15 Eylül 2022, 11:26
Yuri
Yönetici

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 16-17-18-19-20-21-22. Sayfa Cevapları Anıttepe Yayınları


5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 16-17-18-19-20-21-22. Sayfa Cevapları Anıttepe Yayınları 

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Hoşça Kalın, Güle Güle Metni Cevapları


5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Anıttepe Yayınları 16. Sayfa Cevapları

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

1. Günlük konuşmalarınızda, kullandığınız kelimelere dikkat eder misiniz? Açıklayınız.

Cevap: Dikkat ederim. Konuştuğum kişiye, konuya, zamana göre kelimeler kullanırım. Birine sabah selam verirken “Günaydın”, akşam ise “İyi Akşamlar” derim. Konuştuğum kişi benden küçükse ona ismiyle, büyükse bir saygı sözüyle hitap ederim.2. “Dil yanlışı” ne demektir, en çok yapılan dil yanlışları nelerdir? Açıklayınız.

Cevap: Dilin açık ve anlaşılır biçimde kullanılmaması dil yanlışına neden olur. Mesela bir anne “Bildiğim ve bilmediğim her şeyi kızıma öğreteceğim.” dediğinde bir dil yanlışı olur. Çünkü kimse bilmediği bir şeyi öğretemez.

3. Hazırladığınız telefon konuşmasını canlandırınız.Cevap: Telefon konuşması örneği;

A: Alo?
B: Merhaba A. Nasılsın?
A: İyiyim. Sen nasılsın?
B: Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Seni “Sinemaya gidelim mi?” diye sormak için aradım.
A: Olur. Ne zaman?
B: Yarın 14.00’da.
A: Tamam. Yarım saat önce hazır olacağım.
B: Peki. Orada görüşürüz. Kendine iyi bak.
A: Sen de kendine iyi bak.


5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Anıttepe Yayınları 19. Sayfa Cevapları

1. ETKİNLİK

Metinde geçen “hoşça kalın, güle güle” sözlerini ne zaman ve hangi  durumlarda kullandığınızı yazınız.

Cevap: Hoşça kalın sözünü bir yerden ayrılırken orada kalanlara, güle güle sözünü birisi yanımdan ayrılırken kullanıyorum.Bu sözleri birer cümlede kullanınız.

Cevap:

Cümlem: Yarın yine gelirim, hoşça kalın.

Cümlem: Eve vardığında beni aramayı unutma, güle güle.
2. ETKİNLİK

Metinde anlamını bilmediğiniz kelimeleri defterinize not ediniz. Bu kelimelerin anlamlarını tahmin ediniz. Tahmininizin doğruluğunu TDK Türkçe Sözlük’ten kontrol ediniz.

Cevap:

YAKIŞIK: Uygunluk, yaraşma.AHENK:Uyum.

PUNDUNA GETİRMEK: bir şeyi yapmak için uygun zamanı ve yeri seçmek.

ALACA:  Birkaç rengin karışımından oluşan renk.

MIZMIZ: Her şeyde kusur bulan, hiçbir şeyden memnun olmayan.
3. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları “Hoşça Kalın, Güle Güle” metninden hareketle cevaplayınız.

1) Yazar, yaşadığı hangi olaylardan yakınmaktadır?

Cevap: Yazar kelimelerin doğru zamanda kullanılmamasından yakınmaktadır.2) Yazar, telefon konuşması “Güle güle!” denilerek bitirildiğinde neler hissediyor?

Cevap: Bir yere gönderiliyormuş gibi hissediyor. Bu duruma sinirleniyor.
3) Yazara göre telefon konuşmaları neden “Güle güle!” denilerek bitirilemez?

Cevap: Çünkü “Güle güle!” sözü giden birisine söyledir. Bu nedenle telefon konuşmaları böyle bitirilemez.

4) Yazarın Türkçenin günlük kullanımı ile ilgili düşünceleri nelerdir? Açıklayınız.Cevap: Yazar Türkçenin doğru kullanılmadığını düşünüyor. Batı özentiliğinden kaynaklanan yabancı kelimelerin kullanımından rahatsızlık duyuyor. Türkçe kelimelerin de anlamları dışında kullanıldığını düşünüyor.

5) Metinde yazar, telefonla konuşurken hangi hataların yapıldığından bahsediyor? İki tane örnek veriniz.

Cevap: “Peki.” yerine “Neden Olmasın!” ve “Hoşça kalın.” yerine “Güle güle!” denmesinden bahsediyor.

6) Telefonda konuşurken kullandığınız ifadelere dikkat ediyor musunuz? Neden?
Cevap: Dikkat ediyorum. Çünkü insanın kendini doğru ifade edebilmesi çok önemlidir. Ayrıca dilimizin özelliklerini kaybetmemesi için kelimeleri doğru seçmemizde fayda vardır.7) Yazar, metindeki bu tür konuşma hatalarına neden dikkat çekiyor olabilir? Açıklayınız.

Cevap: Dilimizde her anlamı karşılayan kelime olmasına rağmen insanlar bu kelimeleri kullanmıyorlar. Bazen özensiz, kuralsız konuşmalar yapıyorlar. Bu durumda insanlar hem kendini ifade edemiyor, hem de dilimiz güzelliğini kaybediyor. Yazar bu hatalara bu nedenle dikkat çekiyor olabilir.


5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Anıttepe Yayınları 20. Sayfa Cevapları

4. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları metne göre cevaplayınız.

Cevap:

Metnin konusu: Dilimizdeki yanlış kullanımlar
Metnin ana fikri: Kelimeleri doğru zamanda ve doğru anlamlarıyla kullanmamız dilimizi korumamıza ve kendimizi güzel ifade edebilmemize fayda sağlar.


5. ETKİNLİK

“Hoşça Kalın, Güle Güle” metninden alınan aşağıdaki bölümü okuyunuz. Daha sonra dikkat ettim, yerli dizilerde de böyle oluyor konuşmalar. “Baba Evi”nde Uzun Şevki gelmiş, yeni tutulan evin badanasına yardım etmiştir. Şevki giderken “Hoşça kalın!” der, evin küçük kızı Bilge karşılık verir.

a) Yazar kendi fikrini açıklarken bir dizi adını niçin vermiştir?

Cevap: Yazar bilindik bir örnekle düşüncesini ifade ederek insanların onu daha kolay anlamasını sağlamak istemiştir.

b) Bu dizinin adını vermesinin parçaya nasıl bir katkısı olmuştur?

Cevap: Metinde örneklendirme yaparak anlatımı kuvvetlendirmiştir.

c) Siz de günlük hayatta yapılan dil yanlışlarıyla ilgili örnekler yazınız.

Cevap: “Yarın geliyorum.” cümlesinde gelecek zamanda yapılan bir iş şimdiki zaman ile söylenmiştir.


6. ETKİNLİK

Aşağıda verilen telefon kullanma kılavuzunu inceleyiniz.

a) Farklı karakterlerde verilen kullanma kılavuzunda okumakta zorlandığınız yerler oldu mu? Açıklayınız.

Cevap: İlk bölümde zorlanmadım. Ancak ikinci bölümde harfler daha bitişik yazıldığı için biraz zorlandım.

b) Kullanma kılavuzu; cihazınızın bakımı, saklanması, korunması vb. hakkında sizi nasıl yönlendirmektedir? Açıklayınız.

Cevap: Kullanım kılavuzu cihazı nasıl temizlememiz, hangi koşullarda saklamamız gerektiği, nasıl kullanıldığı ve tamir edildiği gibi konularda bizi yönlendirmektedir.

c) Oyuncaklarınızın kullanma kılavuzunu okuyor musunuz? Neden?

Cevap: Okuyorum. Çünkü oyuncaklarımı nasıl temizlemem ve korumam konusunda bana yardımcı oluyor.


5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Anıttepe Yayınları 21. Sayfa Cevapları

7. ETKİNLİK

Türkçeyi doğru, etkili ve güzel kullanmanın iletişimdeki önemini anlatan bir konuşma yapınız. Konuşmanızı günlük hayattan vereceğiniz örneklerle zenginleştiriniz.

Cevap:

Dil iletişim kurmanın en verimli yoludur. Dil aracılığıyla dünyayı tanır ve kendimizi tanıtırız. Sağlıklı iletişim kurabilmek için kendimizi en doğru biçimde ifade edebilmemiz gerekir. Kendimizi ifade etmek demek kelimeleri uygun anlamlarında ve yerinde kullanmak demektir. Türkçeyi doğru ve güzel kullandığımızda herkes bizi kolayca anlayacaktır. Bu durumda hem kendimizi iyi anlatmış oluruz, hem de dilimizin temiz, anlaşılır bir dil olarak kalmasına katkımız olur.


8. ETKİNLİK

Okuduğunuz metinden alınan aşağıdaki cümleleri altı çizili kelimelere dikkat ederek okuyunuz.

Cevap:
•“Güle güleee”ler sinirime dokunuyor.

•Kafayı takacak başka şey kalmamış gibi vedalaşmalara, iyi dileklere taktım bugünlerde.

•Bir rahatladım, bir hafifledim o kadar olur.

a) Yukarıdaki cümlelerde altı çizili kelimeler gerçek anlamda mı kullanılmıştır? Neden?

Cevap: Bu kelimeler gerçek anlamda kullanılmamıştır. Gerçek anlam bir kelimenin akla gelen ilk anlamıdır. Ancak bu cümlelerde kelimeler ilk anlamlarıyla kullanılmamıştır.

b) Bu kelimelerin gerçek anlamıyla yukarıdaki anlamı arasında fark var mıdır? Açıklayınız.

Cevap: Fark vardır. “hafiflemek” kelimesi bir varlığın ağırlığının azalması anlamına gelmektedir. Ancak buradaki anlamı manevi olarak rahatlık duymaktır. Bu nedenle bu gerçek anlam değildir. Diğer örneklerde de aynı durum söz konusudur.

c) Aşağıda verilen kelimeleri mecaz anlam içerecek şekilde cümlede kullanınız.

Cevap:

KELİMELER —————– CÜMLELERİM

tutmak ———————–>Yol boyunca beni otobüs tuttu.

bağlamak ——————–> Konuyu buraya nereden bağladı, anlamadım.

soğuk ————————-> Bana karşı soğuk davranıyorsun.

sert —————————> Öğretmenimiz sert bakışlarla bizi izliyordu.


9. ETKİNLİK

Aşağıdaki kutucuklarda verilen sözleri kullanarak bir metin yazınız. Yazınıza başlamadan önce bir taslak oluşturunuz.

Cevap:

5. sınıf türkçe 21. sayfa anıttepe yayınları

güle güle – arkadaş – hoşça kal – gülümseme – merhaba

Yazı çalışmam için sırasıyla yapacaklarım:

  1. Yazımın konusunu belirleyeceğim.
  2. Yazımın taslağını hazırlayacağım.
  3. Yazımı gözden geçireceğim.
  4. Yazımı hatalarımı düzelterek yazacağım.
  5. Yazıma bir başlık belirleyeceğim.

GÜZEL SÖZLER

Arkadaşlarımla iletişimimde kullandığı sözlere daima dikkat ederim. Okulda onları gördüğümde söze “Merhaba!” ile başlarım. Bir şeyler anlatırken gülümsemeyi severim. Ben gülümseyinde karşımdaki kişi de gülümser. Onlara hep “Nasılsın?” diye sorarım. Birisi bir şey anlatırken iyice dinlerim. Okul sona erdiğinde birbirimize “Güle güle!” diyerek ayrılırız. Bazen akşamları telefonda konuşuruz. O zaman da telefonu “Hoşça kal!” diyerek kapatırım. “Kendine iyi bak!” sözünü de çokça kullanırım. İnsanlarla selamlaşmak, onlara güzel günler dilemek hep hoşuma gider. Bunların insanlar arasındaki sevgiyi arttırdığına inanırım.


5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Anıttepe Yayınları 22. Sayfa Cevapları

BİR SONRAKİ DERSE HAZIRLIK

Türk kültüründe misafirin önemini ve misafirliğin sosyal hayattaki yerini belirten bir konuşma hazırlayınız. Konuşmanızı misafirliği konu alan görsellerle destekleyiniz. Konuşmanız için prova yapmayı unutmayınız.

Cevap: Türk kültürü pek çok özelliği olan bir kültürdür. Bu durum özellikle misafir ağırlama konusunda kendini göstermiştir. Türkler misafirperverliği ile tanınan bir millettir. Bir eve misafir geldiğinde herkes onu rahat ettirmek için çaba gösterir. Çünkü misafir Türklerin inancında çok değerlidir. Misafir bir eve kendi rızkıyla gelir. Her ev sahibi misafir geldiğinde sevinir ve ona ikramlarda bulunur. Misafir mutlu gitsin ve sonra yine gelsin diye elinden gelen her şeyi yapmaya çalışır.


5. Sınıf  Türkçe Ders Kitabı 16-17-18-19-20-21-22. Sayfa Cevapları Anıttepe Yayınları ile ilgili fikir, düşünce ve önerilerinizi aşağıda bulunan yorum kısmından yazabilirsiniz. Dilerseniz sosyal medyada paylaşım yapıp bize katkı verebilirsiniz.

 

Bir önceki yazımız olan 5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 10-11-12-13-14-15. Sayfa Cevapları Anıttepe Yayınları başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.


22 Eylül 2022, 18:35

Abone
Mesaj Sayısı:
Konu Sayısı: 3716

Güzeldi çok iyi cevaplar var farklı ve doğru

26 Eylül 2022, 19:32

Abone
Mesaj Sayısı:
Konu Sayısı: 3716

Türkçe dersime çok yardımcı oldu. Doğru bilgilerin verilmesi bizim için çok önemli. Buradaki bilgilerin doğru olması bana eğitim hayatında katkı yapacaktır. Çok teşekkür ederim.

HIZLI CEVAP YAZ

Yazıyla İlgili Fikirleriniz:

Yasal Uyarı
DMCA.com Protection Status
Sitemizde bulunan tüm yazılar, konular, içerikler yol gösterici nitelikte genel bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır.