03 Aralık 2023, 12:58
Mehmet Akif
Yönetici

4. Sınıf İnsan Hakları 98-99-100-101. Sayfa Cevapları Hecce Yayınları


6. Ünite Birlikte Yaşama: 6. Ünite Değerlendirme Çalışmaları Cevapları

4. Sınıf İnsan Hakları, Yurttaşlık Ve Demokrasi Ders Kitabı Sayfa 98-99-100-101 Cevapları Hecce Yayıncılık


4. Sınıf İnsan Hakları, Yurttaşlık Ve Demokrasi Ders Kitabı Sayfa 98 Cevapları Hecce Yayınları

A. Aşağıda verilen ifadelerdeki boşlukları uygun şekilde doldurunuz.

Cevap:

1. Üzerinde yaşadığımız toprak parçası vatan olarak adlandırılır.
2. Yurttaş olarak karşılaştığımız sorunlara çözüm bulabilmek için sivil toplum kuruluşu kurma hakkımız vardır.
3. Toplumdaki ihtiyaçlarımızı ve toplumun güvenliğini devletimiz sağlamaktadır.
4. Demokrasi kültürünü benimseyerek haklarını kullanabilen kişilere aktif yurttaş denir.
5. Toplumun uyum ve düzen içinde yaşayabilmesi insanların iletişim kurmayı öğrenmesi ile mümkündür.
B. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların yanına “D”, yanlış olanların yanına “Y” yazınız.

Cevap:

1. Aynı yurdu paylaşan kişiler sevinç, keder, gurur gibi ortak duyguları paylaşırlar. (Y)
2. Devletin sağladığı imkânlardan sadece yurttaşlar yararlanır. (Y)
3. Devletin açtığı kurum ve kuruluşlar yurttaşlara karşı sorumlulukları olduğunun göstergesidir. (D)
4. Her toplumda aynı kurallar geçerlidir. (Y)
5. İyi bir yurttaş olmanın temeli yasalara uymaktır. (D)
C. Aşağıda verilen soruları defterinize yanıtlayınız.

1. Bizleri bir arada tutan ve yaşadığımız vatanın parçası yapan bazı değerler vardır. Bu ortak değerlerimiz nelerdir? Araştırınız.


Cevap: Vatandaşlık, saygı, hoşgörü, yasalara uyma, adalet, milli birlik ve beraberlik, vatanseverlik.

2. Çocuklar ve yetişkinlerin üzerine düşen bazı sorumluluklar vardır. Çocukların ve yetişkinlerin sorumlulukları nelerdir? Araştırınız.Cevap: Çocukların üzerine düşen sorumluluklar eğitim almak, kurallara uymak, aileye yardımcı olmak, derslerini yapmak, odasını toplamak gibi davranışlardır. Yetişkinler ise yasalara uymak, ailenin geçimini sağlamak, çocuklarını korumak, toplum ve çevreye duyarlı olmak gibi davranışlardır.


3. İnsanların bulundukları vatanda bir arada yaşayabilmeleri için bazı becerilere sahip olmaları gerekmektedir. İnsanların bir arada yaşayabilmeleri için sahip olmaları gereken beceriler nelerdir? Araştırınız. 

Cevap: İletişim, empati, saygı, hoşgörü, yasalara uyma, farklı kültürden insanların birlikte yaşayabilmesi gibi becerilere sahip olmaları gerekir.


Ç. Aşağıda verilen kavramların anlamlarını araştırınız. Bu kavramlar neden önemlidir? Söyleyiniz.1. Çok Kültürlülük
2. Asimilasyon
3. Birlikte Yaşama Kültürü

Cevap:

Çok Kültürlülük: Farklı kültürden oluşan toplumun birlikte yaşayabilme becerisidir.

Asimilasyon: İç göçler veya uluslararası göçlerle dışardan gelenlerin kendilerine ait kültürel değerlerinden zamanla uzaklaşıp ev sahibi toplum kültürel norm ve davranışlarını benimseme ve özümseme.Birlikte Yaşama Kültürü: Farklı kültür ve grupların aynı toplum içinde barış içinde birlikte yaşayabilmeleridir.


4. Sınıf İnsan Hakları, Yurttaşlık Ve Demokrasi Ders Kitabı Sayfa 99 Cevapları Hecce Yayınları

D. Aşağıda verilen çoktan seçmeli soruları yanıtlayınız.

1. Bazı bireyler çeşitli nedenlerle bir ülkenin vatandaşı olmayabilir. Aşağıdakilerden hangisi bir ülkenin vatandaşı olmayan kişilere verilen isimdir?

A) Haymatlos
B) Mülteci
C) Sığınmacı
D) YurttaşCevap: A


2. Aşağıdakilerden hangisi Sivil Toplum Kuruluşlarının özelliklerinden biridir?

A) Kâr etmek gibi bir amaçları yoktur.
B) Her konudan sorumludurlar.
C) Kuruluş temsilcilerinin çıkarlarını önde tutarlar.
D) İş birlikli çalışmalardan kaçınırlar.

Cevap: A
3. Aşağıdakilerden hangisi aktif yurttaş özelliklerinden değildir?

A) Duyarlı olmak
B) Haklarını bilmek ve gözetmek
C) Eleştirmek ve sorgulamak
D) Bencil olmak

Cevap: D


4. Nil ile Serdar yurt dışında olan arkadaşları Alex (Aleks) ile konuşmuşlardır. Konuşma esnasında Alex, arkadaşları ile birlikte bir yetenek testine girdiğini ve bu testten gelen sonuca göre devletin ücretsiz olarak açtığı kurslara katılabileceğini paylaşmıştır. Alex, konuşmasında yapılan testler ve sonrasında açılan bu kurslar sayesinde devletin gelişimlerine katkı sağladığını da belirtmiştir. Yukarıda anlatılan devletin yurttaşlarına karşı sorumluluğu aşağıdakilerden hangisidir?A) Vatanın bölünmez bütünlüğünü sağlamak
B) Altyapı yatırımlarıyla vatandaşların yaşamını kolaylaştırmak
C) İnsanların maddi ve manevi gelişimi için imkân sağlamak
D) Refah, huzur ve mutluluğu sağlamak

Cevap: C


5. Arda, metro ile okula gitmek için babasıyla birlikte evden çıkmıştır. Metronun merdivenlerinden inerken bir vatandaşın ayağının kayıp düştüğüne şahit olmuşlardır. Arda’nın babası ve metro bekleyen kalabalık, hemen olaya müdahale etmiştir.

Yukarıda anlatılanlara göre bir olaya şahit olan insanlar aşağıda verilen davranışlardan hangisini göstermemiştir?A) İş birliği yapma
B) Görmezden gelme
C) Sorumluluk alma
D) Dayanışma gösterme

Cevap: B


4. Sınıf İnsan Hakları, Yurttaşlık Ve Demokrasi Ders Kitabı Sayfa 100 Cevapları Hecce Yayınları

6. Toplumun ihtiyaçlarını karşılamak ve vatandaşların çeşitli sorunlarını çözmek için sivil toplum kuruluşları kurulmuştur. 1998 yılında Ankara’da Pediatri Hematolog, Onkolog Dr. Üstün Ezer, hasta çocuklara ve yetişkinlere yardımda bulunmak için … sivil toplum kuruluşunu kurmuştur. Yukarıdaki açıklamada verilen boşluğa hangi sivil toplum kuruluşu gelmelidir?

A) Halk Sağlığını Koruma Derneği
B) Türkiye Kızılay Derneği
C) Lösemili Çocuklar Vakfı
D) Çocuk Vakfı

Cevap: C


7. İnsanların üzerinde yaşadığı toprak parçası yurt olarak adlandırılmaktadır. Yurdumuzda mutlu bir şekilde yaşamak için aşağıdakilerden hangisi gereklidir?

A) Kurallara uymadan yaşamak
B) Kültürümüzü koruyarak yaşamak
C) Toplum huzurunu bozarak yaşamak
D) Sorumluluklarımızı yerine getirmeden yaşamak

Cevap: B


8. Doğduğumuz andan itibaren bizlere verilen kimlik kartında yazan kişisel bilgiler arasında hangisi yoktur?

A) Medeni hal
B) Uyruk
C) Kan grubu
D) Göz rengi

Cevap: D


9. Yetişkinlerin ve çocukların sorumlulukları birbirinden farklıdır. Aşağıda verilenlerden hangisi bir çocuğun sorumlulukları arasındadır?

A) Bir işte çalışmak
B) Fatura ödemek
C) Ödevini yapmak
D) Televizyon seyretmek

Cevap: C


10. Bilinçli bir öğrenci olduğunu söyleyen Nursema’nın aşağıda verilen özelliklerden hangisine sahip olması beklenir?

A) Kurallara uyar
B) Bencil davranır
C) İletişim kurmaktan kaçınır
D) İnsanlara karşı önyargılıdır

Cevap: A


4. Sınıf İnsan Hakları, Yurttaşlık Ve Demokrasi Ders Kitabı Sayfa 101 Cevapları Hecce Yayınları

E. Aşağıda verilen zihin haritasını bu ünitede öğrendikleriniz çerçevesinde doldurunuz. 

Cevap:

4. sınıf insan hakları 101. sayfa cevapları hecce yayın

 

Bir önceki yazımız olan 4. Sınıf İnsan Hakları 96-97. Sayfa Cevapları Hecce Yayınları başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.


HIZLI CEVAP YAZ

Yazıyla İlgili Fikirleriniz:

Yasal Uyarı
DMCA.com Protection Status
Sitemizde bulunan tüm yazılar, konular, içerikler yol gösterici nitelikte genel bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır.