15 Temmuz 2021, 13:27
murat
Yönetici

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 43-44-45. Sayfa Cevapları MEB Yayınları


6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 43-44-45 Cevapları MEB Yayınları

Ölçme ve Değerlendirme Etkinlik Cevapları


6. Sınıf MEB Yayınları Sosyal Bilgiler 43. Sayfa Cevapları MEB

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere tabloda verilen sözcüklerden uygun olanı yazınız.

Cevap:

1. ÖN YARGI farklılıklara saygının önündeki en büyük engeldir.
2. SOSYAL YARDIM ihtiyaç sahiplerinin yiyecek, giyecek, yakacak, tedavi, ilaç vb. ihtiyaçlarının karşılıksız temin edilmesidir.
3. Bir kimseye, bir şeye karşı dikkatli, özenli, ölçülü davranmaya sebep olan duyguya SAYGI denir.
4. DİN zekat, sadaka vb. sayesinde toplumsal dayanışmayı sağlayan, birey olarak sevgi, saygı gibi değerleri kazanmamızda da önemli rol oynayan kültürel bir ögedir.
5. Toplumun kurum ve kuruluşlarıyla ortak değerlerde birleşmesi ve birlikte hareket etmesine TOPLUMSAL DAYANIŞMA denir.
6. GELENEK VE GÖRENEKLER bizi bir araya getirip ortak duygularda buluşmamızı sağlar.
7. SORUMLULUK üyesi olduğumuz grupta üstlendiğimiz rollerin gereklerini yerine getirmektir.Aşağıda numaralar ile verilen ifadeleri, harf ile verilen ifadelerle eşleştiriniz.

Cevap:

8. Kişilerin başkalarına zarar vermeden istediğini yapabilmesi (ç)
9. Sosyal yardım hattı (c)
10. Osmanlı Devleti’nde asalet ve merhametin simgesi (b)
11. Belli bir ortamda yerine getirilmesi beklenen görevler (a)
12. Milletle ilgili, millete özgü olan ifade (e)
13. Bir gruba yönelik duygusallaşmış ve az değişmiş olan inançlar (d)
6. Sınıf MEB Yayınları Sosyal Bilgiler 44. Sayfa Cevapları MEB

Aşağıdaki soruların cevabını ilgili alana yazınız.

14. Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılımın önemi nedir? Yazınız.

Cevap: Bu tip faaliyetlere katılmak insanlar arsında yakınlaşmaya, yardımlaşma ve dayanışmaya destek verir. Yardımlaşma ve dayanışma arttıkça toplumsal birliktelik pekişmektedir.

15. Bir iş insanı, şirketine yönetici olarak işe alacağı adaylarla görüşmelerini yemek eşliğinde yaparmış. Böyle bir yemekte; “Buyurun, hem yemeğimizi yiyelim hem de görüşmemizi yapalım.” demiş. Aday, daha yemeğin tadına bakmadan hemen tuza uzanmış. Yemeğin sonunda iş insanı: “Beyefendi, size teşekkür ederim ama sizi fabrikamda müdür olarak işe alamam.” demiş. Aday şaşırmış ve nedenini sormuş. O da bu soruya, “Ben, önüne gelen çorbanın tadına bile bakmadan tuz atacak kadar ön yargılı birine fabrikamı teslim edemem.” diyerek yanıt vermiş.Yukarıdaki metinden yola çıkarak iş insanının neye karşı olduğunu belirtiniz ve karşı olunan tutum hakkındaki düşünceleriniz nelerdir? Yazınız.

Cevap: Ön yargılı olmaya karşı. Ön yargılı olmak doğru bir tutum değildir.

16. “Bilelim ki millî benliğini bilmeyen milletler başka milletlere yem olurlar.” Mustafa Kemal Atatürk yukarıdaki sözüyle neyi vurgulamak istemiştir? Yazınız.

Cevap: Milli birlik toplumu ayakta tutan, bir ve beraber millet olmayı sağlayan unsurdur. Milli birliği olmayan milletler her zaman dışarıdan gelecek olan tehlikelere açıktır ve yıkılması kolay olur.17. Sosyal yardımlaşma ve dayanışmanın toplumumuzdaki önemi nedir? Yazınız.

Cevap: Sosyal yardımlaşma ve dayanışma bizim kültürümüzde çok önemli bir yere sahiptir. Zor durumda olan insanlara yardım etmek hem dini hem vicdani bir gerekliliktir. Toplumun barış ve huzur içinde olması için yardımlaşma ve dayanışma çok önemlidir.

18. Bilgeye “Bu dünyada en çok kimi seversiniz?” diye sorarlar. O da “Terzimi” diye cevap verir. “Neden?” denince bilgenin cevabı, “Her gittiğimde ölçümü yeniden alır ve beni öyle değerlendirir. Diğer insanlar ise ilk kez gördüklerinde bir kez karar verirler ve beni her zaman öyle değerlendirirler.” olur.

Bilge, neden en çok terzisini sevmektedir? Terziyi diğer insanlardan ayıran davranış biçimi nedir? Yazınız.Cevap: İnsanlar zamanla değişebilirler. Bir insan hakkında bir yargıya varıp hayat boyu onu öyle değerlendirmek doğru değildir. Çünkü zaman ve olaylar insanları değiştirebilmekte yanlış olan şeyler düzelebilmektedir.


6. Sınıf MEB Yayınları Sosyal Bilgiler 45. Sayfa Cevapları MEB

Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.

19. Okulun İzcilik Kulübü üyeleri olarak hafta sonu Erciyes’te kamp kurduk. Kampta öğretmenimiz kulüp üyelerine görev dağılımı yaptı ve “Çocuklar herkes görevini layıkıyla yaparsa kamp sorunsuz geçer.” dedi.

Yukarıda verilen parçada öğretmen neyin önemini vurgulamaktadır?A) İçinde bulunduğumuz gruptaki rollerin B) Kamp yerinin C) İzcilik Kulübünün D) Sınıftaki arkadaş ilişkilerinin

Cevap: A

20. Aşağıdakilerden hangisi kültürümüze ait ögelerden biri değildir?

A) Baklava B) Beyzbol C) Güreş D) Kına gecesiCevap: B

21.

I. dayanışma
II. ayrımcılık
III. anlayış
IV. çatışma

Yukarıdaki kavramlardan hangileri farklılıklara saygıyla ilgili değildir?A) Yalnız I B) I – III C) II- IV D) I – III ve IV

Cevap: C

22. Aşağıdakilerden hangisi evdeki sorumluluklarımızdan biridir?

A) Dersleri dikkatli dinlemek B) Odamızı toplamak C) Kulüp çalışmalarına katılmak D) Takım sporunda görevini yapmakCevap: B

23. 6. sınıf öğrencisi Aslı, çevresine karşı duyarlı ve yardımsever bir vatandaştır.

Buna göre Aslı’nın aşağıda verilenlerden hangisini yapması beklenmez?

A) Yardım kampanyalarına katılmak
B) Sivil toplum kuruluşları hakkında bilgi sahibi olmak
C) Arkadaşlarını yardım kampanyalarına davet etmek
D) Okulundaki ihtiyaç sahiplerine karşı duyarsız kalmak

Cevap: D

24. Türk milleti, geçmişiyle bağlarını koparmadığını yaşadığı zaferleri çeşitli etkinliklerle kutlayarak göstermektedir.

Türk milletinin her yıl geçmişindeki zaferleri kutlaması millet olarak hangi bilinci kazandığını gösterir?

A) Dil B) Din C) Sanat D) Tarih

Cevap: D

Bir önceki yazımız olan Monarşilerde demokrasinin temel ilkelerinden hangileri yer almaz? başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.


09 Ekim 2022, 18:16

Abone
Mesaj Sayısı:
Konu Sayısı: 3725

Anlamadığım zaman buraya bakıyorum. Çok beğenerek takip ediyorum. Arkadaşlarıma da burayı tavsiye edeceğim.

23 Mart 2024, 12:30

Abone
Mesaj Sayısı:
Konu Sayısı: 3725

Mükemmelden öte

HIZLI CEVAP YAZ

Yazıyla İlgili Fikirleriniz:

Yasal Uyarı
DMCA.com Protection Status
Sitemizde bulunan tüm yazılar, konular, içerikler yol gösterici nitelikte genel bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır.