14 Ocak 2024, 22:27
Mehmet Akif
Yönetici

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 289-290-291. Sayfa Cevapları Ferman Yayınları


8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 289-290-291 Cevapları Ferman Yayınları

8. Tema Bilim Ve Teknoloji: Harezmi Dinleme Metni Cevapları


8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 289 Cevapları Ferman Yayınları

HAZIRLIK ÇALIŞMASI

Geçmişte yaşamış dünyaca ünlü bilim insanlarımız kimlerdir? Araştırınız. Araştırma sonucunda elde ettiğiniz bilgileri sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız.

Cevap:

Hulusi Behçet (1889-1948):



Türk dermatolog ve bilim insanı.

Behçet Hastalığı’nın tanımlanmasına öncülük etmiştir.

İbn-i Sina: 980-1037 yılları arasında yaşamış olan İslam dünyasında ünlü hekim ve filozoftur. Tıp alanına yaptığı büyük katkılar vardır ve Batı dünyasında Avicenna olarak bilinir.



Biruni: 973-1048 yılları arasında yaşamış olan astronom, matematikçi, fizikçi ve tarihçidir. Hindistan’da ve Orta Asya’da gözlemler yaparak astronomi alanında önemli çalışmalar yapmıştır.

Uluğ Bey: Astronomi alanında önemli katkılarda bulunur. Ünlü “Uluğ Bey Zinciri” adlı gökyüzü haritasını hazırlamış ve astronomik gözlemler yapmıştır.

Ali Kuşçu: 15. yüzyıl Osmanlı matematikçisi Ali Kuşçu, matematik, astronomi ve fizik alanlarında önemli çalışmalar yapmıştır. Uluğ Bey’in gözlemlerini değerlendirmiş ve kendi araştırmalarını eklemiştir.


1. ETKİNLİK

Dinlediğiniz metindeki anlamını bilmediğiniz kelime ya da kelime gruplarını aşağıya yazınız. Metindeki anlamını bilmediğiniz kelime ya da kelime gruplarının anlamını metnin bağlamından hareketle tahmin ediniz. Tahminlerinizin doğruluğunu TDK Güncel Türkçe Sözlük’ten kontrol ediniz. Anlamını öğrendiğiniz yeni kelime/kelime gruplarını sözlüğünüze yazınız. Öğrendiğiniz kelimeleri birer cümlede kullanınız.



Cevap:

Kelime/Kelime Grubu: Algoritma
Cümlem: Bazı algoritmalardan faydalanarak çizimler yaptılar.

Kelime/Kelime Grubu: Usturlap
Cümlem: Zamanımızda usturlap kullanılmaktadır.

Kelime/Kelime Grubu: Cebir
Cümlem: Cebir bir matematik bölümüdür.



Kelime/Kelime Grubu: Atıf
Cümlem: Bazı konuşmalarda yazarlara atıfta bulunuyor.

Kelime/Kelime Grubu: Halife
Cümlem: Halifelik Cumhuriyet ile kalkmıştır.


8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 290 Cevapları Ferman Yayınları

2. ETKİNLİK 

Aşağıdaki soruları dinlediğiniz metne göre cevaplayınız.

1. Harezmî nerede doğmuştur?



Cevap:  780 yılında Harezm bölgesinin Hive şehrinde doğmuştur.

2. Harezmî hangi bilim alanlarında çalışmalar yapmıştır?

Cevap: Gök bilimi, coğrafya ve algoritma alanlarında çalışmalar yapmıştır.

3. Astronomi alanında Harezmî’nin yaptığı çalışmalar nelerdir?



Cevap: Harezmî, Memun’un Bağdat’ta kurduğu Şemmasiye Gözlemevinde Yahya İbn Ebu Mansur tarafından 828 yılında yapılan iki dönence gözlemine katılmıştır. Ayrıca daha sonraki yıllarda  830 yılında bir dünya haritası çizmiştir. Dünya’nın çevresini ve hacmini hesaplama çalışmalarında yer almıştır. Güneş saatleri, usturlaplar ve saatler üzerine çalışmalar yapmıştır.

4. Avrupa, 1’den 9’a kadar olan sayı sistemini ve sıfır sayısını ne zaman kullanmıştır?

Cevap: Avrupa, 1’den 9’a kadar olan sayı sistemini ve sıfır sayısını Harezmî’nin eserinin Avrupa dillerine çevrilmesinden sonra kullanmışlardır.

5. Yazar neden Harezmî’yi çağdaşlarından çok daha ileri seviyeli bir bilgin olarak tanımlamıştır?



Cevap: Bugün kullandığımız ondalık sistemi ve sıfırı etkin bir şekilde kullanıp çift katlı denklemlerin çözüm sistemlerini kurduğu için çağdaşlarından çok daha ileri seviyeli bir bilgin olarak tanımlamıştır.


3. ETKİNLİK 

Aşağıya dinlediğiniz metinle ilgili üç soru yazınız. Yazdığınız sorulan arkadaşlarınıza sorarak onlardan cevaplamalarını isteyiniz. Arkadaşlarınızdan aldığınız cevaplan soruların altlarına yazınız.

Cevap:

Soru: Harezmi nerede yaşamıştır?
Cevap: Bağdat’ta.



Soru: Tarihte ilk gözlem evini kim kurmuştur?
Cevap: Abbasi halifesi Memun.

Soru: Harezmi kaç yılında bir dünya haritası çizmiştir?
Cevap: 830 yılında.


4. ETKİNLİK 

Dinlediğiniz metnin konusunu ve ana fikrini aşağıya yazınız.

Cevap:



Metnin Konusu: Harezmî’nin çalışmaları ve bilim dünyasına katkıları

Metnin Ana Fikri: Harezmî’nin yaptığı önemli çalışmalar bir çok bilime katkı sağlamıştır..


5. ETKİNLİK 

Dinlediğiniz metne uygun bir başlık bularak bu başlığı aşağıya yazınız.

Cevap: Harezmi Ve Bilim


8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 291 Cevapları Ferman Yayınları

6. ETKİNLİK 

Harezmî’nin bilime katkıları konusunda bir araştırma yapınız. Araştırma sonucunda edindiğiniz bilgilerden yararlanarak bir sunum hazırlayınız. Sunumunuzda düşüncelerinizi  mantıksal bir bütünlük içerisinde ifade ederek görsel, işitsel vb. destekleyici materyaller kullanınız. Hazırladığınız sunumu öğretmeninizin yönlendirmesiyle okulunuzda düzenlenen panel, sempozyum, forum vb. ortamda sunmak üzere prova yapınız.

Cevap:

Harezmi’nin en önemli katkılarından biri, “al-jabr” adı verilen matematiksel kavramın geliştirilmesidir. Bu, cebir kelimesinin kökenidir ve cebirin temel prensiplerini içerir.

“Algoritma” terimi, Harezmi’nin adından türetilmiştir. Onun çalışmaları, sayılarla yapılan hesaplamaların yöntemlerini tanımlayan algoritmik bir yaklaşım içermiştir.

Harezmi, matematikteki terimleri düzenlemiş ve belirli bir problemi açıklarken kullanılan terimleri standartlaştırmıştır. Bu, matematiksel terminolojinin gelişmesine önemli bir katkıdır.

“Al-Kitab al-Mukhtasar fi Hisab al-Jabr wal-Muqabala” adlı eseri, cebirle ilgili önemli bir referans kabul edilir. Bu kitap, Avrupa’da “Algoritmi” olarak adlandırılan kısmı içerir.

Harezmi, astronomi alanında da önemli çalışmalara imza atmıştır. Gökbilimle ilgili yazıları, özellikle trigonometri ve gök cisimlerinin hareketleri üzerine olanları içerir.

Harezmi’nin eserleri, özellikle İslam Altın Çağı’nda ve Orta Çağ’da matematik ve astronomiye büyük etkilerde bulunmuştur. Bu eserler, Arapça’dan Latince’ye çevrilerek Avrupa’da matematik ve bilim alanındaki ilerlemelere katkı sağlamıştır.


7. ETKİNLİK 

Aşağıya sıfırın matematikteki önemi konusunda daha önce belirtilen yazma sürecine uygun bilgilendirici bir metin yazınız. Metinde günlük hayattan örnekler vermeye çalışınız. Yazdığınız metne anlatımı destekleyici tablo ve grafikler ekleyiniz. Metninizi gözden geçirirken varsa metninizdeki yazım, noktalama hatalarını ve anlatım bozukluklarını düzeltiniz. Yazdığınız metni sınıfta arkadaşlarınıza okuyunuz.

Cevap:

Arithmetic Ortalama ve Ağırlıklı Ortalama: Sıfır, bir dizi sayının aritmetik ortalamasının ve ağırlıklı ortalamasının hesaplanmasında önemli bir rol oynar.

Cebir ve Denklemler:

Denklemlerin çözümünde sıfır, denklemdeki bilinmeyenin değerini belirlemek için kullanılır. Bir denklemdeki sıfır noktaları, denklemin kökleri ya da çözümleri olarak adlandırılır.

Sayısal Gösterim:

Sıfır, sayı sistemlerinde önemli bir temsilidir. Örneğin, onlu sistemde “0” ve ikili sistemde “0000” gibi.

Fonksiyonlar ve Grafiği:

Matematiksel fonksiyonların grafikleri üzerinde sıfır, fonksiyonun eksenleri kestiği noktayı ifade eder. Bu nokta, fonksiyonun sıfır değerini aldığı yerdir.

Limit ve Süreklilik:

Limit hesaplamalarında sıfır, bir değişkenin değerinin yaklaştığı noktayı ifade eder. Ayrıca, bir fonksiyonun sürekli olduğu noktalarda değeri sıfıra eşittir.

Matrislerde ve Lineer Cebirde:

Matrislerde sıfır matris, tüm elemanlarının sıfır olduğu bir matristir. Lineer cebirde, sıfır vektörü (0 vektörü) temel bir kavramdır.

İşlemler ve İşaretleme:

Sıfır, matematikte işlemlerde belirli bir durumu temsil eder. Toplama ve çıkarma işlemlerinde nötr öğedir. Ayrıca, sıfırın pozitif ya da negatif olmadığı bir sayı olduğu kabul edilir.

Analitik Geometri:

Sıfır, koordinat düzleminde orijini temsil eder. Bir noktanın koordinatları (0,0) orijinde bulunuyorsa, bu noktanın konumu sıfır ile ifade edilir.

Sıfırın bu matematiksel bağlamlarda önemi, temel aritmetikten, cebirsel denklemlerin çözümüne ve analitik geometriye kadar geniş bir yelpazede görülebilir. Matematikteki birçok kavram ve işlem, sıfırın doğru anlaşılmasına dayanır.

Bir önceki yazımız olan 8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 282-286-287-288. Sayfa Cevapları Ferman Yayınları başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.


HIZLI CEVAP YAZ

Yazıyla İlgili Fikirleriniz:

Yasal Uyarı
DMCA.com Protection Status
Sitemizde bulunan tüm yazılar, konular, içerikler yol gösterici nitelikte genel bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır.