01 Ocak 2022, 19:45
Donatello
Yönetici

9. Sınıf Coğrafya 45-46-47. Sayfa Cevapları MEB Yayınları


9. Sınıf MEB Yayınları Coğrafya Ders Kitabı 1. Ünite DOĞAL SİSTEMLER Sayfa 45, 46, 47 “2. Bölüm Ölçme ve Değerlendirme” Cevapları

1. ÜNİTE – 2. BÖLÜM ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

A) Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcüğü/sözcükleri yazınız.

1. Dünya’nın Ekvator’dan şişkin, kutuplardan basık, kendine özgü şekline…..geoit……adı verilir.
2. Kalıcı kar sınırı, Ekvator’dan kutup noktalarına doğru gidildikçe….deniz seviyesine……yaklaşır.
3. Dinamik basınç alanları, Dünya’nın……eksen….. hareketine bağlı olarak oluşmuştur.
4. Dünya’nın yörüngesi üzerinde Güneş’e en yakın olduğu konuma…..günberi……adı verilir.
5. Kuzey Yarım Küre’de yaz mevsimi……21 Haziran……günü başlar.

B) Aşağıdaki açık uçlu soruların cevabını boş bırakılan alana yazınız.

6. Dünya’nın şeklinin kutuplardan basık, Ekvator’dan şişkin olan kendine özgü şekline geoit adı verilir. Dünya’nın şeklinin geoit olması şeklinin tam bir küre olmadığını kanıtlar.Dünya’nın şeklinin tam bir küre olmadığını kanıtlayan özellikler nelerdir?

CEVAP: Ekvatorun yarıçapının kutupların yarıçapından uzun olması, Kutuplardaki yer çekiminin Ekvator’daki yer çekiminden fazla olması, Ekvator’un uzunluğunun tam bir meridyen dairesinin uzunluğundan fazla olması bu durumu kanıtlayan özelliklerdir.

7. Dünya üzerindeki bir noktanın Güneş’in karşısından geçme hızına çizgisel hız adı verilir. Çizgisel hız Ekvator’dan kutup noktalarına gidildikçe azalır. Bu durum yaşanılan gündüz süresini etkiler.Yaşanılan gündüz süresinin bugüne göre daha az olması için çizgisel hızda ne tür bir değişimin olması gerekir?

CEVAP: Çizgisel hız artarsa gündüz süresi kısalır.

8. Aşağıdaki tabloda Türkiye’deki gündüz süresinin durumuna ait birtakım çıkarımlarda bulunulmuştur.

Dünyanın HareketleriGüneş, bir yerde yaşanan gündüz süresinin 12 saatin üzerinde olduğu durumda; gündüz süresinin 12 saatin altında olduğu duruma göre daha erken doğar ve daha geç batar.

Buna göre Türkiye’de hangi aylarda Güneş’in daha erken doğup daha geç batması beklenir?

CEVAP: Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında erken doğup geç batması beklenir.

C) Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.9.
I. Dinamik basınç alanları oluşur.
II. Yer çekimi, Ekvator’da kutup noktalarına göre daha azdır.
III. Paralel dairelerinin boyları Ekvator’dan kutup noktalarına doğru gidildikçe kısalır.

Verilenlerden hangileri Dünya’nın şeklinin
geoit olduğunu kanıtlar?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III

CEVAP: B10. Enlem etkisine bağlı olarak orman üst sınırı Dünya’nın her yerinde aynı değildir.

Bitki Örtüsü

Buna göre haritadaki numaralandırılmış noktalardan hangisinde orman üst sınırı daha yüksektir?

A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5CEVAP: D

11. Gurup ve tan süresi, Ekvator’dan kutup noktalarına gidildikçe uzar.

Buna göre Türkiye’de bulunan bir kişi Güneş’in doğuş anını daha uzun süre seyretmek isterse aşağıdaki ülkelerden hangisine gitmelidir?

A) Mısır
B) Hindistan
C) Norveç
D) Brezilya
E) AlmanyaCEVAP: C

12. Aşağıdaki aylardan hangisinde Türkiye’de gündüz süresi gece süresinden daha uzundur?

A) Ocak
B) Ekim
C) Aralık
D) Nisan
E) Şubat

CEVAP: D13. Eksen eğikliği açısının 30° olması durumunda Yengeç Dönencesi’nin aşağıdaki enlemlerden hangisinden geçmesi beklenirdi?

A) Ekvator
B) 30° güney enlemi
C) 30° kuzey enlemi
D) 23° 27’ güney enlemi
E) 23° 27’ kuzey enlemi

CEVAP: C

14. Sürekli rüzgârların esiş yönünün sapmasında;I. Dünya’nın yıllık hareketi,
II. Dünya’nın şeklinin geoit olması,
III. Dünya’nın günlük hareketinin hareket yönü

gibi faktörlerden hangileri etkili olmuştur?

A) Yalnız I
B) Yalnız III
C) I ve II
D) I ve III
E) II ve III

CEVAP: B

15. Aşağıdaki görselde, beş ayrı noktada aynı anda Güneş’in ufuk düzlemindeki konumları gösterilmiştir.

Güneşin Gelme Açısı

Buna göre konumları verilen noktalardan hangisinde yerel saat daha geridir?

A) 1.
B) 2.
C) 3.
D) 4.
E) 5.

CEVAP: A

16. Eksen eğikliği nedeniyle yarım kürelerde aynı anda birbirine zıt mevsimler yaşanır.

Buna göre aşağıdaki ülkelerden hangisi ile Türkiye’de buğday hasadının yapıldığı dönem arasında daha çok zaman farkı oluşur?

A) Almanya
B) İran
C) Yunanistan
D) Arjantin
E) Mısır

CEVAP: D

17. Rize’de yaşayan bir coğrafya öğretmeni; derste öğrencilerine bugün yaşanan gündüz süresinin dünden kısa olduğunu, yarından uzun olacağını söylemiştir.

Buna göre coğrafya öğretmeni söylemini hangi gün söylemiş olabilir?

A) 3 Ocak
B) 21 Mart
C) 21 Aralık
D) 21 Haziran
E) 23 Eylül

CEVAP: E

18. Dönenceler dışındaki noktalarda yatay düzleme dik olarak yerleştirilmiş çubukların gölge yönü yıl içinde değişmez.

Ekvator Çizgisi

Buna göre yukarıdaki haritada numaralandırılmış noktalarda yatay düzleme dik olarak yerleştirilmiş olan çubuklardan hangisinde gölge yönü yıl içinde değişim gösterir?

A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5

CEVAP: D

19.
I. Muson rüzgârlarının oluşması
II. Dinamik basınç alanlarının oluşması
III. Gün içinde gölge yönünün değişmesi
IV. Yıl içinde gündüz sürelerinin değişmesi

Yukarıdakilerden hangileri eksen eğikliğinin sonuçları arasında yer alır?

A) Yalnız I
B) I ve IV
C) II ve III
D) II ve IV
E) I, II ve IV

CEVAP: B

20.

Gece Gündüz Süreleri

Yukarıdaki dünya haritasında verilen noktalardan hangisinde, yaşanan gündüz süresinin yıl içindeki değişimi diğerlerine göre daha azdır?

A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5

CEVAP: C

21. Eksen eğikliği açısının artması durumunda;

I. orta kuşağın genişlemesi,
II. tropikal kuşağın daralması,
III. kutup kuşağının genişlemesi

gibi durumlardan hangilerinin gerçekleşmesi beklenirdi?

A) Yalnız I
B) Yalnız III
C) I ve II
D) I ve III
E) II ve III

CEVAP: B

22. Matematik iklim kuşaklarının sınırları belirlenmesinde;

I. eksen eğikliği,
II. okyanus akıntıları,
III. kara ve denizlerin dağılışı

gibi faktörlerden hangileri etkili olmuştur?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yanlız III
D) I ve III
E) I, II ve III

CEVAP: A

Bir önceki yazımız olan 9. Sınıf Coğrafya 36-37-38-39-40-41-42-43-44. Sayfa Cevapları MEB Yayınları başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.


14 Ekim 2022, 11:17

Abone
Mesaj Sayısı:
Konu Sayısı: 3716

Yarın öğretmen ödevlerimizi kontrol edecek ben de bu yüzden yaptıktan sonra buradan bakıyorum. Buradan yapınca hep doğru çıkıyor.

HIZLI CEVAP YAZ

Yazıyla İlgili Fikirleriniz:

Yasal Uyarı
DMCA.com Protection Status
Sitemizde bulunan tüm yazılar, konular, içerikler yol gösterici nitelikte genel bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır.