrafya, Kartoğrafya.C) Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.

(10 ve 11. soruları metne göre cevaplayınız.)

10. İnsanların günlük yaşamında ihtiyaç duyduğu enerjiyi aşağıdaki enerji kaynaklarından hangisi daha fazla karşılar?

A) Su
B) Petrol
C) Biyokütle
D) Jeotermal
E) Güneş enerjisiCEVAP: B

11. Günümüzde petrol, doğal gaz ve kömür gibi enerji kaynaklarının enerji ihtiyacının karşılanmasında yoğun olarak kullanılmasının coğrafi ortamda meydana getirdiği olumsuz etkinin en aza indirilebilmesi için aşağıdakilerden hangisinin yapılması uygun olmaz?

A) Enerji tasarrufu bilincinin toplumlarda yaygınlaştırılması
B) Yenilenebilir enerji kaynaklarının enerji üretimindeki payının artırılması
C) Doğal gaz ile enerji üreten termik santrallerin sayısının artırılması
D) Petrol ve doğal gaz gibi enerji kaynaklarının enerji üretimindeki payının azaltılması
E) Kömür ve petrol gibi enerji kaynaklarının ortaya çıkardığı olumsuz etkiyi azaltmak için ağaçlandırma çalışmalarının yaygınlaştırılması

CEVAP: C12. Aşağıdaki insan etkinliklerinden hangisi doğaya daha uyumludur?

A) Akarsuların ulaşımda kullanılması
B) Evsel atıkların akarsulara aktarılması
C) Artan enerji ihtiyacı için termik santrallerin sayıca artırılması
D) Verimli tarım alanlarının yerleşim alanı hâline dönüştürülmesi
E) Hasattan sonra tarımsal ürün artıklarının (anızların) yakılması

CEVAP: A

13. Aşağıdakilerden hangisi Orta Çağ’da coğrafya bilimine katkı sağlayan bilim insanlarından değildir?A) Harizmi
B) İbn-i Haldun
C) İbn-i Batuta
D) Kâtip Çelebi
E) Muhammed İdrisi

CEVAP: D

14. Beşerî coğrafyanın öncüsüdür. Yaptığı çalışmaları Mukayeseli Genel Coğrafya eserindetoplamıştır.

Özellikleri verilen coğrafyacı aşağıdakilerden hangisidir?A) Aristo
B) Karl Ritter
C) Fredrich Ratzel
D) A. Von Humbolt
E) Erotesthenes

CEVAP: B

15. Yeni Çağ’da Kristof Kolomb, Magellan gibi isimlerin yapmış olduğu coğrafi keşifler; coğrafya bilimine önemli katkılar sağlamıştır.

I. Yeni dünya karalarının keşfedilmesi,
II. Dünya’nın şeklinin küre olduğunu ispatlaması,
III. Coğrafya biliminin metodolojisini oluşturulmasıgibi gelişmelerden hangileri coğrafi keşiflerin coğrafya bilimine sağladığı katkılardandır?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III

CEVAP: C

Bir önceki yazımız olan 9. Sınıf Coğrafya 22-23-24-25-26-27-28-29. Sayfa Cevapları MEB Yayınları başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.


27 Eylül 2022, 20:38

Abone
Mesaj Sayısı:
Konu Sayısı: 3725

Ders çalışmak için aradığım konuyu buradan buldum. Coğrafya derslerinde ben değişik kaynaklardan araştırma yapıyorum.

HIZLI CEVAP YAZ

Yazıyla İlgili Fikirleriniz:

Yasal Uyarı
DMCA.com Protection Status
Sitemizde bulunan tüm yazılar, konular, içerikler yol gösterici nitelikte genel bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır.