17 Ekim 2023, 09:35
Mehmet Akif
Yönetici

4. Sınıf İnsan Hakları 38-39-40-41. Sayfa Cevapları Hecce Yayınları


2. Ünite Hak, Özgürlük ve Sorumluluk: 2. Ünite Değerlendirme Çalışmaları Cevapları

4. Sınıf İnsan Hakları, Yurttaşlık Ve Demokrasi Ders Kitabı Sayfa 38-39-40-41 Cevapları Hecce Yayıncılık


4. Sınıf İnsan Hakları, Yurttaşlık Ve Demokrasi Ders Kitabı Sayfa 38 Cevapları Hecce Yayınları

A. Aşağıda verilen ifadelerdeki boşlukları uygun şekilde doldurunuz.

Hak- Sorumluluk- Özgür- Saygı- İhlal- Demokrasi

Cevap:1. Düşüncelerimi hiçbir kısıtlama veya baskı olmaksızın özgür bir şekilde ifade etme hakkım vardır.
2. Çocuk Hakları Sözleşmesi, çocukların haklarını korumakta ve ihlal edilmesini önlemektedir.
3. İnsanlar, en başta kendileri olmak üzere ailelerine, arkadaşlarına ve çevrelerine karşı sorumluluk bilincine sahip olmalıdırlar.
4. Karşılaştığımız sorunlara karşı demokratik çözümler üretmeliyiz.
5. Hak ve özgürlüklerimizi kullanırken başkalarının hak ve özgürlüklerine saygı göstermeliyiz.


B. Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların yanına “D”, yanlış olanların yanına “Y” yazınız.

Cevap:1. Bağımsızlık, hak ve özgürlüklerimizi kullanmak için önemlidir. (D)
2. Hak ve özgürlükler ile ilgili sorunların tamamında bir kurumdan yardım almam gerekir. (Y)
3. Sadece kendime ve sevdiklerime karşı sorumluluklarım vardır. (Y)
4. Çocuk Hakları Sözleşmesi; din, dil, ırk, renk ve cinsiyet gözetmeden bütün çocukları kapsamaktadır. (D)
5. Bütün insanlar, doğuştan birtakım haklara sahiptir. (D)


C. Aşağıda verilen soruların yanıtlarını defterinize yazınız.

1. İnsanların sorumlulukları zamanla değişmektedir. Sorumluluklarımız, yaşamımızda üstlendiğimiz rollere göre farklılaşmaktadır. İnsanların insan oldukları için üstlendikleri sorumluluklar var mıdır? Araştırınız.

Cevap: İnsan olduğumuz için sorumluluklarımız vardır. Doğaya karşı, başka insanlara karşı, hayvanlara karşı sorumluluklarımız vardır. Ayrıca yardımlaşma, dayanışma gibi insani sorumluluklarımız da vardır.2. Dünya üzerinde en çok hangi çocuk hakkının ihlal edildiğini düşünüyorsunuz? İhlal edildiğini düşündüğünüz bu hak ile ilgili bir gazete haberi bularak bu habere ilişkin düşüncelerinizi paylaşınız. Bu hakkın ihlal edilmesinde hangi faktörler etkilidir? Araştırınız.

Cevap: Bence en çok çocukların çalıştırılmasından dolayı eğitim hakkı ihlal edilmektedir. Bu ihlalde ekonomik sıkıntılar, ülkelerin yasalarının yeterli olmaması gelmektedir.

3. Yalnız çocukların değil yetişkinlerin de hak ve özgürlükleri ihlal edilebilmektedir. Çevrenizdeki yetişkinlere hangi hak ve özgürlüklerinin ihlal edildiğini ve bu ihlallere nasıl çözüm bulduklarını sorunuz. Çocukların buldukları çözümler ile yetişkinlerin çözümleri arasında fark var mıdır? Araştırınız.

Cevap: Yetişkin insanların kendilerine hak ihlali yapıldığı zaman genellikle mahkeme ve hukuki yollara başvurmaktadır. Çocuklar kendi haklarını genellikle yetişkinler aracılığı ararken, yetişkinler kendileri aramaktadır.
Ç. Aşağıda verilen kavramların anlamlarını araştırınız. Bu kavramlar neden önemlidir? Söyleyiniz.

1. İnsan Onuru
2. Düşünce ve İfade Özgürlüğü
3. Anayasa
4. Demokrasi
5. Yasal yükümlülük

Cevap:

Bu kavramlar insanların özgür, adil ve eşit şekilde yaşayabilmeleri, huzur ve güvenli toplumların olabilmesi için gereklidir.
4. Sınıf İnsan Hakları, Yurttaşlık Ve Demokrasi Ders Kitabı Sayfa 39 Cevapları Hecce Yayınları

D. Aşağıda verilen çoktan seçmeli soruları yanıtlayınız.

1. Seda, arkadaşları ile sokakta top oynamaktadır. Seda ve arkadaşlarının topu komşularının bahçesine girmiştir. Bu duruma çok sinirlenen komşuları, Seda ve arkadaşlarına bu sokakta top oynayamayacaklarını söylemiştir. Seda sokakta top oynayabileceklerini, sokağın kimseye ait olmadığını söyleyerek hakkını savunmuştur. Seda ve arkadaşları hangi konuda kısıtlanmak istenmiştir?

A) Düşünce
B) Hak
C) Sorumluluk
D) Yasalara uyma

Cevap: D
2. Ali, arkadaşları ve öğretmenleri tarafından sorumluluklarını yerine getirmeye özen gösteren bir öğrenci olarak görülmektedir. Evde odasını toplamaya özen gösterir. Okulda verilen sorumlulukları yerine getirir ve ödevlerini tamamlar. Çevresine karşı da sorumluluk bilinciyle dolu olan Ali, arkadaşları ile birlikte sosyal sorumluluk projesi geliştirmiştir. Bununla birlikte ailesi tarafından basketbol kursuna yazdırılmış ancak kursun çalışmalarına katılmamıştır. Ali’nin kurs günü ve saatini bilmesine rağmen kursa gitmemesi dikkat çekmiştir.

Ali, aşağıda verilen durumlardan hangisini yaşıyor olabilir?

A) Basketbola ilgi duymamaktadır.
B) İş birlikli çalışmayı sevmemektedir.
C) Sorumluluklarını bilmemektedir.
D) Kursa yazdırıldığını bilmemektedir.

Cevap: A
3. Çocuklar sağlık, eğitim, düşünce ve oyun gibi haklara sahiptir. Bu haklar devletler tarafından Çocuk Hakları Sözleşmesi ile koruma altına alınmıştır. Buna rağmen dünya üzerinde çeşitli işlerde çalıştırılan çocuklar bulunmaktadır. Moni’de bu çocuklardan biridir. Okula gitmesi gereken saatte nikâh şekeri imal eden bir dükkânda çalıştırılmaktadır.

Moni’nin öncelikli olarak hangi hakkı ihlal edilmektedir?

A) Düşünce
B) Eğitim
C) Sağlık
D) Yaşama

Cevap: C
4. İpek, arkadaşları ile teneffüslerde oynamaktadır. Arkadaşlarından Selim, her teneffüste kendi sevdiği oyunların oynanmasını istemektedir. İpek, düşüncelerini söylemek istediğinde Selim dinlememekte veya arkadaşının sözünü kesmektedir.

İpek’in ihlal edilen hakkı için öncelikle uygulayacağı çözüm aşağıdakilerden hangisidir?

A) Selim’le konuşarak anlaşmalıdır.
B) Selim’le bir daha oynamamalıdır.
C) Selim’i öğretmenine şikayet etmelidir.
D) Selim’le arkadaşlığını bitirmelidir.

Cevap: A
4. Sınıf İnsan Hakları, Yurttaşlık Ve Demokrasi Ders Kitabı Sayfa 40 Cevapları Hecce Yayınları

5. Toplumlar, birlikte yaşama kültürü içerisinde varlıklarını devam ettirir. Bu durum toplumların önem verdikleri değerleri bize göstermektedir. Türk milleti Millî Mücadele yıllarında büyük zorluklarla mücadele etmiş ve vatanın kurtulması için çeşitli görevler üstlenmiştir. Türk milletinin yaşadığı zorluklar karşısında gösterdiği mücadele, aşağıdaki değerlerden hangisine sahip olduğunu gösterir?

A) Adalet
B) Hoşgörü
C) Saygı
D) Sorumluluk

Cevap: D


6. “Herhangi bir koşulla sınırlanma ya da zorlanmaya bağlı olmaksızın düşünme ve davranmadır.” Yukarıda açıklaması verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hak
B) Özgürlük
C) Sorumluluk
D) Karar

Cevap: B


7. Aşağıdakilerden hangisi kendimize karşı sorumluluklarımızdan biri değildir?

A) Ruh ve beden sağlığımızı korumak
B) Gelişimimize faydası olacak şekilde yaşamak
C) Zamanımızı etkili ve verimli kullanmak
D) Aile bireylerine saygılı olmak

Cevap: D


8. Aşağıdaki davranışlardan hangisini yaparsak insanlığın ortak mirasına karşı sorumluluğumuzu yerine getirmiş oluruz?

A) Doğal kaynakları bilinçli bir şekilde kullanırsak
B) Doğal, tarihî ve kültürel varlıkları tanıtırsak
C) Zarar görmüş veya hasta bir hayvanı tedavi ettirirsek
D) Çevrenin düzenli ve temiz olmasını sağlarsak


Cevap: B

9. Hasta olduğu halde hastaneye gidemeyen ve buna bağlı olarak da tedavi olamayan bir çocuk hangi hakkını kullanamamış olur?

A) Sağlık hakkı
B) Eğitim hakkı
C) Özel hayatın gizliliği hakkı
D) Barınma hakkı

Cevap: A


10. Bireyler haksızlığa uğradığı zaman aşağıda verilen davranışlardan hangisini yapmalıdır?

A) Küsmek
B) Öfkelenmek
C) Uzlaşmak
D) Neşelenmek

Cevap: C


4. Sınıf İnsan Hakları, Yurttaşlık Ve Demokrasi Ders Kitabı Sayfa 41 Cevapları Hecce Yayınları

E. Aşağıda verilen zihin haritasını bu ünitede öğrendikleriniz çerçevesinde doldurunuz.

Cevap:

4. sınıf insan hakları 41. sayfa cevapları hecce yayın

 

 

Bir önceki yazımız olan 4. Sınıf İnsan Hakları 36-37. Sayfa Cevapları Hecce Yayınları başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.


27 Kasım 2023, 20:55

Abone
Mesaj Sayısı:
Konu Sayısı: 3674

İyiydi verilen bilgiler çok değerli

06 Aralık 2023, 21:01

Abone
Mesaj Sayısı:
Konu Sayısı: 3674

Sorular çok iyi güzel

06 Aralık 2023, 22:06

Abone
Mesaj Sayısı:
Konu Sayısı: 3674

Çok iyiydi teşekkür ediyorum

12 Aralık 2023, 20:56

Abone
Mesaj Sayısı:
Konu Sayısı: 3674

Eğer siz olmasaydınız dersim yarım kalabilirdi

14 Ocak 2024, 14:02

Abone
Mesaj Sayısı:
Konu Sayısı: 3674

Çok yardımcı oluyorsunuz bize teşekkürler:]

HIZLI CEVAP YAZ

Yazıyla İlgili Fikirleriniz:

Yasal Uyarı
DMCA.com Protection Status
Sitemizde bulunan tüm yazılar, konular, içerikler yol gösterici nitelikte genel bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır.