28 Ekim 2022, 21:37
Donatello
Yönetici

8. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Cevapları 108-109-110-111. Sayfa MEB Yayınları


8. Sınıf Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 108-109-110-111 Cevapları

Ünitemizi Değerlendirelim Cevapları


8. Sınıf Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 108 Cevapları

ÜNİTEMİZİ DEĞERLENDİRELİM

A. Aşağıdaki açık uçlu soruları cevaplayınız.

1. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi örneklerle açıklayınız.

Cevap: Hz. Muhammed (s.a.v.), kritik konularda ortak bir tutum belirlenmesine özen göstermiştir. Bedir Savaşı sonunda esirlere nasıl davranılacağı, Uhud Savaşı’nda düşmanın nasıl karşılanacağı ve Hendek Savaşı öncesi şehrin etrafına hendek kazılması kararları istişare neticesinde alınmış ve uygulanmıştır.2. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) örnek davranışlarının toplumsal hayattaki önemini açıklayınız.

Cevap: Hz. Muhammed (s.a.v.)  dürüst, güvenilir, hakkı gözeten, istişareye önem veren, sabırlı, kararlı, cesur, merhametli ve affedici biridir. Onun davranışları toplum huzurunu sağlayan, insanların birbirine güvenmesini ve adaleti sağlayan davranışlardır. Hakkın gözetildiği toplumlarda herkes kendini güvende hisseder. İnsanların istişareye önem vermesi doğru kararlar almayı kolaylaştırır. Böyle toplumlarda insanlar barış ve saygı içindedir.

3. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) hakkı gözetmesi ve insanlara değer vermesi ile ilgili hadislerinden örnekler yazınız.  • “… Eğer hükmedecek olursan, aralarında adalet ile hükmet. Çünkü Allah adil davrananları sever.”
  • “… Hak sahiplerinden yana çıkıp hakkın yerini bulmasına yardımcı olanlar, insanların en hayırlılarıdır. İçinde zayıf kimselerin incitilmeden hakkını alamadığı bir toplum yükselemez.”
  • “…Ey insanlar! Biliniz ki Rabbiniz birdir, atanız da birdir. Bütün insanlar Âdem’den gelmiş, Âdem de topraktan yaratılmıştır. Arap’ın Arap olmayana, Arap olmayanın Arap’a, beyazın siyaha, siyahın da beyaza hiçbir üstünlüğü yoktur. Allah katında üstünlük ancak takva iledir…”

4. Hangi davranışlarımız güvenilir bir insan olduğumuzu gösterir? Açıklayınız.

Cevap: Doğruluk, dürüst olmak, kimseyi aldatmamak, kendi aleyhine bile olsa her zaman doğruyu söylemek gibi davranışlarla kendini gösterir. Dürüst olmak, emanete ihanet etmemek, verdiği sözü tutmak gibi özellikler güvenilir insanın nitelikleridir.

5. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) azim ve kararlılığını örneklerle açıklayınız.

Cevap: Hz. Muhammed (s.a.v.) de risâletini tebliğe başladığı ilk günden itibaren görevinin son anına kadar kararlılığını devam ettirmiştir. Tebliğ için Taif’e giden Resûlullah (s.a.v.), burada kötü karşılanmıştır. Taşlanmasına ve ayaklarının kanlar içinde kalmasına rağmen sebatını bozmamış ve ümitsizliğe düşmemiştir.B. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.

1. “Haksız yere bir serçeyi veya daha küçük bir hayvanı öldüren insandan Allah bunun hesabını mutlaka soracaktır.” (Nesâî, Dahâyâ, 42.)

Yukarıda verilen hadiste Hz. Muhammed’in (s.a.v.) hangi özelliğine vurgu yapılmaktadır?

A) Adaleti
B) Dürüstlüğü
C) Güvenilirliği
D) MerhametiCevap: A


8. Sınıf Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 109 Cevapları

2. Hz. Muhammed (s.a.v.) İslam’ı anlatmak için bir gün Taif’e gitmişti. Ancak Taifliler Mekke müşriklerinin kışkırtmasıyla Hz. Muhammed’e (s.a.v.) şiddetli bir tepki gösterdiler. Hz. Peygambere taş fırlattılar, geçeceği yollara diken attılar. Hz. Peygamber buna çok üzüldü ve onlar için, “Rabbim, halkımı bağışla, onlar ne yaptıklarının farkında değiller.” diye dua etti. (Buhârî, Enbiyâ, 54.)

Yukarıda verilen örnekte asıl vurgulanmak istenen nedir?

A) Hz. Muhammed (s.a.v.) İslam’ı yaymak için farklı şehirlere gitmiştir.
B) Hz. Muhammed’e (s.a.v.) taş atmışlardır.
C) Hz. Muhammed (s.a.v.) çok üzülmüştür.
D) Hz. Muhammed (s.a.v.) affedicidir.Cevap: D

3. Hz. Peygamber, Uhud savaşında Medine’de kalıp savunma yapılması görüşündeydi. Ancak arkadaşlarının çoğu meydan savaşı yapılmasını istemişti. Bunun üzerine Hz. Muhammed (s.a.v.) kendi görüşünden vazgeçti.

Yukarıda verilen örnekte Hz. Muhammed’in (s.a.v.) hangi yönü vurgulanmaktadır?

A) Hz. Muhammed (s.a.v.) merhametliydi.
B) Hz. Muhammed (s.a.v.) istişareye önem verirdi.
C) Hz. Muhammed (s.a.v.) cesur ve kararlıydı.
D) Hz. Muhammed (s.a.v.) hakkı gözetirdi.Cevap: B

4. Hz. Muhammed (s.a.v.) peygamberliğinden önce de haksızlıkların karşısında duruyor ve haklının yanında yer alıyordu. Bundan dolayı Erdemliler Topluluğu’na (Hilfü’l-Fudûl) katılmıştır. Bu yolla haksızlığa uğrayan, güçsüz ve kimsesiz insanların hakkını korumuştur.

Yukarıda verilen bilgiye göre aşağıdaki seçeneklerden hangisi çıkarılamaz?

A) Hz. Muhammed (s.a.v.) peygamber olmadan önce de adaletlidir.
B) Erdemliler Topluluğu güçsüzlerin hakkını savunmaktadır.
C) Hz. Muhammed (s.a.v.) kimsesizlerin yanındadır.
D) Hz. Muhammed (s.a.v.) Hilfü’l-Fudûl’un en genç üyesidir.Cevap: D

5. Hz. Muhammed (s.a.v.), davasından vazgeçmesi için müşriklerin yaptığı cazip teklifleri geri çevirmiş ve onlara şu cevabı vermiştir: “Güneşi sağ elime, ayı da sol elime koysalar yine de yolumdan dönmem.”

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi yukarıda verilen örnekte Hz. Muhammed (s.a.v.) ile ilgili belirtilen özelliklerden biridir?

A) Hz. Muhammed (s.a.v.) bilgiye önem verirdi.
B) Hz. Muhammed (s.a.v.) müsamahalıydı.
C) Hz. Muhammed (s.a.v.) kararlıydı.
D) Hz. Muhammed (s.a.v.) danışarak iş yapardı.Cevap: C


8. Sınıf Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 110 Cevapları

C. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri verilen kelimelerle doldurunuz.

(üsve-i hasene, istişare, sebat, sıdk, emanet, azim)

1- Doğruluk, …….sıdk…….. kavramıyla ifade edilir ve dürüst olmak, kimseyi aldatmamak, kendi aleyhine bile olsa her zaman doğruyu söylemek gibi davranışlarla kendini gösterir.
2- Hz. Muhammed’in (s.a.v.) örnekliği Kur’an-ı Kerim’de ………üsve-i hasene………. kavramıyla ifade edilir.
3- Peygamberlerin özelliklerinden biri olan ……..emanet………. güvenilir olmak anlamına geldiği gibi insan ilişkilerinde vazgeçilmez ahlaki bir ilkedir.
4- Hz. Peygamber (s.a.v.) herkesi ilgilendiren önemli konularda arkadaşlarına danışmış ve Müslümanlarla………istişare…………sonucunda verilen kararlara uygun hareket edilmiştir.
5- Hz. Muhammed (s.a.v.) “Güneşi sağ elime, Ay’ı da sol elime koysalar yine de yolumdan dönmem.” buyurarak………sebat………. ve kararlılığını dile getirmiştir.
6- Mümin şartlar ve durumlar ne olursa olsun imanında kesin bir sebat ve………..azim……… gösterir.D. Aşağıdaki cümleler doğruysa başına (D), yanlışsa (Y) yazınız.

1. ( D ) Hz. Muhammed (s.a.v.) hikmetli sözleriyle insanları iyiye ve güzele yönlendirmiştir.
2. ( Y ) Hz. Muhammed’in (s.a.v.), arkadaşlarına danışarak yaptığı işlere “üsve-i hasene” denir.
3. ( D ) Hz. Muhammed’in (s.a.v.) bireye ve topluma en güzel örnek olması özelliğini Kur’an-ı Kerim “üsve-i hasene” olarak nitelemektedir.
4. ( D ) Hz. Muhammed (s.a.v.) haksızlıklarla mücadele etmek için gençliğinde “Erdemliler Cemiyeti”ne katılmıştır.
5. ( Y) Kureyş suresinde Fil Olayı’ndan bahsedilmektedir.
6. ( D ) Hz. Muhammed’in (s.a.v.) kişisel özelliklerinden biri de cesur olmasıdır.
7. ( Y ) Hz. Muhammed (s.a.v.) sadece yaşadığı döneme ve topluma örnek olmuştur.
8. ( D ) Hz. Peygamber (s.a.v.) herkesi ilgilendiren önemli konularda arkadaşlarına danışmış ve Müslümanlarla istişare sonucunda verilen kararlara uygun hareket etmiştir.


8. Sınıf Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 111 Cevapları

BULALIM

Aşağıdaki soruları cevaplayarak bulmacayı çözünüz.

8. Sınıf Din Kültürü 111. Sayfa Cevapları

Soldan Sağa
5. Bir iş ve davranışta azim ve sebat göstermek, bir konuda iyi düşündükten sonra verilen karardan dönmemek.
6. Kararında ya da sözünde azimli olmak, bir işi sonuna kadar götürmek.
8. Hz. Peygamberin mensup olduğu kabile ve bir sure adı.
10. Bir kimsenin ya da herhangi bir canlının karşılaştığı kötü durumdan dolayı üzüntü duymak, onların acı ve sıkıntılarına duyarlı olmak.

Yukarıdan Aşağıya
1. Dürüst olmak, kimseyi aldatmamak, kendi aleyhine bile olsa her zaman doğruyu söylemek.
2. Güç ve tehlikeli bir işe girişirken kişinin kendinde bulduğu güven duygusu.
3. Bir kimseye kuşku duymadan inanmak ve güvenmek.
4. Bir konuda doğruyu bulmak için bilgisi olan kişilerle görüşmek ve fikir alışverişinde bulunmak.
7. Karar vermek, bir şeyi yapmak hususunda büyük bir kararlılıkla gayret göstermek.
9. Güvenilir kimse.


Ders Ve Çalışma Kitabı Cevapları

8. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı MEB Yayınları 108-109-110-111. Sayfa Cevapları ile ilgili fikir, düşünce ve önerilerinizi aşağıda bulunan yorum kısmından yazabilirsiniz. Dilerseniz sosyal medyada paylaşım yapıp bize katkı verebilirsiniz.

Bir önceki yazımız olan 8. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Cevapları 107. Sayfa MEB Yayınları başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.


25 Kasım 2022, 16:27

Abone
Mesaj Sayısı:
Konu Sayısı: 2776

Cevaplarınız benim işimi çok kolaylaştırdı. Hem kitaba yazıyorum hem de not alıyorum ki yazılıya çalışırken kolay olsun. Teşekkürler.

HIZLI CEVAP YAZ

Yazıyla İlgili Fikirleriniz:

Yasal Uyarı
Sitemizde bulunan tüm yazılar, konular, içerikler yol gösterici nitelikte genel bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır.