16 Temmuz 2021, 09:10
murat
Yönetici

5. Sınıf Fen Bilimleri 112-113-114-115. Sayfa Cevapları MEB Yayınları


5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 112-113-114-115 Cevapları MEB Yayınları

Ünite Değerlendirme Soruları Cevapları


5. Sınıf Fen Bilimleri 112. Sayfa Cevapları

A- Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanların basına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız. Yanlış olduğunu düşündüğünüz ifadelerin altındaki boşluğa doğrusunu yazınız.

Cevap:

(D) Dinamometre kuvvetin büyüklüğünü ölçer.
(Y) Kuvvet cisimlerin şeklini değiştiremez.
(Y) Dinamometrelerde hassas ölçüm yapmak istiyorsak kalın yay kullanmamız gerekir.
(D) Kuvvetin birimi Newton’dır.
(Y) Cam esnek bir cisimdir.
(D) Dinamometrelerin içinde sarmal yay bulunur.B- Aşağıda verilen kelimeleri kullanarak boşlukları uygun şekilde doldurunuz.

pürüzlü – temas gerektiren – az – çok – hava direnci – kuvvet – esnek cisimler – sürtünme kuvveti

Cevap:Kuvvet etkisiyle şekil değiştiren ve kuvvetin etkisi ortadan kalktığında eski haline dönen cisimlere esnek cisimler denir.
Cisimle temas ettiği yüzey arasında oluşan ve hareketi zorlaştıran kuvvete sürtünme kuvveti denir.
Balıkların vücutları su direncinden az etkilenecek şekle sahiptir.
Cismin hava ile temas yüzeyi ne kadar genişse hava direnci o kadar fazla olur.
Sürtünme kuvveti yüzeylerin az veya çok pürüzlü olma durumlarına göre değişir.
Dinamometrelerin üzerinde ölçebilecekleri en yüksek kuvvet değeri yazılır.
Sürtünme temas gerektiren bir kuvvettir.


5. Sınıf Fen Bilimleri 113. Sayfa Cevapları

1. Her bir bölmesi 1 N’ı gösteren özdeş dinamometrelerle X, Y, Z cisimleriyle şekildeki gibi ölçümler yapılmıştır. X, Y, Z cisimlerinin dinamometreye uyguladıkları kuvvetler hangi seçenekte doğru verilmiştir.

Cevap: C

2. Verilen bilgiler doğru ya da yanlış olarak takip edildiğinde, ulaşılacak doğru çıkış hangisidir?A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

Cevap: C

3. Kuvvetle ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi doğru değildir?

A) Cisimlerde şekil değişikliği yapamaz.
B) Cisimleri hızlandırabilir.
C) Cisimleri harekete geçirebilir.
D) Cisimleri durdurabilir.Cevap: A

4. Bir dinamometredeki sarmal yayın kuvvetin büyüklüğüne bağlı uzama miktarı yukarıdaki grafikte verilmiştir. Bu dinamometreye 50 N’lık bir cisim asılırsa dinamometredeki uzama miktarı kaç santimetre olur?

A) 5 B) 10 C) 15 D) 20

Cevap: B5. I. Dinamometrelerde sarmal yaylar kullanılır.
II. Dinamometrenin ölçebileceği en küçük değer dinamometrenin üstünde yazar.
III. Dinamometre kuvvetin büyüklüğünü ölçer.

Dinamometrelerle ilgili verilen bilgilerden hangileri doğrudur?

A) I ve II B) II ve III C) I ve III D) I, II, III

Cevap: C6. Aynı yüzey üzerinde gerçekleştirilen aşağıdaki olayların hangisinde cisme uygulanan kuvvet en büyüktür?

A) Buzdolabını çekmek
B) Sandalyeyi çekmek
C) Bebek arabasını çekmek
D) Kalemle yazı yazmak

Cevap: A


5. Sınıf Fen Bilimleri 114. Sayfa Cevapları

7. Şekilde her bir bölmesi 10 N’lık kuvvet ölçebilen özdeş dinamometreler ve bu dinamometrelere asılan K, L, M cisimleri görülmektedir. M cisminin uyguladığı kuvvet 20N olduğuna göre, K ve L cisimlerinin uyguladıkları kuvvetler aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru verilmiştir?Cevap: B

8. Yukarıda faklı dinamometrelerle yapılan ölçümlerde kuvvetler ile uzama miktarları arasındaki ilişkileri gösteren grafikler verilmiştir. Buna göre bu dinamometrelerden hangisi en hassas ölçümü yapar?

A) K B) L C) M D) N

Cevap: A9. Aşağıda sürtünme kuvveti ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Yüzeylerin cinsine bağlıdır.
B) Kaygan yüzeylerde fazladır.
C) Hareket yönüne zıt yönlüdür.
D) Hareketi zorlaştırır.

Cevap: B

10. Verilen yüzeylerin sürtünme kuvvetlerinin büyükten küçüğe doğru sıralanışı hangi seçenekte doğru verilmiştir?A) I > II > III > IV B) III > IV > II > I C) II > III > IV > I D) II > III > I > IV

Cevap: B

11. Verilen bilgiler doğru ya da yanlış olarak takip edildiğinde, ulaşılacak çıkış hangisidir?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

Cevap: B


5. Sınıf Fen Bilimleri 115. Sayfa Cevapları

12. Aşağıdaki olaylardan hangisinde sürtünme kuvvetinin artırılması hedeflenmiştir?

A) Buz tutan yollara kum dökülmesi
B) Dalgıçların vücudu saran kıyafetleri giymesi
C) Ağır cisimlere tekerlek takılması
D) Bisiklet zincirlerinin yağlanması

Cevap: A

13. Naz elindeki misketi yukarıdaki kaplara aynı anda bırakmıştır. II. kaptaki bilyenin dibe daha yavaş düştüğünü görmüştür. Naz elindeki misketi yukarıdaki kaplara aynı anda bırakmıştır. II. kaptaki bilyenin dibe daha yavaş düştüğünü görmüştür. Sizce Naz bu deneyi niçin yapmıştır?

A) Suyun hacmini ölçmek için
B) Misketin ağırlığını ölçmek için
C) Su direncinin varlığını anlatmak için
D) Misketin hacmini ölçmek için

Cevap: C

14. Aşağıdaki yüzeylerden hangisinde sürtünme kuvveti en azdır?

A) Halı B) Taşlı yol C) Fayans D) Islak fayans

Cevap: D

15. Yukarıdaki özdeş cisimler üç farklı yüzeyde, farklı kuvvetler uygulanarak çekilmektedir. Buna göre yüzeylerin sürtünme kuvvetleri arasında nasıl bir ilişki vardır?

A) I > II > III B) II > III > I
C) III > I > II D) II > I > III

Cevap: D

16. AC arasında 20 N’lık sabit kuvvetle çekilen cisim AB arasını daha kısa sürede tamamlıyor. Buna göre AC arasında 20 N’lık sabit kuvvetle çekilen cisim AB arasını daha kısa sürede tamamlıyor. Buna göre I. AB arasında sürtünme kuvveti, BC arasındaki sürtünme kuvvetinden daha azdır. II. BC arasındaki yüzey AB’ye göre daha pürüzsüzdür. III. AB arası buz ise BC arası tahta olabilir. ifadelerinden hangisi veya hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) I ve III C) II ve III D) I, II, III

Cevap: B

Bir önceki yazımız olan 5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı 41-42. Sayfa Cevapları MEB Yayınları başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.


02 Mart 2022, 18:50

Abone
Mesaj Sayısı:
Konu Sayısı: 3390

Fen dersini çok sevmiyorum ama öğrendikçe sevmeye başladım

HIZLI CEVAP YAZ

Yazıyla İlgili Fikirleriniz:

Yasal Uyarı
DMCA.com Protection Status
Sitemizde bulunan tüm yazılar, konular, içerikler yol gösterici nitelikte genel bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır.