30 Eylül 2022, 21:21
Mehmet Akif
Yönetici

7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları Meb Yayınları


7. Sınıf Meb Yayınları Matematik Ders Kitabı Cevapları


Matematik dersinde başarılı olmak isteyen öğrencilerin konuları sınıfta iyi dinlemesi ve evde tekrar etmesi gerekir. Bir çok öğrencinin matematik dersi dendiği zaman korkmasını anlayabiliyoruz. Fakat matematik dersi sistemli çalışmak gerektiren bir derstir. Bu nedenle tavsiyelerimize uymanız bu derste başarı olmanızı sağlayacaktır.


7. sınıf matematik ders kitabı cevapları Meb yayınları


7. Sınıf Matematik Ders Kitabı öğrencilerimizin anlayacağı şekilde hazırlanmıştır. Bu derste başarı olmanız matematiğe olan ilginizi arttıracak ve sevdirecektir. Matematik dersinde, bir bina gibi temellerin sağlam atılması çok önemlidir. Her şeyden önce öğretmeni sınıfta iyice dinlemek, anlamadığınız yerde tekrar tekrar sormanız gerekir. Eve gelince o gün gördüğünüz konuları tekrar etmeniz ve kendinizin de problemler yazarak bunları çözmeniz gerekir. Unutmayalım ki, her yeni konuyu öğrenince eskisini gözden geçirmek ve onun üzerine inşa ederek gitmeniz lazım.

7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevaplarını siz öğrencilerimiz için uzaman ekiplerimizce hazırladık. Amacımız matematik dersinde anlamadığınız konuları anlamanız ve bu derste başarılı olmanızdır.7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları Meb Yayınları Sayfa 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ,27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 ,41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60,61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290’nın cevaplarına sitemizden ulaşabilirsiniz.


1. ÜNİTE: TAM SAYILARLA İŞLEMLER

Hatırlayalım Sayfa 12 Cevapları

Tam Sayılarla Toplama İşlemi Sayfa 13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25 Cevapları 

Tam Sayılarla Toplama İşleminin Özellikleri Sayfa 26-27-28 Cevapları 

Tam Sayılarla Çıkarma İşlemi Sayfa 29-30-31-32-33-34-35 Cevapları 

Tam Sayılarla Çarpma İşlemi Sayfa 36-37-38-39 Cevapları 

Tam Sayılarla Çarpma İşlemi Sayfa 40 Cevapları 

Tam Sayılarla Çarpma İşleminin Özellikleri Sayfa 40-41-42 Cevapları 

Tam Sayılarla Bölme İşlemi Sayfa 43-44-45-46 Cevapları 

Tam Sayıların Kuvveti Sayfa 47-48-49-50-51 Cevapları 

Tam Sayı Problemleri Sayfa 52-53-54 Cevapları 

1. Ünite Değerlendirme Soruları Sayfa 55-56 Cevapları 


2. ÜNİTE: RASYONEL SAYILAR VE RASYONEL SAYILARLA İŞLEMLER

1. Bölüm: RASYONEL SAYILAR

Hatırlayalım Sayfa 60 Cevapları 

Rasyonel Sayılar Sayfa 61-62-63-64 Cevapları 

Rasyonel Sayıların Ondalık Gösterimleri Sayfa 65-66-67-68 Cevapları 

Ondalık Gösterimleri Rasyonel Sayıya Çevirme Sayfa 69-70-71 Cevapları 

Rasyonel Sayılarda Sıralama Sayfa 72-73-74-75-76 Cevapları 

2. Bölüm: RASYONEL SAYILARLA İŞLEMLER

Rasyonel Sayılarla Toplama-çıkarma İşlemleri Sayfa 77-78-79-80 Cevapları 

Rasyonel Sayılarla Toplama İşleminin Özellikleri Sayfa 81-82-83 Cevapları 

Rasyonel Sayılarla Çarpma İşlemi Sayfa 84-85-86 Cevapları 

Rasyonel Sayılarla Çarpma İşleminin Özellikleri Sayfa 87-88-89 Cevapları 

Rasyonel Sayılarla Bölme İşlemi  Sayfa 90-91-92-93 Cevapları 

Rasyonel Sayılarla Bölme İşleminde 0, 1 ve -1’in Etkisi Sayfa 94 Cevapları 

Rasyonel Sayılarla Çok Adımlı İşlemler Sayfa 95-96-97 Cevapları 

Rasyonel Sayıların Kareleri ve Küpleri Sayfa 98-99 Cevapları 

Rasyonel Sayı Problemleri Sayfa 100-101-102-103-104 Cevapları 

2. Ünite Değerlendirme Soruları Sayfa 105-106-107 Cevapları 


3. ÜNİTE: CEBİRSEL İFADELERDEN EŞİTLİK VE DENKLEMLERE

1. Bölüm: CEBİRSEL İFADELER

Hatırlayalım Sayfa 111-112 Cevapları 

Cebirsel İfadelerle Toplama ve Çıkarma İşlemi Sayfa 113-114-115-116-117-118 Cevapları 

Bir Doğal Sayıyı Bir Cebirsel İfade ile Çarpma Sayfa 119 Cevapları 

Örüntüler ve İlişkiler Sayfa 120-121-122-123-124-125 Cevapları 

2. Bölüm: EŞİTLİK VE DENKLEM

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler Sayfa 126-127 Cevapları 

Eşitliğin Korunumu Sayfa 128-129 Cevapları 

Denklem Çözme Sayfa 130-131-132 Cevapları 

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklem Problemleri Sayfa 133-134-135-136 Cevapları 

3. Ünite Değerlendirme Soruları Sayfa 137-138-139-140 Cevapları 


4. ÜNİTE: ORAN ORANTIDAN YÜZDELERE

1. Bölüm: ORAN VE ORANTI

Hatırlayalım Sayfa 142 Cevapları 

ORAN Sayfa 143-144-145-146-147-148 Cevapları 

ORANTI Sayfa 149-150-151-152 Cevapları 

Doğru Orantı Sayfa 153-154-155-156 Cevapları 

Doğru Orantılı İki Çokluğa Ait Orantı Sabiti Sayfa 157-158-159 Cevapları 

Ters Orantı Sayfa 160-161-162-163-164 Cevapları 

Doğru ve Ters Orantı Problemleri Sayfa 165-166-167-168-169 Cevapları 

2. Bölüm: YÜZDELER

Bir Çokluğun Belirtilen Yüzdesini Bulma Sayfa 170-171-172-173-174 Cevapları 

Bir Çokluğu Diğer Bir Çokluğun Yüzdesi Olarak Hesaplama Sayfa 175-176 Cevapları 

Bir Çokluğu Belirli Bir Yüzde ile Arttırma ve Azaltma, Yüzde Problemleri Sayfa 177-178-179-180-181 Cevapları 

4. Ünite Değerlendirme Soruları Sayfa 182-182-183-184 Cevapları 


5. ÜNİTE: DOĞRULAR VE AÇILARDAN ÇOKGENLER, ÇEMBER VE DAİREYE

1. Bölüm: DOĞRULAR VE AÇILAR

Hatırlayalım Sayfa 188 Cevapları 

Açıortay Sayfa 189-190-191-192 Cevapları 

Aynı Düzlemde Üç Doğrunun Birbirine Göre Durumları Sayfa 193 Cevapları 

Paralel İki Doğrunun Bir Kesenle Yaptığı Açılar Sayfa 194-195-196-197-198-199 Cevapları 

2. Bölüm: ÇOKGENLER

Çokgenlerin İç ve Dış Açıları Sayfa 200-201-202 Cevapları 

Düzgün Çokgenler Sayfa 203-204-205-206-207 Cevapları 

Dörtgenler Sayfa 208-209-210-211-212-213-214-215 Cevapları 

Eşkenar Dörtgenin Alanı Sayfa 216-217-218-219 Cevapları 

Yamuğun Alanı Sayfa 220-221-222-223 Cevapları 

Dörtgenlerin Alanları ile İlgili Problemler Sayfa 224-225-226-227-228 Cevapları 

Çevre Alan İlişkisi Sayfa 227-228 Cevapları 

3. Bölüm: ÇEMBER VE DAİR

Çemberde Merkez Açılar ve Bu Açıların Gördüğü Yaylar Sayfa 229-230-231-232 Cevapları 

Çemberin Çevre Uzunluğu Sayfa 233-234-235 Cevapları 

Çember Parçasının Uzunluğu Sayfa 236-237-238 Cevapları 

Dairenin Alanı Sayfa 239-240-241-242 Cevapları 

Daire Diliminin Alanı Sayfa 243-244-245-246 Cevapları 

5. Ünite Değerlendirme Soruları Sayfa 247-248-249-250-251 Cevapları 


6. ÜNİTE: VERİ ANALİZİNDEN CİSİMLERİN FARKLI YÖNDEN GÖRÜNÜMLERİNE

1. Bölüm: VERİ ANALİZİ

Hatırlayalım Sayfa 255-256 Cevapları 

Çizgi Grafiği Sayfa 257-258-259 Cevapları 

Yanlış Yorumlamalara Neden Olabilecek Çizgi Grafikleri Sayfa 260-261-262 Cevapları 

Ortalama, Ortanca, Tepe Değer Sayfa 263-264-265-266-267-268-269 Cevapları 

Daire Grafiği Sayfa 270-271-272-273 Cevapları 

Verilere Uygun Grafik Belirleme Sayfa 274-275 Cevapları 

2. Bölüm: CİSİMLERİN FARKLI YÖNLERDEN GÖRÜNÜMLERİ

Cisimlerin Farklı Yönlerden Görünümleri Sayfa 276-277-278 Cevapları 

Farklı Yönlerden Görünümleri Verilen Yapıları Oluşturma Sayfa 279-280-281-282 Cevapları 

6. Ünite Değerlendirme Soruları Sayfa 283-284-285 Cevapları 


 

Bir önceki yazımız olan 7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 29-31-34-35 Cevapları Meb başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.
HIZLI CEVAP YAZ

Yazıyla İlgili Fikirleriniz:

Yasal Uyarı
Sitemizde bulunan tüm yazılar, konular, içerikler yol gösterici nitelikte genel bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır.